KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 31 mei 2016

Criminele Rechters trachten ook drs. Erik Groenendijk MSc. d.m.v. list en bedrog (bewijs!) kapot te maken.

Kinderen
Een bezorgde en verdrietige vader zoekt zijn recht. Meldt zich daarvoor bij de daarvoor bestemde instantie 'De Rechtspraak'. Ruim 7 jaren verder en 80.000 euro lichter mag vader Erik al 2 jaren zijn 3 kinderen niet zien. Vader Groenendijk is bang dat zijn kinderen van hem vervreemden. Ook dat moet in het Engels, dus die oudervervreemdring heet 'Parental Alienation Syndrome' (PAS), zie de uitleg daarover >>> hier. Alhoewel de kwestie waar Groenendijk en zijn kinderen in zitten hartverscheurend is, gaan we in dit artikel niet inhoudelijk op de kwestie in. Dit artikel is bedoeld om voor de zoveelste keer aan te tonen én onomstotelijk te bewijzen dat rechters criminelen zijn.  

Zelfmoord
Al jaren verkondigen wij dat rechters deel uit maken van de grootste meest leed, ellende, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele organisatie die Nederland kent. Opnieuw willen we bewijzen dat het is zoals wij beweren. Dit keer door één onderdeel uit de inmiddels door alle gerechtelijke list en bedrog zeer omvangrijke gemaakte kwestie van Groenendijk te lichten. Bewijzen dat rechters door middel van gerechtelijke zwendel ten bate van kapitaalkrachtige instanties, zoals in dit geval Misdaadgroep Jeugdzorg, anderen volledig kapot trachten te maken. 

Wraken

Op 3 december 2015 is er een rechtszitting geweest inzake de familiezaak van Groenendijk in de rechtbank te Arnhem. Tijdens die zitting heeft Groenendijk de rechters mw. mr. drs. L.A. van Son, mr. S. Kuypers en mr. A.S.W. Kroon met als griffier mr. Sluijters gewraakt wegens valsheid in geschrifte en extreem justitieel bedrog. Gronden dus, die ruimschoots voldoen aan de wettelijke eisen om rechters te kunnen wraken. De documenten, inclusief de transcripties van de gespreksopnamen waaruit dat blijkt vindt u >>> hier

Wrakingskamer
Vervolgens komt er een wrakingskamer bijeen die de wraking van deze familierechters beoordeeld. De rechters van de behandelende wrakingskamer weigerden categorisch een doorslaggevende wrakingsgrond ter zake PAS-expert J. Zander te behandelen of zelfs maar te benoemen. Hierover meer op de website van >>> Joep Zander. Verder werden er nog enkele andere gronden die ook niet zo van pas kwamen verdraaid. Groenendijk had zijn volledige wrakingsgronden ruim voordat de zitting begon, ook nog eens per aangetekende post aan de wrakingskamer doen toekomen. Groenendijk hamerde ter zitting opnieuw en herhaaldelijk op zijn mondeling en schriftelijk aangevoerde gronden. Echter allemaal zonder resultaat; de door en door verrotte rechters van de rechtbank waar de vonnissen al getypt zijn en klaarliggen terwijl de rechtszitting >>> nog moet beginnen, weigerden de door Groenendijk aangevoerde gronden te behandelen of zelfs maar te benoemen. Wilt u het nog meer verrot hebben? Dat kan, lees dan verder. 

Opnieuw wraking
Vanzelfsprekend pikte Groenendijk ook deze justitiële smeerlapperij niet en wraakte ook de 3 leden van de wrakingskamer. Deze rechters: dhr. mr. drs. T.P.E.E. van Groeningen, mr. M.C. van der Mei en dhr. mr. M.J.C. van Leeuwen wisten echter van geen ophouden betreffende hun misdadige werkwijzen en wezen nota bene zelf hun eigen wraking af! Wettelijk gezien kan dat helemaal niet, maar ook daar had de Toga maffia volstrekte schijt aan! Het tot op het bot corrupte Toga-Trio beging hier mee ambtshalve haar zoveelste misdrijf in deze kwestie. De documenten vindt u >>> hier, inclusief het transcript van de gespreksopname waaruit dat allemaal blijkt, vindt u >>> hier.

Criminelen
De griffier tijdens deze zitting was mr. M. van Gameren. Drs. E. M. Groenendijk deelde de rechters tijdens de zitting meerdere malen mede dat zij misdaden begingen en criminelen zijn! Nederlandse rechters vegen dagelijks massaal hun criminele reet af met nationale wetsartikelen en internationale verdragen en dat is dan ook de reden dat er zoveel wordt gewraakt. Wrakingen worden vrijwel altijd afgewezen, maar dan wel door een andere wrakingskamer. De Rechtspraak richt meer leed, ellende en verdriet aan dan alle burger-kruimel-misdaad te samen in onze Schurkenstaat der Nederlanden. 

Complex
De komende tijd gaan wij meer aandacht geven aan deze kwestie. Een kwestie die al meer dan 7 jaren duurt. Door de enorme hoeveelheid misdrijven waaraan rechters het justitionele misdaad-schorem zich ambtshalve schuldig heeft gemaakt, is de zaak zeer complex en ingewikkeld gemaakt. Dat is dan ook de reden dat wij de komende tijd telkens één onderdeel uit de kwestie lichten waaraan wij aandacht zullen besteden.
Er zal via één of meerdere links, zoals ook in dit artikel, worden verwezen naar bewijs in de vorm van documentatie en/of gespreksopnamen vanuit de rechtszalen. 


Meer informatie >>> Stop PAS-Familiedrama NU

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

Leven kleine kinderen voor belangen Woningcorporatie Stadgenoot kapot gemaakt door rechter.

Onmenselijk
Zonder enig gevoel van redelijkheid, onpartijdigheid, menselijkheid en mededogen jegens zeer jonge onschuldige kinderen heeft de Amsterdamse klassen-rechter
mw. mr. F.J. Lourens ten voordele van de veel leed, ellende en verdriet veroorzakende Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, vonnis gewezen in de zaak Iva Guenova. Wij deden >>> uitvoerig verslag van de rechtszitting waar de corrupte Toga Bitch mr. Lourens, openlijk en zonder een sprankje van schaamte, op geen enkele wijze geïnteresseerd was in het weerwoord van de advocaat van Iva Guenova, mr. Sluiter. 

Geen hoor en wederhoor
Rechter mr. Lourens weigerde tijdens de zitting de misdaadgroep en vooral ook haar haar kliek, ofwel haar handlangers te vragen waar de overlast-klachten jegens moeder Gueneva dan wel uit bestonden. Exact dezelfde werkwijze die Misdaadgroep Woningcorporatie en haar Kliek in samenwerking met haar andere >>> rechters toepast in andere woningontruimingsprocedures. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek, bekend van de ontelbare brandstichtingen in een van haar >>> wooncomplexen én haar afspraken met een pyromaan op haar kantoor.

Vonnis  
Wij worden slecht geïnformeerd betreffende het vonnis. Vast staat wel dat de woning van moeder Gueneva en haar kinderen op korte termijn op >>> nazi-achtige wijze ontruimd zal worden en dat Gueneva veroordeeld is de proceskosten te betalen.
Wel kan Iva Gueneva zich melden, zo schijnt in het vonnis te staan, voor begeleid- wonen. Moeder Gueneva moet zich dan melden bij de in Amsterdam zo gevreesde gemeente-crimineel; GGD psychiater >>> Herman -pedo poster- Plas. 


Hoe moeder Iva Guenova door de meedogenloze Misdaadgroep Stadgenoot en haar Kliek nog meer kapot is gemaakt leest en ziet u (video) >>> hier.

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Pedofilie, Jeugdzorg, Inbraak, Dakloosheid, Kinderleed, Politiegeweld, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

maandag 30 mei 2016

Aangiftes tegen 50 partijdige, criminele rechters!

We hebben er lang en goed over nagedacht, voordat we besloten onderstaande video te maken en te publiceren. Want in een video ruim 50 namen opnoemen van Rechters Partijdig, Extreem Crimineel Zwart - verwoestend- Toga Tuig is nogal wat beseffen ook wij! Echter; wij hebben drs. Erik M. Groenendijk MSc. zijn dossier uitvoerig bestudeerd en kwamen daarbij tot de absolute conclusie, dat er onomstotelijk bewijs van het beweerde is. Wij zijn dan ook verplicht aan Groenendijk én het Nederlandse volk daar verslag van te doen. NOS zwijgt! Website Groenendijk >>> Stop PAS-FamiliedramaRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zondag 29 mei 2016

Nico van den Ham vraagt Hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos of zij zich niet schaamt (VIDEO)

Afgelopen week bezochten wij in het Instituut voor de Tropen aan de Mauritskade te Amsterdam het Seminar 'Bestrijding van Corruptie in Nederland' georganiseerd door 'Transparency International'.

Er waren drie voor dit seminar relevante hoofdlijnen om te bespreken:

1. Integriteitsbevordering en corruptiepreventie in de publieke en private sector;
2. Detectie en melding van corruptiesignalen;
3. Solide onderzoek, daadkrachtige handhaving en sanctionering van corruptie.


Hoofdofficier van Justitie Marianne Bloos
Nico van den Ham vraagt (video onder dit artikel) aan Hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos of zij niet bloost van schaamte, nu zij op dit seminar komt spreken over bestrijding van corruptie terwijl zij zelf onderdeel is van de grootste, meest ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie die Nederland kent: Justitie. Tijdens het seminar nam Nico het op voor drie door de rechtspraak kapot gemaakte bollenboeren en verweet mr. Bloos opnieuw het een en ander.  

Leiding
Het seminar werd geleid door Arjen Tillema.
De panelleden waren prof. Jaap van Manen (Commissaris (vice-voorzitter) DNB),
dhr. Paul Koster (directeur VEB), dhr. Hans van der Vlist (directeur FIOD) en mevr. Angelique Keijsers (partner EY van de afdeling Fraud Investigation & Dispute Services). 
mevr. Marianne Bloos (hoofdofficier van Justitie, Functioneel Parket). 
Het seminar werd afgesloten om 18:20 u. met een borrel die duurde tot 21.30 u. Anderhalf uur langer dus, dan het dan het seminar zelf.


Babbelen
Het hele gebeuren was een nogal 'deftige' aangelegenheid. Zo'n 2 uren lang is er gebabbeld over de bestrijding van corruptie. Het ging er voornamelijk over dat er nog wel het een en ander verbeterd kon worden in de opsporing, de bestrijding en de sanctionering van de corruptie. Ongeveer hetzelfde wat we 'van de televisie' al wisten. Bij een groot aantal deelnemers lag een half pond hete aardappelen in de keel te garen en dat was dan ook goed aan het bekakte gebral te horen. Veel ingestudeerde ingewikkelde Engelse termen, die zo overdreven mogelijk werden uitgesproken, vulden een groot gedeelte van de schamele 2 uurtjes die voor dit seminar waren uitgetrokken.

Regelingen  
Wel opvallend was dat hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos onbeschaamd regelingen met justitie verdedigde. Regelingen met corrupte grootgraaiers, die zeg maar voor 80 miljoen gefraudeerd hebben en dan hun gevangenisstraf kunnen afkopen met bijv. een paar miljoen. Zonder blikken of blozen vertelde mr. Marianne Bloos er ook nog bij dat de grootgraaiers dan eerst wel aan haar hadden moeten beloven; 'dat ze het nooit meer zouden doen!' 

Bloembollenboeren
De 3 aanwezige eenvoudige, door de Rabo Misdaadbank, corrupte curatoren en criminele klassen-rechters volledig kapotgemaakte bloembollenboeren zaten zonder stropdas en glimmende puntschoenen samen met de in spijkerbroek aanwezige klokkenluider Nico van den Ham het gebral aan te horen. Een volledig kapot gemaakte bollenboer, waarvan letterlijk alles is afgestolen, verslikte zich nog in zijn glaasje heel speciaal kraanwater (stond op het kaartje) toen hoofdofficier mr. Bloos over de 'fijne -elite- regelingen' met -klassen- justitie vertelde.    

Advocaten
Nico sprak ook advocaat en plaatsvervangend rechter mr. Joost Italianer aan. Aanvankelijk reageerde mr. Italianer een beetje boos (vanaf 10.30), maar nam het later toen Nico tijdens het seminar even aan het woord was geweest wel voor Nico op (vanaf 19.53 tot 21.00). Van de laffe uitslover die ook advocaat is en die Nico het filmen belette toen hoofdofficier van justitie mevrouw Marianne Bloos in haar grote donkerblauwe geblindeerde bolide met chauffeur stapte, is bij ons helaas de naam onbekend. Nico heeft geen antwoord gekregen op de vragen die hij zowel buiten als binnen stelde aan de hoofdofficier van justitie mr. Mariane Bloos.
Ook de 'stoere' advocaat lijfwacht van mr. Bloos wilde nergens op antwoorden (aan bijna het einde van de video).


Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden.

Opnamen
Wij mochten geen opnamen maken tijdens het seminar. Nico werd goed in de gaten gehouden, maar zag toch kans om zijn camera (met gesloten lensklep,) aan te zetten, toen hij wat mocht zeggen (vanaf 17.50 tot 21.00). Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 28 mei 2016

Weer komen de voorspellingen van Nico van den Ham in de zaak Demmink uit!

Fredrik Teeven
Helaas
Helaas komen de voorspellingen van
Nico van den Ham betreffende rechtszaken waar het gaat tussen 'klein' en 'groot' en/of 'belangrijk' tegen 'onbelangrijk' opnieuw uit.


Fredrik Teeven
    
Mr. Joris Demmink
Fredrik Teeven, 2e Kamerlid voor de VVD Misdaadgroep, gaat zoals wij voorspelden in beroep tegen de beslissing van de rechter, die hem dwingt onder ede te getuigen in de Bart van Well-Demmink-Rolodex getuigenverhoren. Fredrik Teeven getuigde op 21 april al onder ede in de kwestie seksueel misbruik van kinderen door Rechters, Officieren van Justitie, Raadsheren en mr. Joris Demmink, maar vertelde nagenoeg niets. Zwijgplicht was Teeven zijn argumentatie. In overleg met het OM en, zo denken wij, De Rechtspraak, gaat Teeven nu in beroep.

Joris Demmink
Of de voormalig hoogste baas van Justitie, pedofiel-verdachte mr. Joris Demmink op 3 juni a.s. wel of niet komt getuigen durven wij niet te voorspellen. Wel voorspellen we, dat als mr. Demmink zin heeft en dus komt, hij zich ook zal gaan beroepen op zwijgplicht. 
Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel kindermisbruik, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 27 mei 2016

CENSUUR VOOR JOURNALIST DRS. MICHA KAT

Breaking: Noord-Korea-Censuur-Vonnis voor Journalist Micha Kat! Er is een gevangenisstraf opgelegd van 345 dagen waarvan 240 dagen voorwaardelijk. Van de resterende 105 dagen worden afgetrokken de dagen die reeds in voorlopige hechtenis waren doorgebracht. De voorwaardelijke 240 dagen worden definitief, als binnen een maand gewraakte artikelen niet van internet zijn verwijderd en/of binnen twee jaar een ander strafbaar feit wordt gepleegd.
Om tot dit vonnis te komen heeft er een misdadige >>> Justitiële Schijnvertoning plaatsgevonden op 13 mei jl. in het criminele Arnhemse gerechtshof. Een gerechtshof waar de vonnissen al >>> uitgetypt klaarliggen vóórdat er een zogenaamde rechtszitting heeft plaatsgevonden.

Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden >>> Vonnis


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.


Vanuit de kelder van groot wooncomplex van Woningcorporatie Stadgenoot, Nico van den Ham

Over de vuile rechtszittingen van >>> Micha Kat, >>> Gengiz Cürz en >>> Iva Guenova.


Zie ook:

donderdag 26 mei 2016

MR. JORIS DEMMINK WORDT NIET VEROORDEELD!


Voorspellen
Ik voorspelde het al meerdere malen. Mr. Joris Demmink zal niet worden veroordeeld! Ook niet als hij wel zou worden vervolgd. Datzelfde geldt voor alle andere meesters in de rechten waarvan onder ede is verklaard dat zij hun justitiële snikkel in minderjarige jongetjes hebben gepropt.
Gelet op het nieuws wat gisteren >>> bekend is geworden, denk ik opnieuw dat mijn voorspelling uit zal komen. De druk van buitenaf, om mijn negatieve voorspellingen achterwege te laten en mee te doen aan het 'geschreeuw', dat Demmink 'voor de bijl gaat' en het OM en De Rechtspraak op hun bek gaan is enorm! Ik doe daar niet aan mee, omdat ik daar een te realistisch persoon voor ben.


Uitleg
Het OM en de Rechtspraak, Justitie dus, wordt aangevoerd/bestuurd door nauw samenwerkende criminelen van de ergste soort. Bij de rechtspraak, waar de laatste beslissende woorden worden uitgesproken, werken misdadigers die tot alles, maar dan ook alles in staat zijn. Extreem corrupte schurken die meer ellende, leed, verdriet en dood in de vorm van >>> zelfmoord veroorzaken dan alle burgercriminaliteit tezamen. Alle bij elkaar opgetelde burgercriminaliteit is absolute kruimelcriminaliteit vergeleken met de extreem misdadige werkwijze van de Zwarte Toga Maffia en haar Kliek.

Turkije 
In de >>> verklaring van het Openbaar Ministerie van 25-mei jl. is te lezen, citaat: 'Op basis van de Turkse wetgeving zouden de onderzoekshandelingen niet kunnen worden uitgevoerd'. Einde citaat. Vooralsnog is er geen bewijs dat hier sprake is van een onderhandse afspraak met Turkije om zo een excuus te creëren, zodat het OM kan stellen dat het niet verder kán met het onderzoek. Wel is het een feit, dat ons eigen verkapt schurken-regime heel vaak belerend wijst, en in onderhavige doofpotkwestie nu ook nog eens vérwijst, naar die andere >>> Schurkenstaat.

Verandering
Zolang het Nederlandse volk niet massaal in opstand komt tegen Justitie en haar Kliek, waaronder de misdadige volksverlakkende staatsmedia zoals de NOS, verandert er niets en kan ik succesvol blijven voorspellen op de wijze zoals ik dat al lange tijd doe. Zolang er geen zware straffen worden opgelegd aan rechters en raadsheren, die dagelijks massaal misdrijven plegen tegen de menselijkheid en daarmee dagelijks grote groepen goedwillende Nederlandse burgers ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en 'belangrijke' personen zoals mr. Joris Demmink kapot maken, wordt Demmink niet veroordeeld! Bovendien zal het leed, de ellende, het verdriet en de zelfmoord, veroorzaakt door het Corrupte Zwarte Toga Tuig nog verder toenemen. 

Klagen
Als simpele burger in een civiele kwestie, kapitaalkrachtige criminelen aanklagen bij rechters andere criminelen heeft volstrekt geen zin. Als gewone burger ten overstaan van de rechter zo'n crimineel, verweer inbrengen tegen datgene wat criminelen, die jou hebben aangeklaagd over jou beweren ook niet. Klachten daarover indienen bij weer andere eensgezinde staats-schurken ook niet! Toch ben ik blij, dat velen dat nog steeds doen en al het bewijs dat zij door de Toga Maffia zijn opgelicht, hebben gedocumenteerd. Ondanks dat het Toga Tuig daar de corrupte justitiële reet daar dan weer mee afveegt, is het voor mijn gemoedsrust een fijn idee dat er overvloedig onomstotelijke bewijs is zijn inzake hetgeen wat ik hier allemaal beweer.   

Joris Demmink wordt niet veroordeeld en waarschijnlijk niet eens vervolgd! 

Dat zijn mijn voorspellingen en daar zal iedereen het mee moeten doen! 

Ik hoop dat ik ongelijk krijg! 

Waar de staats-NOS nog meer over >>> zwijgt!

Door Nico van den Ham 

zondag 22 mei 2016

Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met 2 kleine kinderen ondergedoken.

Melanie Bos 
Eerst verwoeste een mensenhandelaar het leven van een jonge vrouw.

Jaren later maakt het onnozele, valse en verbeten bedrijsjuristenwicht van Mis-daadgroep Woningcorporatie Stadgenoot
<----- mr. Melanie Bos, diezelfde vrouw én haar 2 kleine kinderen in korte tijd op meedogenloze wijze opnieuw kapot.


Woningcorporatie Stadgenoot, en haar als maar groter wordende kliek, bekend van vele >>> brandstichtingen.

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot schakelde
 via de GGD-elite-pedofielenbeschermheer
Herman >>> -Pedo Poster- Plas
 >>> kinderrooforganisatie Jeugdzorg in, om de woninguitzettingsprocedure kracht bij te zetten.

Gabriela (Gaby) Ottevanger

Ook Stadsdeelregisseur & Coördinator Meldpunt Zorg en Overlast Handlanger van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, de door en door corrupte gemeentelijke plofkip
<----- Gaby Ottevanger zette zich weer vol in voor de criminele organisatie.

(Korte video met Gaby onder dit artikel)


Rechtszitting
Gelet op de onaangename, verbeten grijns op het gelaat van mr. Melanie Bos tijdens de rechtszaak van vorige week waar zij in opdracht van grootgraaier, bestuurs-gangster >>> Gerard Anderiessen haar vuile rol speelde, genoot ze er weer met volle teugen van. Het onnozele en valse, criminele bedrijfsjuristenwicht Melanie Bos van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot is vrijwel altijd van de partij tijdens de talloze bodemprocedures die de woningcorporatie aanspant tegen haar huurders. Misdadige mensenrechten-schendende rechtszittingen, bedoelt om de huurders daarna door het -2 cm. dik kogelvrij glas- deurwaarders- kantoor Van der Hoeden | Mulder op >>> nazi-achtige wijze uit hun woning te laten sleuren.

Wijkagent
Vorige week waren moeder Iva Gueneva en haar 2 kleine kinderen aan de beurt middels een dergelijke klassen-rechtszitting. Mevrouw Gueneva verkeert in een niet te beheersen doodsangst en is met haar 2 kleine kinderen ondergedoken. Dat is vanwege de immense, beestachtige op haar >>> toegepaste terreur door de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Een samenwerkende misdaadkliek, waaronder o.a. de veel leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie Jeugdzorg, de Amsterdamse GGD, 'Zorg en Overlast' en wijkagent Gerard Brouwer.
De in grote onrust verkerende Iva was dan ook, tot groot genoegen van de criminelen
mr. Melanie Bos en Gaby Ottevanger, uit angst niet op de zitting verschenen.

Snotneuzen
Woningcorporatie Stadgenoot was op de rechtszitting verschenen met maar liefst een delegatie van 6 man. Daaronder een paar pubers in opleiding. Jonge nog niet volgroeide 
mensen, die bij de Misdaadgroep in de leer zijn. Hoe je met structurele hulp van Crimineel Zwart Toga Tuig medemensen -in dit geval een moeder en 2 kleine kinderen- ten voordele van jouw baas compleet kapot kunt maken was op deze klassen-rechtzitting de leerstof voor de pupillen. Meewerken aan, andere mensen waaronder onschuldige kwetsbare kleine kinderen, dakloos maken. Een van de lafste en vuilste misdrijven, die je op je medemens kunt toepassen! De ouders van de stagiairs van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot kunnen 'trots zijn' op hun kinderen!

Deportatie 
Rond haar 20 jarige leeftijd is Iva door een mensenhandelaar als koopwaar vanuit haar geboorteland Bulgarije naar Nederland gedeputeerd. Eenmaal aangekomen in 'keurig Nederland', werd Iva gedwongen in de prostitutie te werken. Iva is een sterke vrouw! Ondanks dat gemeentelijke hulpverleners corrupte handlangers van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, zoals Herman -Pedo Poster- Plas, Gaby Ottevanger en Petra de Jong, Iva aan trachten te praten dat zij die vreselijke tijd nog steeds niet heeft verwerkt, verklaarde Iva tegen ons dat ze betreffende die kwestie nergens last meer van heeft!

Huren
Maar liefst 20 jaren lang huurde Iva zonder problemen en ook zonder maar een cent huurschuld te hebben een woning van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek. Waar kennen we een soortgelijk verhaal van? Nico van den Ham, die huurde ook 20 jaren van de misdaadgroep en is na jarenlange beestachtige terreur/klokkenluidersvervolging op zijn 63e ook dakloos gemaakt door Stadgenoot.
Dat gebeurde in nauwe samenwerking met een andere goede bekende van mr. Melanie Bos. Dat is Kantonrechter, Staats-Crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal.

Nico van den Ham is overigens zijn woning uitgezet door Toga-Schurk De Waal, zonder dat daar een rechtszitting aan te pas kwam! Dus zonder hoor en wederhoor. Allemaal in 'keurig Nederland'.

Bewonerscommissie

De levensontwrichtende ellende voor moeder Iva en haar 2 kleine kinderen begon toen een bovenbuurvrouw haar hond waste in een teil. Nadat de hond was gewassen kieperde de bovenbuurvrouw de teil met honden-badwater uit over haar balkon. Gevolg was dat veel van dat vieze water op het balkon van Iva Gueneva terecht kwam. De best wel timide Iva, heeft daar toch wat van gezegd. Dat had Iva beter niet kunnen doen! De bovenbuurvrouw is van de bewonerscommissie. Een vriendin van de bovenbuurvrouw, die (verderop) in het complex woont, is ook lid van die bewonerscommissie en maakte ook ruzie met Iva Gueneva. Datzelfde geldt voor een ander vriendje van de bovenbuurvrouw.

GGD-Stalker Herman Plas
Vanaf het moment dat het badwater van de hond op het balkon van Iva terecht kwam en Iva daar wat van zei, nam het leven van Moeder Iva en haar 2 kleine kinderen een dramatische wending. Alles en iedereen, ofwel de volledige Kliek van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot werd ingeschakeld om Iva en haar kinderen middels immense terreur volledig kapot te maken. Zoals zo vaak inzake een Amsterdamse woningontruimingsprocedure, werd eerst de in Amsterdam zo gevreesde GGD Psychiater, Herman >>> -pedo poster- Plas ingeschakeld. Plas komt dan heel dapper samen met een wijkagent zoals >>> deze aan de deur met de smoes dat hij komt om te helpen. Meerdere mensen waarvan het leven in korte tijd volledig is verwoest, nadat de criminele gemeente-stalker bij hen aan de deur is geweest, hebben zich bij onze site gemeld.   

Gaby Ottevanger 
Ook gevreesd in Amsterdam is de door en door corrupte gemeentelijke-Plofkip Gabrielle (Gaby) Ottevanger. Gaby werkt liegt en bedriegt voor 'Zorg en Overlast.
Dat is een sociale gemeentelijke instelling belangenorganisatie voor Amsterdamse woningcorporaties. Natuurlijk weten en beseffen ook wij, dat a-sociale huurders het leven kunnen verwoesten van de bewoners van een hele buurt. Ook wij snappen wel, dat er instellingen moeten zijn om dat soort ellende te regelen. Maar abjecte personen, zoals Herman Plas en Gaby Ottevanger, laten zich inhuren voor de zakelijke belangen van kapitaalkrachtige misdaadgroepen. Gaby Ottenvanger werkt nauw samen met o.a. de GGD-Stalker Herman Plas, meerdere wijkagenten en de immens veel leed en verdriet veroorzakende Misdaadgroep Jeugdzorg. Allen zetten zich met grote graagte in voor de belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en maken zo deel uit van Stadgenoot haar Kliek. Gaby Ottevanger mocht ook op deze rechtszitting komen liegen.


Liegen
Kan Gaby Ottenvanger geloofwaardig liegen, is de vraag? Nee, dat kan zij absoluut niet! Maar dat is ook niet nodig. Rechters zijn er voor de grote misdaadgroepen zoals Stadgenoot en Jeugdzorg en hoeven niet overtuigd te worden. Het gaat bij de rechtspraak in civiele kwesties om de belangen van grote kapitaal- krachtige organisaties en/of 'belangrijke' personen en niet om het wel en wee van Jan met de Pet. Ook de de consumentenbond heeft dat na onderzoek >>> geconstateerd!
Heel af en toe wordt een simpele burger in het gelijk gesteld. Dat wordt dan breed uitgemeten op de website van de rechtspraak om het zo toch nog wat te doen laten lijken. Bovendien kan dan naar die enkele op de website gepubliceerde zaken worden verwezen als er iemand is die beweert dat rechters veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminelen zijn.


Misdaadgroep Jeugdzorg
Een simpele vrouw zoals Iva Gueneva wordt meedogenloos ten bate van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot kapot gemaakt. Dat ook onschuldige kleine kinderen hieraan kapot gaan, hebben rechters volstrekte schijt. Dát rechters volstrekt lak hebben aan het welzijn van kinderen, kunnen we o.a. zien aan de grote aantallen gerechtelijke procedures tussen de misdadige Kinderroof-Organisatie Jeugdzorg en hun door Jeugdzorg doodongelukkig gemaakte veelal goedwillende vaders en moeders. De vele artikelen op diverse website's en Facebook die daar over gaan spreken boekdelen. De verkapt gecensureerde, misleidende staats-media zoals de NOS zwijgen over al deze ellende.
Googel daarom de kindermishandel-organisatie 
met steekwoorden zoals: -Jeugdzorg misbruikt kinderen-, -Kinderrooforganisatie Jeugdzorg-, -Jeugdzorg verdriet-, -Jeugdzorg Criminele Organisatie-  e.d. Er gaat dan een nieuwe -wrede- wereld met duizenden slachtoffers voor u open. Allemaal in 'keurig Nederland'.
Later in dit artikel meer over de vuile samenwerking tussen de misdaadgroepen Stadgenoot en Jeugdzorg.


Petra de Jong
Vele malen heeft moeder Iva aan Herman -pedo Poster- Plas, Gaby Ottevanger en Petra de Jong van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot gevraagd waar de vele klachten van al die buren tegen haar uit bestonden. Nimmer heeft Iva daarop een antwoord gekregen. Behalve dan dat er veel klachten waren. Exact dezelfde werkwijze waarop de criminelen Herman Plas en Petra de Jong van Misdaadgroep Stadgenoot reageerden toen Nico van den Ham hen destijds hetzelfde vroeg. Dat was nadat ook Klokkenluider Nico van den Ham vals werd beschuldigd van het veroorzaken van massale overlast. Hoe dat is gegaan is >>> hier te lezen.
Ook op de zitting van Iva Gueneva werd niet duidelijk wat de beschuldigingen tegen haar waren! Klassen-rechter mevrouw mr. 
F.J. Lourens, een regelrechte zeer partijdige Zwarte Toga Bitch, interesseerde het geen moer en heeft er op geen enkele wijze op doorgevraagd! 

Dynamo 
Tijdens het voorlezen van de pleitnota van advocaat mr. Sluiter werd duidelijk dat Iva Gueneva in haar wanhoop een beroep heeft gedaan op maatschappelijk werk van de gemeente Amsterdam. Maar het werd de maatschappelijk werker van de organisatie Dynamo door de misdadige Gaby Ottevanger verboden om moeder Iva te helpen want Iva en haar kinderen moeten voor de vuile belangen van Stadgenoot zo snel mogelijk kapot! Opnieuw exact hetzelfde wat Nico van den Ham ook is overkomen. Ook hij vroeg in zijn door Stadgenoot veroorzaakte radeloosheid hulp bij een maatschappelijk werker van Dynamo!
Na ruggespraak tussen die organisatie en de misdaadkliek van Stadgenoot werd ook hulp aan Nico geweigerd! Advocaat mr. Sluiter heeft aan crimineel Gaby Ottenvanger gevraagd waarom zij de maatschappelijk werker verboden heeft Iva te helpen.
Maar ook daar kreeg mr. Sluiter geen antwoord op van Ottevanger. Wel loog de Plofkip opnieuw, dat er veel klachten waren over 
Gueneva, waarop de advocaat vroeg 'wat voor klachten'. Evenals moeder Iva kreeg mr. Sluiter opnieuw daarop, nu ter zitting, geen antwoord van de intens gemene Gaby Ottenvanger (zie video onder dit artikel).

Jeugdzorg ingeschakeld
Verder werd ter zitting bevestigd dat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot de zo veel leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie Jeugdzorg had ingeschakeld. Dit omdat Iva haar beide kinderen 3 dagen vanwege ziekte niet naar school had laten gaan. Onder het mom van; 2 kinderen kunnen niet gelijktijdig ziek zijn, schakelde Stadgenoot de >>> kindermishandel-organisatie in om haar eigen vuile plannen kracht bij te zetten. Iva had in al haar onwetendheid aanvankelijk ingestemd met de bemoeienis van Misdaadgroep Jeugdzorg en heeft jeugdzorg-medewerkster Sarah licht, die eerder ook met Herman Plas en wijkagent Gerard Brouwer was meegekomen, toen binnen gelaten.


Sarah Licht
Sarah Licht
De druk die Jeugdzorg in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op 
Iva toepast is bizar.
Toen Iva in de gaten kreeg dat zij ook in deze te maken had met criminelen van de ergste soort, stelde moeder Iva zich terughoudend op.
Maar plotsklaps stond Jeugdzorg- medewerkster
<----- Sarah Licht weer voor de deur en schreeuwde Iva toe, dat zij met de politie de woning binnen zou dringen als zij niet open zou doen! De politie had op dat moment wellicht geen tijd en Sarah ging weer weg. Maar uit angst haar kinderen kwijt te raken, was dát het moment voor Iva om met haar 2 kinderen te vluchten en onder te duiken.


Ingebroken
Enkele dagen later heeft Jeugdzorg tezamen met haar hulptroepen (de politie) met grof geweld bij Iva ingebroken en is de woning doorzocht. Dat gebeurde zonder de vereiste toestemming  -zoals is bepaald in de algemene wet binnentreden- van de burgemeester. Die wet geldt in onderhavige kwestie niet, omdat de inbraak-actie in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot kwam. Het bepaalde in die wet kwam de misdaadgroep en haar kliek niet zo van pas en dan geldt zo'n wet niet. Klassen-rechter mevrouw mr. F.J. Lourens vond dat, ten voordele van Misdaadgroep Stadgenoot, ook, want zij ging verder niet in op deze zeer ernstige schending van de mensenrechten van Iva Gueneva. De kosten inzake de aangerichte inbraakschade zijn aanzienlijk en worden door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot verhaald op Iva Gueneva. Ook daar hoefde klassen-rechter mr. Lourens verder niets over te weten en zweeg! Daar ging het immers niet om tijdens deze klassen-rechtszitting.
Iva Gueneva en haar kinderen moeten kapot, daar ging het om!


De voordeur van Moeder Iva Gueneva nadat misdaadgroep Jeugdzorg had ingebroken.De misdrijven van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek tegen de menselijkheid. Hoe vuil wilt u het hebben? Nog vuiler? Dat kan! Lees verder. 

Uitkeringen
Ook heeft Misdaadgroep Stadgenoot en haar Kliek er voor gezorgd, zo vertelde advocaat mr. Sluiter ter zitting, dat Iva Gueneva haar uitkering en haar kindertoeslag niet meer wordt uitbetaald. 'Zo krijg je Iva wel kapot', voegde advocaat mr. Sluiter er nog aan toe. Klassenrechter mevrouw mr. F.J. Lourens reageerde ook hier niet op!
De Zwarte Toga Bitch vroeg ook hier niet op door. Hoeveel partijdige schijt kan een rechter hebben aan een moeder met 2 kleine kinderen. Hoe smerig wilt u het hebben. Op de vlucht en ondergedoken met 2 kleine kinderen zonder geld. Iva Gueneva en haar kinderen moeten kapot.

Hoezo, 'er zijn ook integere rechters'. Integere rechters staan op en zeggen dat het zo niet langer kan! Grote groepen van onze medemensen worden door het Criminele Zwarte Toga Tuig dagelijks, massaal, in alle arrondissementen op vergelijkbare wijzen voor grote kapitaalkrachtige organisaties en 'belangrijke' personen kapot gemaakt. Alle rechters zwijgen hierover! Niet een rechter of raadsheer wil klokkenluider zijn!
De staats-NOS zwijgt!


Dagvaarding
De dagvaarding van moeder Iva staat, zoals gebruikelijk in procedures tegen huurders van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, vol met leugens. Dat blijkt wel uit de pleitnota van advocaat mr. Sluiter. Maar ook hier geldt weer; als het beter is voor Stadgenoot dan wordt er niet ingegrepen door de rechter. Integendeel! Iva Gueneva én advocaat mr. Sluiter hebben zo aangedrongen bij Misdaadgroep Stadgenoot en haar Kliek, om mede te delen wat inhoudelijk de klachten zijn. Het enige -voor Nico van den Ham o zo herkenbare- antwoord bleef.... dat er veel klachten zijn. Geen verdere nadere inhoudelijke toelichting! Hoe smerig wilt u het hebben, hou vuil kan het gaan? Nogmaals, de rechter was er ook niet in geïnteresseerd en vroeg -hoe partijdig kan een rechter zijn- niet door! Exact dezelfde werkwijze zoals kantonrechter Staats-crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal hanteerde om Nico van den Ham dakloos te maken. Met dat verschil dat daar niet eens een rechtszitting over is geweest. Dus zonder hoor en wederhoor! 
De advocaat vertelde nog dat hij alle moeite heeft gedaan Iva te bewegen naar de zitting te komen. Maar uit angst haar kinderen aan de misdaadorganisatie jeugdzorg kwijt te raken, blijft ze ondergedoken.  

PTTS
Gaby Ottevanger mocht ook wat vertellen van de rechter. Dat waren uitsluitend verwijten naar de persoon van Iva Cueneva. Iva heeft de ziekte PTTS, zo vertelde de zo gevreesde, corrupte grote mensen- en kinderleven-sloper. Gaby had dat niet zelf verzonnen. Iva heeft die ziekte van psychiater GGD-Stalker Herman -pedo poster- Plas toegewezen gekregen vertelde Ottenvanger. Ook dat hadden we kunnen voorspellen. De Amsterdamse GGD-Schurk heeft voor iedereen, waarvoor hij de opdracht heeft gekregen die kapot te maken, een psychiatrische ziekte in de aanbieding. De elite pedofielen-beschermheer kan supersnel een diagnose stellen! Al na een gesprek van enkele minuten per telefoon of aan de voordeur van zijn slachtoffers heeft Herman een diagnose klaar. Als slachtoffers van de schurk zich dan over de extreem korte tijd beklagen waarin Plas zijn diagnose heeft klaargestoomd en zeggen dat zoiets niet kan, stelt de corrupte GGD'er dat hij dat wel kan, omdat hij daar voor heeft geleerd.

Klachten 
Opnieuw kwam een stroom van klachten over Iva Gueneva ter zitting uit de mond van de misdadige Ottevanger. Ottevanger beweerde dat aan Iva wel degelijk is verteld wat de klachten jegens haar zijn. Ottevanger had ruimschoots de gelegenheid om dan nu, ter zitting, inhoudelijk inzake die 'vele klachten' te verklaren maar deed dat opnieuw niet. Voor de zoveelste keer greep klassen-rechter mevrouw mr. F.J. Lourens niet in en bevestigde daarmee nog eens en zonder enige schaamte dat zij daar uitsluitend in het belang van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek zat. Hoe krijgen we Iva Gueneva en haar kleine kinderen zo snel mogelijk kapot was ook nu weer duidelijk het motto van deze rechtszitting misdadige schijnvertoning. 

Aardappelen
Ook het valse bedrijfsjuristenwicht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot
mr. Melanie Bos mocht praten. Bij Melanie Bos ligt altijd wel een half pond hete aardappelen in de keel te garen en daardoor spreekt Melanie heel erg bekakt. Zo bekakt, dat Melanie moeilijk is te verstaan. Gelukkig was zij dan ook niet lang aan het woord. Mr. Bos heeft 
had haar verwoestende werk al gedaan. De criminele organisatie Jeugdzorg was immers door Woningcorporatie Stadgenoot, 'vanwege 3 dagen schoolverzuim wegens ziekte', ingeschakeld. Eenmaal in ban van die misdaadgroep kom je er vrijwel niet eerder vanaf dan het moment dat je kinderen -inmiddels vervreemd van vader/moeder- volwassen zijn. Wel was nog met veel moeite te verstaan dat moeder Gueneva, dus niet haar kinderen, een andere woning toegewezen zou krijgen. Maar dat moest dan wel begeleid wonen zijn! Exact dezelfde werkwijze die op Nico van den Ham en vele anderen is/wordt toegepast. 

Kinderen
Dat de eventuele nieuwe woning niet voor de kinderen is, heeft mr. Bos er niet bij gezegd. Dat hebben we er zelf bij verzonnen. Dat mag, want eenmaal in de ban van Misdaadgroep Jeugdzorg en begeleid moeten wonen betekent gelet op de praktijk, dat de kinderen dan niet bij de moeder mogen blijven. Iva Gueneva is dan namelijk voor gek verklaard en kan niet meer zelfstandig wonen. Iemand die niet zelfstandig kan wonen, kan ook niet voor (kleine) kinderen zorgen.

Misdadigers
Iva is voor gek verklaard door een groep misdadigers van de ergste soort. Medemensen Laffe criminelen met een '40-'45 mentaliteit die dagelijks in de weer zijn om een van de eerste behoeften van de mens, woonruimte, ten voordele van hun kapitale opdrachtgevers af te pakken.
Deze rechtszitting schijnvertoning vond wellicht plaats vanwege de noodzakelijke officiële bevestiging inzake het dakloos maken van Iva en haar kinderen. Moeder Iva en haar kinderen zijn al maanden dakloos en zonder enige vorm van inkomsten ondergedoken. Iva heeft direct, nadat de medewerkster Sarah Licht van de misdaadgroep Jeugdzorg schreeuwend met de politie dreigde, haar woning al in januari jl. verlaten.

>>>
Moeder met 2 kinderen vlucht voor GGD Psychiater Herman Plas en
....... woningcorporatie Stadgenoot


Toga Tuig
Klassenrechter mevrouw mr. F.J. Lourens
 greep tijdens de zitting de vele keren dat zij dat wel had moeten doen niet in. Rechter Lourens was uitsluitend geïnteresseerd in datgene wat werd verklaard ofwel gelogen, wat belastend is voor Iva Gueneva en haar 2 kleine kinderen. Ook rechter Lourens heeft weer duidelijk aangeven dat het bij
De Rechtspraak in civiele zaken uitsluitend gaat om de belangen van de grote partijen. Het maakt de Toga Maffia daarbij niet uit of Jan met de Pet inclusief kleine kinderen daaraan kapot gaan of uit wanhoop >>> zelfmoord plegen.


Advocaat mr. Sluiter
Hulde aan en respect voor advocaat mr. Sluiter. Vanwege de door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek veroorzaakte doodsangst bij Iva Guenova was het voor mr. Sluiter niet altijd even makkelijk om Iva op een normale wijze bij te staan. Mr. Sluiter heeft heel veel ondernomen om deze afschuwelijke kwestie tot een goed einde te brengen voor Iva en haar kinderen. De heer Sluiter is (telefonisch) echt overal achteraan gegaan. Bovendien is Mr. Sluiter op huisbezoek geweest bij Iva. Mr. Sluiter is de buurt ingegaan enz. enz. Welke advocaat op toevoeging doet dat?  

Mededeling aan de hier boven genoemde
Misdaadgroepen waaronder De Rechtspraak.

Voorspellen 
Wij zijn goed in het voorspellen van beslissingen van rechters en raadsheren als het civiele zaken betreffen die gaan tussen 'klein en 'groot'. Wij bezoeken veel van die rechtszaken en voorspellen altijd dat 'klein' verliest. Op een enkele uitzondering na hebben we het altijd goed. Slim hoe je er dus niet voor te zijn!  
Dit keer ligt het anders. Deze website wordt nauwlettend in de gaten gehouden door vele rechters en raadsheren. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat als rechter mevrouw mr. F.J. Lourens dit verhaal nog eens leest en ook maar slechts een klein beetje rechtvaardigheid en menselijk gevoel in alleen maar haar pinknagel heeft, Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot in haar gelijk stelt. Ook niet gedeeltelijk! Iva met haar kinderen letterlijk laten wegrotten voor de vuile belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek? Het kan toch niet waar zijn!

Website
Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek heeft deze site eerder onder valse voorwendselen, 
>>> op zwart laten zetten. Wij wijzen echter alle in dit artikel genoemde partijen incl. De Rechtspraak er op, dat van deze website op allerlei wijze, om de 14 dagen back ups en kopieën worden gemaakt. Ook staat er een andere, om de 14 dagen bijgewerkte site in concept klaar. Een website die, incl. alle artikelen die op deze site staan, met een klein beetje moeite binnen een dag weer 'in de lucht' is!   


Wij hadden de grootste moeite om plofkip Gaby Ottevanger en de 2 pubers die bij Misdaadgroep Stadgenoot in de leer zijn, te vragen of zij zich niet schamen.
 Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Pedofilie, Jeugdzorg, Inbraak, Dakloosheid, Kinderleed, Politiegeweld, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

In het kader van hoor en wederhoor wordt dit artikel apart naar de betrokkenen toegezonden.  

dinsdag 17 mei 2016

Cengiz Gurz, vader van door politie dood getrapte zoon Ihsan vervolgd door OM voor uitschelden politieagent

Ihsan Gürz nadat hij is dood
getrapt door de politie
'Hoerenkind', schreef de verdrietige en boze Cengiz Gürz op Facebook. Dat was gericht tegen een politieagent die deel uitmaakte van het Beverwijkse Killer-Cops-Team dat de zoon Ihsan van vader Gürz
in 2011 >>> dood-trapte
Cengiz Gürz is begin dit jaar aangehouden door de Amsterdamse politie afdeling... >>> Zware Criminaliteit.

Vader Gürz mag van de politie en het OM zijn verhaal niet meer vertellen. Niet op Twitter en ook niet op Facebook. Ook zijn optreden op de Turkse TV werd Gürz verweten. Artikelen in Nederlandse en Turkse tijdschriften en kranten mogen ook niet meer! 
Foto's van zijn, door de politie dood getrapte, zoon mag vader Gürz van de politie én het OM ook niet meer publiceren! 
Vandaag was de zitting. Verder lezen onder de video.Hart kwijt
Overleden aan een zwak hart, zo verklaarde de politie destijds en roofde het 'zwakke hart' uit het dood getrapte lichaam van Ihsan. Vervolgens, zoals dat gaat in onze verkapte Schurkenstaat als iets niet zo goed van pas komt, raakte de politie het hart kwijt! De ruimte die door het weghalen van het hart in het lijk van Ihsan was ontstaan, werd opgevuld met oude kranten. 'Valt het niet zo op' moet het politie-schorem hebben gedacht.

'Allemaal in uw eigen 'keurige rechtsstaat' Nederland!

Enkele van de vele artikelen die wij over deze kwestie publiceerden:


>>> Nico van den Ham: Politie trapt jongeman dood.
>>> Lachende politieagenten sleepten naakte lijk uit politiecel.
>>> 
Politie die Ihsan dood trapte wordt niet vervolgd!
>>> Gengiz Gürz. eist door politie gestolen hart van zijn zoon op.

Moord
Zoals gebruikelijk in de Schurkenstaat der Nederlanden is de politie voor het vermoorden van Ihsan niet vervolgd! Nederland Onze politiestaat staat hoog op een Europese lijst genoteerd inzake doden door politiegeweld. De NOS zwijgt. Politieagenten worden in onze Schurkenstaat vrijwel nooit vervolgd als zij iemand hebben gedood! Vader Gengiz Gürz werd vandaag wel vervolgd... Niet voor moord, maar voor belediging ofwel smaad! De rechter legde er nogal de nadruk op dat Gürz ooit had verklaard, dat hij wel wist dat je niet iemand (vooral de politie niet) voor moordenaar mag uitmaken, als de rechter niet heeft beslist dat iemand een moordenaar is. Gürz wist dus dat zoiets in de Nederlandse wet staat, zo stelde de rechter.


Rechter

De 3 rechters gingen niet in op het feit, dat het hart van de zoon Ihsan, 'zoekgeraakt is', Het hart waarvan de politie heeft verklaard, dat het een zwak hart was en dat Ishan aan dat zwakke hart overleden is. Daar ging het nu niet om werd vele malen benadrukt door de rechters. Het gaat om de gekwetste politie, niet om het zoekgeraakte hart! De politie is door de woorden van Gengiz Gurz zeer gekwetst!
Één politieman heeft er zelfs, PTTS aan overgehouden, zijn hart heeft hij nog wel, maar toch! Veel politieagenten lijden aan PTTS is vaak in het reguliere nieuws, vreselijk! 


Inhoudelijk  
Een van de drie rechters (we hebben geen namen, want ook deze rechters hebben zich weer eens niet voorgesteld), verweet Gengiz Gurz dat hij alleen maar negatief over de politie sprak en verzweeg dat zijn zoon cocaïne gebruikte. Die cocaïne was ook na zijn dood in Ihsan zijn lichaam gevonden, verklaarde loog het Nederlands Forensisch Instituut destijds. Het lichaam van Ihsan heeft de familie Gürz nadat het was vrijgegeven naar Turkije laten brengen om daar te begraven. Ook in Turkije is het lichaam van Ihsan onderzocht. De Turkse Forensisch Patholoog dacht drugs in het lichaam van Ihsan te vinden, omdat Ihsan zijn lichaam was dichtgenaaid. De Patholoog vond geen drugs en er waren ook geen sporen van drugs in het lichaam van Ihsan. Wel vond de patholoog oude kranten op de plek waar het -zogenaamde zwakke- hart van Ihsan had gezeten. Maar, daar ging het vandaag allemaal niet over in de Amsterdamse Rechtbank. Het ging er over, dat de politie is gekwetst!


Ballen
Gengiz Gürz zit er begrijpelijkerwijze nog vol van en tussen de antwoorden op de vragen van de rechter, die alleen maar over het beledigen van de gekwetste politie gingen, vertelde Vader Gürz ook nog, dat zijn zoon (terwijl hij op de grond lag) door een politieagent Killer-Cop keihard op zijn ballen was getrapt. Dat de politie hem een glas water weigerde en hem uit de wc pot liet drinken, een emmer water over het naakte lichaam van de toen nog levende Ihsan gooide. Maar ook dat Ihsan toen hij overleden was in de cel, lachend door de politie aan een been, naakt de politiecel uit was gesleept. Gürz heeft dat en nog veel meer allemaal samen met zijn advocaat op een ruim 6 uur durende (bewakings)video gezien. Vader Gürz ging door een absolute hel! Maar daar ging het vandaag niet om. Het ging over de kwetsende opmerkingen van de boze vader Gürz naar de politie toe. 

Eis
De officier van Justitie eiste 120 uur werkstraf, 60 dagen hechtenis indien Gürz zou weigeren te werken. 6 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van maar liefst 5 jaren. Ook moet de familie Gürz duizenden euro's schadevergoeding aan de meest gekwetste politieagent betalen vindt de officier van Justitie. De agent heeft een dikke zeven duizend euro geëist. Uitspraak over 14 dagen. 

Koomen
Ook Jan Koomen was, zoals in de video te zien is, naar de zitting van Gürz gekomen. Koomen zijn zoon Michael werd in 2011 door de zeer gewelddadige Amsterdamse politieman Fred Buffing doodgeschoten. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiegeweld, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

maandag 16 mei 2016

Zwaar Hartpatiënt Henk Faasen moet nog steeds kapot

Ook Henk Faasen kwam afgelopen vrijdag naar het Arnhemse Paleis van justitie de grootste >>> Misdaadorganisatie van ons land om de hoger beroep rechtszitting schijnvertoning van Journalist Micha Kat bij te wonen. Vele >>> artikelen heeft deze site gepubliceerd over de ellende die de Gemeente Arnhem en de Kliek waar zij mee samenwerkt de familie Faasen heeft aangedaan. Hieronder verteld Henk, dat zijn leven nog steeds wordt beheerst door onnodige ellende en vooral spanning!


Deze website is 2 weken geleden gehackt en afgelopen week was de computer die deze site aanstuurt aan de beurt. Nagenoeg niets werkte nog. Dagen lang ben ik bezig geweest om alles weer aan de praat te krijgen. Dat was 2 weken geleden, maar ook de vorige week. Het lukte niet, maar toen was daar Henk! Mijn leven en dat van Henk en zijn gezin, is op een misdadige, onmenselijke wijze door (semi) staatscriminelen verwoest. Daardoor is lotgenoot Henk Faasen op mijn pad gekomen. Cruyff zei het al; ieder nadeel heeft zijn voordeel, want Henk, zijn vrouw Marjo, zijn kinderen en hun honden zijn daardoor belangrijke vrienden van mij geworden. 

Dankzij mijn vriend Henk Faasen en het geweldige makkelijk in een minuut te installeren programma 'Team Viewer', heeft Henk op afstand, terwijl ik kon meekijken, mijn PC weer aan de praat gekregen. Henk heeft mij al meerdere keren op deze wijze geholpen. Enorm bedankt Henk!

De website van Henk >>> 'Het achterhuis bestaat nog'

Door Nico van den Ham   

zaterdag 14 mei 2016

NABESCHOUWING RECHTSZITTING MICHA KAT

Requisitoir
Het was een meer dan 5 uren durende rechtszitting schijnvertoning gisteren. Dat was inclusief de vele schorsingen. Echter door de extreem misdadige opstelling van het Hof, duurde de inhoudelijke 'behandeling' slechts zo'n 20 minuten en bestond deze voornamelijk uit het oplezen van het requisitoir door de advocaat generaal.
De advocaat van Micha Kat, mr. Thijs Stapel, is gedurende de zitting weggegaan. 


Advocaat verlaat zitting
De advocaat van Micha verliet na telefonisch contact -tijdens een korte schorsing- met Kat de zitting. Het was Micha Kat onmogelijk gemaakt er bij te zijn! Advocaat Stapel verliet de schijnvertoning, omdat er, nadat alle >>> redelijke verzoeken waren afgewezen, er ook nog eens niets meer mocht worden uitgezocht van het Hof. Dat was al gedaan in eerste aanleg, zo besliste voorzitter mr. Henk Abbink. Het door Kat ingestelde hoger beroep had zo geen enkele zin, dus mr. Stapel vertrok.


Belangen
Getuigen mochten niet worden gehoord en de stukken hoefden ondanks weerspraak van drs. Kat niet meer opnieuw te worden bestudeerd. Er hoefde mocht in dit hoger beroep absoluut niet worden onderzocht, of de door de grote partijen ingebrachte beschuldigen wel feiten zijn. Daardoor is het werkelijk gebeurde, zoals Micha Kat dat stelt, dan natuurlijk wél een feit, anders zou het wel uitgezocht mogen worden! Elk redelijk en eerlijk mens begrijpt dit. Een Toga Crimineel begrijpt dat ook, maar houdt zijn begrip geheim en wil daarom dan ook geen camera's. Procederen voor Jan met de Pet of een eerlijke journalist heeft op een enkele uitzondering na dan ook geen enkele zin. In hoger beroep gaan, ook weer op een enkele uitzondering na, om de Rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al helemaal niet!  

Schrijven
Er valt dan ook niet zo veel meer te schrijven over deze schijnvertoning. Wij menen dat het volk massaal in opstand moet komen tegen het Criminele Zwarte Toga Tuig van het laatste beslissende woord. Zolang dat niet gebeurt, zal er niets veranderen en is het voor de gewone man volstrekt zinloos te procederen tegen een grote partij. Grote groepen mensen lijden enorm onder de Toga Maffia en plegen daardoor in wanhoop niet zelden >>> zelfmoord! De misdadige gecensureerde, volksverlakkende, reguliere media zwijgt! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 13 mei 2016

Rechtszitting Micha Kat grote criminele schijnvertoning

'Wij maken Journalist drs. Micha Kat helemaal kapot' 

mr. H. Abbink
Dat was vandaag het absolute motto in het Arnhemse Paleis van Justitie. Ik had vandaag nog meer afspraken in Arnhem en ben net terug. Inmiddels veel gewend, ben ik opnieuw verbijsterd, boos en verdrietig! Maar meer nog wanhopig. Wanhopig, dat ik in een Schurkenstaat woon, waar zware criminelen de dienst uit maken bij het hoogste orgaan met het laatste beslissende woord: De Rechtspraak.


Goddelijk
Net (zeer laat) terug uit Arnhem en weer voor mijn computer, lees ik op de site
>>> revolutionaironline.com 
van Micha Kat dat Raadsheer mr. Abbink zijn goddelijke, justitiële, corrupte reet afveegde met de persrichtlijn. Micha kon en mocht niet bij zijn terechtzitting zijn en kan dan ook nog niet alles weten. Maar voorzitter Abbink veegde letterlijk met alles, wat ook maar enigszins in het voordeel van Kat zou kunnen zijn, zijn corrupte reet af. Ook de 2 andere raadsheren werknemers van de grootste misdaadorganisatie die ons land kent, De Rechtspraak, hadden volstrekte lak aan alle bepalingen in nationale wetten en/of internationale verdragen die ook maar enigszins in het voordeel van journalist Kat zouden kunnen zijn. Alles in deze, werd schaamteloos door de Toga Maffia van tafel geveegd.

Schorsingen 
Er waren veel schorsingen voor beraad onderling overleg in het kader van 'hoe slopen wij journalist Micha Kat!' De vijandigheid jegens Kat, droop van de smoelen van de leden van het Hof af tijdens de misdadige schijnvertoning. De sympathisanten van Micha Kat en de schrijvende pers moesten plaatsnemen achter dik kogelvrij glas en werden door 2 parketwachten bewaakt. 

Geniep
Alles is zoveel mogelijk geheim gehouden. Geen toestemming voor het maken van opnamen dus! Maar ook de namen van de raadsheren en die van de hoogbejaarde vrouw, die als advocaat generaal (officier van Justitie bij gerechtshof) door het OM in was gezet, werden niet bekendgemaakt! Ook niet aan de pers! Alles zoveel mogelijk in het geniep, daar in het Arnhemse Paleis van Justitie. Een rechtspraak-gebouw waar de vonnissen al getypt zijn, terwijl de zittingen nog niet eens >>> begonnen zijn. Allemaal in uw eigen land. De Schurkenstaat der Nederlanden.

Wordt vervolgd
Later meer berichtgeving. Ik ben vanmorgen om 4 uur opgestaan en ben nu volledig kapot. Niet een bijzondere professionele mededeling, maar dat moet dan maar voor een keer. In ieder geval wel eerlijk! Gisteren ook al aanwezig bij een hartverscheurende, zeer aangrijpende rechtszaak in Amsterdam. Vandaag zijn meerdere mededelingen over naar het buitenland gevluchte Nederlanders bij onze site binnengekomen. Landgenoten in extreme nood veroorzaakt door Misdadig Zwart Toga Tuig! NOS zwijgt! Genoeg weer om over te schrijven de komende tijd. Nu nog een e-mail naar Micha Kat en dan even rust. Morgenvroeg, om 5 uur weer verder! 

Nico van den Ham

UPDATE 23.18 uur:

Extra op de website van >>> Steve Brown: interview met Micha Kat 

Bovenstaand artikel geschreven door Nico van den Ham en ondersteund door de Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.