KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 31 december 2016

BESTE WENSEN VOOR 2017 VAN NICO VAN DEN HAM

Ik kreeg op oudejaarsavond nog een verwensing. Dat was van mijn telefonische stalker (al een jaar lang stalken). Er zijn veel aanwijzingen dat die stalker, rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Mr. Cees de Waal is de crimineel die mij, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder hoor en wederhoor, voor straf voor het melden van misstanden dakloos heeft gemaakt. Mr. de Waal woont in Utrecht en werkt pleegt zijn misdrijven bij de rechtbank Amsterdam. Klik op de pijl en luister.
Alle bezoekers van deze website en iedereen die mij in welke vorm dan ook steunt:
 
Een heel gelukkig, gezond en vooral rechtvaardig 2017.

Bedankt, diegenen die mij onderdak verschaffen en de
gelegenheid geven deze site 'in de lucht' te houden.

Nico van den Ham

donderdag 29 december 2016

DE VERKAPTE SCHURKENSTAAT DER NEDERLANDEN

ANGSTAANJAGEND! Als de Nederlandse bevolking zich niet massaal gaat verzetten tegen het kapot maken en de dood in drijven van grote groepen medemensen door criminele rechters en raadsheren is het spoedig afgelopen met velen van ons! 

Datzelfde geldt o.a. ook betreffende verzet jegens de knokploegen van het Criminele Zwarte Toga Tuig, ofwel de extreem gewelddadige, straffeloos er op los
>>> moordende Nederlandse politie.

In vergelijkbare kwesties die zich recent voordeden omtrent de journalisten >>> Fréderike Geerdink, Mehmet Ulger en >>> Ebri Umar en
 die zich afspeelden in >>> Turkije. grijpt Volksverrader, PvdA Schurk, minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken Betutteling persoonlijk in. Op 16 december j.l. werd journalist Dhjana door 6 stuks politieschorem haar Edese huis uit gesleurd. Daarover is en blijft de regering ons Haagse Schurken-Regime stil. Angstaanjagend stil.   

Lees het belangrijke verhaal van Dhjana hieronder... Verdacht van opruiing en bedreiging
Posted on 19/12/2016 by dhjana

Vrijdagavond 16 december, half tien. Ik zit rustig op mijn pc een aflevering van mijn favoriete serie te kijken (activisten zijn ook maar gewoon mensen), als er nogal driftig aangebeld wordt. Dat blijken zes agenten te zijn, die binnenvallen zodra ik de deur open doe en me melden dat ik ben aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging.

Ik mag nog net een oppas voor de hond regelen en wat spullen bij elkaar pakken, maar intussen wordt mijn pc losgekoppeld, worden er zes USB sticks weggegraaid die ik al minstens een jaar niet meer gebruik (je kent dat wel, er is een probleem mee, maar je stelt het uitzoeken en weggooien steeds maar uit) en wordt de laptop van mijn zoon, die uit huis is, maar z’n huiswerk onder moederlijk toezicht maakt, ook ingepakt – mijn protesten dat die laptop niet eens van mij is en dat mijn zoon die nodig heeft voor school mogen niet baten. En ik moet mee naar het bureau aan het Marconiplein in Rotterdam.

Rotterdam, waarom Rotterdam? Omdat daar aangifte blijkt te zijn gedaan. Er valt een kwartje. Enige dagen daarvoor heb ik op mijn eigen website, dhjana.nl, een satirisch artikel geplaatst naar aanleiding van het geweld dat door de politie is gebruikt bij de massa-arrestaties in Rotterdam, tijdens de anti-zwarte-piet protesten. (Noot: arrestaties die werden uitgevoerd vóórdat de protesten überhaupt plaats konden vinden en die daarna fel zijn veroordeeld door Amnesty International)

Bij dat satire-stuk, dat de vorm had aangenomen van een ludiek marketingpraatje voor een fake app, gebaseerd op het Pokemon spel maar dan in een andere versie, had ik stills van video-opnames van de arrestatie en het politiegeweld gebruikt. 

Verder lezen op de website van Dhjana >>> www. dhjana.nl     

Zie ook van Dhjana >>> Beste journalist 

Zie ook het smoelenboek van gewelddadig politietuig waarvan in ieder geval een gedeelte betrokken was bij datgene waar Dhjana over op haar site over schrijft >>> hier (naar beneden 
scrollen en op de kleine afbeeldingen klikken).

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Mediacensuur Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 28 december 2016

UPDATE: SITUATIE MARTELING ERWIN LENSINK

Erwin Lensink
Rechtszitting 
Vanmorgen had ik contact met een van de twee advocaten van Erwin Lensink. Verleden week is er een rechtszitting geweest die ging over de verlenging van de gedwongen opname van Erwin in de GGZ >>> zelfmoordinrichting
Van der Hoeven Kliniek in Utrecht waar Lensink wellicht momenteel kapot wordt gespoten.  


Toestemming
De advocaat die Erwin daarin bijstaat wilde vanmorgen niets zeggen 'omdat hij mij niet kent en iedereen wel kan bellen. Daar heeft de advocaat gelijk in. Volgende week heeft de advocaat opnieuw contact met Erwin en zal dan aan hem toestemming vragen of hij aan mij mededelingen mag doen. 'Hoe gaat het met Erwin' vroeg ik nog. 'Ja slecht' antwoordde de advocaat. Daarmee heeft de advocaat toch wat verteld en dat is, zo denk ik, dat de rechter heeft beslist dat Erwin Lensink in de zelfmoordinrichting Van der Hoeven Kliniek moet blijven. 

Rechtszitting 2
Er zou nog een rechtszitting betreffende Erwin Lensink plaatsvinden vorige week.
Die zitting is uitgesteld omdat er iets niet klopte met de toevoeging van een andere advocaat. Het zou gaan over de weigering van de Van der Hoeven Kliniek een door Micha Kat ingeschakelde mevrouw en mijn persoon toe te staan om Erwin te bezoeken en of telefonisch te kunnen spreken. 


Strijd opgeven
Een andere advocaat die Erwin daarin zou bijstaan heb ik vanmiddag ook gesproken en die vertelde; Citaat; 'Hij wil niet meer, hij wil in die kliniek blijven, ik zeg al vanaf het begin, jij kan meer betekenen voor deze maatschappij als je buiten bent en niet daar. Dat heb ik hem steeds gezegd en ja ik heb een beetje het idee dat hij er in wil blijven en dat snap ik niet bij hem. Weet u dat misschien? Ja ik heb een beetje het idee dat hij het opgeeft, lijkt het net. Maar hoe komt dat, waar komt dat vandaan, hij moet juist vechten vind ik'. Einde citaat. 

Vol gespoten 
Ik vermoed dat Erwin Lensink is volgepropt of gespoten met enge gifstoffen die hem zijn strijdlust hebben afgenomen en zijn mond hebben gesnoerd, heb ik de advocaat meegedeeld. Dat zal het zijn, antwoordde de advocaat.
Angstaanjagend allemaal. Wordt vervolgd! 


Zie ook de website van Micha Kat:


>>>
 ALARM: ERWIN LENSINK ‘ZIET HET NIET MEER ZITTEN’ EN WORDT                         GEMARTELD


Nico van den Ham

dinsdag 27 december 2016

ZEER DRINGENDE OPROEP | NICO VAN DEN HAM

Slaafse criminelen die bereid zijn medemensen kapot te maken voor hun baas, de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden, doen zoveelste poging om Klokkenluider Nico van den Ham op te sluiten in een gesloten psychiatrische inrichting voor een gedwongen mondsnoerbehandeling! Start alstublieft de video!


Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, GGZ-zelfmoordinrichtingen. 

zaterdag 24 december 2016

PRETTIGE FEESTDAGEN | NICO VAN DEN HAM

Alle bezoekers van 
deze site Prettige Feestdagen 

Het is voor mij onmogelijk om alle goede wensen die ik ontvang betreffende de feestdagen en het nieuwe aankomende jaar individueel te beantwoorden. Ik vraag daarvoor begrip. 

Vanwege de op allerlei gebied zeer belabberde omstandigheden waar ik in verkeer, is het op dit moment niet mogelijk nieuwe artikelen te plaatsen. Ondanks dat spreken mij steeds moeilijker afgaat, komt er mogelijk vanavond wel een gesproken oproep op deze site. 

Vanwege de alsmaar groter wordende hoeveelheid e-mails, privé Facebook berichten, privé Twitterberichten en ellenlange telefoongesprekken is het voor mij niet meer mogelijk om die allemaal te beantwoorden. Het laatste wat ik wil is onvriendelijk overkomen. Echter, de grens van mijn kunnen is meer dan bereikt! Ik hoop nog wat artikelen te kunnen schrijven in plaats van de hele dag aan de telefoon te hangen en alleen maar e-mails en dergelijke te beantwoorden. Ik vraag ook daarvoor begrip!

Relevante informatie toezenden, over met name de criminele rechtspraak, blijft natuurlijk meer dan welkom! 

Op goedbedoelde vragen over bijvoorbeeld waarom ik geen advocaat heb of adviezen dat ik toch echt naar de Nationale Ombudsman, het Juridisch Loket, of het Europese Hof moet gaan kan ik niet individueel telkens nog eens beantwoorden.
Alle antwoorden daarop liggen besloten in de vele artikelen die ik over de corrupte rechtspraak heb gepubliceerd.

Procederen in civiele zaken als jouw tegenpartij veel groter is dan dat jij bent of belangrijker wordt geacht dan jijzelf, is een volstrekt zinloze bezigheid. Wel kun je met dat procederen vaak nog meer bewijs verzamelen. Bewijs dat onomstotelijk aantoont dat rechters, raadsheren en hun kliek regelrechte criminelen zijn. Helaas dient zich dan een nieuw probleem aan en dat is dat niemand dat bewijs wil zien! 


Ikzelf procedeer allang niet meer! 


Vriendelijke Groet,


Nico van den Ham 

dinsdag 20 december 2016

Erwin Lensink rot weg in de Van der Hoeven Kliniek

Erwin Lensink 
GGZ zelfmoordinrichting
Van der Hoeven Kliniek Utrecht
Uit het oog, uit het hart!
Erwin zit eenzaam weg te rotten in de Van der Hoeven Kliniek. 

 Slechts 5 personen bekommeren zich nog om Erwin Lensink. 

Wordt Nico van den Ham de nieuwe buurman van Erwin? 

Dilemma
Ik heb maandenlang om tactische redenen niets meer over de toestand waarin Erwin Lensink verkeerd, geschreven. Wel of niet publiceren wordt in steeds meer gevallen een dilemma. Een afweging. Wat zullen 'ze' gaan doen als ik publiceer. Wat zal er gebeuren als ik niet publiceer. Angst om de waarheid op te schrijven. Precies zoals de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden het hebben wil. Schrijven over Erwin is nog steeds niet handig want elke waarheid op deze en andere website's wordt uiteindelijk zeer zwaar bestraft! Nog meer straf voor Erwin Lensink, nog meer tucht voor Nico van den Ham.
  

Zelfmoorden
Niet schrijven over Erwin betekent niet nietsdoen. De afgelopen tijd heb ik veel moeite gedaan om Erwin Lensink te kunnen bezoeken of telefonisch te mogen spreken.
Echter, het extreem onmenselijke GGZ-tuig, ofwel 21 eeuw NSB'ers, die ik meerdere keren telefonisch heb gesproken, hebben mij nog meer doen begrijpen waarom er
>>> 700 zelfmoorden per jaar in en vanuit GGZ instellingen worden gepleegd!
Tel daarbij op de ongeveer >>> 500 zelfmoorden ten gevolge van, door gerechtelijke zwendel tot stand gekomen uitspraken in meest civiele zaken, van criminele klassenrechters en raadsheren en u weet in wat voor een land u leeft.
Allemaal in naam van Koning Willem Alexander en uiteindelijk allemaal ten gunste van deze vuile >>> economie

Micha Kat
Ook journalist Micha Kat van de website >>> Revolutionaire Online toonde zich opnieuw als een mens met gevoel in zijn journalistieke donder en heeft vanuit het verre buitenland gedaan wat hij kon. Verder weet ik van drie vrouwen die zich in hebben gezet om contact met Erwin te krijgen. Alles echter zonder resultaat. Uit het oog, uit het hart, op een enkele uitzondering na dus. 

Rechtszitting
Recentelijk is er weer een rechtszitting geweest betreffende de verlenging van Erwin Lensink zijn opsluiting én betreffende de 'plicht!!!!' van Erwin mee te werken om zich vol te laten spuiten met geneesmiddelen enge gifstoffen. Chemische stoffen die er voor moeten zorgen dat Erwin Lensink een zwijgzame zombie wordt. Ik voorspel de beslissing van de rechter en die is dat Erwin opgesloten blijft. Ja, ik weet het, ik ben volgens velen een pessimist. Een pessimist die vrijwel altijd het gelijk aan zijn kant heeft in het voorspellen van beslissingen van de Zwarte Toga Maffia. Nico van den Ham; geen pessimist, maar een realist!  

Advocaat
Vandaag zal ik weer proberen contact met de advocaat krijgen. Iets wat meestal ook weer veel tijd kost want die neemt de telefoon zeer sporadisch aan.  

Buurman
Toevallig werd mij vandaag medegedeeld dat ik, Klokkenluider Nico van den Ham, mij toch moet melden bij de psychiatrische afdeling van de Amsterdamse GGD. Doe ik dat niet dan ben ik mijn postadres en mijn daklozenuitkering van 500 Euro kwijt, zo wordt er gedreigd. 

Wellicht heeft zich daarmee een nieuwe mogelijkheid aangediend om toch in contact te komen met Erwin Lensink. De Amsterdamse GGD, maar ook andere GGZ zelfmoord- instanties zoals Arkin en Mentrum proberen al jaren op zeer agressieve wijze, mij een dwangverpleging ofwel mondsnoerbehandeling op te leggen. Mogelijk betekent dat aanmelden bij de GGZ dan ook wel dat ik de nieuwe buurman van Erwin Lensink word en mogen we dan wel net zoveel met elkaar praten als we willen van de Van der Hoeven Kliniek- NSB'ers. Niemand hoort ons dan immers nog en dan zijn Erwin en Nico samen 'uit het oog, uit het hart'. 

Door Nico van den Ham 

zondag 18 december 2016

Woningcorporatie Stadgenoot-Kinderhandel. Moeder stopt strijd en 'geeft' haar kinderen maar aan Jeugdzorg

'Ik wil bij mamma blijven'
Satanische genoegdoening voor medewerkers en directie van de misdaadgroepen Woningcorporatie Stadgenoot en Jeugdzorg!
.
Interpol ingeschakeld!

.
Wanhopige moeder 'geeft' haar 2 kleine kinderen maar aan Misdaadgroep Jeugdzorg.De vaste bezoekers van deze site herinneren zich het vast nog wel: 

>>> Moeder met 2 kinderen vlucht voor GGD Psychiater Herman Plas en                         Woningcorporatie Stadgenoot.

>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met 2            kleine kinderen ondergedoken.

>>> Leven kleine kinderen voor belangen Woningcorporatie Stadgenoot kapot            gemaakt door rechter.

Bulgarije 
Nadat de doodsbange Iva Guineva met haar 2 kleine kinderen eerst, vanwege de terreur van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, ondergedoken had gezeten in Nederland, vluchtte zij met haar kinderen naar Bulgarije. Dat was nadat de criminele klassenrechter mw. mr. F.J. Lourens Moeder Iva en haar jonge kinderen dakloos had gemaakt. Rechter mevrouw mr. F.J. Lourens die tijdens de rechtszaak, inzake de woninguitzettingsprocedure, absoluut niets wilde horen van het verweer dat Iva Guineva via haar advocaat aanvoerde.
De mensen- en kinderrechten-schendende klassenrechter mr. Lourens had alleen maar oor voor de >>> economische belangen van de misdaadgroepen Woningcorporatie Stadgenoot en Jeugdzorg. 


Drama
Na eenmaal dakloos gemaakt te zijn door zo'n gerechtelijk' onmenselijk
>>> crimineel stuk vuil, komt het meestal nooit meer met je goed! Dat blijkt ook 

nu weer, want ook de vlucht van moeder Iva en haar kinderen van 4 en 7 jaar naar Bulgarije is uitgelopen op een regelrecht drama. De in Nederland geboren en getogen kinderen kunnen niets met dat land, spreken de taal niet, er is geen geld enz. enz.
.
Woningcorporatie Stadgenoot
schakelt Misdaadgroep Jeugdzorg in!

Genoegdoening
Tijdens de rechtszitting werd bekend dat de ellende, het leed en het verdriet dat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot moeder Iva en haar zeer jonge kinderen aandeed door hun dakloos te maken, niet voldoende was voor het Satanisch genoegen van de >>> medewerkers, de >>> directie en de >>> kliek van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. De misdaadgroep had ook nog eens een van de grootste criminele organisaties die ons Schurkenland kent, >>> Jeugdzorg, ingezet.
Een goede reden voor moeder Guineva dus om met haar kinderen de vlucht te nemen naar Bulgarije. 


Interpol 
Onlangs werd Iva Guineva aangehouden door de Bulgaarse politie. Dat was voor voor ondervraging. De politie deelde Iva mede dat zij op de opsporingslijst staat van Interpol. Waarom Iva daar op stond wilde de Bulgaarse politie niet zeggen. Iva werd diezelfde dag nog vrijgelaten. Na onderzoek blijkt, dat Moeder Guineva nog steeds op die internationale opsporingslijst staat. De volgende aanhouding is dus een kwestie van tijd. Iva Guineva verkeerd in grote onzekerheid. Datzelfde geldt natuurlijk voor de kinderen, maar die begrijpen dat vanwege hun leeftijd nog niet. Stadgenoot en haar kliek geniet!

Ontvoering kinderen
Waarom liet de Bulgaarse politie Iva weer gaan na ondervraging? Gaat het om ontvoering van de kinderen? Het is Iva niet medegedeeld door de Bulgaarse politie. Vreemd en misdadig bovendien.
In een ander geval bij ons bekend, maakt Misdaadgroep Jeugdzorg zich in het geheel niet druk over het >>> ontvoeren van kinderen
.

'Ik kan niet meer, Jeugdzorg moet de kinderen maar afpakken'

'Ik kan niet meer'

Iva Guineva belt regelmatig met Nico van den Ham want Iva denkt/hoopt dat Nico haar kan helpen. Iva zat aanvankelijk vol strijdlust. Die strijdlust is echter geheel verdwenen. Iva verkeerd inmiddels in een desperate toestand en kondigde in al haar wanhoop aan maar weer naar Nederland te zullen komen. Iva geeft daarmee wellicht haar kinderen aan >>> Kindermishandel-Organisatie Jeugdzorg. Kassa!
'Ik kan niet meer, Jeugdzorg moet de kinderen maar afpakken' zijn de woorden die moeder Iva vanuit het verre Bulgarije aan Nico toevertrouwde. Woorden, waar Nico tranen van in zijn ogen krijgt. Tranen van verdriet, maar ook van machteloze woede. 'Prettige Kerst toegewenst' ook aan deze >>> meedogenloze crimineel. Vrede op aarde zullen we maar weer zeggen! Het is immers Kersttijd. 


Hulp
Iva belt dus regelmatig met Nico van den Ham. Veel slachtoffers van criminele rechters en raadsheren bellen of mailen Nico, want er wordt blijkbaar gedacht dat hij wel kan helpen. Nico is echter zelf, voor straf, dakloos gemaakt, heeft nauwelijks geld, verkeerd in slechte gezondheid, is oud, zeer kortademig en wordt ook nog altijd op de meest denkbare vuile wijze gestraft en tegengewerkt door onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. Nico is zelf aan het overleven en het enige wat hij tot nu toe nog kan doen, is proberen deze site nog zo lang mogelijk te blijven runnen.

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak,  Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur. 

vrijdag 16 december 2016

Boze, dakloze Ranjana eist 5 miljoen van het UWV

Dakloosheid
Al vele jaren zwerft Ranjana door de Amsterdams straten. Hartverscheurend! Maar, kenmerkend voor een (verkapte) Schurkenstaat zoals Nederland is. De boze Ranjana eiste gisteren in de Amsterdamse rechtbank 5 miljoen euro van het UWV. Het UWV is de schuld van de dakloosheid, zo stelt Ranjana. Verder lezen onder de video.....Publiceren
Gisteren mocht ik audiovisuele opnamen maken van de rechtszitting. Daarna ben ik verplicht om de opnamen te publiceren op deze site. Doe ik dat niet, dan heb ik een probleem. Ondanks dat, heb ik Ranjana er gisteren van proberen te overtuigen dat
het beter is de beelden niet te publiceren. Ranjana had haar zaakjes absoluut niet voor elkaar, maar eiste wel het buitenproportionele bedrag van 5 miljoen van het UWV.

Bewijsdocumenten
Tevens verwachte Ranjana van de rechter het onmogelijke; oordelen over iets waar geen bewijsdocumenten van in het dossier zijn. 
Ik wilde met de persvoorlichting van de rechtbank gaan praten over het niet publiceren. Ranjana moet niet te kijk worden gezet vind ik. Echter, Ranjana staat erop dat ik de opname van de zitting publiceer en er ook nog eens zoveel mogelijk aandacht voor vraag. Bij deze. 

Door Nico van den Ham

donderdag 15 december 2016

Amsterdamse Burgemeester-Daklozenoplichter Eberhard van der Laan 'geeft' daklozen nep-Kerstontbijt

Burgemeester Eberhard van der Laan doet altijd zijn kunstgebit
 uit als hij bij het daklozen-ontbijt is want dan valt hij niet zo op.
 

Beschermheer
Vandaag is het weer zo ver. Burgemeester Eberhard van der Laan, tevens beschermheer van de daklozen, zoals Eberhard de Amsterdamse bevolking voorliegt, geeft vandaag weer een gratis Kerstontbijt weg! Ook dat gratis weggeven door Eberhard is gelogen, want het Kerstontbijt wordt aangeboden en betaald door Grand Café Amstelhoeck. Dat Grand Café grenst letterlijk aan het kantoor van de Amsterdamse burgemeester in de Amsterdamse Stopera. Een goeie meegaande buur is, zeker voor een café, nooit weg, vooral als die buur ook nog eens de burgemeester is, zullen we maar zeggen. 

Opkomst
In werkelijkheid is Burgemeester Van der Laan geen beschermheer van de daklozen, maar discrimineert daklozen op de meest op de meest denkbare vuile wijze:

>>> Burgemeester Van der Laan discrimineert daklozen

>>>
 Regelrechte Nazi-Praktijken aan de Jan van Galenstraat 323 B (sociale                   dienst voor daklozen) Amsterdam


PR
Slechts een handje vol Amsterdamse daklozen laten zich door de Eberhard van der Laan ook deze dag belazeren en komen op het gratis broodje af. Maar die slechte opkomst maakt Eberhard van der Laan niet zoveel uit, want er komen wel veel vrijwilligers van daklozenorganisatie's opdagen om zo'n broodje weg te knabbelen. Zo lijkt de nep-Kerstbijeenkomst van Burgemeester van der Laan toch nog enigszins druk bezocht met zo'n honderdvijftig man (telling voorgaande jaren) en dat is weer goed voor PR van de discriminerende PvdA Schurk. Er lopen duizenden dakloze mensen, vaak zonder inkomen, door de Amsterdamse straten. Nee dat zijn geen vluchtelingen! 


Afwezig 
Voor het 2e jaar op rij kunnen wij er ook dit keer niet bij zijn. Dit keer niet omdat we ongeveer om dezelfde tijd een rechtszaak audiovisueel moeten opnemen.
Helaas kunnen we Eberhard van der Laan dan ook niet (met camera) confronteren met zijn smerige discriminatiemisdrijven. Misdrijven die hij structureel jegens een grote groep medemensen pleegt. Goed voor Eberhard dat we er niet kunnen zijn want net zoals zijn >>> PvdA partijgenoten houdt Eberhard niet van vragen die niet door de reguliere gecensureerde staatsmedia worden gesteld. Misschien komt daklozen-omkoper Beau van Erven Dorens wel. Die is wel van de gecensureerde staatsmedia, dus die mag vast wel wat vragen.   


>>>
Beau van Erven Dorens belazert Nico van den Ham 


>>> Reactie Beau van Erven Dorens op Nico van den Ham 

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Politiek, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 13 december 2016

Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

Vriendelijk
Op 21 november jl. leverde Nico van den Ham onderstaand schrijven, tegen
>>> ontvangstbewijs, af bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ter attentie
van VVD Minister Ard van der Steur. 
Eerder >>> sprak Nico een aantal keren met Van der Steur. Van der Steur is altijd zeer vriendelijk. Of zou het zo zijn, zo vragen wij ons inmiddels af, dat Van der Steur zich alleen maar vriendelijk voordoet? Er kwam geen reactie op het klaagschrift. Toen wij daar het ministerie van Ard van de Steur
-op keurige en vriendelijke wijze- over opbelden werden we minachtend afgesnauwd.


Kasteel
Minister Ard van der Steur moet op vrijdag 2 december jl. bij thuiskomst raar op hebben gekeken. Nico van den Ham heeft op die dag het schrijven nog eens aangeboden aan de minister door het door de brievenbus van zijn kasteeldeur te schuiven. Daar is een >>> video van gemaakt. In die video hoor je de enveloppe duidelijk op de marmeren vloer vallen. Ard van der Steur moet bij thuiskomst op zijn Kasteel dan ook zo ongeveer over die grote enveloppe, met opvallend opschrift, gestruikeld zijn. Maar ook daarop heeft de minister tot nu toe niet gereageerd! 

Hieronder de inhoud van het klaagschrift:   

URGENT! IN VERBAND MET HET ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN VAN HET PLEGEN VAN ZELFMOORDEN, BEHOEFT DIT SCHRIJVEN ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN BEHANDELING!


Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan Minister mr. G.A. van der SteurN.G. van den Ham                                                      Persoonlijk afgegeven
Jan van Galenstraat 323 (postadres)                              tegen ontvangstbewijs
1056 CH Amsterdam,                                                  Turfmarkt 147
E-mail: nico.vandenham@gmail.com                              2511 Den Haag
Tel: 06-19215778Betreft: Criminele rechters en raadsheren                            21 november 2016
            Zelfmoord ten gevolge rechtspraak
            Advocaat pleegt zelfmoord
Geachte minister mr. Van der Steur,

Enkele weken geleden sprak ik u aan. Dat was met mijn 'draaiende' camera op het Plein voor de uitgang van het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het was de derde keer dat ik u aansprak. De eerste keer nam u ruim de tijd en stond mij op vriendelijke wijze te woord. De tweede keer liep u snel door, maar nam wel de moeite om mij toe te roepen dat u geen tijd had. Alle begrip daar voor uiteraard en bedankt voor het mededelen. Ik kom in dit schrijven terug op de derde, laatste ontmoeting enkele weken geleden op het Plein.

Ik ben met u en de andere heer, die in uw gezelschap was, al vragen stellend
en opmerkingen makend meegelopen tot aan de deur van het Binnenhof nr. 22. Daar bleef u nog even met mij staan praten. Alle tijd en vriendelijkheid dus opnieuw van uw zijde. Nogmaals mijn dank daarvoor!  

Ik heb u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over rechters en raadsheren. Ik heb u verteld dat een groot aantal anderen en ik, veel onomstotelijk bewijs hebben dat rechters en raadsheren regelrechte criminelen zijn die grote groepen medemensen kapot maken en zelfs massaal de zelfmoorddood indrijven! U heeft mij uitgebreid uitgelegd dat ik eerst met mijn klachten daarover naar de procureur generaal van de Hoge Raad moest gaan. Daarna mocht ik u weer aan- spreken zo zei u. 'Ik loop hier met grote regelmaat langs' vertelde u er nog bij.

Vervolgens heb ik dan ook een klaagschrift van 7 bladzijden ter attentie van procureur-generaal mr. Jos Silvis afgeleverd bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dat was op 19 oktober 2016. Gelet op de urgentie van deze zeer prangende kwestie, elke dag pleegt er wel iemand zelfmoord ten gevolge van door middel van list en bedrog tot stand gekomen beslissingen/vonnissen van partijdige rechters en raadsheren, heb ik mr. Silvis verzocht binnen 7 werkdagen te antwoorden. 

In alle andere gevallen die mij bekend zijn, betreffende het antwoord krijgen van De Hoge Raad der Nederlanden op o.a. klaagschriften, moesten de betrokkenen maanden wachten. Ik kreeg echter al op 26 oktober 2016 antwoord van de baas van de Hoge Raad. Met de snelheid waarop mr. Silvis reageerde op mijn klaagschrift was dus niet zoveel mis. Met zijn antwoord wel. Procureur generaal mr. Silvis stelde in zijn reactie, dat hij geen bevoegdheden heeft om op mijn klachten te kunnen ingaan. De wet biedt mr. Silvis daartoe geen mogelijkheid zo schreef hij in zijn antwoordbrief. En dat terwijl ik in mijn brief aan de procureur- -generaal nu juist het volgende heb geschreven:

Citaat; 'Ook acht ik het mogelijk, dat u mij in uw reactie in een paar simpele regels gaat uitleggen, dat de wet het u onmogelijk maakt in te grijpen betreffende eenmaal uitgesproken vonnissen. In dat geval verwachten ik en mijn vele medeslachtoffers van u mijnheer, Silvis, dat u dat wetsartikel waarin dat is bepaald gebruikt als WC papier. Dat hebben uw criminele rechters en raadsheren immers ook gedaan met de bepalingen die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd die uw meesters in de rechten niet zo goed van pas kwamen toen zij, ten voordele van het geldelijke gewin van hun elite vrinden, onschuldige medemensen volledig kapot aan het maken waren. 

Als er in al die gevallen wél gesjoemeld kan worden, dan kan dat toch nu ook wel voor deze ene keer mijnheer, mr. Silvis. Schuift u dat wetsartikel, waarin is bepaald dat u niets mag doen dan nu ook maar even opzij. Het gaat mij en andere weldenkende burgers vooral ook om de medemensen die ten gevolge van de misdadige werkwijzen van uw rechters en raadsheren uit wanhoop zelfmoord gaan plegen! Als bepalingen, verankerd in nationale wetten en internationale verdragen aan de kant schuiven voor het geldelijke gewin voor elite vrinden kan, dan moet dat aan de kant schuiven toch ook kunnen als daar weer wat mensenlevens mee gered kunnen worden, mijnheer mr. Silvis!

'Nood breekt wet', zo zegt ons het spreekwoord. Als dat spreekwoord zo massaal geldt ten voordele van het geldelijk gewin van bepaalde elite groepen, dan verwachten wij van u dat dat spreekwoord nu ook geldt ter voorkoming van nog meer zelfmoorddoden, mijnheer mr. J. Silvis. 

Ook deze week zullen er weer mensen zijn die het niet meer zien zitten ten gevolge van de vuile beslissingen van uw misdadige rechters en raadsheren en zichzelf in uiterste wanhoop gaan vermoorden. Dat veroorzaakt zeer veel (maatschappelijke) ellende, leed en verdriet. Daarom verwachten velen, waaronder ikzelf van u, mijnheer Silvis dat u binnen 7 werkdagen (liefst nog sneller uiteraard!) reageert op dit klaagschrift en mij en een aantal andere slachtoffers op zéér korte termijn uitnodigt met onze bewijzen. Wij verwachten tevens van u dat u ons ruimschoots de mogelijkheid geeft (meerdere dagen) om onze niet voor twijfel vatbare bewijsstukken, die aantonen dat datgene zoals hierboven summier omschreven afschuwelijke feiten zijn die velen volledig kapot maken en de dood indrijven, uitgebreid mondeling te kunnen toelichten'. Einde citaat.

In de laatste alinea van de antwoordbrief van mr. Silvis, werd mij nog even het een en ander verweten en werden de rollen, zonder enige vorm van schaamte en in alle gewetenloze arrogantie, door de procureur-generaal omgedraaid.
De toonzetting van mijn schrijven beviel mr. Silvis niet en verder stelde hij, dat ik op denigrerende en beledigende wijze over de rechterlijke macht had geschreven.

Medeburgers, ten voordele van de elite vrinden van de rechters en raadsheren, door middel van gerechtelijke zwendel, het leven verwoesten en massaal de zelfmoorddood indrijven is voor mr. Jos Silvis kennelijk geen probleem. Maar daar als eenvoudige burger wat van zeggen mag niet, zo blijkt uit het antwoord van mr. Silvis!

De procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden is uitsluitend geïnteresseerd in hoe hij verder kan met zijn dood en verderf veroorzakende organisatie. De vele, vele slachtoffers die beweren onomstotelijke bewijzen te hebben dat de Rechtspraak de grootste, meest ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie van ons land is, laten hem volstrekt koud.
Bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat dat zo is, hoeft/wil de heer Silvis, zo blijkt wel, niet te zien.

Ik heb van een grote politieke partij schriftelijk bevestigd gekregen, dat zij al lange tijd op de hoogte zijn van dergelijke gerechtelijke smeerlapperij. Waarom, zo vragen ik en velen met mij zich af, trekt die politieke partij dan niet onmiddellijk (dagelijks) aan de bel over deze zeer ernstige kwestie.

Datzelfde geldt voor procureur-generaal mr. Jos Silvis! Dat zijn rechters en raadsheren, door onder meer het massaal lak hebben aan bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen, medemensen volledig kapot maken en de dood indrijven, interesseert deze bruut op geen enkele wijze. Ook niet als mens, want als dat wel zo was, dan zou hij er in ieder geval in het algemeen wat over kunnen zeggen.   

Alles wat rechters en raadsheren ten voordele van hun elite vrinden niet uitkomt tijdens een gerechtelijke procedure wordt verzwegen. Dat blijkt onder meer voor de inhoud van proces-verbalen van rechtszittingen. Verplichte proces-verbalen van rechtszittingen, áls die al bij uitzondering eens worden opgemaakt en uitgereikt aan de belanghebbende. Ook in de beschikkingen en vonnissen wordt door de corrupte rechters, raadsheren en griffiers stelselmatig en zonder schaamte massaal gelogen als dat voor de grotere partij, of een door de rechters belangrijk geachte persoon, beter van pas komt.  

Mr. Jos Silvis mag volgens de wet niet ingrijpen zo schrijft hij. En dat terwijl zijn rechters en raadsheren massaal hun corrupte justitiële achterwerk afvegen met  bepalingen die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd, als die bepalingen hen tijdens het bevoordelen van hun elite vrinden niet zo van pas komen.
Nu Nico van den Ham met zijn beweringen komt moet de procureur generaal van de Hoge Raad zich ineens wel aan de wet houden. Hoe vuil kan het allemaal gaan?

Er vallen doden, minister Van der Steur! Veel doden. Elke dag wel een zelfmoord ten gevolge van door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen/vonnissen ten voordele van grote partijen. Vele levens van grote groepen medemensen zijn door de misdadige werkwijzen van rechters en raadsheren in veel gevallen voor altijd compleet verwoest! Draai de zaken, zoals  procureur-generaal mr. Jos Silvis doet, niet om, mijnheer Van der Steur en laat ons bewijzen dat datgene van wat ik beweer over de rechtspraak, waar is!

Ik heb u meerdere malen verteld, minister Van der Steur dat ik voor straf onder andere dakloos ben gemaakt voor het publiceren van de waarheid. Denkt u nu niet dat uitsluitend mensen zoals ik, waar al weinig te halen viel, het slachtoffer zijn van criminele rechters en raadsheren. Er zijn ook grote groepen slachtoffers, die met hard werken een mooi bedrijf hebben opgebouwd en vervolgens ten voordele van nog grotere kapitaalkrachtige organisaties zoals bijvoorbeeld banken, grote vastgoedbedrijven, woningcorporaties, bewindvoerders, curatoren, notarissen, grote advocatenkantoren, vooral niet te vergeten Jeugdzorg, enz.,  door middel van gerechtelijke arglist helemaal kapot zijn of worden gemaakt. Vaak in die mate dat de slachtoffers op een gegeven moment nagenoeg niets meer bezitten.

Een gewelddadige woningoverval bijvoorbeeld, levert dan misschien wat botbreuken, een paar messteken of ander letsel en materiële schade op, maar is toch meestal veel minder ingrijpend dan de gevolgen van de misdrijven die rechters en raadheren jegens grote groepen medemensen dagelijks plegen in alle gerechtsarrondissementen van ons land.
De burgercriminaliteit is kruimelwerk vergeleken met wat criminele rechters en raadsheren aanrichten, mijnheer Van der Steur. Dat wordt nog duidelijker als je de aantallen dodelijke slachtoffers, veroorzaakt door de burgermisdaad vergelijkt met de veel grotere aantallen wanhopige medeburgers, die door de meesters in de rechten de zelfmoorddood ingejaagd zijn! 

Ongeveer vijfhonderd van de meer dan achttienhonderd zelfmoorden die jaarlijks in ons land plaatsvinden, zijn gepleegd als gevolg van beslissingen van rechters en raadsheren die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en/of door rechters en raadsheren belangrijk geachte personen, door middel van gerechtelijke arglist tot stand zijn gekomen. Vuile onrechtmatige door middel van zwendel tot stand gekomen vonnissen die schaamteloos in Naam van Koning Willem Alexander worden uitgesproken en uiteindelijk grote aantallen medemensen de wanhoopsdood in drijven. Deze zelfmoordslachtoffers worden jaarlijks op de zaterdag na Prinsjesdag op gepaste wijze herdacht. De laatste keer, nog maar kort geleden, vond de herdenking plaats op de Dam in Amsterdam. De jaren daarvoor vond de plechtige bijeenkomst plaats voor het Paleis van Justitie in Den Haag.

Als iemand door een burgercrimineel wordt doodgeschoten, hoe vreselijk dat ook is, dan is zijn of haar lijden meestal van korte duur. Daardoor lijdt zo'n slachtoffer veel minder dan iemand die eerst jarenlang wordt gekweld door de partijdige, levensingrijpende vonnissen van criminele klassenrechters. Iemand die zelfmoord pleegt gaat eerst door een jarenlange hel, minister Van der Steur.

Advocaat pleegt zelfmoord!

Een advocaat, die al dat gerechtelijke gesjoemel, ten voordele van kapitaal- krachtige organisaties en/of door rechters en raadsheren belangrijk geachte personen niet meer aankon en zelfs gedwongen werd er zelf aan mee te doen, ging om die reden maar liefst 4 maanden in hongerstaking! Toen dat niet hielp, heeft deze advocaat ten einde raad zelfmoord gepleegd minister Van der Steur.

Hoog tijd dus voor onmiddellijke actie! Een grote groep slachtoffers wil met u, minister Van der Steur en uw medewerkers op zeer korte termijn dagenlang in gesprek! Dit om de vele, vele bewijzen te overleggen inzake deze gerechtelijke smeerlapperij en die bewijsstukken mondeling toe te lichten. Niet voor twijfel vatbare bewijzen die onweerlegbaar aantonen, dat datgene wat ik over de rechtspraak beweer de keiharde waarheid is.

Ook deze week zullen er weer mensen zijn die het niet meer zien zitten ten gevolge van de extreem misdadige beslissingen van rechters en raadsheren en zichzelf in uiterste wanhoop gaan vermoorden! Dat veroorzaakt zeer veel   (maatschappelijke) ellende, leed en verdriet. Daarom vragen velen, waaronder ikzelf aan u, minister Van der Steur, of u op zeer korte termijn op dit klaagschrift wilt reageren en mij en een aantal andere slachtoffers op korte termijn uitnodigt met onze bewijzen. Dit om te trachten nog meer zelfmoorden te voorkomen en de intense ellende, waar grote groepen medemensen op dit moment ten gevolge van dit alles in verkeren, wat te verzachten.

Vele van mijn medeslachtoffers en ik verzoeken u met klem, dat u ons ruim de mogelijkheid geeft, meerdere dagen, beter nog weken, om onze niet voor twijfel vatbare bewijsstukken aan u en uw medewerkers te overleggen en mondeling te kunnen toelichten.  Bewijsstukken die aantonen dat datgene zoals ik hierboven summier heb omschreven, afschuwelijke feiten zijn die velen volledig kapot maken en de dood indrijven! 

Dan nog het volgende mijnheer, Van der Steur. Het lijkt misschien onvriendelijk, maar ik moet u het volgende mededelen. In een van mijn pogingen om te voorkomen dat wie dan ook mij op laat sluiten om mij zo de mond te snoeren, met als zogenaamde reden dat ik een gevaar voor mijzelf zou zijn, deel ik u mede dat ik zelf geenszins van plan ben om zelfmoord te plegen!

Samengevat vragen ik en mijn medeslachtoffers voorlopig van u het volgende:

  1. Vanwege de urgentie (het voorkomen van nog meer doden en andere ellende) binnen 7 werkdagen antwoord op dit klaagschrift.

  2. Op zeer korte termijn overleg inzake de wijze van uitnodiging van slachtoffers met hun bewijzen.

  3. Op zeer korte termijn een uitnodiging aan ondergetekende en andere slachtoffers om onomstotelijke bewijzen te overleggen en ruimschoots de tijd om die bewijzen mondeling toe te kunnen lichten.

  4. Dat u, mede gelet op de ernst van de situatie, geen gerechtelijke uitvluchten zoekt om onder de uitvoerige behandeling van dit klaagschrift uit te komen. 
Wegens omstandigheden kan op bovenstaand adres slechts een keer per week de post door mij worden opgehaald. Ik verzoek u dan ook beleefd, doch met klem mij ook per e-mail op de hoogte te houden van het verloop betreffende de behandeling van dit klaagschrift.  Nico.vandenham@gmail.com.


Hoogachtend,

Nico van den Ham


Journalist
Melder van Misstanden
Telefoon: 06-192 157 78 

Hier het originele >>> Klaagschrift


Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zondag 11 december 2016

Emile Roemer ontmaskert als volksmisleider pur sang

Volks-oplichter Emile Roemer 
Emile Roemer ontmaskert zichzelf (op Facebook) als leed en verdriet veroorzakende volksoplichter!

Harry van Bommel beweert in een e-mail aan ons precies het tegenovergestelde dan Roemer het volk voorhoudt.

Emile Roemer weet dat rechters criminelen zijn van de ergste soort, maar ook deze politieke schurk wil daarvan absoluut geen bewijzen zien en liegt het volk gewetenloos voor. 
Zwendel
Emile Roemer weet, zoals de gehele SP dat weet (zie de e-mail van Harry van Bommel) dat de rechters en raadsheren door middel van gerechtelijke zwendel, massaal het leven verwoesten van grote groepen Nederlanders. Vele medemensen maken ten gevolge daarvan dan maar in wanhoop een eind aan hun leven.
>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op.

Bewijzen
Ook de SP'er Emile Roemer wil geen bewijzen zien die onomstotelijk aantonen dat de rechtspraak de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoorddood veroorzakende motor is achter de elite-economie en heeft, zo blijkt wel, de opdracht deze vuile motor koste wat het kost draaiende te houden. Roemer zocht steun bij de gecensureerde staatskrant AD en schreef zaterdag 10 december jl. na aanleiding van uitspraken van Geert Wilders over rechters het onderstaande op Facebook.
Daaronder een E-mail van SP'er Harry van Bommel.Gisteren besloot ik niet te reageren op het vonnis in de zaak-Wilders. Als politicus ben je geen commentator van de rechterlijke macht. We hebben immers een scheiding der machten in Nederland. En hoe verleidelijk het soms ook is, dan past ons terughoudendheid.
Iemand die een stuk minder waarde hecht aan deze terughoudendheid en de rechtsstaat in het algemeen is Wilders zelf. Al weken beschuldigt hij de rechters ervan een politiek proces te voeren. Nogal een beschuldiging in een rechtstaat, maar uiteraard bleef het bewijs achterwege. 
Je zou dit af kunnen doen als frustratie, maar dat is het niet. Wilders kiest er doelbewust voor voor de aanval in te zetten op onze rechtstaat en een ieder die tegen hem in gaat verdacht te maken. Hij maakt van de rechtszaal een campagnebijeenkomst. Het voortdurend aanvallen van de rechtspraak tast het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat aan. Daar is onze rechtstaat te belangrijk voor.
Rechters zijn onafhankelijk, die zitten er voor ons allemaal. Omdat wij in onze rechtsstaat hebben afgesproken dat de wetgever wetten maakt en de rechter recht spreekt over de mate waarin wij ons aan deze wetten houden. Onafhankelijk van de politiek. Uiteraard gelden ook deze regels volgens Wilders niet voor hem zelf. 
Wat voor volksvertegenwoordiger ben je als je continu het gezag van de rechterlijke   macht onderuit schoffelt? En je neus ophaalt voor de onafhankelijke rechtspraak. Meteen na de uitspraak liet Wilders weten zich niets van het vonnis aan te trekken. Hoe kun je dan van de rest van Nederland verwachten dat ze zich aan de wet houden? 

'Wie om Nederland geeft, toont eerbied voor zijn rechters', opende het AD vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar. En zo is het. Onze democratie is gebaat bij politici die rechters naar eer en geweten hun werk laten doen. En de rechtszaal is te belangrijk om te laten ondermijnen door campagne voerende politici die niets om de rechtstaat geven. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, daar staan wij voor. Maar van de rechtstaat blijf je af. 

Hieronder de E-mail die SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel aan ons toestuurde nadat Nico van den Ham hem had aangesproken op het plein bij de uitgang van het tweede kamer gebouw >>> Video.

_________________________________________


Bommel van H. <H.vBommel@tweedekamer.nl>                      10 okt.

aan Nispen, mij


Geachte heer Van den Ham,

Uw vraag ligt op het terrein van justitie en daarom zal ik uw verzoek voorleggen aan onze woordvoerder justitie Michiel van Nispen. Het is ons echter reeds lang bekend dat kapitaalkrachtige bedrijven en personen gebruik (zo u wilt misbruik) maken van het recht om anderen in een hoek te drijven of zelfs kapot te maken. Ook de problemen bij jeugdzorg zijn ons goed bekend. Daar is echter niet zo makkelijk een oplossing voor te vinden.

Bij deze constateringen helpt het niet om te spreken over ‘criminele rechters en raadsheren’ en over ‘misdrijven tegen de mensheid’ hetgeen internationale misdrijven zou inhouden. Ook de term ‘onrechtmatige vonnissen’ zou ik vermijden als ik u was. Dergelijke uitspraken kunnen u juridisch mogelijk in een lastig parket brengen.

U bereikt mijn collega Van Nispen ook rechtstreeks via m.vnispen@tweedekamer.nl


Met vriendelijke groet,


Harry van Bommel Tweede Kamerlid SP


Woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken


Lees ook mijn weblog www.harryvanbommel.nl of volg mij op twitter via @harryvandesp

___________________________________________


Afspraak

Emile Roemer draai u niet langer schijnheilig om. Stop met het oplichten van het volk zoals in uw abjecte schrijfsel op Facebook! Nodig ons uit en laat ons -een grote groep slachtoffers, waaronder Jannen met de Pet, zakenmensen en rechtsgeleerden- onomstotelijk bewijzen dat rechters en raadsheren smerige criminelen zijn van de ergste soort! Gewetenloze criminelen, die ten voordele van de elite- economie, het leven van grote groepen Nederlanders verwoesten en hen zelfs massaal de dood indrijven!

Geert Wilders
Ook PvdP'er Geert Wilders moet hier (elke dag) aandacht aan besteden. dagelijks maakt zich er wel iemand van kant die door een rechter of raadsheer zo kapot is gemaakt dat hij het niet meer ziet zitten!

Contact
Emile Roemer en Geert Wilders kunnen contact met ons opnemen waarna wij zullen zorgen dat er een afspraak gemaakt kan worden met bovengenoemde slachtoffers.


Lees ook >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD


Zelfmoord (video)De NATIONALE HERDENKING ZELFDODINGEN is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu 
_________________________________

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.