zaterdag 23 januari 2016

Over Jeugdzorg, Rechters en Gezapige Nederlanders

Klokkenluider Nico van den Ham gaat door zolang het nog kan!
Waarom laten grote groepen Nederlanders zich zo slopen en kapotmaken
door een relatief kleine groep onmensen? Door Nico van den Ham i.s.m. de Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Kinderroof, Jeugdzorg, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Volksverlakkerij, Mensenrechtenschendingen, Media-Censuur, Klassenrechtspraak.