KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 25 april 2016

Wijkagent tracht strijdende vader te criminaliseren.

Wijkagent Bart Weijermans 
Klokkenluider
De misdadige werkwijze, van de tot op het bot verrotte, corrupte Rechtspraak en haar kliek, betreffende de behandeling van klokkenluiders, werd onlangs op brute wijze ook op klokkenluider Erik Groenendijk toegepast. Klokkenluider drs. Erik Groenendijk én vooral vader van 3 mooie dochters is, we schreven er al >>> eerder over, evenals vele, vele anderen, slachtoffer van misdaadgroep Jeugdzorg en haar Kliek. Onlangs werden de in het zwart met wespengeel geklede hulptroepen op Groenendijk afgestuurd. De gewapende Bart Weijermans kwam met een arglistige smoes bij vader Groenendijk aan de deur. 


Belangenorganisatie

Iedere gewone goedwillende burger die in conflict raakt met een grote machtige organisatie, strijdt meestal al spoedig niet meer tegen die organisatie, maar tegen haar >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie en wordt onderworpen aan de extreem maffiose werkwijzen van het Corrupte Zwarte Toga Tuig en haar Kliek.

Publiceren
Groenendijk ligt al ruim 7 jaren met de Toga Maffia in de clinch en heeft vanaf het begin alle gerechtelijke smeerlapperij die op hem is toegepast, zorgvuldig gedocumenteerd en veilig (elders) opgeslagen. Erik heeft veel, heel veel niet voor twijfel vatbaar bewijs van de misdadige werkwijzen van de Toga's. Erik publiceert
zijn Horror verhaal, onderbouwd met dat onomstotelijk bewijs sinds kort op zijn
eigen >>> website. Dit tot grote ergernis van de grootste, meest leed, ellende en verdriet veroorzakende misdaadkliek van ons land, De Rechtspraak.
Drs. E.M. Groenendijk wordt nu als klokkenluider gekwalificeerd en er zal vanaf nu dan ook nog meer worden getracht ook deze Melder van Misstanden kapot te maken, zo is onze verwachting.  


Censuur
Onlangs was het dan ook zo ver. Wijkagent Bart Weijermans parkeerde zijn opvallende dienstauto een eindje verderop in de straat waar Erik woont en kwam onaangekondigd bij Groenendijk aan de deur, met de sarcastische mededeling dat hij voor de ex-vrouw van Erik en zijn kinderen kwam. Vader Erik schrok zich kapot van de onaangekondigde overval en dacht dat de gevoelloze -opdracht is opdracht- wijk-agent- schurk kwam vertellen dat er iets ergs was gebeurd met (een van) zijn dochters!

Zorgen
Toen bleek dat dat gelukkig niet het geval was, loog de slaafse diender, dat hij was gekomen, omdat hij zich zorgen maakte om vader Erik. Ook weer dé werkwijze, die op al diegenen wordt toegepast die hun mond open doen over de vuile werkwijzen van een misdaadgroep en haar kliek, zoals in dit geval Jeugdzorg.


Moord
Dit is nog maar het begin voor vader Erik, wij kennen ook een vader die categorisch door de politie wordt gecriminaliseerd en bezocht, omdat hij op Twitter en op Facebook over zijn door de politie dood getrapte >>> zoon schrijft.

Psychiater

Omdat het vrijwel altijd en overal zo gaat, verwachten wij, dat Wijkagent Bart Wijermans binnenkort opnieuw bij Groenendijk op bezoek komt, maar dan tezamen met een GGD-psychiater. Die zal dan proberen de goudeerlijke vader Groenendijk voor gek te verklaren, om hem zo verder de mond te snoeren. Een veel toegepaste methode in onze schurkenstaat om goudeerlijke mondige burgers kapot te maken.
Wij blijven deze kwestie volgen, al was het alleen maar omdat drs. Groenendijk een waardevolle aanwinst is in de wereld van eerlijke nieuwsmelders. 

Groenendijk heeft alle justitiële smeerlapperij die hem ten deel is gevallen gedocumenteerd en gearchiveerd. Veel onomstotelijk bewijs dat de rechtspraak een criminele >>> pedo organisatie is. Wordt vervolgd. 

De website van Erik Groenendijk is aan te klikken in de rechterkolom van deze site en ook hier >>> www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Jeugdzorg, Politie, Mensenrechtenschendingen, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.