KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 6 maart 2016

Eigen-Volk-Volksverlakkers Koenders en Ploumen sturen hulpgoederen voor vluchtelingen naar Athene

Tonnen hulpgoederen gefinancierd door Nederlandse Daklozen, Ouderen, Hongerige Kinderen en (chronisch) Zieken


Verwarmde tenten
Vandaag vertrok een eerste vliegtuig met 25 ton hulpgoederen voor vluchtelingen naar Griekenland. Al eerder vertrokken voertuigen met negen mobiele hulpposten. 

Die bestaan o.a. uit twee medische voertuigen met stroomragegraten, tenten, hete luchtverwarmingsinstallaties om de tenten lekker te verwarmen en medische voorzieningen.

Financiering
Aan hun lot overgelaten Nederlandse daklozen, kinderen die met een hongerige ma
ag naar school moeten, bejaarden met pis en stront langs de benen en hulpbehoevende zieken moeten de financiering van de operatie voor hun rekening nemen.

Nederlandse daklozen woest
Een woordvoerder van de meer dan 31.000 Nederlandse daklozen, die het zoals bekend is, heel moeilijk wordt gemaakt een schamele daklozenuitkering en medische zorg te krijgen, melde ons, dat zij zich opnieuw ernstig gediscrimineerd voelen.


Bombarderen
Minister van Defensie Bommen-gooien Jeanine Hennis-Plasschaert zou volgens nog niet bevestigde bronnen aan de ministers Bert Koenders, Buitenlandse Zaken en Lilianne Ploumen, Buitenlandse Handel hebben toegezegd, dat zij er persoonlijk op toe zal zien, dat Nederlandse bommenwerpers zoveel mogelijk bommen op Syrie zal blijven kwakken, zodat de toestroom van asielzoekers in ieder geval op peil blijft of zelfs nog iets kan worden opgevoerd.

De Eigen-Volk-Volksverlakkers Ploumen, Hennis en Koenders
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Discriminatie, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.