KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 31 juli 2016

Nico van den Ham richt het woord tot de Koning. Deel 1

Het is volstrekt zinloos om koning Willem Alexander een brief te schrijven! Nico legt dat in de video uit. Koningen en Koninklijke aanhang googelen ook. Daarom spreekt Nico van den Ham de Koning toe over de door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen in naam van de Koning (tot 1 juli 2015 'ín naam des Konings'). Veel ellende, leed en verdriet veroorzakende vonnissen. Allemaal ten voordele van kapitaalkrachtige organisaties, bedrijven en door criminele rechters belangrijk geachte personen zoals bijv. Demmink. Heeft het woord richten tot de Koning wél zin? Als de Majesteit enig gevoel in zijn donder of zelfs alleen maar in zijn Koninklijke pinknagel heeft wel! We zullen het zien.
Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koninklijk Huis, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 29 juli 2016

Schandalige reclame van advocaat Claudia Janssens

Advocaten corrupt
Vier jaren geleden wilden wij het nog niet geloven. 'Advocaten maken deel uit van de door en door Corrupte Rechtspraak' werd ons toen op een bijeenkomst van slachtoffers van de rechtspraak in het Duitse Salzbergen verteld. Dat hadden we nog niet gelezen of gehoord bij de gecensureerde reguliere media zoals onder andere de volks-misleidende en daardoor misdadige >>> Staatsomroep NOS, dus geloofden we het niet. Inmiddels weten we door schade en schande, eigen onderzoek (vele bezoeken van rechtszittingen betreffende civiele kwesties) én onderzoek van de Consumentenbond wel beter!

mr. Claudia Janssens
Advocaten zijn geen klokkenluiders
Advocaten, die niet opstaan en zeggen 'mensen dit kan zo niet langer want hier wordt door Crimineel Zwart Toga Tuig ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties het leven van grote groepen onschuldige medemensen compleet verwoest', deugen niet!

Een groot aantal >>> zelfmoorden is het gevolg van o.a. door gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen. Advocaten die hier aan mee werken zijn medeschuldig en mede verantwoordelijk.


Mr. Claudia Janssens van Spaans Advocaten uit Huizen weet dat natuurlijk ook allemaal wel, maar doet er nog een schepje boven op en maakt voor eigen populariteit misbruik van een ander zijn ellende.

Advocaat mr. Claudia Janssens
Claudia Janssens is een pas afgestudeerd huurrechtadvocaat en kijkt niet zo nauw. Claudia heeft blijkbaar geld nodig en eet van 2 walletjes. Dat is te lezen onder aan haar artikel op de website van Spaans Advocaten. Dat artikel van mr. Claudia gaat over de ontruiming van de woning van Klokkenluider Nico van den Ham. 'Advocaat mr. Janssens staat zowel de (professionele) verhuurder als de huurder terzijde' roept Claudia enthousiast onder aan het artikel. Een fijn idee zullen we maar zeggen.
Als je een conflict hebt met een misdadige woningcorporatie of een particuliere huisjesmelker, staat mr. Claudia geheel aan zijn of haar zijde. Maar als jou kapitaalkrachtige tegenpartij zich eerder bij Claudia aanmeld dan jij of meer opbrengt, kan advocaat Claudia zich geheel verplaatsen in de ellende die de grootgraaier ondervind, van datgene 'wat jij die tegenpartij aandoet'.


Advocaat mr. Bianca Meijer
mr. Bianca Meijer
Eerder hadden wij te maken met de in
>>> collusie gespecialiseerde advocaat mr. Bianca Meijer die werkt bij het Amsterdamse advocatenkantoor Van Doorn CS. Daarvoor werkte mr. Meijer bij het Ministerie van Justitie! Ook een fijn idee zullen we maar zeggen.
Staatstrol mr. Meijer 'stond Nico van den Ham bij' in zijn rechtszaken maar had tegelijkertijd nauw >>> contact met de tegenpartij van Klokkenluider Nico van den Ham; de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Een woningcorporatie die afspraken had met een pyromaan die in een van haar grote wooncomplexen jarenlang branden heeft
>>> gesticht! Dat heeft o.a. veel angst, leed, ellende, en een zwaargewonde huurder veroorzaakt die daardoor invalide en zwaar verminkt verder moet leven zoals te zien is in onderstaande video.
Blog
Terug naar mr. Claudia Janssens. De advocate die goede sier- en zichzelf populair wil maken middels een vals artikel wat zij geschreven heeft over Klokkenluider Nico van den Ham op de website van Spaans Advocaten te Huizen. Dat verhaal heeft mr. Claudia gevonden op de website van de grootste, meeste leed, ellende en verdriet veroorzakende misdaadgroep van Nederland: De Rechtspraak. Advocate Claudia weet niet alleen dat er dagelijks in alle gerechtsarrondissementen massaal levens middels gerechtelijke list en bedrog van goedwillende burgers worden verwoest, mr. Claudia Janssens werkt daar volledig aan mee en doet er graag nog een schepje bovenop! 

Website rechtspraak
Advocaat De handlanger van De Rechtspraak mr. Claudia Janssens heeft de smerige leugens die over klokkenluider Nico van den Ham, op de website van De Rechtspraak staan gepubliceerd niet alleen overgenomen, maar heeft ze ook nog eens aangedikt met haar eigen suggestieve leugens. Zo schrijft Claudia een kop boven het artikel die luidt: 'Huurder die online hetze tegen woningcorporatie en haar medewerkers voert, gedraagt zich niet als goed huurder: ontbinding toegewezen'.

Leedvermaak

Tevens schrijft de Toga dragende staatstrol van advocatenkantoor Spaans Advocaten: 'Aan de Amsterdamse Rechtbank de eer om te antwoorden op de vraag of een huurder, die een online hetze tegen een woningcorporatie en haar medewerkers was begonnen, zich als goed huurder gedroeg'.

Kroegloper snuiver
Allemaal zelf door het advocatenblondje bedacht. Maar voor mr. Claudia Janssens was het nog niet genoeg. Om haar eigen roem nog wat meer, via de rug van Klokkenluider Nico van den Ham, op te vijzelen liegt de abjecte raadsvrouw er in haar artikel zelf ook nog bij, dat melder van Misstanden Nico van den Ham bestuursgangster
>>>
Gerard Anderriesen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot een kroegloper en een snuiver noemt op zijn site. En dat terwijl zowel Nico net zoals de redactie van deze site uitsluitend publiceren datgene wat op waarheid te verifiëren is. Niet dat dat in onze verkapte Schurkenstaat van enige waarde is, want Nico van den Ham mocht zijn onomstotelijke bewijzen en zijn getuigen, net zoals dat in vele andere zaken tussen groot en klein het geval is, niet in inbrengen in de gerechtelijke procedures die hij heeft moeten doorstaan. Nico van den Ham heeft de laffe kantonrechter mensenrechten-schendende staatscrimineel mr. C.L.J.M. de Waal nog nooit gezien want er is niet eens een rechtszitting geweest!
Mede daarom deze 
>>> OPEN BRIEF AAN RECHTER MR. C.L.J.M de Waal.

'Eer'
'Aan de Amsterdamse Rechtbank de eer.... ', zo schrijft mr. Janssens Judas vol leedvermaak. De eer om Nico van den Ham zijn leven nog meer te verwoesten, dan dat dat al is verwoest door de beestachtige Klokkenluidersvervolging die Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot al zo'n 7 jaren jaren op Nico toepast, had daar moeten staan.

Klassenrechter
Er is geen complete dagvaarding die aan de wettelijke eisen voldoet uitgebracht, er is geen rechtzitting geweest, er is dus geen hoor en wederhoor toegepast. Datgene wat klokkenluider Nico van den Ham op zijn website heeft gepubliceerd is niet onderbouwd zo staat er in het vonnis gelogen. Gelogen, want Nico kreeg de kans niet om iets te onderbouwen. Er is nog heel veel meer waar de kanton- klassen- rechter zijn corrupte justitiële reet, ten voordele van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, mee heeft afgeveegd.

Klagen
Daarover klagen bij de -wij dekken elkaar toch wel af- baas van de criminele rechter mr. C.L.J.M. de Waal helpt ook niet zoals velen inmiddels wel weten. Ook deze justitiële crimineel, waar heel veel klachten over zijn en die ook veel leed, ellende en verdriet onder het gewone hardwerkende Nederlandse volk veroorzaakt, kreeg van Nico ook open brief 
>>> Open brief President Rechtbank A'dam mr. Henk Naves 

Twitter
Hoe vuil 'advocatootje', zoals het blonde advocaten-wicht Claudia Janssens zichzelf op Twitter noemt, in elkaar steekt blijkt ook nog eens uit een Twitterbericht van haar op 24 maart jl.


Lekker! Huurrecht zaak in kort geding over aanwezigheid aanzienlijke hoeveelheid softdrugs gewonnen! Geen ontruiming. Cliënten blij, ik ook!

Drugs
Nico van den Ham heeft nog nooit zijn woning gebruikt om drugs te verbouwen of stiekem op te slaan. Nico heeft nooit huurachterstand of woonoverlast veroorzaakt, hij heeft slechts een veel leed en ellende veroorzakende pyromaan, waar Misdaadgroep Woningcorporatie afspraken mee had, afgeleverd aan de politie. Maar de corrupte advocaat mr. Claudia Jansen haalt Nico met het honende spot door de stront. En dat terwijl de blonde staats-snol zonder enige schaamte openbaar jubelt en blij is als huurders, die zij heeft bijgestaan gewoon in de woning kunnen blijven. Huurders die wel strafbare feiten hebben gepleegd waarvan wel in de huurwet staat dat daardoor de huur kan worden opgezegd. Hoe door en door verrot kan een advocaat zijn. 

Bellen
Advocaat mr. Claudia Janssens heeft niet de moeite genomen om Nico van den Ham zijn website te bezoeken, of juist wel? In ieder geval heeft zij Nico niet gebeld om eens te horen hoe het werkelijk zit. Nico heeft Claudia wel gebeld. Dat was op donderdag 28 juli. Nico vroeg aan Claudia of zij op vrijdag 29 juli op kantoor zou zijn en wat haar e-mailadres is. Nico heeft niet aan Claudia verteld waarvoor hij het adres nodig had. 'Dat ziet u morgen wel' heeft Nico gezegd. De andere dag op vrijdag 28 juli 's morgens om 05.30 uur. constateerde Nico dat Claudia haar artikel over Nico van den Ham snel had verwijderd. Klokkenluider Nico van den Ham slaat dergelijke artikelen altijd op en daarom hier toch de link naar het vuile >>> artikel  van advocaat mr. Claudia Janssens. 

Doofpot
De kwestie zal en moet in de doofpot blijven. Klokkenluiders worden in keurig Nederland op de meest onmenselijke wijze door Crimineel Klassen Toga Tuig kapot gemaakt. Terwijl politiek moordenaar Folkert van der Graaf riant in een huis woont, mag de door de jarenlange beestachtige Klokkenluiders vervolging ziek gemaakte Nico van den Ham, die zijn laatste schamele bezittingen is kwijtgeraakt, met slechts één koffer met wat kleding e.d. op zijn 63e van hot naar her zwalken. Advocaten die deel uit maken van de Toga Maffia werken daar volledig aan mee, zoals advocaten aan zo veel vuiligheid mee werken. 'Ze' hadden 4 jaren geleden daar in Salzbergen wel gelijk. Heel erg gelijk. 
 

Het artikel van mr. Claudia is (update: was tot 28 juli 2016) te vinden op deze >>> website. Nu dus >>> hier .

Update : Twitter Het volgen van @advocatootje en het weergeven van de Tweets van @advocatootje is voor jou geblokkeerd. Meer informatie

Lees ook >>> Gerard Anderiesen van Woningcorporatie Stadgenoot had                                           afspraken met een pyromaan!

Ter kennisgeving en in het kader van hoor en wederhoor is dit artikel apart verzonden naar de volgende
adressen:


E-mail:
secretariaat@spaansadvocaten.nl  janssens@spaansadvocaten.nl  info@vandoorncs.nl
Koster Advocaten Haarlem:
  info@kadv.nl   b.meijer@vandoorncs.nl ganderiesen@stadgenoot.nl   e.van.der.laan@amsterdam.nl  info@vandoorncs.nl
pdehaas@stadgenoot.nl    rboomgaart@stadgenoot.nl mbos@stadgenoot.nl info@stadgenoot.nl  pderuiter@stadgenoot.nl laurensivens@gmail.com pers@amsterdam.politie.nl  mhabets@stadgenoot.nl jack.druppers@amsterdam.politie.nl  fstorm@stadgenoot.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl  info@huurgenoot.nl   jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl  secretariaatamsterdam@sp.nl vangnet@ggd.amst.nl   ganderiesen@stadgenoot.nl

Twitter:
@advocatootje  @SpaansAdvocaten  @kadvhaarlem

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 27 juli 2016

OPROEP SOCIALE DATABANK NEDERLAND

'Wij zijn dringend op zoek naar bewijzen van inmenging
 
van de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak.'

Oproep

Rob Brockhus, hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland heeft ons verzocht een oproep te plaatsten. Aanleiding zijn de massale gerechtelijke misdrijven gepleegd door rechters, raadsheren en ander veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakend justitieel tuig. Gerechtelijke misdrijven plegen ten voordele van grote kapitaal- krachtige organisatie's, bedrijven en/of door rechters belangrijk geachte personen zoals bijvoorbeeld curatoren. Het gaat hier onder andere om een gelekte vertrouwelijke ambtsinstructie van voormalig minister Ernst Hirsch Ballin (CDA) aan het >>> College procureurs-generaal waarover in 2013 ophef ontstond.

Ernst Hirsch Ballin
Oplegmededeling
Het betreft hier een zogenaamde >>> oplegmededeling
.

Openbaar Ministerie
Een tijdje nadat drs. Peter Poot, directeur van Chipshol, daarover een >>> brief aan prof. mr. J.W. Fokkers, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad van onze verkapte Schurkenstaat had geschreven, stelde de Hoge Raad dat het hier om een falsificatie ging. Kwijtraken

Het schrijven kon immers niet meer, net zoals bijvoorbeeld de bonnetjes van Opstelten, de bekende Srebrenica filmrolletjes of het zogenaamde zwakke hart van door de politie >>> vermoorde Ishan Gúrz door het OM worden teruggevonden, zo schreef het OM in een brief aan de Hoge Raad. Dus is de brief, de oplegmededeling, vals, volgens procureur/generaal mr. Fokkens.   

Brockhus
De hoofdredacteur van de >>> Sociale Databank Nederland Rob Brockhus, die wel meer goede ideeën heeft en daarvoor >>> oproepen doet, twijfelt of die brief wel vals is. Vele anderen en wijzelf delen die twijfel van Brockhus. 

Oproep
Wie heeft er ook bewijs, dat Raadsheer mr. J.W. Wabeke van het gerechtshof Den Haag kennis heeft van de ministeriële instructie om bij bewijs van corruptie en fraude rond art. 12-procedures bij o.a. faillissementen waarbij aangiften van burgers die altijd 'op te leggen', ofwel in de doofpot te werken. Mr. Wabeke lijkt een expert te zijn om de overheid te vrijwaren van schadeclaims.

Schurkenstaat
Door meerdere personen is onder ede verklaard dat Raadsheer mr.
<----- Jan Wolter Wabeke minderjarige jongens seksueel misbruikt(e) maar toch, zoals dat gaat in een Schurkenstaat,
>>> door mag gaan met het bestraffen van misschien wel de ouders van die door hem seksueel misbruikte kinderen.Bewijs

Heeft u inzake het bovenstaande onomstotelijk bewijs? Meld dat dan alstublieft bij
Rob Brockhus
 sdn@planet.nl of nico.vandenham@gmail.com. Bewijzen van andersoortige ministeriële instructie's aan rechters en/of raadsheren zijn ook zeer welkom!        
En dan nog wat!
Verkiezingen
In maart 2017 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Dan is er een kans om foute zaken echt te benoemen i.p.v. domme reclame te maken voor een partijprogramma. Dit kan met het voorstel van Rob Brockhus op de website van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm. Hij zoekt een advocaat of deurwaarder om beslag te laten leggen op de bankrekening van de NOS wanneer die weigert een dag voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen geen debat te willen organiseren voor de nieuwe en kleine partijen. Zoeken jullie mee?


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 26 juli 2016

Politie arresteert zieke dakloze man voor buiten slapen

Ranjana Zwijnenberg
Bekeuring
Meerdere artikelen publiceerden wij over Ranjana en haar zieke vriend die samen al jaren door de Amsterdamse straten zwerven. 

Meerdere rechtszittingen namen wij op waar de dakloze, maar strijdlustige Ranjana haar mannetje stond.

Vorige week opnieuw een bekeuring voor Ranjana terwijl haar vriend geboeid werd afgevoerd wegens het 'ernstige misdrijf'....  slapen in het openbaar.


Befehl ist befehl 
'Mooi, daar liggen een paar mensen te slapen met een paar tassen waarin hun hele bezit zit'. 'Dat moeten daklozen zijn die nagenoeg niets hebben' De ene politieagent stootte glunderend van genoegen de andere diender aan. Gemotiveerd en in opgewonden staat fietste het 2016- NSB- duo richting Ranjana en haar vriend. Het daklozenstel was van het (jarenlange) slenteren op straat uitgeput geraakt en waren vervolgens in slaap gevallen. Dat was 's morgens om ongeveer 09.30 u. in de zon bij ongeveer 25 graden op het grasveld van het Amsterdamse Sarphatiepark. 

Moord 
'Wach auf! Steh auf!', of woorden van gelijke strekking, wekten Ranjana en haar vriend op ruwe wijze uit de slaap. Befehl ist befehl, moeten de 21e eeuw NSB 'ers hebben gedacht en sloegen de wanhopige zieke vriend van Ranjana in de boeien. 

Heeft de vriend van Ranjana dan iemand vermoord? Nee de uiterst vriendelijke en beschaafde vriend van Ranjana heeft andere 'ernstige misdrijven' gepleegd. Hij heeft, omdat hij geen woning heeft, meerdere malen buiten geslapen. Daar is hij meerdere malen op betrapt en heeft daar een aantal boetes voor open staan. Ranjana ontkent dat laatste overigens, maar dat doet er voor deze site niet toe. Slapen moet iedereen en als je geen woning hebt kan dat alleen in het openbaar.

Leger des Heils
De vriend van Ranjana kan niet bij de misdaadgroep Het Leger des Heils terecht omdat hij daar niet zichtbaar ziek genoeg voor is. Ook is de man niet verslaafd aan drugs of alcohol. Bovendien is hij niet Pools. Allemaal redenen voor het Leger des Heils om een slaapplek te weigeren. De Christelijke misdaadgroep verdient weinig aan daklozen die niet ernstig ziek, zwaar verslaafd zijn of uit een ander land komen, zo hebben meerdere daklozen ons verzekerd. Dat de meerderheid van het Nederlandse volk gelooft dat er voor alle daklozen slaapplek is, komt omdat de reguliere misleidende en daardoor misdadige staatsmedia het volk dat voorliegt. 

Arrestantenbus
De nieuwe NSB'ers hadden inmiddels een arrestantenbus opgeroepen en de geboeide crimineel dakloze buitenslaper daar op meedogenloze wijze als een stuk vuil op nazi-achtige wijze in geflikkerd. Ranjana kreeg van het gewetenloze politieschorem voor het slapen ook nog snel even een nieuwe bekeuring van 140 euro zodat zij zich over een tijdje wellicht weer moet melden bij de grijze bejaarde overheidscrimineel
>>> Herr mr. Von Meyenveldt
 


Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden en in naam van de Koning! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Daklozen, Politie, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zondag 24 juli 2016

RTL 4 | Beau van Erven Dorens koopt daklozen om! 10.000 Euro per dakloze!

Daklozen-Omkoper Beau van Erven Dorens 
RTL 4 Presentator Beau van Erven Dorens koopt 5 daklozen om. 
10.000 euro per dakloze! Daklozen omkopen om in zijn nieuwe serie
'The Amsterdam Project' te komen vertellen dát wat het gecensureerde RTL 4 wil dat de daklozen komen vertellen.
Beau van Erven Dorens was aanvankelijk razend enthousiast over de geheel gratis toegezegde medewerking van de dakloze Melder van Misstanden Nico van den Ham.
T
otdat Beau van Erven Dorens de goudeerlijke website van Nico zag! 

Wellicht nieuwe RTL 4 serie: 'Schijt aan elke vorm van fatsoen'

Harde feiten
Toen Beau van Erven Dorens en zijn RTL 4 team de website van Nico hadden bekeken, waren zij tot de conclusie gekomen dat Nico toch wel te veel waarheid en harde feiten op zijn site heeft gepubliceerd voor het gecensureerde RTL 4 en haakten zij af. Nico werd niet teruggebeld. Zelfs niet nadat Nico nog 3 keer met het team van Beau van Erven Dorens had gebeld en het team 3 e-mails had toegezonden met de keurige vraag; waarom zij niet terug belden. Plotsklaps bleek de niet omkoopbare Nico van den Ham een stuk dakloos vuil voor het RTL 4 team en kreeg op geen enkele wijze antwoord. Wellicht is het een goed idee dat Beau van Erven Dorens, die Nico van den Ham na het publiceren van zijn artikel wél onmiddellijk opbelde, een programma gaat maken met de titel; 'Schijt aan elke vorm van fatsoen'.

Sluikreclame Telegraaf | Misdaadgroep Leger des Heils 
Beau van Erven Dorens vertelt, in het artikel de sluikreclame van de noodlijdende 2016-Nazi-pulpkrant De Telegraaf, dat hij samen heeft gewerkt met o.a. de door de Nederlandse Schurkenstaat zwaar gesubsidieerde 'Christelijke' Misdaadgroep Het Leger des Heils. Het Leger des Heils dat het Nederlandse volk categorisch voorliegt dat daklozen bij hen terecht kunnen voor een slaapplaats zodat zij geen bekeuring krijgen van 140 euro als zij op straat in >>> slaap vallen.  Meerdere daklozen die vanwege de tegen hen gerichte discriminerende staatsterreur niet voor onze camera durven te verscheinen en die wij daarvoor ook niet voor 10.000 euro hebben kunnen omkopen om dat toch dan maar te doen, hebben ons bevestigd dat zij ab-so-luut niet welkom zijn bij het Leger des Heils omdat zij niet zwaar ziek, alcohol of drugsverslaafd zijn. De reden daarvoor zou zijn dat het Leger des Heils niet genoeg winst zou maken op daklozen die niet van dat soort beperkingen hebben. U gelooft Nico van den Ham niet? laat u niet belazeren door RTL 4 en spreek zelf maar eens wat daklozen aan en vraag er maar eens naar! 

Liefde 
'Het gaat uiteindelijk om de liefde'. 'De hulp is fantastisch, het geld is fantastisch, maar het gaat om de liefde.' Zo besloot Beau van Erven Dorens zijn pleidooi in het artikel in >>> De Telegraaf. Zou Beau van Erven Dorens daarmee bedoelen de liefde tussen de RTL 4 serie >>> Betalen of Leeghalen waar het werk van meedogenloos >>> zelfmoord veroorzakend deurwaarderstuig zo wordt verheerlijkt en zijn eigen RTL 4 serie over de door hem omgekochte daklozen? Wij denken van wel. In ieder geval is het een vaststaand feit dat bij de reguliere media alles om geld gaat. Zelfs daklozen worden met veel geld door volksverlakkende >>> media-schurken, die zich beminnelijk en netjes voordoen, omgekocht terwijl eerlijke mensen die gratis het ware verhaal willen doen geboycot en >>> zwaar afgestraft worden.

>>>
 Beau van Erven Dorens belazert Nico van den Ham


Interview met beau van erven Dorens.


Reactie Beau Van Erven Dorens op >>> dit artikel 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:
Gecensureerde Volksverlakkende Staatsmedia. Daklozen, Omkoping, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 23 juli 2016

BINNENKORT OP TV 'DE STEM VAN DE STRAAT'

Openluchtvergadering/presentatie
Met Ing. Steve Brown (bedenker-initiatiefnemer),
Micha Kat (journalist), Arjan Gelder (Wil Nu politiek), Franklin Esajas (regisseur presentator),
Dave Rachman (co-presentator en talenwonder),
Koffie-mevrouw Joke (Goudeerlijke Jordanese),
Tafel Lady Sylvia (Godmother-Amsterdamse Pijp),
Nico van den Ham (Melder van Misstanden).

De 'Stem van de straat' is een initiatief van ing. >>> Steve Brown.
Steve Brown van de website >>> Amsterdam-Noir

De hoofdgast in de eerste uitzending is >>> Klokkenluider Ton Qualizza 

donderdag 21 juli 2016

Klokkenluider over gesjoemel inzake opslag chemische (radioactieve) stoffen, media en WOB verzoeken. Deel 2

Op zondag 17 juli jl.  deed klokkenluider Ton Qualizza een boekje open over het levensgevaarlijke gesjoemel bij multinational Greif, een corrupte rechter enz., inzake opslag chemisch en (radioactief) afval. Gepubliceerd een dag later op >>> 18 juli. Vandaag deel 2 waarin Ton verder verteld over de media, het vuile, misdadige gesjoemel bij de >>> Wet Openbaarheid Bestuur WOB enz.
Opnieuw vanuit hetzelfde bos, ergens in de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden.
Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

maandag 18 juli 2016

Rechter maakt klokkenluider kapot vanwege meldingen over gesjoemel opslag chemische (radioactieve) stoffen

Klokkenluider Ton Qualizza doet boekje open over multinational Greif, een corrupte rechter enz. Vanuit een bos in de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden.Gesjoemel inzake de opslag van radioactief afval bij de kerncentrales Petten (Nederland), Doel (België) en een opslagplaats van kernafval in Dessel (België)?
Alle Nederlandse en Belgische politici zijn door Ton daarover aangeschreven! maar die hebben lak aan uw kinderen en zelfs aan hun eigen kinderen, want van niet een politici gaf antwoord!
Reguliere media zwijgt! Klokkenluider Ton Qualizza is ook niet welkom bij pas geopende discriminerende, volksverlakkende >>> 'Huis voor Klokkenluiders'.
Ook Ronald van Raak (bedenker Huis voor Klokkenluiders) van de SP zwijgt!


In deel 2, wat wij binnen enkele dagen zullen publiceren, onthult Ton nog meer betreffende het uit vaten lekkend radioactief materiaal.
 

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 16 juli 2016

Gevaarlijke psychiatrische aandoening met gruwelijke gevolgen zoals zelfmoord grijpt massaal om zich heen

Bestrijden
De vaak vreselijke gevolgen van de ziekte 'Cognitieve Dissonantie' grijpen genadeloos om zich heen. Dat geldt vooral voor de relatief kleine groep burgers die zelf de psychiatrische aandoening niet hebben, maar wel indirect slachtoffer zijn van die gevolgen. Niet zelden lijdt dat tot >>> zelfdoding. Het merendeel van de Nederlanders heeft de vreselijke kwaal. Slechts een klein deel van de bevolking, diegenen die de psychiatrische stoornis niet hebben, zet zich in om de vreselijke ziekte te bestrijden.

Wanhoop
De aandoening zelf kent nauwelijks specifieke symptomen of directe klachten.
Vooral d
aardoor hebben de >>> ziektemakers en haar >>> kliek, waaronder haar
>>>
uitvoerders vrij spel. Voor grote groepen medemensen zijn de indirecte gevolgen van de psychische aandoening niet meer te overzien en plegen uit wanhoop massaal >>> zelfmoord

Wij verwijzen graag naar een goed artikel over de ziekte op de website van >>> niburu.co   


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Psychiatrische stoornissen, Zelfmoord, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 13 juli 2016

Het is fijn om (voormalig) lid van de VVD te zijn.

VVD Pedofielen, (Demmink) Fraudeurs, Dieven, Moordenaars enz. opgelet!
 

De VVD en haar rechters zijn er ook voor u! Speciaal voor u! 

Jos van Rey, Voorzitter mr. Jaco Jansen,  OvJ mr. Anja Jansen 
'Ons kent ons'
Jos van Rey is destijds dan wel de VVD-misdaadgroep uitgegooid, maar dat maakt niet uit. Eens een VVD'er, altijd een VVD'er zullen we maar zeggen. En dat was gisteren dan ook weer goed merkbaar in de Rotterdamse rechtbank. 
De -ons kent ons- Klassen- rechtbankvoorzitter mr. Jacco Janssen sprak het vonnis uit in de zaak Jos van Rey.


Koffie schenken
'Maar liefst' 240 uren taakstraf hoorde het voormalige VVD-misdaadbendelid tegen zich uitspreken. Dat wordt 240 uren koffie schenken in een bejaardentehuis voor Jos! Taakstraffen worden overigens veelal niet uitgevoerd als het om, door rechters en haar kliek belangrijk geachte personen gaat, dus er is gelukkig nog hoop voor de oud VVD 'er! Jos van Rey zijn goede vriend, projectontwikkelaar Piet van Pol, kreeg wat minder 'straf', en is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uren. De Roermondse oud-wethouder Tilman Schreurs, die ook bij de zaak betrokken is, werd wel schuldig bevonden maar krijgt geen straf van de Rotterdamse meervoudige strafkamer omdat hij nog steeds lid is van de VVD-Misdaadgroep.

Omkoping

Van Rey stond terecht voor omkoping, verkiezingsfraude en witwassen, 
maar om
daar nou zo'n drukte over te maken vond klassenrechter mr. Janssen blijkbaar
wat overdreven. Alles, althans datgene wat niet geheim is gebleven, over wat er
zich allemaal heeft afgespeeld in deze kwestie is te lezen in het door het
Dagblad
De Limburger/Limburgs Dagblad en BICmultimedia.nl
 zeer mooi gemaakte dossier 'Van Rey'. Let op! Het dossier is groter dan het lijkt, vergeet niet door te 'schuiven'
van links naar rechts'
>>> 'Dossier Van Rey'.

Rechters
De Rotterdamse meervoudige strafkamer vond het, gelet op het vonnis, allemaal nog wel meevallen. Bovendien wilden de rechters Van Rey en zijn projectontwikkelaars- vriend Piet van Pol niet te veel belasten. Zij hadden immers al zo veel te verduren gehad. Ook de leeftijd speelt een rol om mild te zijn zo vindt de rechtbank.

Belangrijker zaken
Hopelijk komen de heren Jos van Rey, Piet van Pol en Tilman Schreurs nu even wat tot rust moeten de klassenrechters gisteren hebben gedacht. Wij vermoeden dat het Zwarte Toga Tuig het nu veel meer zaak vindt, om goed in de gaten te houden of er over Jos van Rey en zijn partners in de misdaad geen 'lelijke' dingen worden geschreven op Twitter, Facebook of op websites. 

Buitenproportioneel
Zware langdurige verhoren betreffende Twitter- Facebookberichten en/of artikelen op websites van goedwillende burgers en journalisten, die gaan over (ernstige) misstanden in ons land, vinden massaal plaats in de politiebureau's van onze verkapte Schurkenstaat. Het Rutte-Schurken-Regime en haar kliek, waaronder het Misdadige Zwarte Toga Tuig, is niet gediend van het vermelden van feiten en deelt zware straffen uit voor de geschreven waarheid. Voorbeelden daarvan >>> hier >>> hier en >>> hier

Mr. C.L.J.M. de Waal 
Een van de ergste misdrijven, die je op je medemens kunt toepassen, is door het extreme criminele stuk toga vuil; crimineel mr. C.L.J.M. de waal op klokkenluider Nico van den Ham toegepast. Nico is zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, voor straf dakloos gemaakt omdat hij zijn beestachtige klokkenluidervervolging op deze website heeft gepubliceerd. Nico schreef de valsheid in geschrifte rechter daarover een >>> Open Brief

Noord Korea aan de Noordzee. Dat heeft de heer Blankenzee goed begrepen maken wij op uit zijn onderstaande Twitterbericht. 

Verdacht van omkoping en slechts 240 uur werkstraf, als ik zeg wat ik denk, kom ik er vast niet vanaf met 240 uur

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechten-schendingen.

maandag 11 juli 2016

GGD Herman Plas en Gaby Ottevanger in euforie

GGD Amsterdam
De Amsterdamse, o zo gevreesde GGD-psychiater, elite pedofielen-beschermheer
>>> Herman -Pedo Poster- Plas verkeert sinds enkele dagen tezamen met zijn team >>> misdaadkliek in extreme euforie. De levensgevaarlijke, Amsterdamse GGD-gemeentecrimineel die al vele onschuldige burgers, waaronder kleine kinderen, volledig kapot heeft gemaakt, mag binnenkort als het aan de VVD-misdaadgroep; minister Edith Schippers en staatssecretaris Klaas Dijkhof ligt ook Amsterdammers die geen gevaar voor zichzelf of voor andere burgers zijn, opsluiten in een gesloten psychiatrische inrichting. Als die >>> nieuwe wet er komt, geldt die overigens niet alleen voor Amsterdam, maar voor onze gehele Nederlandse Schurkenstaat.


Criminele rechters
'Verwarde' mensen die door middel van berichten op Twitter, Facebook en publicaties op eigen websites misstanden melden, worden vaak ook nu al (langdurig) opgesloten of hun leven wordt op een andere wijze verwoest. Dat kan in onze verkapte Schurkenstaat omdat criminele rechters, ten voordele van kapitaalkrachtige organisaties of door hen belangrijk geachte personen, volstrekte schijt hebben aan de bepalingen die verankerd liggen in nationale wetten en internationale verdragen als het om de mensenrechten van gewone burgers gaat. 

VVD-Misdaadorganisatie
Minister Schippers en staatssecretaris Dijkhof willen nu het een en ander zo in de wet hebben geregeld dat mensen met een grote bek melders van misstanden nog makkelijker opgesloten kunnen worden dan voorheen. Dat zijn dan goedwillende burgers die bijvoorbeeld melden dat de VVD een smerige misdaadorganisatie is, rechters criminelen van de allerergste soort zijn. Herman -Pedo Poster- Plas én de Amsterdamse gemeente-plofkip >>> Gabi Ottenvanger zelfs kinderen op meedogenloze wijze kapot maken.
Dat opsluiten in een van de vele >>> zelfmoordinrichtingen van het GGZ kan dan op zodanige wijze, dat het lijkt dat Crimineel Zwart Toga Tuig daarvoor niet telkens bepalingen in nationale wetten en internationale verdragen hoeven te negeren en dat de mensenrechten van Jan met de Pet worden gerespecteerd, terwijl dat in werkelijkheid absoluut niet zo is!


Journalisten

Niet bevestigde bronnen melden ons dat zij op de dag dat de plannen van Schippers en Dijkhof bekend zijn gemaakt, hebben gezien dat 2 ongecensureerde journalisten, dus zonder gecensureerde staats-perskaart, aangehouden en afgevoerd werden door de Haagse VVD-politie. Dat was nadat de journalisten zowel minister Schippers als staats- secretaris Dijkhof hadden gevraagd of de maatschappij er niet veel meer mee gediend zou zijn, als leden van hun VVD-misdaadgroep in het vervolg zouden worden aangehouden en vervolgd als deze VVD 'ers zijn betrapt op bijvoorbeeld; dronken autorijden, stelen, liegen, frauderen, neuken met >>> minderjarige kinderen enz. enz. 

Krant
Getuigen zouden ook hebben gehoord, zo werd ons verteld, dat de journalisten die de politiebusjes in werden gesleurd nog hadden geroepen dat alles wat zij beweerden betreffende het criminele gedrag van VVD-leden vrijwel dagelijks in de krant te lezen is. Van de 2 journalisten is niets meer vernomen. Dat komt omdat de journalisten geen vrienden hebben die het aandurven bij hen op >>> bezoek te komen.
De angst om, eenmaal op bezoek in de gesloten psychiatrische afdeling van een GGZ-zelfmoordinrichting, ook te worden opgesloten is te groot!
  

Mitch Henriquez 
De redactie van deze site is vergeten te vragen of de Haagse politieagenten nog hebben geprobeerd de journalisten te wurgen tijdens hun arrestatie. Wurgen, net zolang tot de dood er op volgt. Op 27 juni jl. nog, verstoorde hetzelfde Haagse politiekorps de herdenking van de moord op Mitch Henriquez die door de Haagse dienders door verwurging om het leven is gebracht. Na het bloemen leggen, tijdens een paar minuten stilte, schreeuwde de politie, terwijl de kinderen van Mitch Henriquez nog stonden te huilen, op onmenselijke en zeer onbeschofte wijze door luidsprekers van een ME-bus, dat de mensen weg moesten gaan van de plek waar Henriquez is vermoord. Dat is te zien en te horen aan ongeveer het eind van
de >>> video-reportage die wij van de protestmars en herdenking maakten.  


Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiegeweld, Moord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 9 juli 2016

3 kinderen ontvoerd; Jeugdzorg kijkt toe en doet niets!

Drie jonge meisjes ontvoerd! De kinderen staan onder voogdij van de veel lellende, leed en verdriet veroorzakende >>> Misdaadgroep Jeugdzorg die niets onderneemt. Wij wel. Opsporing verzocht!!! VIDEO.Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Jeugdzorg, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechten- schendingen.

vrijdag 8 juli 2016

Reactie Beau van Erven Dorens op Nico van den Ham

Vele jaren tracht Nico van den Ham -tevergeefs- de reguliere media te bewegen aandacht te besteden aan het door criminele rechters massaal schenden van de mensenrechten van Jan met de Pet waaronder daklozen. Toen was daar een paar maanden geleden, nota bene voor de Amsterdamse Rechtbank, Beau van Erven Dorens die, de ook dakloos gemaakte, Nico toezegde mee te mogen werken aan een RTL4-programma dat gaat over daklozen. Nico zou worden teruggebeld, maar Nico werd niet teruggebeld. Na 3 keer zelf dan maar te hebben gebeld en na 3 keer een
e-mail te hebben gestuurd waarop ook geen antwoord kwam, plaatste Nico gisteren het artikel (met video) 
>>> Beau van Erven Dorens belazert Nico van den Ham op zijn site. Toen belde Beau, Nico wel (onmiddellijk) en dat resulteerde weer in de inmiddels aan Nico toegezonden onderstaande video met het verzoek die te publiceren. Let op! Beau heeft zijn haren niet gekamd. Zie ook onder deze video!Reactie Nico van den Ham
Er worden in ons Schurkenland 50 gezinnen per dag door gevoelloos deurwaarderstuig hun huis uitgesleurd. Meewerken aan medemensen dakloos maken, is een van de smerigste, meest ingrijpende misdrijven die je op een mens kunt toepassen!  

Daklozenkrant
De daklozen die meewerken aan het programma van Beau van Erven Dorens en worden gevolgd door Beau en zijn team zullen ongetwijfeld voordeel ondervinden vanwege hun medewerking. Ook zullen naar aanleiding van het programma, de eerste tijd weer meer burgers een daklozenkrantje kopen, het muntje uit het supermarktkarretje aan daklozen geven en misschien wel een praatje met de dakloze gaan maken.

Criminele rechters
De kern van het probleem blijft echter bestaan. Medemensen worden ten voordele van kapitaalkrachtige organisaties door vuile onrechtmatige beslissingen/vonnissen van criminele klassenrechters dakloos gemaakt. Hieronder 2 links naar artikelen over extreem criminele rechters, die door middel van gerechtelijke list en bedrog zoals o.a valsheid in geschrifte mensen, waaronder kleine kinderen, dakloos maken voor de grote kapitaalkrachtigen en door hen belangrijk geachte personen.  

>>> Open brief aan Mensenrechtenschender mr. C.L.J.M. de Waal  

>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met 2           kleine kinderen ondergedoken.

Komende dagen zullen wij opnieuw een kort artikel publiceren over Beau van Erven Dorens. Beau mag wel, maar hoeft Nico daar niet over te bellen, want het artikel zal een positief karakter hebben en zal heten; 'Ruzie met Beau van Erven Dorens'. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechten- schendingen.

donderdag 7 juli 2016

Beau van Erven Dorens belazert Nico van den Ham

RTL 4 is momenteel daklozen aan het misbruiken voor een vanaf september uit te zenden propaganda programma over daklozen. De presentator van het programma, Beau van Erven Dorens was aanvankelijk razend enthousiast over de toegezegde medewerking aan het programma van Nico van den Ham.... totdat Beau en zijn medewerksters wellicht de website van Nico zagen. Te veel werkelijkheid en harde feiten moeten Beau en zijn team hebben gedacht. Verder lezen onder de video.Nico van den Ham, is nog maar relatief kort dakloos en heeft zich niet laten africhten/drillen door de vele samenwerkende instanties. Instanties die de opdracht hebben daklozen op meedogenloze wijze nog verder kapot te maken dan dat zij al kapot gemaakt zijn.
Nico van den Ham, een dakloze die op onverbloemde wijze zijn verhaal verteld en niet te beïnvloeden is, is wellicht niet geschikt voor een dergelijk gecensureerd RTL 4 propagandaprogramma. Dat zal dan ook de reden zijn om Nico na het gesprek met Beau van Erven Dorens, die tijdens de opname van het gesprek zeer vriendelijk was, te behandelen zoals daklozen vrijwel overal worden behandeld, als een stuk vuil.
Bovenstaande video van ruim 7 minuten mocht niet op de website van Nico worden gepubliceerd van de baas van RTL 4 zo deelde Beau Nico 10 minuten na de opname van het gesprek telefonisch mede.
Ondanks dat Nico een keurige dakloze is;
 'Fuck yourself RTL4-Baas'!

Wij zijn momenteel zelf een reportage aan het maken over de intense onmenselijke vuile discriminerende behandeling, die de Schurkenstaat der Nederlanden toepast op vooral Nederlandse niet verslaafde en/of psychisch gestoorde daklozen.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechten- schendingen.

dinsdag 5 juli 2016

Nico van den Ham bezoekt Erwin Lensink in gesloten GGZ-zelfmoord-afdeling (video). Deel 2

Op 30 juni jl. publiceerden wij deel 1 van het bezoek van Nico van den Ham aan Erwin Lensink (waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets). Nico sprak met Erwin over zijn gedwongen psychiatrische- mondsnoer- behandeling in het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Nico moest er uren lang voor reizen en verbleef daarom geruime tijd in de gesloten psychiatrische afdeling om met Erwin te spreken. Erwin zoekt alles uit en heeft veel te vertellen over o.a. de zorg (psychiatrie) en het vergif wat ze nog in zijn lichaam willen gaan spuiten. Voor de belangstellenden hier deel 2 inclusief rondleiding in zijn 'studio'. De video duurt ruim 1 uur en er is niet in 'geknipt'.


>>> ELK JAAR PLEGEN 700 GGZ CLIËNTEN ZELFMOORD!!

>>> Wordt Erwin Lensink -Waxinelichthoudergooier Gouden Koets- nu ook de              dood ingedreven?

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Politiek gevangene, Politie, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zondag 3 juli 2016

'Huis voor Klokkenluiders' Discriminerend Volksbedrog

De strop voor klokkenluiders blijft bestaan

Huis voor klokkenluiders per 1 juli 2016 een feit.

Verkapt Schurken-Regime heeft goed nagedacht inzake oprichting. 

Huis voor klokkenluiders heeft net zoals de Nationale Ombudsman sussenderende opdracht.

Geef het volk het idee dat je ze helpt, maar laat ze vooral niet winnen, is het motto.  Wet
Op 1 maart 2016 heeft, na de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders met algemene stemmen aangenomen. De misleidende wet; Huis voor Klokkenluiders trad vrijdag 1 juni jl. in werking en dient ervoor om het volk te doen laten geloven dat de het Schurken-Regime van onze verkapte Schurkenstaat het goed meent met burgers die misstanden aan de kaak stellen. Er is een heus Huis voor Klokkenluiders opgericht dat morgen (4 juli) haar deuren opent. Morgen wordt ook bekend gemaakt wie deze Nep-Toko gaat leiden!

Dood
Alle werkgevers bij wie tenminste 50 personen werkzaam zijn, zullen per 1 juli wettelijk verplicht zijn een interne meldregeling te hebben. Werknemers van een bedrijf met bijvoorbeeld 49 werknemers kunnen ook bij het huis terecht voor advies. Alle andere klokkenluiders (hierover verderop meer) worden gediscrimineerd en komen niet voor in de nieuwe wet. Die klokkenluiders kunnen gewoon, zoals dat voorheen al het geval was, met behulp van diegenen van het laatste beslissende woord -partijdige criminele rechters- kapot worden gemaakt of letterlijk
>>> de dood worden ingejaagd.  

Advies
Het Huis voor Klokkenluiders zal werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang kunnen adviseren, zo staat in de nieuwe wet. Klokkenluiders moeten eerst bij hun baas hebben geklaagd, anders neemt Het Huis voor Klokkenluiders de zaak niet in behandeling. 
Klokkenluiders die een misstand aan het licht hebben gebracht, maar waarvan het Huis voor Klokkenluiders vindt dat het maatschappelijk belang niet zo in het geding is, worden ook afgewezen en krijgen geen advies. Die klokkenluiders mogen door hun werkgever, in samenwerking met de rechter, gewoon kapot worden gemaakt. Dat kan dan inmiddels ook heel makkelijk, want de werkgever weet immers wie de klokkenluider is. Dit, omdat die van het Huis voor Klokkenluiders de misstand eerst bij zijn baas heeft moeten melden, zo staat het, in iets andere bewoordingen, in de nieuwe wet.

Klokkenluiders mogen zich, eenmaal bij het Huis voor Klokkenluiders aangemeld, niet tot de media wenden! 

Onderzoek
Bij meer dan 50 werknemers (dus bij kleinere bedrijven niet) zal het ‘Huis voor Klokkenluiders’ ook onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand én naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. Daarna gebeurt er wellicht helemaal niets of weinig, want het Huis voor Klokkenluiders heeft slechts een aanbevelende bevoegd- heid. Dwang- of strafmaatregelingen voor directeuren en/of >>> bestuursgangsters van grote bedrijven of instanties kan het Huis voor klokkenluiders niet opleggen. Daarvoor kunnen de klokkenluiders net als voorheen uitsluitend 'terecht' bij de >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van het bedrijf of instantie waarover de klok geluid is. Ja, er is door de Haagse Schurken eerst goed over die nieuwe wet nagedacht voordat die in werking is gesteld.

Personeel
Patiënten die in zorginstellingen verblijven en bijvoorbeeld hebben geconstateerd dat een andere patiënt door misstanden in de instelling kapot is of wordt gemaakt, kunnen niet bij het Huis voor klokkenluiders terecht omdat zij niet tot het personeel van de zorginstelling behoren. Datzelfde geldt voor huurders van sociale huurwoningen die bijvoorbeeld zien hoe een criminele woningcorporatie er mee instemt dat er wekelijks branden worden gesticht in een groot wooncomplex van die woningcorporatie, daar niets tegen onderneemt en zelfs >>> afspraken maakte met die pyromaan.
De Haagse Schurken hebben, net zoals dat destijds ook al het geval was betreffende de oprichting van het instituut De Nationale Ombudsman Volksverlakker, eerst goed nagedacht over de nieuwe wet; Huis voor Klokkenluiders.


Klokkenluiders mogen zich van het Huis voor Klokkenluiders niet tot de media wenden! Hoe smerig wilt u het hebben! Nog smeriger? Dat kan!
 
Media
Klokkenluiders die zich bij Het Huis Klokkenluiders hebben aangemeld moeten in het belang van het onderzoek diegene waar over is geklaagd zwijgen en mogen zich niet tot de media wenden! De >>> wet Huis voor Klokkenluiders staat vol met bepalingen, zo opgesteld dat het Huis voor Klokkenluider op allerlei wijzen de behandeling van de klacht kan afwijzen. Dat geldt ook voor de >>> novelle.
De novelle is een wijziging van het wetsvoorstel wat later is ingediend. Dit omdat het Huis voor klokkenluiders eerst zou worden ondergebracht bij de Nationale Ombudsman Volksverlakker terwijl dat grondwettelijk helemaal niet kan.
Nu is door die wijziging, het Huis voor Klokkenluiders een zelfstandig bestuursorgaan.


Schurkenstaat
De Staat der Nederlanden is de smerigste Schurkenstaat van Europa. Grote groepen van de bevolking lijden dagelijks onder de het enorme leed wat hen wordt aangedaan door ons misdadige regime en haar kliek waaronder rechters en raadsheren. Alles op een meest denkbare verkapte wijze en met een veelvuldige beschuldigende vinger naar andere landen zoals bijvoorbeeld Turkije, zodat het lijkt dat Nederland een keurige rechtstaat is. Het zwaar gesubsidieerde Amnesty Nederland >>> zwijgt.
De misleidende, indoctrinerende door en door corrupte gecensureerde staatsmedia zoals de NOS, Telegraaf, RTL, Parool etc. werken volledig mee aan deze vuiligheid en zijn geheel in dienst van de criminele kliek. 
Het afgelopen vrijdag geopende Huis voor Klokkenluiders is een 'mooie' aanvulling om deze veel ellende, leed en verdriet veroorzakende, misdadige schijnvertoning in stand te houden.  

Nationale Ombudsman
Wij voorspellen dat het Huis voor Klokkenluiders ongeveer dezelfde abjecte werkwijze zal toepassen op klokkenluiders zoals de Nationale Ombudsman die al jaren toepast. Af en toe een klager in het gelijk stellen, dat uitgebreid op de eigen website publiceren zodat het toch nog wat lijkt. De overige klokkenluiders die zich hebben aangemeld het idee geven dat ze worden geholpen, maar ten voordele van de grote kapitaalkrachtige partij of door de staat belangrijk geachte persoon, laten verliezen. De klokkenluiders die door het Huis voor Klokkenluider worden gediscrimineerd omdat ze geen werknemer zijn en daarom niet worden 'geholpen' zijn wellicht nog het beste af!

Dit artikel is ook middels een link in een e-mail naar het Huis voor Klokkenluiders toegezonden: advies@apkl.kl  info@huisvoorklokkenluiders.nl.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Corruptie, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.