KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 30 juni 2016

Nico van den Ham op bezoek bij Erwin Lensink in gesloten GGZ-zelfmoord-afdeling (video). Deel 1

Nico in gesprek met Erwin Lensink -'waxinelichthoudergooier' Gouden Koets- over zijn gedwongen psychiatrische- mondsnoer- behandeling in het Slingerlandziekenhuis in Doetinchem. Even daarvoor was er in de inrichting een rechtszitting schijnvertoning waar Erwin door de rechter werd veroordeeld tot lange opsluiting. De goudeerlijke Lensink heeft het liefst dat er niet wordt 'geknipt' in opnamen waar hij aan het woord is. Wij respecteren dat en in de video is dan ook te zien en te horen dat Nico wordt opgebeld, dat er aan de deur wordt geklopt, de camera wordt verstopt enz. Erwin verteld o.m. over zijn angst te worden vergiftigd door verplichte inname (spuit in de kont) van gevaarlijke chemische drugs. Lees ook de mededelingen onder deze video!>>> ELK JAAR PLEGEN 700 GGZ CLIËNTEN ZELFMOORD!!

>>> Wordt Erwin Lensink -Waxinelichthoudergooier Gouden Koets- nu ook de            dood ingedreven?

Er zijn meer gesprekken opgenomen met Erwin. Binnenkort voor de geïnteresseerden
op deze site gepubliceerd.


Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Politiek gevangene, Politie, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 28 juni 2016

Herdenking Mitch Henriquez wreed verstoord door politie en PowNed. Videoverslag van Nico van den Ham

Gisteren was het precies een jaar geleden dat Mitch Henriquez door de politie werd vermoord. Wij maakten een videoverslag van het protest tegen het in ons Schurken- land massaal toegepaste politiegeweld. Later mondde, zoals ook de bedoeling was, het protest uit in een plechtige herdenking. Het gebeuren werd ruw verstoord door een vervelend misdadig mannetje van de abjecte staatsomroep PowNed én door de politie.Nico van den Ham werd meerdere malen door de politie betast. Tijdens een aantal minuten stilte, terwijl de kinderen van Mitch nog stonden te huilen, verstoorde de laffe Haagse politie op ordinaire en volstrekt respectloze wijze, zeer ruw, de stilte op de plek waar zij Mits Henriquez een jaar geleden hebben vermoord. Zie ook de video van PowNed hieronder. 

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiegeweld, Moord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.


_______________________________________


De list en bedrog van de reguliere gecensureerde, volksverlakkende misdadige staatsmedia werd niet gewaardeerd, zoals in de eigen video van PowNed te zien is. 
Er is absoluut geen geweld gebruikt door de demonstranten!

maandag 27 juni 2016

Belangrijke 5 minuten-rechtszaak voor dakloze Ranjana

Vrijspraak!
Een rechtszitting van slechts 5 minuten voor de dakloze Ranjana en vrijspraak! Geloof het of niet, echt gebeurd! Waarom ik deze rechtszitting van 5 minuten zo buiten- gewoon belangrijk vind, is uitvoerig te lezen verderop in dit artikel.


Nico van den Ham wil gesprek met rechter mr. drs. L. Voetelink 

Inkomen
Ranjana is al jaren dakloos en zwerft met haar doodzieke vriend door de straten van Amsterdam. Deze site besteedt al langere tijd aandacht aan Ranjana en haar vriend. 
Zelfs daklozen zonder inkomen moeten wel eens ergens naar toe -om te overleven- en zo is Ranjana 
1 september 2014 zonder kaartje de metro ingestapt.
In tegenstelling tot Amsterdamse AOW 'ers met een minimuminkomen en ook asielzoekers mogen daklozen zonder inkomen in onze verkapte, discriminerende Schurkenstaat 
niet zonder kaartje reizen en daarom moest Ranjana vorige week voor de rechter komen. Zie voor het verloop van die zeer korte, maar belangrijke rechtszitting bovenstaande video van ongeveer 5 minuten. 

Criminelen 

Zowel de officier van justitie als de rechter kwamen zeer beminnelijk over.
Ik mocht de zitting opnemen en de rechter begon na afloop zelfs nog even over de vele regen die er die dag was gevallen. Ik maak dat tijdens mijn vele bezoeken aan (meest civiele) rechtszaken wel vaker mee. Uiterst aardig overkomende rechters die dan achteraf regelrechte criminelen blijken te zijn. 
Criminelen die, ten gunste van grote partijen of door hen belangrijk geachte personen valsheid in geschrifte plegen, bepalingen in nationale wetsartikelen of internationale verdragen, als die op dat moment niet zo van pas komen, aan hun laars lappen en massaal andere justitiële vuiligheid toepassen. Allemaal om voor die machtige tegenpartij de gedaagde volledig kapot te maken of rechtstreeks de >>> dood in te drijven. Staatscriminelen die dagelijks op grote schaal, in alle arrondissementen, misdrijven tegen de mensheid plegen. Criminelen die zoveel ellende, leed en verdriet aanrichten onder grote groepen medemensen, dat alle bij elkaar opgetelde burgermisdaad daarmee vergeleken absoluut kruimelwerk is.   

Integere rechters
'Er zijn ook wel integere rechters Nico', zo wordt mij regelmatig onderwezen.
Ik geloof daar niets van, is dan mijn antwoord, want als dat zo zou zijn dan zouden die integere rechters wel op staan en zeggen, 'man, man, man, dit kan toch zo niet langer!' Rechters die klokkenluider willen zijn. Er zijn er wel een paar, maar die zijn reeds gepensioneerd.


Verrot
Ik ben wat betreft de tot op het bot verrotte rechtspraak weinig hoopvol gestemd.
In mijn eigen rechtszaken wilde ik altijd (inhoudelijk) praten, maar klokkenluiders mogen niet inhoudelijk praten. Ook niet tijdens hun rechtszaken, althans ik mocht het niet. Sterker nog, ik ben veroordeeld tot dakloosheid, zonder dat daar een rechtszitting aan te pas is gekomen, dus zonder hoor en wederhoor. 
Tijdens de korte strafrechtszitting van Ranjana was ik cameraman en stond er met mijn neus bovenop.

Goudeerlijk

De officier van Justitie waarvan ik de naam helaas niet weet en rechter mw. mr. drs. L. Voetelink stelden zich goudeerlijk en vriendelijk op, zoals ook in de video te zien en te horen is. Zo vriendelijk en zo goudeerlijk, dat ik onmogelijk iets onaardigs over hen kan en wil opschrijven zoals ik dat bijvoorbeeld wel doe betreffende rechter staatscrimineel >>> dhr. mr. C.J.L.M. de Waal.
Ook in een eerdere gerechtelijke procedure van Ranjana, waar het er over ging dat de in enorme ellende verkerende dakloze lieverd op straat in slaap was gevallen, had ik geen hoge pet op van de >>> rechter


Persvoorlichting
Ik heb zoals altijd, toestemming bij de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank moeten vragen om audiovisuele opnamen van de zitting van Ranjana te mogen maken. Ik kreeg die toestemming deze keer snel en makkelijk maar wel met de hiernavolgende mededeling: 'De rechter heeft, onder de gebruikelijke voorwaarden, toestemming gegeven om de zaak voor journalistieke doeleinden (!) op beeld en geluid vast te leggen'. Dat is vreemd.... want niet eerder ging een aan mij toe gezonden toestemming vergezeld van zo'n opmerking.

NOS 

De rechtbank leest deze site. Ik kan mij niet voorstellen dat rechters en ander rechtbankpersoneel blij zijn met de eerlijke, open verslaggeving van deze site betreffende rechtszaken en ander >>> rechtspraaknieuws. Wij zijn per slot van rekening niet van de staats-gecensureerde NOS, zullen we maar zeggen. Hoe kan het zijn dat er op deze zitting zo uitzonderlijk aardig werd gedaan; er binnen 5 minuten is beslist tot vrijspraak en er na afloop ook nog even over het weer is gesproken. En waarom werd er zo de nadruk op gelegd dat ik de opnamen voor journalistieke doeleinden moet gebruiken?!

Publiceren
De Amsterdamse rechtbank wil blijkbaar graag, gelet op de extra opmerking bovenop de gebruikelijke voorwaarden, dat ik de video van de opgenomen zitting op deze site publiceer. Dat wekt bij mij grote vraagtekens op. Ik heb het vermoeden, dat het wel eens zo zou kunnen zijn, dat de extra opmerking bij de toestemming, de opmerkelijke eerlijkheid en vriendelijkheid van de officier van justitie en de rechter en ook nog eens de vrijspraak voor Ranjana, opgezet is om eens te kijken wat Nico van den Ham dit keer voor een artikel over deze zitting -om de video heen- schrijft.

Toga Tuig
Het zou best wel eens zo zou kunnen zijn, dat er gekeken wordt of ik in de onderhavige kwestie rechter Voetelink ook Crimineel, Corrupt Zwart Toga Tuig of Toga Schurk noem. Mijn antwoord daarop is, zoals uit het hierboven door mij opgeschreven al op te maken is, een absoluut nee! Daar is voor deze ene toch wel uitzonderlijke keer geen enkele aanleiding toe. Maar al dit zeer opmerkelijke eerlijke en vriendelijke justitionele gedoe is wel aanleiding voor het volgende:

Link
Ik ga een e-mail -met daarin een link naar dit artikel- sturen naar mr. Voetelink.
Een e-mail waarin ik haar verzoek om een gesprek. Een gesprek waar mr. Voetelink mij -voor de camera- wil uitleggen waarom er niet eens een keer een rechter opstaat die zegt dat 'het zo niet langer meer kan' en dus klokkenluider van de rechtspraak wil zijn. 


Niet eerlijk 
Eigenlijk is het niet eerlijk om mevrouw mr. Voetelink te vragen, want hoewel ik de laatste tijd ook strafzaken heb bezocht waar door rechters enorm werd gezwendeld, heb ik veel meer toegang tot onomstotelijk bewijs van extreem criminele werkwijzen van rechters in het civiel recht. Dat komt omdat ik dergelijke zaken massaal bezoek en mij in de dossiers verdiep en de slachtoffers 'met mij mee heb'. Slachtoffers die maar al te graag hun vaak vele onomstotelijke bewijs beschikbaar willen stellen! Grote hoeveelheden niet voor twijfel vatbaar bewijs, dat laat zien dat rechters criminelen zijn van de ergste soort, die met hun misdadige werkwijzen enorm veel ellende en verdriet aanrichten onder gewone goedwillende burgers.    

Aardig
Bovendien is het ook niet aardig om rechter Voetelink te vragen haar nek uit te steken. Zij was tijdens deze strafzaak goudeerlijk en vriendelijk, met andere woorden: 'dan doe je het goed en dan krijg je zo'n verzoek'. Maar ja denk ik dan weer, zij werkt wel voor diezelfde veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie.
En 500 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile partijdige gerechtelijke uitspraken zijn wel heel veel doden! De zaterdag na Prinsjesdag herdenken we, voor de derde keer op rij, al die doden op gepaste en plechtige wijze. Er is een lijkwagen, een kist, bloemen, kistdragers en een trompettist. Dit jaar voor het eerst op de Amsterdamse Dam >>>
Nationale Herdenking Zelfmoordslachtoffers.

Rechtbankpresident 
Misschien is het een beter idee om rechter mevrouw mr. Voetelink te vragen of zij kan bewerkstelligen dat ik een gesprek heb met de president van de Amsterdamse rechtbank, mr. Henk Naves. Graag wil ik met hem dan het een en ander bespreken zoals hierboven en elders op deze site beschreven staat inzake de corrupte rechtspraak. Dat moet dan wel met camera uiteraard, anders heeft het volstrekt geen zin. Mannen kunnen geen 2 dingen tegelijk, vrouwen wel. Ik moet als het zo'n gesprek geregeld kan worden, praten, dus Ranjana is dan de cameravrouw. Misschien kan mr. Voetelink een deur voor mij openen bij mr. Henk Naves want op mijn >>> brief aan de rechtbankpresident heb ik, zoals dat zo vaak gaat, nooit antwoord gekregen. 

De reactie op mijn e-mail zal op deze site worden gepubliceerd. 

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele zwendel, Klassenrechtspraak, Mediaton, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen. 

donderdag 23 juni 2016

Willem Holleeder zet Peter R. de Vries volledig voor schut! Nico van den Ham vraagt De Vries om reactie.

Vandaag was er een pro-forma zitting in de zaak Willem Holleeder. Een pro-forma zitting stelt niet veel voor, maar dient plaats te vinden omdat het voorarrest tegen de verdachte anders verloopt. Om dat te voorkomen, wordt er een pro-forma zitting gehouden. Het voorarrest kan dan worden verlengd. Dit stelt het openbaar ministerie in staat om langer aan het onderzoek te werken en bewijzen te verzamelen. Inhoudelijk komt er dus niets aan de orde in de zitting. Willem Holleeder wilde nog wel iets verklaren en dat mocht. Holleeder zette Peter R. De Vries die ook aanwezig was volledig voor schut. Nico van den Ham vroeg Peter R. de Vries om een reactie. 


Door Nico van den Ham

woensdag 22 juni 2016

'Journalist' Ton Damen 'Het Parool', dienaar van de heersende klasse

Hoernalist Ton Damen

Parool Journalist Ton Damen belazert lezers voor 25.000 euro!


Aanname- 'journalist', verweven in verkapte onderwereld, verandert meningen in feiten en bedriegt zo
op grote schaal zijn lezers. 
 


Dagblad 'Het Parool' weigert jarenlang te publiceren over grote, vuile Amsterdamse doofpotzaak.

Gewone Amsterdammer de dupe!

'Het parool' plaatst in opdracht van misdadige bestuursganster Gerard Anderiesen Klokkenluider Nico van den Ham in criminele hoek.

Corrupte Journalisten richten massaal veel leed en verdriet
aan onder grote groepen van Nederlandse bevolking. 


Crimineel 
Klokkenluider Nico van den Ham wordt door aanname-journalist Ton Damen van het gecensureerde staatsdagblad 'Het Parool', voor Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, zonder (het heilige) journalistieke >>> hoor >>> wederhoor in zijn artikel als crimineel neergezet. De corrupte, volksverlakkende 'journalist' heeft volstrekte schijt aan het wel en wee van simpele Amsterdammers en doet wat bestuursgangster >>> Gerard Anderiesen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot hem opdraagt. Gerard Anderiesen; inmiddels bij velen bekend van de honderden >>> brandstichtingen, afspraken met een pyromaan en het volledig verwoesten van de levens van huurders waaronder >>> kleine kinderen.

Demonstratie
Op 30 mei jl. vond er een demonstratie plaats voor de deur van de kapitale panden van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Die demonstratie was tegen de massale afbraak van sociale huurwoningen. Nico van den Ham was daar, in de hoedanigheid van journalist, met camera aanwezig om het verloop van die demonstratie te verslaan. 

Videoreportage 
In de goudeerlijke video-reportage van 22 minuten is te zien en te horen dat Nico van den Ham zich keurig heeft gedragen en alleen maar opnamen heeft gemaakt. Wel heeft Nico nog even wat door een megafoon mogen zeggen, maar dat was ook op de meest keurige wijze. Nico heeft lange tijd de woordvoerder van de misdaadgroep; Pim de Ruiter, geïnterviewd. Dat ging over de demonstratie, maar ook over Nico zijn eigen kwestie; de beestachtige klokkenluidersvervolging die misdaadgroep Stadgenoot al meer dan 7 jaren op hem toepast. Het gedeelte van het interview dat gaat over Nico zijn eigen >>> kwestie moet nog op deze site worden gepubliceerd. Er is niet één onvertogen woord gevallen tijdens het langdurige gesprek met de persvoorlichter. 


'Het Parool'
Op 3 juni 2016, een dag nadat Nico van den Ham zijn goudeerlijke videoreportage publiceerde, kwam Ton Damen met zijn >>> artikel over de demonstratie in het gecensureerde Staatsdagblad 'Het Parool'. Daarin interviewt Ton Damen de tot op
het bot verrotte bestuursgangster van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, Gerard Anderiesen. Deze veel elende, leed en verdriet veroorzakende mensenrechten- schender
verklaarde loog in dat artikel dat er tijdens de demonstratie schade is aangericht en dat de misdaadgroep voor 25.000 euro beveiligers in had ingehuurd.
Op de eerlijke videobeelden van onze website is slechts één beveiliger in uniform te zien. Nico heeft nog met deze man gesproken. Één beveiliger, 25.000 euro? 


Kliek
'Hoernalist' Ton Damen publiceert wat bestuursgangster Anderiesen hem opdraagt en publiceert dat in 'zijn' pulpkrant 'Het Parool'. Ton Damen doet niet aan onderzoek en ook niet aan hoor en wederhoor. Ton Damen liegt, ten voordele van een kapitaalkrachtige misdaadgroep, zijn lezers schaamteloos voor met alle gevolgen van dien. Ton Damen geeft daarmee overduidelijk aan tot de kliek te horen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot.

'Mijnheer' Nico van den Ham
'Het bezoek aan Stadgenoot was grimmig', zo verteld Gerard Anderiesen verder in het interview met Damen, 'de groep schreeuwde ­'maffia en fascisten­hoeren', dat laatste heeft Nico niet gehoord. Ook vertelde de maffiose woningcorporatiedirecteur aan Ton Damen; 'er stond een mijnheer bij, 'Nico van den Ham, die al meerdere keren is veroordeeld voor een verschrikkelijk weblog. Toen we hem zagen wisten we genoeg. Daarna intimideerden ze onze woordvoerder en wikkelden ze hem in een spandoek.' Even verderop in het artikel van 'Het -gecensureerde- Parool, vraagt Ton Damen aan Anderiesen waarom hij niet zelf naar buiten kwam om de actievoerders te woord te staan. 


'Wij hebben ons al vaker afgevraagd hoe het toch kan, 
dat Gerard Anderiesen niet in elkaar wordt getrapt'.
 
In elkaar trappen
Al vaker vroegen wij ons af, hoe het mogelijk is dat Gerard Anderiesen vrij over straat kan gaan en niet he-le-maal in elkaar wordt getrapt. Dit gelet op zijn afschuwelijke tegen de mensheid gerichte, misdadige activiteiten waarmee hij tezamen met corrupte >>> klassenrechters vele levens, zelfs dat van kleine kinderen, verwoest.
Nu weten wij het, want het antwoord daarop geeft Gerard Anderiesen zelf.

Op de vraag van 'journalist' Ton Damen, 'waarom liet u uw woordvoerder spreken en nam u zelf niet het woord', antwoordde de laffe woningcorporatiecrimineel; 'dat zou escalerend hebben gewerkt'. Anderiesen liet zich tijdens de demonstratie dan ook niet zien. Dat was niet omdat Nico van den Ham buiten stond, want Nico trapt niet! Journalist Nico van den Ham schrijft en filmt alleen maar.  

Krantenvod
Nico van den Ham leest het partijdige krantenvod 'Het Parool' nooit, maar werd door een van de lezers van deze website op het misleidende artikel van Ton Damen gewezen. Nico van den Ham heeft daarop de aanname-'journalist' opgebeld en gevraagd of hij een weerwoord mocht geven. Dat mocht niet, schreef de corrupte 'journalist later in een e-mail aan Nico, want er was een vonnis van een rechter. Dat dat vonnis tot stand was gekomen, net zoals het artikel van Ton Damen, zonder hoor en wederhoor doet er voor de corrupte Parool 'journalist' niet toe. Dat Nico van den Ham op zijn 63e door een criminele rechter, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, voor de vuile belangen van Gerard Anderiesen dakloos is gemaakt interesseerde de journalist evenmin! Alles voor de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot van crimineel Gerard Anderiesen. De woning van Nico van den Ham wordt nu voor maar liefst bijna 3 keer zoveel verhuurd.

Zolang het nog kan

Als je nu 'Parool en Nico van den Ham' googelt kom je bij het artikel van Ton Damen, waar Nico als crimineel wordt weggezet, terecht. Als je nu Ton Damen Nico van den Ham googelt, kom je bij dit artikel terecht. Dit artikel is op verschillende websites gepubliceerd en veilig opgeslagen. Als dit artikel op een of ander wijze van deze of een van die andere websites verdwijnt, zal het artikel weer op een andere website worden gepubliceerd. Zolang het nog kan en zolang Nico nog leeft!

Het goudeerlijke artikel en de video over de demonstratie >>> hier

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, Misdaad, Volksverlakkerij, Klassenrechtspraak, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Klokkenluiders.

Dit artikel in het kader van hoor en wederhoor naar de betrokkenen en ter kennisgeving aan onderstaande E-mail en Twitter adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl,
e.van.der.laan@amsterdam.nl, t.damen@parool.nl
advies@apkl.kl,  redactie@parool.nl vereniging@nvj.nl
pdehaas@stadgenoot.nl rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl, pderuiter@stadgenoot.nl laurensivens@gmail.com
pers@amsterdam.politie.nl mhabets@stadgenoot.nl jack.druppers@amsterdam.politie.nl, fstorm@stadgenoot.nl @afwc1917
secretariaatamsterdam@sp.nl, info@huurgenoot.nl , jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl secretariaatamsterdam@sp.nl vangnet@ggd.amsterdam.nl  zembla@bnnvara.nl m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl,  i.dcaluwe@tweedekamer.nl, y.cegerek@tweedekamer.nl,  j.houwers@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl,e.groot@tweedekamer.nl,  s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl,m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl,a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, r.grashoff@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, e.ronnes@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl, t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl, l.dlange@tweedekamer.nl, c.nijkerken@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, h.leenders@tweedekamer.nl, kamervoorzitter@tweedekamer.nl  

Twitter adressen: 

@ArdvanderSteur @MinPres @TonDamen @adv_klok
@WRTweedeKamer @BuzaTweedeKamer @EuZaTweedeKamer @LaurensIvens @BiZaTweedeKamer @paper.li @starsinfra @opgelicht @ZEMBLA @advocatenblad @NPO1 @omroepvara @woonbond @socialehuur @albertostegeman @AT5 @RNoordNederland @eenvandaag @BrittaRTLNieuws @ilseHVNL @BNR_juridischezaken @BNR @NLmedia @hansspekman @lutzjacobie @ahmedmarcouch @LouisBontes @SaskiaBelleman @baspatrenotte @PieterOmtzigt @ferryminelen @esterouwehand @ronaldvanraak @borisham @jeroenpauw @jineklive @janmulder @De_monitor @Teunvandekeuken @providerlijst @RechtspraakNL @dijkhof @Het_OM @Wereld @N1NIEUWS @ardvandersteur @henkbres @4lookin @GlobaalNieuws @henkwestbroek, @1001ptsNL @BrandpuntTV @PENNederland @KROReporter @Nieuwspaal, @partijvijf @CharacterTrain @EWdeVlieger @nhdagblad @SECOvernieuws

dinsdag 21 juni 2016

Wordt Erwin Lensink -Waxinelichthoudergooier Gouden Koets- nu ook de dood ingedreven?

Zelfmoord
Vanmorgen ontvingen wij via een e-mail van politiek-gevangene Erwin Lensink het bericht dat hij nog geruime tijd opgesloten blijft in een van de macabere zelfmoordinrichtingen van het GGZ >>> 700 zelfmoorden per jaar

Joris Demmink
Op 3 juni jl, tijdens de dag dat de voormalig hoogste baas van Justitie en verdachte van het seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes mr. Joris Demmink werd verhoord, spraken wij nog met Lensink. Drie dagen later werd hij op Amsterdam Centraal Station  >>> gearresteerd. Vorig jaar nog, hadden wij een interessante middag rond het binnenhof met Erwin en spraken o.a. met minister Ad van der Steur.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Politiek gevangene, Politie, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

maandag 20 juni 2016

A. Gelder 'De puinhopen van de Nederlandse politiek'

Arjan Gelder
Met het boek 'De puinhopen van de Nederlandse politiek' wordt een beeld geschetst hoe ons mooie land langzaam maar zeker naar de knoppen wordt geholpen. Op duidelijke wijze wordt de vinger op de zere plek gelegd.
Het doel is de huidige politici plus beleidsmakers in de spiegel te laten kijken.

Daarbij mag het gezien worden als aanzet voor het verkiezingsprogramma van de nieuwe politieke beweging Wil Nu, waar Arjan Gelder de oprichter van is. Hij signaleert het vele onrecht binnen onze maatschappij, waardoor alleen al circa 500 mensen per jaar een eind aan hun leven maken.

Onze rechtspraak is hierbij het meest verantwoordelijk. Er moet een andere wijze van democratisch denken ontstaan door middel van digitale toetsing. Politici zullen zich doorlopend moeten verantwoorden. Het moet over zijn met al die achterkamertjes.
Als het niet staatsgevaarlijk is, moeten wij alles mogen weten. Transparantie bovenal!


Bovenstaande is wat de uitgever op haar website pagina in als samenvatting over het boek heeft geschreven. 

Deze site voegt er nog het volgende aan toe:

Media

Ik, Nico van den Ham ben in tegenstelling tot wat velen denken niet aan 'Wil Nu' verbonden. Een chronisch tijdgebrek is de reden. Wel mag ik zeggen dat ik Arjan Gelder inmiddels goed ken. We doen wel eens wat voor elkaar en komen elkaar regelmatig tegen. Arjan heeft veel tegenslag te verduren, maar laat zich absoluut niet uit het veld slaan. Die tegenslag bestaat er voornamelijk uit, dat hij het maar niet voor elkaar krijgt om via de reguliere media de broodnodige aandacht te krijgen voor datgene waar Arjan en zijn politieke beweging 'Wil Nu' voor staat. Een van de grootste problemen in ons Schurkenland; eerlijke mensen kunnen, in het belang van grote (politieke) partijen niet bij de gecensureerde, misleidende, reguliere media terecht.  

Goudeerlijk
Arjan is geen huichelaar, Arjan weigert beloftes te doen die hij niet waar kan maken. Arjan Gelder weet dat als hij met de meute mee huichelt meer kans maakt (reguliere) media aandacht te krijgen, maar verdomt het om te liegen en te bedriegen.
Ik ken Arjan als een goudeerlijke vent en steek mijn handen voor hem in het vuur! Geef 'Wil Nu' en daarmee Arjan Gelder maar ook uzelf een kans en sluit u aan bij de politieke beweging Wil Nu. Dat kan >>> hier. Bestel ook Arjan Gelder zijn boek!
Dat kan >>> hier. Arjan wil, al is het maar met 1 zetel, de 2e Kamer in! Arjan Gelder heeft beloofd dat als hij in de 2e Kamer komt, de 2e Kamer te overstelpen met vragen waar de zittende politiek van vindt dat die beter niet gesteld kunnen worden.
Arjan Gelder gaat datgene wat benoemd moet worden tot vervelens toe herhalen! 


Zelfmoord

Voor de 3e keer op rij organiseert de politieke beweging 'Wil Nu' ook dit jaar de 'Nationale Herdenking' Zelfdodingen. Het gaat dan om de zelfmoord-slachtoffers ten gevolge van tegen het volk gekeerde vuile beslissingen van de huidige politiek en vonnissen van corrupte rechters. Criminele rechters die met hun laatste beslissende woord, ten voordele van grote organisaties en door hen belangrijk geachte personen grote groepen burgers volledig kapot maken of de dood in drijven. De reguliere gecensureerde staatsmedia zwijgt ook daarover en politici van de gevestigde partijen laten zich ondanks uitnodigingen niet zien op die herdenkingen. Arjan Gelder van de politieke beweging 'Wil Nu' zwijgt niet en organiseert jaarlijks de herdenking.
De voorgaande jaren was dat voor het Paleis van Justitie in Den Haag. Dit jaar voor het eerst op de Dam in Amsterdam! Meer informatie daarover klik
>>> hier.  

Arjan Gelder is (op zaterdag) ook columnist bij >>> Volksnieuws Amsterdam-Noir

Door Nico van den Ham 

zaterdag 18 juni 2016

Nico van den Ham bijna Zwolse rechtbank uitgezet

Besmeurde Toga's
Rechters behandelen verdachte op misdadige wijze tijdens strafzitting van de meervoudige strafkamer Zwolle.

Officier van justitie houdt openlijk en zonder enige schaamte uitgebreid onderonsje met tegenpartij tijdens schorsing. 


Tranend van woede, protesteerde Nico van den Ham tegen deze misdadige gang van zaken.


Rechtbank bode; 'die ook alleen maar haar' (vuile) 'werk doet' dreigde Nico van den Ham de rechtbank uit te zetten omdat hij, op de gang, zijn mond niet dicht wilde houden.

Nico van den Ham, tot zijn grote verbijstering, door enkele medestanders een aantal keren op de vingers getikt vanwege zijn protest en noodzakelijke stemverheffing.

Oren
Afgelopen donderdag was het weer zo ver. Melder van misstanden, Nico van den Ham, was in de hoedanigheid van journalist in de Zwolse rechtbank om verslag te doen van een rechtszitting van de meervoudige strafkamer. Nico had toestemming gevraagd de zitting in beeld en geluid op te mogen nemen. De persvoorlichting van de Toga Maffia stuurde Nico in haar reactie daarop zoveel beperkende voorwaarden, dat de melder van misstanden maar af zag van het vragen van toestemming. Ook deze 3 rechters én de officier van justitie wilden hun criminele werkwijzen zo veel mogelijk geheim houden en wilden daarom geen opnamen van hun onrechtmatige praktijken. De oren van Nico van den Ham mochten wel mee de rechtszaal in. Datzelfde gold voor zijn ogen, zijn pen en opschrijfblok. Daardoor kon Nico alle immense gerechtelijke vuiligheid, die ook tijdens deze zitting weer door de Toga Schurken als dagelijkse werkwijze tentoon werd gespreid, opschrijven.

De kwestie 
Het gaat hier om een geschil inzake een >>> melkquotum. Dat quotum is afgeschaft op 1 april 2015 maar het gaat hier om een kwestie van voor die datum. De verdachte en zijn familie zijn er al 180.000 euro aan kwijtgeraakt. Wij gaan in dit artikel niet inhoudelijk op de kwestie in, omdat die vanwege de gerechtelijke zwendel van de rechters en de officier van justitie ook helemaal niet aan de orde kwam. Wat er zich afspeelde in en om die Zwolse rechtszaal op donderdag 16 juni tussen ongeveer 10.00 en 11.30 uur is niet te bevatten. Bij aanvang ging de verdachte op de publieke tribune, tussen het aanwezige publiek (medestanders), zitten. De 3 vrouwelijke rechters gaven daarop 'geen krimp'. De voorzitter mw. mr. M. van Bruggen opende de zitting en noemde de naam van de verdachte. Die ging staan en vertelde aan de voorzitter dat hij geen verdachte was omdat er geen handtekening op de dagvaarding stond en ook geen datum. Daardoor is de dagvaarding, het belangrijkste stuk in een gerechtelijke procedure, niet geldig volgens de wet.
De terechtzitting kon dus niet door gaan, zo stelde de verdachte terecht en wilde daarom niet op het verdachtenbankje plaatsnemen.

Beraad
Na dit gehoord te hebben, schorste de voorzitter voor beraad. Iedereen moest de zaal verlaten behalve de officier van justitie en een aanwezige persoon die op de publieke tribune had plaatsgenomen. Dat is iemand van 'De Tegenpartij'. Een betrokkene in de melkquotum-kwestie die toevallig ook meester in de rechten is.
We noemen hem hierna 'De Tegenpartij'. 'De Tegenpartij' bleef dus in de zittingszaal bij de officier van justitie zitten terwijl alle anderen de zaal moesten verlaten. Nico die als een van de laatsten de zaal verliet, protesteerde over deze extreem misdadige gang van zaken bij de vrouwelijke bode die de aanwezigen naar de gang leidde.
Die bode 'beet' Nico toe dat 'De Tegenpartij' (als enige) in de rechtszaal bij de officier van justitie die ook in de rechtszaal bleef, kon blijven zitten. Volgens de wet een regelrechte doodzonde! Maar... de wet doet er bij rechters, als die op dat moment niet zo van pas komt, niet toe.


Stemverheffing
Luid en duidelijk maakte Nico van den Ham aan de aanwezigen, inclusief de verdachte, duidelijk wat er zich voor een vuiligheid in de rechtszaal afspeelde. Nico verhief daarbij enigszins zijn stem omdat anders niet iedereen zijn beklag kon horen. Dat protest werd tot zijn grote verbazing door enkele medestanders niet op prijs gesteld. Nico had wel gelijk, maar moest er over op houden omdat protesteren toch niet zou helpen, zo werd hem verteld. Uiteindelijk kwam 'De Tegenpartij dan toch de rechtszaal uit en verdween in de krochten van de rechtbank. Toen Nico ging kijken waar 'De Tegenpartij' was gebleven, werd hij achtervolgd door 2 politiemannen.
Het werd niet duidelijk waar 'De Tegenpartij' was gebleven. Mogelijk zat hij weer het een en ander te bespreken met de officier van justitie. 


Wraken
De zitting werd hervat en de voorzitter deelde de verdachte mede dat de Hoge Raad op enig moment had beslist dat er op een dagvaarding geen handtekening hoeft te staan en ook geen datum. Als het waar is, wat de voorzitter meedeelde dan betekent dat, dat de Hoge Raad ook in deze het bepaalde wat in nationale wetsartikelen ligt verankerd, onder het mom van -jurisprudentie maken- heeft verkracht. De voorzitter wilde doorgaan met de zitting maar de verdachte wraakte de 3 rechters. Nadat de verdachte de gronden van de wraking bekend had gemaakt, waaronder ook het incident met de 'Tegenpartij', moest iedereen de rechtszaal weer uit. Dat was, zo deelde voorzitter mw. mr. M. van Bruggen mede, om de wrakingsgronden op papier te zetten. Dat document zou dan door de verdachte moeten worden ondertekend.
Nico van den Ham heeft vele rechters gewraakt en nog veel meer wrakingen van anderen tijdens zijn bezoeken aan vele rechtszaken bijgewoond. Nimmer heeft hij meegemaakt dat er voor de gronden van een wraking moest worden getekend.
Dit was overduidelijk een valstrik, zodat er later geen gronden meer kunnen worden toegevoegd.


Onderonsje

Opnieuw verlieten de aanwezigen de rechtszaal. Dit keer kwam ook 'De Tegenpartij' naar buiten, maar... die werd nu vergezeld door de officier van justitie mr. A. Verhaar. Officieren van justitie gebruiken vrijwel nooit de publiekelijke uit- en ingang van een rechtszaal. Nu wel, want er moest nog meer onderhands besproken worden met
'De Tegenpartij'. Druk in gesprek, letterlijk tegen elkaar aan schurend, liep de O
vJ
met 'De Tegenpartij' de krochten van de Zwolse rechtbank in. Volstrekte justitionele schijt had mr. A. Verhaar aan het feit dat de verdachte, zijn medestanders en journalist Nico van den Ham die samenspanning met 'De Tegenpartij' allemaal konden aanschouwen. De
OvJ stak nog net zijn middelvinger niet op tegen de verbouwereerde toeschouwers van deze justitionele zwendel. 

Zwendel
Tranend van woede over zoveel justitionele smeerlapperij, maakte Nico van den Ham bezwaar over deze criminele actie van de officier van justitie. Opnieuw maanden enkele medestanders Nico van den Ham er over op te houden, want 'het zou allemaal toch niet helpen'. 'Fijn' dat er zoveel zijn, zelfs medestanders, die er zo over denken. Misdadige rechters en ander crimineel rechtbanktuig wrijven zich er over in de handen en gaan steeds verder met hun zwendel jegens de burger. Openlijk en schaamteloos, want vrijwel iedereen accepteert het. 'Zeg er maar niets van, het helpt toch niets'. 

Tekenen 
Terug naar de rechtszaal. 'De Tegenpartij' en de officier van justitie mr. A. Verhaar 'hadden elkaar bijgepraat', dus de zitting kon worden hervat. De griffier had het document waar de wrakingsgronden van de verdachte op zijn vermeld, uitgetypt en dat moest nu door de verdachte worden getekend van voorzitter mr. Van Bruggen. De voorzitter bleef maar aandringen om te tekenen. Nico ook, maar dan om het document niet te ondertekenen. 

Verwijderen
Publiek, maar ook journalisten mogen zich absoluut niet mengen in een zaak en kunnen op bevel door de rechter, als zij dat toch doen, worden verwijderd.
De 2 aanwezige gewapende parketwachten én de bode konden ondanks de aanhoudende bemoeienis van Nico van den Ham gewoon blijven zitten en Nico dus ook, ondanks dat hij maar bleef roepen 'niet tekenen!, niet tekenen'. Uiteindelijk heeft de verdachte niet getekend. De zitting werd gesloten. Wel deelde de voorzitter nog mee dat er een nieuwe zitting is op dinsdag 6 september aanstaande. Of de meervoudige strafkamer dan nog in dezelfde samenstelling de kwestie zal gaan behandelen, wist de voorzitter niet. 'Eerst komt de wrakingskamer bijeen en die beslist dan of deze rechters de zaak mogen voortzetten', zo vertelde de voorzitter. Wrakingen worden overigens vrijwel altijd afgewezen.


Namen
De zitting was gesloten maar Nico liep naar de rechters toe en vroeg aan de voorzitter haar naam. 'Ik wil dat als journalist weten, daar heb ik recht op' zei Nico. Na enige aarzeling zei de voorzitter dat haar naam Van Bruggen is. Ook wilde Nico de naam weten van de corrupte, met 'De Tegenpartij" samenspannende, officier van justitie. Dat moest Nico hem zelf maar vragen, 'beet' de Toga Bitch Nico toe. De officier van justitie wilde zijn naam niet zeggen. Criminelen hebben er een hekel aan om hun naam bekend te maken. Op andere wijze is Nico toch achter de naam van officier van justitie mr. A. Verhaar gekomen.  

Gearresteerd
Nico van den Ham heeft de rechters tijdens de zitting ook nog medegedeeld, zoals hij dat wel vaker doet, dat zij regelrechte criminelen zijn. Nico is voor die (waarheid) uitspraak opnieuw niet gearresteerd!

Op donderdag 23 juni a.s. bezoekt Nico van den Ham weer een rechtszitting.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele zwendel, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 15 juni 2016

Gerard Anderiesen van Woningcorporatie Stadgenoot had afspraken met een pyromaan!

Dát het een feit is dat Gerard Anderiesen, bestuurder van Woningcorporatie Stadgenoot, een meedogenloze levens-verwoestende crimineel is, is onder andere gelegen in
het feit dat de feiten niet mogen worden onderzocht.

Bestuursgangster Gerard Anderiesen
Gerard Anderiesen, nota bene directeur van een
grote woningcorporatie, had afspraken met de
pyromaan die massaal branden stichtte in het
grote wooncomplex van Stichting Stadgenoot.

Klokkenluider 
Al meer dan 7 jaren lang wordt op Klokkenluider Nico van den Ham onder leiding van topcrimineel Gerard Anderiesen een beestachtige klokkenluidersvervolging toegepast. Een vervolging die zijn weerga niet kent! Ook wordt Nico van den Ham bij herhaling vals beschuldigd van ernstige misdrijven door Gerard Anderiesen van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Wellicht zijn die valse beschuldigingen bedoeld om zijn eigen, extreem vuile misdaden jegens de maatschappij en zijn huurders, waaronder kleine kinderen, te verhullen. 


Pyromaan

Die klokkenluidersvervolging begon ongeveer 7 jaren geleden.
Nico van den Ham heeft toen een pyromaan, waar Gerard Anderiesen ofwel zijn kantoorpersoneel onder zijn leiding afspraken mee had, aan de politie afgeleverd.
Die veel ellende, leed en verdriet veroorzakende pyromaan heeft 5 jaren lang branden gesticht in een groot wooncomplex van Woningcorporatie Stadgenoot. Alles wijst er op dat Misdaadgroep Stadgenoot vuile belangen had bij die vele brandstichtingen en het Nico van den Ham kwalijk nam dat hij de pyromaan heeft gestopt.  


Informatie
Gerard Anderiesen kreeg persoonlijk van Nico van den Ham een jaar lang niet voor twijfel vatbare informatie inzake wie die brandstichter was en zelfs wanneer hij toesloeg. Anderiesen en zijn misdaadpartners
waaronder deze extreem criminele
>>>
politieman deden niets. Dit ondanks dat er al een huurder zeer zwaar gewond was geraakt bij een van die branden en die voor de rest van zijn leven daardoor invalide en zwaar verminkt is geraakt. Het slachtoffer heeft nimmer enige aandacht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot gehad. De ernstige verminking wordt door het slachtoffer getoond in de video onderaan dit artikel. Bestuursgangster Gerard Anderiesen en/of zijn personeel kliek hadden (in ieder geval onder leiding van Anderiesen) afspraken met de pyromaan, zo bleek later. Daarvan is onomstotelijk bewijs aanwezig. Lees het hele verhaal >>> hier

Smaad en laster
Criminele rechters, raadsheren en ander justitioneel tuig hebben voor Gerard Anderiesen en zijn kliek, de door Nico van den Ham onomstotelijk te bewijzen waarheidsfeiten vertaald in smaad en laster. Door klokkenluider Nico van den Ham daarvoor aan te klagen, heeft de klassen- Toga Maffia het leven van Nico van den Ham totaal verwoest. De extreem criminele rechter mr. C.L.J.M. de Waal heeft voor de vuile belangen van Gerard Anderiesen, Nico van den Ham zonder rechtszitting, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor wegens die zogenaamde smaad en laster op zijn 63e zijn woning uit laten zetten. Zie de open brief die klokkenluider Nico van den Ham aan de justitiële Schurk daarover toe heeft gezonden:
>>> OPEN BRIEF AAN RECHTER MR. C.L.J.M. DE WAAL.

Mr. Henk Naves
Uiteraard heeft Nico van den Ham over het voorgaande een klacht ingediend bij de president van de Amsterdamse rechtbank mr. Henk Naves. Maar deze ook tot op het bot verrotte en corrupte Zwarte Toga Schurk, die al zo vele onschuldige 'simpele' burgers heeft opgelicht en daarmee heeft kapotgemaakt, wees de klacht af omdat Nico van den Ham te laat was met het indienen van de klacht. Deze justitionele crimineel heeft daarvoor wel eerst ambtshalve valsheid in geschrifte moeten plegen door de datum van het klaagschrift van klokkenluider Nico voor bestuursgangster Gerard Anderiesen te vervalsen. Ook mr. Henk Naves kreeg van klokkenluider Nico van den Ham een
>>> open brief toegezonden.

Dakloos
Nico van den Ham is door de jarenlange op hem toegepaste, onmenselijke klokkenluidersvervolging al geruime tijd ziek. Inmiddels zo ziek dat de huisarts van Nico hem heeft verteld dat hij ook een paar mensen kende die hetzelfde als Nico hadden.... maar er nog wel 10 jaren mee hebben doorgeleefd. Fijn om te vernemen zullen we maar zeggen. Een dezer dagen heeft Nico weer een afspraak met zijn huisarts en zal hem dan vragen wat er met die anderen is gebeurd. Natuurlijk weet Nico het antwoord al, maar je moet toch wat te praten hebben bij zo'n huisarts.

Belangen
Ziek, dakloos en zonder inkomen. Allemaal voor de vuile belangen van topcrimineel Gerard Anderiesen en zijn misdaadkliek. Gerard Anderiesen gaat meedogenloos door met het letterlijk kapot maken van zijn huurders als hem dat voor zijn smerige belangen goed van pas komt. Dat de crimineel daar niet alleen volwassen medemensen voor de dood injaagt, maar ook de levens van kleine kinderen verwoest, interesseert de gewetenloze woningcorporatie-schurk niet! 


Kinderen kapotmaken
Ook inzake het verwoesten van de levens van kleine kinderen heeft Anderiesen een rechter volledig aan zijn zijde. Dat bleek op een zitting die op 12 mei jl. in de Amsterdamse rechtbank plaatsvond en waar Nico verslag van deed. Daar was het rechter mevrouw mr. F.J. Lourens die op geen enkele wijze wilde weten wat de werkelijke gronden zijn die Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot in had gebracht om het leven van een moeder en haar 2 kleine kinderen volledig te ontwrichten. Ook hier besliste het vrouwelijke stuk Toga Tuig, zonder verder te willen weten waar de klachten tegen de moeder uit bestonden, dat zij met haar 2 kleine kinderen op >>> nazi-achtige wijze de straat op mag worden gekwakt.
Exact dezelfde abjecte werkwijze die mr. C.L.J.M. de Waal toepast als het om de belangen van Misdaadgroep Stadgenoot gaat.

Het verslag dat Nico maakte van de rechtzitting met mr. Lourens waar de kleine kinderen zo de dupe van zijn via de onderstaande link: 


>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met 2 kleine kinderen ondergedoken.

De beslissing van rechter mevrouw mr. F.J. Lourens via de onderstaande link: 

>>> Leven kleine kinderen voor belangen Woningcorporatie Stadgenoot kapot gemaakt door rechter.

Alles kwijt
Crimineel Gerard Anderiesen heeft er voor gezorgd, zoals dat gaat bij klokkenluiders, dat Nico van den Ham alles is afgenomen. Zijn gezondheid, zijn woning, zijn inkomen, zijn schamele spullen die hij had en zijn levenslust. Alles wat Nico nog had, is in de afgelopen 7 jaren voor de vuile belangen van Gerard Anderiesen en zijn misdaadkliek verwoest. Maar het is nog niet genoeg Gerard Anderiesen gaat door! Met behulp van zijn kliek. Daarover meer in een van onze volgende artikelen. Zolang het nog kan! 

Allemaal in 'Keurig Nederland' Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, Misdaad, Volksverlakkerij, Klassenrechtspraak, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Klokkenluiders.

Zie ook >>>  BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1

Dit artikel is ter kennisgeving én in het kader van hoor en wederhoor naar de onderstaande E-mail en Twitter adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl,
e.van.der.laan@amsterdam.nl,
pdehaas@stadgenoot.nl rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl, pderuiter@stadgenoot.nl laurensivens@gmail.com
pers@amsterdam.politie.nl mhabets@stadgenoot.nl jack.druppers@amsterdam.politie.nl, fstorm@stadgenoot.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl, info@huurgenoot.nl , jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl secretariaatamsterdam@sp.nl vangnet@ggd.amsterdam.nl  zembla@bnnvara.nl m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl,  i.dcaluwe@tweedekamer.nl, y.cegerek@tweedekamer.nl,  j.houwers@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl,e.groot@tweedekamer.nl,  s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl,m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl,a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, r.grashoff@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, e.ronnes@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl, t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl, l.dlange@tweedekamer.nl, c.nijkerken@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, h.leenders@tweedekamer.nl, kamervoorzitter@tweedekamer.nl  advies@apkl.kl

Twitter adressen: 

@ArdvanderSteur @MinPres
@WRTweedeKamer @BuzaTweedeKamer @EuZaTweedeKamer @LaurensIvens @BiZaTweedeKamer @paper.li @starsinfra @opgelicht @ZEMBLA @advocatenblad @NPO1 @omroepvara @woonbond @socialehuur @albertostegeman @AT5 @RNoordNederland @eenvandaag @BrittaRTLNieuws @ilseHVNL @BNR_juridischezaken @BNR @NLmedia @hansspekman @lutzjacobie @ahmedmarcouch @LouisBontes @SaskiaBelleman @baspatrenotte @PieterOmtzigt @ferryminelen @esterouwehand @ronaldvanraak @borisham @jeroenpauw @jineklive @janmulder @De_monitor @Teunvandekeuken @providerlijst @RechtspraakNL @dijkhof @Het_OM @Wereld @N1NIEUWS @ardvandersteur @henkbres @4lookin @GlobaalNieuws @henkwestbroek, @1001ptsNL @BrandpuntTV @PENNederland @KROReporter @Nieuwspaal, @partijvijf @CharacterTrain @EWdeVlieger @nhdagblad @SECOvernieuws

zondag 12 juni 2016

Wijkagent Bart Weijermans belangrijker dan de Koning!

Politieman Bart Weijermans
Is de Bussumse wijkagent Bart Weijermans teleurgesteld en beledigd? Dat vroegen wij ons op 7 juni jl. af in dit >>> artikel.

Ja, is het antwoord, zo blijkt nu, en hoe! 

'Dappere' Bart belangrijker dan de Koning? 

Recherche heeft volstrekte schijt aan de belangen van de 3 jonge kinderen van Groenendijk. 

Vader drs. Groenendijk MSc. op politiebureau in Huizen behandeld als een zware crimineel! 


Belangen

Alleen de belangen van politieman Bart die aangifte wegens belediging tegen Groenendijk deed, zijn belangrijk. Niet de belangen van kinderen; zo zal tijdens het verhoor blijken! Wij spraken Groenendijk voor het langdurige verhoor en ook daarna. Koning Willem Alexander spreekt ook! Lees verder onder de video.

Verhoor
 
Bijna tweeënhalf uur is crimineel de bezorgde en verdrietige vader Erik Groenendijk door maar liefst 2 rechercheurs verhoord. Erik moest op de politieopsporingsfoto en zijn ook vingerafdrukken werden afgenomen. Als Erik daaraan niet zou meewerken, zou hij worden gearresteerd, zo werd Erik toegesnauwd. Heeft Erik dan ingebroken of iemand vermoord? Nee Erik heeft alleen tegen de wijkagent gezegd: 'rot op uit mijn huis' en heeft wat over het huisbezoek waar politieman Bart Weijermans hem onaangekondigd mee confronteerde op zijn website gepubliceerd.


Criminelen
Erik Groenendijk kan door toedoen van de op hem toegepaste immense gerechtelijke vuiligheid zijn 3 jonge meisjes al jaren niet meer zien. Vader Groenendijk kan onomstotelijk bewijzen dat de 'edelachtbare' meesters in de rechten ambtshalve ernstige misdrijven plegen. Dit ten voordele van de massaal veel leed, ellende en verdriet veroorzakende Misdaadgroep Jeugdzorg. De jonge kinderen, nu 14, 12 en 10 jaren van Groenendijk vervreemden op deze wijze van hun vader en dat doet Erik heel veel verdriet.  

Website
Sinds kort schrijft Groenendijk, die alles tot in de kleinste details betreffende onderhavige kwestie gedocumenteerd heeft opgeslagen, daarover op zijn recent opgezette website. Groenendijk schrijft niet zomaar wat en verwijst door middel van links naar documenten en gespreksopnamen die als bewijs niet voor twijfel vatbaar zijn. Bewijsmateriaal op een website gepubliceerd dat onweerlegbaar bewijst dat rechters en raadsheren regelrechte veel verdriet veroorzakende criminelen zijn van het ergste soort. Dat vindt het Corrupte Zwarte Toga Tuig, dat onder grote groepen medemensen zoveel leed veroorzaakt, niet leuk en stuurde haar hulptroepen in de vorm van 'dappere' Bart op Groenendijk af. 

Overval
Groenendijk vond op zijn beurt die onaangekondigde politieoverval nogal vervelend en publiceerde ook datgene wat hem in deze is overkomen. Ook publiceerde Groenendijk het opgenomen gesprek met politieman Bart Weijermans op zijn site. 'Op die gespreksopname is te horen dat Groenendijk zegt: 'rot op uit mijn huis'. Dat publiceren beviel de wijkagent weer niet en schakelde 2 hardvochtige -schijt aan kinderen- politiecollega's in die Groenendijk zouden gaan verhoren. Pikant detail is dat politieman Bart Weijermans ook is toegevoegd aan de >>> 'Hall of Shame' omdat de befehl-ist-befehl diender assistentie heeft verleend bij het bij de ouders weg sleuren van 3 kinderen door misdaadgroep >>> Jeugdzorg. 

Ondervragen
Als het om slechts 'beledigen' gaat, gebeurt dat ondervragen altijd door één rechercheur. Dit áls zo'n aangifte al wordt aangenomen. Nu de aangifte het >>> gejank betreft van een politie-collega zijn 2 rechercheurs ingezet die Groenendijk maar liefst 2 uren en 15 minuten ondervraagd hebben. Maar... het is nog niet klaar! Groenendijk moet nog terugkomen want het proces-verbaal moet nog worden uitgewerkt en ondertekend. 

Doodgetrapt
De redactie van deze site ontvangt veel mail en telefoon van slachtoffers die in grote lijnen ongeveer hetzelfde is overkomen. Veelal gaat het dan om 'beledigende' Twitter of Facebook berichtjes want niet iedereen heeft een website. Vader Groenendijk begon tijdens het verhoor ook nog even over zijn 3 kinderen. 'Daar bent bent u nu niet voor hier' beet de onmenselijke, gevoelloze rechercheur vader Groenendijk onmiddellijk toe. Kinderen doen er bij de politie absoluut niet toe. Zélfs als jouw kind door de 
>>> politie is  doodgetrapt
, mag je daar als vader of moeder niet over Twitteren of op Facebook publiceren. Doe je dat wel; dan wordt je in dit verkapte Schurkenland zeer >>> zwaar bestraft! 

'Fuck Bart Weijermans'
Hoe de kwestie inzake Groenendijk-Weijermans afloopt, is te voorspellen. Zeer ernstige gerechtelijke misdrijven die op Groenendijk zijn toegepast, worden verzwegen en weggemoffeld terwijl Groenendijk wordt weggezet als een crimineel. Een massaal toegepaste tactiek van Justitie: de zaken omdraaien! Vergeleken met onze Koning is wijkagent Bart Weijermans een zielig, jankerig politiemannetje die, eerlijk is eerlijk, een voorbeeld zou moeten nemen aan de Majesteit. Het kan Willem Alexander namelijk niets schelen dat Abulkasim Al-Jaberi riep: 'Fuck de Koning, Fuck het Koningshuis'. Abulkasim werd dan ook >>> niet vervolgd!  De Koning legde het in onderstaande video uit.
Wij spraken kort na het langdurige verhoor nog even met Erik Groenendijk.
De verantwoording voor de inhoud in dit artikel ligt volledig bij de redactie van
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND en Melder van Misstanden Nico van den Ham. 


Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Discriminatie Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.