KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 19 oktober 2015

GROOT INDOCTRINEREND NIEUWS! MISDAAD DAALT

Staatsorganisaties
Het aantal burger-kruimel misdrijven in Nederland is de afgelopen zeven jaar met bijna een kwart (23 procent) gedaald. Vorig jaar registreerde de politie net iets meer dan
1 miljoen burgermisdrijven. In 2007 waren dat er nog 1,3 miljoen. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van de Staatsorganisaties Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Staatsmedia
Op allerlei wijzen maakt de volksverlakkende, indoctrinerende, gecensureerde Staatsmedia, vandaag het bovenstaande op indringende, dus indoctrinerende  wijze aan het Nederlandse klootjesvolk bekend.

Echte misdaad
Echte grootschalige veel leed, ellende en verdriet veroorzakende grootgraai- misdaad is niet in de onderzoeken meegenomen, omdat het vrijwel onmogelijk is aangifte te doen als een eenvoudige burger slachtoffer is van misdaad van een grote elite partij. Was of is die mogelijkheid er bij wijze van hoge uitzondering wel, dan verdwijnt zo’n aangifte in vrijwel alle gevallen snel in de prullenbak. Onderzoek is dan natuurlijk niet meer mogelijk en kan niet in de cijfers worden meegenomen.

Civiele rechtszaken
De Staatsorganisaties WODC, de raad voor de rechtspraak en het CBS repten in hun jaarlijkse publicatie ook met geen woord over het immense misdadige gesjoemel in de Nederlandse rechtszalen door corrupte klassenrechters. Het gaat dan om civiele zaken, waar het om conflicten tussen ‘Jan met de Pet’ en grote staatsgerelateerde of nauw met de staat samenwerkende organisaties gaat.

Dood injagen
Ook maken de onderzoeksresultaten geen melding van de 500 van de ong. 1800 landgenoten die zich jaarlijks uit wanhoop van kant maken. Ongeveer 500 landgenoten doen dat ten gevolge van vuile besluiten van de overheid en misdadige partijdige vonnissen van corrupte rechters.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: misdaad, misleiding, mainstream media, klassenrechtspraak en staats-corruptie.