KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 7 april 2016

Journalist Cris Klomp aangifte tegen Nico van den Ham

Rechtbank- verslagever handlanger Chris Klomp dreigt met aangifte tegen Nico van den Ham wegens kwalificatie. Eergisteren had Nico een telefoongesprek met de AD 'journalist' waaruit voor de zoveelste keer blijkt dat Chris een kompaan is van de veel ellende, leed en verdriet veroorzakende Toga Maffia. Gisteren belde Nico opnieuw.
Nu met het idee én de vraag of de AD onderzoek aanname-journalist Chris Klomp samen met Nico zijn dossier én dat van (vele) anderen wil onderzoeken, zodat de misdadige werkwijzen van rechters en raadsheren, nog meer bekend kunnen worden gemaakt. Klomp maakt zich er met een smoes van af en dreigt Klokkenluider Nico van den Ham aan te klagen. Gesprek met de volksverrader in de 2e helft van de video.


. door nico-van-den-ham

Inmiddels heeft de instabiele Chris Klomp Nico nu voor de 2e keer in korte tijd op Twitter gevolgd en ontvolgd, maar nu wil hij weer 'vrienden' worden op Facebook.

Vriendschapsverzoeken

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.