KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 28 februari 2016

Had Gerard Anderiesen (Woningcorporatie Stadgenoot) afspraken met een pyromaan voor het grote geld?

Bestuursgangster Gerard Anderiesen
Had bestuursganster Gerard Anderiesen van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot vuile belangen bij de vele brandstichtingen in zijn grote A'damse wooncomplex? Wij denken van wel, want waarom greep de louche grootgraaier niet in terwijl er wekelijks, jarenlang zo veel leed, ellende, maatschappelijke onrust en schade werd aangericht door de vele branden die door de pyromaan zijn gesticht in het wooncomplex?

Crimineel Gerard Anderiesen wist een jaar lang van Nico van den Ham wie de branden stichtte, op welke tijdstippen de branden werden gesticht, waar de brand- stichter verbleef en dat er een zwaar- gewonde was gevallen die voor zijn verdere leven zwaar verminkt is geraakt! Gerard Anderiesen, bijgestaan door zijn misdaadkliek, ondernam niets en dat terwijl Nico van den Ham de bestuurder regelmatig steekhoudende, niet voor twijfel vatbare informatie gaf omtrent de pyromaan!

Gerard Anderiesen wist alles, maar ondernam niets en bracht zo,
 voor zijn vuile belangen, zijn huurders in groot gevaar!

Studentenflat
Die vele brandstichtingen kwamen blijkbaar goed uit voor de ongure bestuursgangster van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Iets anders kunnen we er niet van maken, want waarom doet een bestuurder van een grote woningcorporatie niets als er wekelijks om en in een van zijn grote wooncomplexen zo'n drie keer brand wordt gesticht? Gerard Anderiesen had blijkbaar alleen maar aandacht voor zijn vuile belangen. De wooncorporatie- schurk had volstrekte schijt aan het bedorven woongenot en de levensgevaarlijke situatie voor zijn huurders van de 171 appartementen.

Verhuizen
Massaal werd er vanwege die brandstichtingen en alle ellende en angst dat dit teweeg bracht, verhuist vanuit het wooncomplex. Was dat de opzet van huisjesmelker Gerard Anderiesen? Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot had een convenant getekend met de gemeente Amsterdam. Het Louise Wenthuis, zoals het woongebouw heet, zou een studentenflat worden. Het Louise Wenthuis is nu inmiddels een studentenflat.
Er wonen nog maar een paar oorspronkelijke bewoners die ook bij grote regelmaat worden gepusht te vertrekken. 


Een zwaargewond en voor het leven verminkt slachtoffer
nog niet genoeg voor Crimineel Gerard Anderiesen! 

Verwoest

Niet alleen de voor het leven verminkte persoon (zie video onderaan dit artikel) is slachtoffer van de brandstichtingen in en om het Wooncomplex van Woningcorporatie Stadgenoot. Ook het leven van Klokkenluider Nico van den Ham is door Gerard Anderiesen en zijn vele criminele handlangers totaal verwoest! Nico van den Ham,
die na jarenlange ellende, leed en angst onder de bewoners van het grote woon- complex van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot zélf de pyromaan maar heeft gepakt en aan de politie heeft afgeleverd. Nico kreeg bloemen van zijn medebewoners, zo blij waren ze dat de onnodig langdurige nachtmerrie eindelijk voorbij was. De Pyromaan werd veroordeeld, maar kwam al snel weer vrij.
Nico van den Ham zijn leven zou vanaf dat moment echter voorgoed veranderen.


Klokkenluidersvervolging
Daarna, nu al meer dan 7 jaren lang, straft beroepscrimineel Gerard Anderiesen tezamen met zijn kliek, waaronder de gemeente Amsterdam, klokkenluider Nico van den Ham op een ongekende, onmenselijke wijze. Een klokkenluidersvervolging, zoals dat gaat in onze Verkapte Schurkenstaat, die zijn weerga niet kent, wordt ook op Nico van den Ham toegepast. Een onmenselijke straf die zwaarder is dan de straf die menig moordenaar krijgt. Jarenlang is Nico van den Ham door Misdaadgroep Woningcorporatie vals beschuldigd van vele, vaak zeer ernstige misdrijven waaronder nieuwe brandstichtingen in het woongebouw van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. En dat terwijl er nimmer brand meer is geweest in het complex nadat Nico de pyromaan had uitgeschakeld en aan de politie had afgeleverd. Door de getuigenis van Nico is de pyromaan veroordeeld een heeft een verbod gekregen het gebouw nog te betreden.

Arrestatie

Nico werd in elkaar geslagen in opdracht van crimineel Anderiesen en zijn kliek; meerdere botten van Nico zijn daarbij gebroken. Nico is op valse gronden gearresteerd en in een politiecel vastgezet. Misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek heeft vele, vele rechtszaken tegen Nico aangespannen. Bewakingscamerabeelden zijn opzettelijk zoekgemaakt door de politie. Nico heeft een boete gekregen van 12.000 euro voor het melden op zijn website van de misdrijven van Gerard Anderiesen en zijn kliek en is na dat alles voor straf zonder rechtszaak dakloos gemaakt door een criminele klassen-rechter. Nooit heeft een rechter, zoals dat vrijwel altijd gaat in zaken tussen groot en klein, Nico van den Ham gelegenheid gegeven inhoudelijk verweer te voeren in deze smerige Amsterdamse doofpotkwestie. Datzelfde geldt voor de Nationale Ombudsman. 

Sterven
Nico van den Ham, Klokkenluider, Melder van Misstanden, zal uiteindelijk vroegtijdig sterven voor de vuile belangen van Crimineel Gerard Anderiesen en zijn kliek.
De melder van de misdadige praktijken van de Criminele Organisatie Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek is er slecht aan toe en is beroofd van zijn gezondheid. Zijn schamele spullen zijn door handlangers van Misdaadgroep Stadgenoot gestolen. Nico heeft slechts nog wat kleding, schoenen, scheerapparaat e.d. Nico is zijn recht op een woning kwijt. De problemen stapelen zich op, zoals dat gaat bij oudere mensen die door een klassenrechter op nazi-achtige wijze dakloos zijn gemaakt. De politiek, de media kijkt stilzwijgend toe en doet niets in dit soort gevallen. 


Beroepscrimineel
Bestuursgangster Gerard Anderiesen: een meedogenloze elite-beroepscrimineel van de bovenste plank. Gerard Anderiesen van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, een misdadiger die ongestraft door kan gaan met zijn vuile praktijken. Dit dankzij zijn corrupte elitevrienden waaronder een rechter, die Nico zonder hoor en wederhoor en zonder rechtszaak voor de criminele Gerard Anderiesen dakloos heeft gemaakt. Nico betaalde maandelijks keurig op tijd €283,51,- voor de eenkamerwoning. Nu wordt de woning verhuurd voor bijna het dubbele bedrag, namelijk €530,- Allemaal in 'keurig Nederland'. 

Maatschapij
Gerard Anderiesen, een van de onmensen die grote groepen goedwillende burgers kapot maakt en daarbij volledige bescherming geniet van de overkoepelende belangenorganisatie van dit soort misdaadgroepen, De Rechtspraak. Gerard Anderiesen hoort niet in deze maatschappij thuis. Deze gevaarlijke crimineel dient te worden opgesloten voor de rest van zijn leven vanwege zijn misdrijven tegen de menselijkheid. 

Moordenaar
Nog steeds, na 7 jaren beestachtige klokkenluidersvervolging gaat Gerard Anderiesen samen met zijn kliek door met het toepassen van de onmenselijke klokkenluiders- vervolging op Nico van den Ham. Het kan bijna niet anders dat de 63 jarige door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ziek en dakloos gemaakte Nico van den Ham hieraan gaat bezwijken. Is Gerard Anderiesen in staat tot moord? Het antwoord is ja! Verkapte moord!


Video
Hieronder de video die klokkenluider Nico van den Ham maakte van de zware verminkingen die een medebewoner opliep bij een van de vele branden. Branden gesticht door de pyromaan waar bestuursganster Gerard Anderiesen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot afspraken mee maakte. De zwaar gewonde buurman Heikerk heeft nooit enige aandacht gekregen van misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, Misdaad, Volksverlakkerij, Klassenrechtspraak, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Klokkenluiders.

Zie ook >>>  BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar de onderstaande
E-mail en Twitter adressen toegezonden:


ganderiesen@stadgenoot.nl, 
e.van.der.laan@amsterdam.nl, pdehaas@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl,
per
s@amsterdam.politie.nl 
mhabets@stadgenoot.nl 
jack.druppers@amsterdam.politie.nl, 

secretariaatamsterdam@sp.nl, info@huurgenoot.nl , jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl secretariaatamsterdam@sp.nl vangnet@ggd.amsterdam.nl  zembla@bnnvara.nl 

m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl,  i.dcaluwe@tweedekamer.nl, y.cegerek@tweedekamer.nl,  j.houwers@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl,e.groot@tweedekamer.nl,  s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl,m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl,a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, r.grashoff@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, e.ronnes@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl, t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl, l.dlange@tweedekamer.nl, c.nijkerken@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, h.leenders@tweedekamer.nl, kamervoorzitter@tweedekamer.nl

Twitter adressen: 

@ArdvanderSteur @MinPres
@WRTweedeKamer @BuzaTweedeKamer @EuZaTweedeKamer @LaurensIvens @BiZaTweedeKamer @paper.li @starsinfra @opgelicht @ZEMBLA @advocatenblad @NPO1 @omroepvara @woonbond @socialehuur @albertostegeman @AT5 @RNoordNederland @eenvandaag @BrittaRTLNieuws @ilseHVNL @BNR_juridischezaken @BNR @NLmedia @hansspekman @lutzjacobie @ahmedmarcouch @LouisBontes @SaskiaBelleman @baspatrenotte @PieterOmtzigt @ferryminelen @esterouwehand @ronaldvanraak @borisham @jeroenpauw @jineklive @janmulder @De_monitor @Teunvandekeuken @providerlijst @RechtspraakNL @dijkhof @Het_OM @Wereld @N1NIEUWS @ardvandersteur @henkbres @4lookin @GlobaalNieuws @henkwestbroek, @1001ptsNL @BrandpuntTV @PENNederland @KROReporter @Nieuwspaal, @partijvijf @CharacterTrain @EWdeVlieger @nhdagblad @SECOvernieuws

vrijdag 26 februari 2016

VUILE POLITIE-PROPAGANDA-VIDEO OVER HUISUITZETTINGEN MÉT KROKODILLENTRANEN

Befehl ist Befehl ! Ook voor de Knuffels én Suske en Wiske!

In de onderaan in dit
artikel geplaatste
Politie-Propaganda-Video lijkt
het of politieman Ferry bijna in
krokodillentranen uitbarst.

Ferry 'vindt het heel erg', dat hij deurwaarderstuig moet helpen om gezinnen dakloos te maken'. Vooral als er kleine kinderen met hun speelgoed door Ferry op de straat moeten worden gekwakt.

Toneelspelen

Ferry is behalve politieman ook een goed toneelspeler en dat was dan ook precies wat het Politiedienstencentrum, afdeling Korpsmedia, zocht om deze misselijkmakende Politie-Propaganda-Video te maken. Ferry speelt dat hij geëmotioneerd raakt (vooral vanaf 2.15) en veinst dat hij een heel integere politieman is. Ferry huichelt dat hij op het punt stond 900 euro van zijn bankrekening af te halen. Met dat bedrag zou de in het zwart met wespengeel geklede diender hebben kunnen voorkomen, dat kleine onschuldige kinderen met hun Suske en Wiske boekjes en hun speelgoeddieren als oud vuil door Crimineel Gerechtsdeurwaarders-Schorem de koude straat op worden gezet. 

Oorlog!
Hoe '1940-1945 fout' kan een politieman in 2016 zijn!!! Hoe 'oorlogsvuil' (dat nooit weer) kunnen medewerkers van het Politiedienstencentrum, afdeling Korpsmedia, die de video hebben gemaakt, te werk gaan? Om in 2016 op deze wijze zo een politie propaganda-video te maken en in de publiciteit te brengen, openlijk en zonder enige schaamte, wat voor een onmens ben je dan?  Voor grote groepen simpele mensen is het oorlog in Nederland! Voor grote groepen medemensen herleven Nazi-tijden in onze verkapte Schurkenstaat. Maar politieman Ferry verteld op theatrale wijze, dat hij op het punt stond om 900 euro van zijn rekening over te maken. Onschuldige kleine kindjes zouden dan niet met hun speelgoed, in opdracht van Rechters Corrupt Zwart Toga Tuig de straat op hoeven te worden gekwakt.

€900,-

Politieman Ferry heeft die 900 euro niet betaald!....  Schandalig zou je zeggen. Maar dat politieman Ferry de gore moed heeft, dan later veinzend jankend aan Nederland te vertellen dat hij bijna die 900 euro heeft overgemaakt, en daarmee een goede beurt wil maken, is niet schandalig, maar volksverlakkend misdadig! Echt gebeurd! Kijk maar naar de onderstaande video.

Misdaadgroep Jeugdzorg
'Ga wat anders doen politieman Ferry! Help geen Gerechtelijk Deurwaarderstuig meer om in opdracht van Crimineel Toga Tuig medemensen op nazi-achtige wijze dakloos te maken. Medemensen, niet alleen kinderen, maar ook ouderen en alles wat daar tussen in zit worden op deze wijze, met medewerking van o.a. jou, he-le-maal kapotgemaakt! De gevolgen naderhand, zijn meestal onbeheersbaar en onoplosbaar. Help ook geen misdaadgroepen zoals Jeugdzorg meer om immens veel geld aan kinderen te verdienen door ze massaal, krijsend dat ze bij mamma of pappa willen blijven, bij hun ouders weg te sleuren politieman Ferry.'

Schiphol-WC's

Wees geen politieman meer Ferry! Hang je belachelijk makende Pinokkio Politie-pakje aan de wilgen en ga in plaats van meewerken aan misdrijven tegen de menselijkheid plegen, wat anders doen. Ga schoffelen, broodjes rondbrengen, toiletten schoonmaken op Schiphol of vraag een uitkering aan. Stop met het meewerken om medemensen te vernielen en kapot te maken! Stop met je vuile '40- '45 praktijken, want daarmee is je werkwijze absoluut te vergelijken. Stop met je onechte gejank Politieman Ferry en kijk ook nog even naar de onderstaande tabel inzake de Misdaadorganisatie Jeugdzorg!'   
Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Media-cencuur, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak en Volksverlakkerij.dinsdag 23 februari 2016

Moeder met 2 kinderen vlucht voor GGD Psychiater Herman Plas en Woningcorporatie Stadgenoot.

Herman Plas
Bovenstaande foto's betreffen de voordeur van de woning van het vierde slachtoffer (dat bij ons bekend is) van de laffe, in Amsterdam zo gevreesde GGD psychiater Herman Plas. Ook dit keer in samenwerking met de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waarvan het slachtoffer de woning huurt. GGD Psychiater Herman Plas: beschermheer van elite-pedofielen, zoals voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink. Herman Plas, inmiddels dan ook meer bekend als >>> Herman -Pedo Poster Plaskwam enige tijd geleden met een medewerker van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot én haar kliek, de wijkagent, nee dit keer niet deze >>> Schurk, aan de deur van de alleenstaande moeder van 2 kleine kinderen. Dé inmiddels bekende, uiteindelijk alles vernietigende werkwijze van de criminele woningcorporatie-gemeente-slaaf: Herman Plas.

Amsterdam Oostpoort
Het gaat hier om een woning in de Amsterdamse nieuwbouwwijk Oostpoort. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, bekend van de grote Amsterdamse Doofpotkwestie inzake vele brandstichtingen in haar >>> grote wooncomplex, is ook eigenaar van deze woning.

Jeugdzorg
Herman Plas is, nadat hij de moeder de stuipen reeds op het lijf had gejaagd, nog een aantal keren langs geweest. Opnieuw te samen met Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, de wijkagent én.... met een medewerker van de zo gevreesde Misdaadgroep Jeugdzorg. Meerdere keren heeft de moeder gevraagd waarom Herman -Pedo Poster- Plas en zijn gevolg haar lastig kwam vallen. Ook deze vrouw kreeg slechts te horen dat er klachten waren over haar en haar kinderen, meer niet.
Exact dezelfde werkwijze van de slaafse, gevaarlijke staats-crimineel, die hij voor dezelfde misdaadgroep toepaste op klokkenluider >>> Nico van den Ham.  


Ondergedoken
Vrijwel direct nadat GGD psychiater Herman -Pedo Poster- Plas bij de moeder op bezoek was geweest, nam de moeder contact op met Nico van den Ham inzake inlichtingen over de zielenknijper en zijn opdrachtgever Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Nico van den Ham heeft de vriendelijke vrouw ontmoet en zij heeft haar verhaal verteld. Dat verhaal is niet meer dan dat in dit artikel naar voren komt. Onlangs was moeder met haar 2 kleine kinderen een paar uur van huis. Bij thuiskomst trof de vrouw haar voordeur aan zoals op de foto's boven dit artikel te zien is. Moeder en haar kinderen schrokken zich een ongeluk en zijn op de vlucht geslagen. Moeder is nu met haar 2 kinderen ondergedoken voor de Amsterdamse GGD Schurk en de veel ellende en verdriet veroorzakende misdaadgroepen Stadgenoot en Jeugdzorg. 

Naam
De naam van de moeder is bij ons bekend. Moeder is bang en durft niet voor de camera voor een interview. Vanwege zijn criminele activiteiten past psychiater Herman Plas goed op niet gefilmd of gefotografeerd te worden. Wij kunnen dan alleen maar op naam waarschuwen voor deze gemeente-gluiperd. Saillant detail is, dat Herman Plas op dit moment via collega zielenknijpers opnieuw contact zoekt met met Nico van den Ham. Wees gewaarschuwd! Herman -Pedo Poster- Plas fietst dagelijks door Amsterdam op zoek naar nieuwe slachtoffers. Allemaal voor opdrachtgevers zoals Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Pedofilie, Jeugdzorg, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen. 

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor toegezonden naar de onderstaande adressen:

vangnet@ggd.amsterdam.nl,
reacties@nos.nl,
e.van.der.laan@amsterdam.nl,
ganderiesen@stadgenoot.nl,
rboomgaart@stadgenoot.nl,
pdehaas@stadgenoot.nl,
pdejong@stadgenoot.nl,
mbos@stadgenoot.nl,
info@stadgenoot.nl,
Woordvoerders adam <pers@amsterdam.politie.nl>,
jack.druppers@amsterdam.politie.nl,
secretariaatamsterdam@sp.nl,
randjan.bissesar@mentrum.nl,
info@huurgenoot.nl,
Jan Bulder jbulder@stadgenoot.nl

zondag 21 februari 2016

Schaterende Mark Rutte misleidt schaamteloos dakloze

Volksverlakker Ivo Opstelten van de VVD Misdaadgroep zei het al. 'Een minister liegt niet'. Naar aanleiding van zijn gesprek met Mark Rutte, belde Nico met de VVD.
Liegt Mark Rutte tegen Nico? Beluister het telefoongesprek en oordeel zelf.
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Volksverlakkerij, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen, Media-Censuur, Klassenrechtspraak, politiek. 

donderdag 18 februari 2016

Verdrietige vader van vermoorde Ihsan Gürz opnieuw behandeld als crimineel

Cengiz Gürz, de vader van de in 2011 door de politie vermoorde Ihsan Gürz (22), stond verleden week voor de strafrechter.
De aanklacht: belediging van de politieagenten die bij de aanhouding en de moord van zijn zoon waren betrokken.
Bij die aanhouding, maar ook nog daarna, heeft de politie net zo lang op Ihsan Gürz in- getrapt, zelfs zijn >>> ballen waren blauw, dat Ihsan er aan overleden is.

Hart 'kwijt'
'Overleden aan een zwak hart' zou volgens het gewelddadige politietuig de oorzaak zijn geweest van het overlijden van Ihsan. 
Het mogelijke bewijs dat er met het hart van Ihsan niets mis was, is daarna, zoals dat dan gewoonlijk gaat in onze Schurkenstaat, zonder enige schaamte uit het lijk gesneden en weggemaakt. 
In de ontstane lege lichaamsruimte van het lijk van Ihsan, daar waar het hart heeft gezeten, zijn oude kranten gepropt. Dat bleek bij een 2e lijkschouwing.
Die lijkschouwing was in het
>>> land wat door ons verkapt Schurken Regime, inzake de mensenrechten zo vaak op de vingers wordt getikt. 
Welk land? >>> Turkije.

Toga Tuig
Dat Ihsan Gürz, net zoals >>> vele anderen is vermoord door de politie, wordt ook nog eens ondersteund door een verklaring van een door Gürz zelf ingeroepen patholoog-anatoom, dr. Spendlove. Maar die verklaring komt de politie en daarmee dus ook het OM geheel niet van pas en is dan ook door het Corrupte Zwarte Toga Tuig schaamteloos terzijde geschoven. 

Crimineel
De intens verdrietige en bijna kapot gemaakte familie Gúrz is nog steeds op zoek naar gerechtigheid. Maar in plaats dat het een en ander goed en vooral eerlijk wordt uitgezocht, wordt slachtoffer vader Gürz, behandeld als een >>> zware crimineel.

Wespengeel
Vervolging van de tien agenten en de politiearts die bij de aanhouding en verzorging in de cel betrokken waren, werd door het gerechtshof afgewezen: 'het hof zag hier geen aanleiding voor', ofwel de Toga Maffia houdt ook in deze kwestie weer schaamteloos de handen boven het hoofd van haar in het zwart met wespengeel geklede hulptroepen.

27 mei
De zitting van vorige week betrof een regiezitting. Een zitting waar alleen de datum en het tijdstip voor de volgende zitting misselijkmakende schijnvertoning is bepaald.
Die zitting vertoning, waar de kwestie dan 'inhoudelijk wordt behandeld', vindt plaats op 27 mei aanstaande. 


Uiteraard hebben wij contact met de familie inzake de feiten.
Echter, dit artikel valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de redactie
van de website NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND!


Dit artikel is ook naar de volgende adressen toegezonden:

embassy.thehague@mfa.gov.tr deventer@turkishconsulate.nl consulate.rotterdam@mfa.gov.tr info@welkomturkije 

Twitter: @minbuza  #Koenders


Lees ook hoe lachende politieagenten het naakte lijk van Ihsan aan zijn voeten uit de politiecel sleepten >>> CENGIZ GÜRZ, VADER VAN DOOR POLITIE DOOD GETRAPTE ZOON EIST UIT LIJK GESTOLEN HART OP 

>>> Turkse Minister Buitenlandse zaken meer gevoel in zijn pinknagel dan
 PvdA Schurk Bert Koenders in zijn hele lijf


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, Discriminatie, Volksverlakkerij, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking,
Mensenrechtenschendingen, Media-Censuur, Klassenrechtspraak.

zondag 14 februari 2016

Open brief President Rechtbank A'dam mr. Henk Naves

De trotse Mr. Henk Naves

Nico van den Ham stuurt een open brief aan de corrupte, gemene Amsterdamse rechtbankpresident
 mr. Henk Naves inzake zijn massale gesjoemel en dat van zijn rechters, griffiers en ander rechtbankpersoneel
.
De Rechtspraak, mede verantwoordelijk voor 500 van de meer dan 1800 >>> zelfmoorden per jaar in ons land! 

Mr. Henk Naves geeft zelf aan dat hij corrupt en gewetenloos is!


Open brief aan de President van de Rechtbank Amsterdam


N.G. van den Ham                                                   Rechtbank Amsterdam
Adres: Dakloos                                                        Parnassusweg 220
E-mail nico.vandenham@gmail.com                           Amsterdam       


Mobiel: 06-19215778                                                1 brief: 4 bladzijden              
                                                                             

                                                                                                                     

Betreft: Criminele werkwijzen van uzelf, uw
            medewerkers en uw handlangers

                                                                             
Amsterdam 14 februari 2016

Mijnheer mr. Naves,

Hierbij reageer ik op uw door mij op 14 januari 2016 via e-mail in een bijlage ontvangen klachtafhandeling ofwel afscheepbrief. De klachtafhandeling is door u ondertekend, dus moet ik voor mijn reactie daarop bij u zijn. Allereerst deel ik u mede dat ik en vele anderen vinden dat u vanwege uw gesjoemel in mijn zaak en in vele andere zaken (er zijn vele andere ernstige klachten over uw persoon) niet in deze maatschappij thuishoort en zeker niet als president in een rechtbank. 

Sinds ongeveer een jaar of 3 heb ik te maken met uw organisatie 'De Rechtspraak' ofwel, zo is mij en vele wakkere anderen inmiddels wel duidelijk, De Overkoepelende Belangenorganisatie van de grote kapitaalkrachtige organisaties, ofwel de georganiseerde elite maffia. 

In uw klachtafhandeling mijnheer mr. Naves, liegt u gewetenloos en schaamteloos over de datum van inlevering van mijn klaagschrift. Mijn klaagschrift jegens de criminele werkwijzen van uw kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal, heb ik persoonlijk afgeleverd op maandag 30 november om 15.35 uur zoals >>> hier te zien is
Een week later, op 7 december 2015 zou er vonnis worden gewezen, zo had 
mr. C.L.J.M. de Waal eerder beslist. Snel na het inleveren van mijn klaagschrift is uw klassenrechter mr. De Waal met zijn medewerkers aan de slag gegaan zo vermoed ik, om snel een vonnis in elkaar te flansen, want de andere dag al, op 1 december 2015 ontving ik het vonnis. Op het vonnis staat bovenaan vermeld (bij vervroeging).
Zie hier het >>>
Vonnis.

Ik ben niet door klassenrechter De Waal gehoord, een complete dagvaarding die aan de wettelijke eisen voldoet ontbrak. Ondanks herhaald verzoek aan mr. De Waal om dit te (laten) herstellen, heeft de partijdige crimineel geweigerd hieraan te voldoen.
Er is
geen rechtszitting geweest! Ik heb de laffe mensenrechtenschender mr. De Waal, die mijn leven nog meer verwoest heeft, dan dat het door de 7 jaren durende klokkenluidersvervolging die ik reeds heb moeten doorstaan al was verwoest, dus niet in de ogen kunnen kijken. Het beginsel hoor en wederhoor is door mr. De Waal ten voordele van de machtige criminele >>> tegenpartij geschonden. Dat is een misdrijf en heeft ernstige, vrijwel onbeheersbare gevolgen voor het verdere verloop van mijn leven. 

Ook u mijnheer mr. Naves houdt de hand boven het hoofd van uw misdadige rechters en werkt schaamteloos mee aan het (vaak volledig) kapot maken van goedwillende burgers ten voordele van de grote heersende kapitaalkrachtige organisaties. Zo heeft u als rechtbankpresident opzettelijk in uw klachtafhandeling afscheepbrief de datum van mijn klaagschrift vervalst.
Daar gebruik van makend stelde u, dat ik te laat ben geweest met het indienen van mijn klachten en dat u daarom mijn klachten over uw criminele rechter niet kon behandelen. Om uw gerechtelijke gesjoemel met de datum nog een beetje te verbloemen, schreef u er nog bij 'dat het bij wet verboden is om te treden in zowel de procesrechtelijke 
behandeling als in de inhoudelijke beoordeling in een concrete zaak'.

U schrijft in uw klachtafhandeling mijnheer Naves citaat: 'Uw vierde eis is zodanig abstract geformuleerd dat onduidelijk is wat u daarmee precies bedoelt'. Einde citaat. Dát die vierde eis voor u en uw medewerkers onduidelijk is mijnheer mr. Naves, is gelegen aan het feit dat u en uw medewerkers criminelen zijn zonder ook maar enig menselijk gevoel in hun donder. Een netjes pratend, abject, voor grote bevolkings- groepen veel ellende, leed en verdriet veroorzakend mensenrechtenschendend soort. Een soort dat niet in rechtbanken thuishoort, behalve dan als verdachte. Ik zal omdat dit een open brief is die op diverse websites gepubliceerd is, hieronder dát aspect van uw vuile werkwijze in deze kwestie toelichten.

Mijn vierde eis in mijn 7 pagina's tellende >>> klaagschrift 
die voor u zogenaamd onduidelijk is, luidt: citaat: 'Dat Van den Ham zijn mensenrechten worden gewaarborgd'. Einde citaat. Wonen is een mensenrecht mijnheer de president en dat is bepaald in artikel 25 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Een van de artikelen waar u mr. Henk Naves en uw collega rechters (ook in andere arrondissementen) zo massaal de corrupte, partijdige justitiële reet mee afvegen als die wetten en verdragen ten gunste van de grote heersende partijen niet zo van pas komen. Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld en dus niet uitsluitend voor bijvoorbeeld asielzoekers waar veel geld aan wordt verdiend, maar ook voor Nederlanders mijnheer Naves! 

Ook in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is bepaald dat mensen recht hebben op een woning. Datzelfde geldt nog eens inzake het bepaalde in artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPA). 
U mijnheer Naves, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal en nog vele andere rechters lappen alle bepalingen in voornoemde verklaring en verdragen massaal aan uw laars om de criminele activiteiten en belangen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek (waar u dus ook deel van uitmaakt) in de doofpot te houden. 'Klokkenluider Nico van den Ham zal en moet tot zwijgen worden gebracht'....  liefst tot de dood er op volgt. 

Buiten het feit dat u en uw collega- rechters in alle arrondissementen in het land ten voordele van de grote kapitaalkrachtige partijen massaal wetten, verklaringen en verdragen negeren om voor de grote kapitaalkrachtige organisaties goedwillende burgers kapot te maken, maak ik u er op attent dat je in een zogenaamd beschaafd land geen mensen uit hun woning kwakt mr. Naves!
Dat zijn nazi 
praktijken die in de jaren '40 - '45 plaatsvonden en druisen tegen het natuurrecht, >>> het hoogste recht, in. 'Dat nooit weer' hoor je vaak. Maar Crimineel Toga Tuig zoals u, doet nu in 2016 precies hetzelfde als wat de aanhangers van Adolf Hitler in de oorlogsjaren deden. Vijftig gezinnen per dag worden door de laatste beslissende woorden van uw misdadige 'edelachtbaren' op nazi-achtige wijzen de straat op gekwakt.
Door te suggereren dat u mijn eis onder punt 4 in mijn klaagschrift niet begrijpt, geeft u zelf aan dat u een crimineel bent van de ergste soort die het volstrekt niet interesseert wat de vreselijke gevolgen van uw misdadige werkwijzen zijn voor grote groepen goedwillende burgers.

Door u ongewenst taalgebruik in mijn schrijven mijnheer mr. Naves? Schelden doe ik niet! U betitelen als crimineel of misdadiger is geen schelden, maar zijn gangbare woorden om aan te geven dat u een onmenselijke schurk bent. Let wel, door mijn eerlijke taalgebruik gaat niemand kapot! Middels uw abjecte werkwijzen en dat van uw collega-schurken worden wel degelijk op grote schaal simpele burgers 'de dood in gejaagd'. Niet voor niets wordt er elk jaar een Nationale Zelfmoordherdenking gehouden. Dit voor de 500 van de meer dan 1800 zelfdodingen die elk jaar in ons land plaatsvinden door o.m. toedoen van uw misdadige soort. 


De 50 gezinnen die per dag hun woningen uit gesleurd worden, zijn meest slachtoffers van de door misdaadgroepen, zoals banken, veroorzaakte crisis. In mijn eigen geval mijnheer Naves was er geen sprake van huurschuld, maar staats-crimineel, klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal gooide mij desondanks op mijn 63 jarige leeftijd en in slechte gezondheidstoestand verkerend, de straat op. Dit als de zoveelste zware straf voor het melden van de vele misdrijven van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Een woningcorporatie die afspraken had met een veel leed en ellende veroorzakende pyromaan zelfs leidend tot een zwaargewonde, voor het leven verminkte medebewoner. Een moordenaar zoals Volkert van der Graaf mag in een huis wonen. Een klokkenluider of iemand die door toedoen van een misdaadbank in betalingsmoeilijkheden is geraakt, wordt door toedoen van uw misdadige belangenorganisatie de straat op gegooid. 

U mijnheer Naves richt tezamen met uw collega's van uw zogenaamde rechtspraak veel meer ellende, leed en verdriet onder de bevolking aan dan alle burgermisdaad bij elkaar. Alle bij elkaar opgetelde burgermisdaad is absoluut kruimelwerk vergeleken met de immense, gerechtelijke smeerlapperij die zich dagelijks afspeelt in alle arrondissementen in ons land. Ja mijnheer Naves, ik ben goed op de hoogte want buiten mijn eigen zaken om bezoek ik heel vaak (civiele) zaken van anderen. U en uw collega's maken ten voordele van uw elite vrienden, schaamteloos, simpele medeburgers d.m.v. list en bedrog kapot en/of drijft ze meedogenloos 'de dood' in met uw vuile praktijken. De Consumentenbond heeft ook onderzoek gedaan en komt tot, weliswaar in andere bewoordingen, tot eenzelfde conclusie. Aan de uitslag van dat onderzoek is door de volksverlakkende, gecensureerde staatsmedia geen aandacht besteed. 

Met mij komt het nooit meer goed mijnheer de rechtbankpresident. Mensen van mijn leeftijd die door misdadig mensenrechtenschendend tuig zoals u dakloos worden gemaakt, geraken meer en meer aan lager wal en vallen van het ene onoplosbare probleem in het andere. Medemensen dakloos maken heeft zeer grote gevolgen. Totdat het helemaal afgelopen is met mij, zal ik via deze en andere websites mijn medemensen blijven waarschuwen voor uw misdadige soort en ook voor de gecensureerde volksverlakkende reguliere media die hierover zwijgt. 

Dit schrijven is gepubliceerd op meerdere websites. 

Nico van den Ham
Klokkenluider
Journalist 

dinsdag 9 februari 2016

NICO VAN DEN HAM SPREEKT RUTTE EN SAMSON

Nico van den Ham roept 3 rechters en een griffier tijdens een rechtszitting schijnvertoning Haagse 3 maal toe dat zij criminelen van de ergste soort zijn, maar kan na afloop het Haagse Paleis van Justitie Staatstheater gewoon verlaten.

A.s. zondag kunt u vragen stellen inzake Nico van den Ham tijdens een door staats- trollen ofwel moderne NSB'ers georganiseerde bijeenkomst in het 'verzetscentrum' Broekweg 9 te Wijk bij Duurstede. Vragen over de volksverraders (organisatoren) Annette van Kleef en Debbie Beekwielder kunt u dagelijks stellen via >>> Contact.

Nico van den Ham spreekt Marc Rutte en Diederik Samson over de corrupte rechtspraak, maar komt van een 'koude kermis' thuis.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Media Censuur,
Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Volksverlakkerij, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak.

maandag 8 februari 2016

Reguliere Media zwijgt over slachtpartij Koerden

Geen woord erover bij de staats-NOS en ook niets op internet. Wij vernamen onderstaande uit de 'eerste hand' en maakten een korte opname van een met spoed georganiseerde demonstratie bij de ingang van de regeringsgebouwen in Den Haag (VIDEO). In Koerdische stad Cizire zijn vanochtend meer dan 60 gewonde Koerden, waaronder kinderen die meer dan 35 dagen in een kelder waren opgesloten, vermoord door de Turkse politie. De gewonden wachtten al meer dan 35 dagen op ambulances die door de Turkse politie niet werden toegelaten. Volgens de parlementariër van de HDP, de heer Faysal Sarıyıldız, waren twee explosies hoorbaar. Sariyildiz vertelde het volgende; De bewering dat circa 60 mensen waren gedood kwam na twee enorme explosies die 2 uur geleden heeft plaatsgevonden. In het gebouw zaten in totaal 52 mensen, afgezien van de negen die eerder verbrand werden en er een is vermoord door de politie. Er zijn mensen vermoord, waaronder kinderen, zo is ons gemeld, dus vermelden wij het 'maar even'. Verder lezen op >>> Federatie Koerden NederlandRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Media Censuur,
Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Volksverlakkerij, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 6 februari 2016

Eerste Kamer stemt over 'Huis voor klokkenluiders'

Aanstaande dinsdag stemt de eerste Kamer over het wetsvoorstel 'Klokkenluidershuis'. Dat (fake) huis moet worden ondergebracht bij een van de vuilste volksverlakkende instantie's van onze Schurkenstaat 'De Nationale Ombudsman'. De eerste Kamer zal dan ook weinig redenen hebben om tegen te stemmen. De klokkenluider in de reportage van Een Vandaag (Video) heeft er terecht geen vertrouwen in!  Het onderbrengen van het Klokkenluidershuis bij de Nationale Ombudsman strookt tevens niet met de grondwet. De Nationale Ombudsman mag zich alleen met bestuursorganen bezighouden, maar het 'Huis' gaat zich ook bemoeien met andere organisaties en het bedrijfsleven. Maar ach, wat maakt het uit in ons Schurken Regime waar dagelijks corrupte zaken-rechters wetten en verdragen negeren om voor grote kapitaalkrachtige organisaties massaal eenvoudige burgers letterlijk kapot maken. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Media Censuur, 
Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Volksverlakkerij, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak.

Dit bericht is via een link doorgezonden naar de SP.