KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 17 oktober 2015

Woningcorporatie Stadgenoot vriest huurder uit woning

Werden in de periode 25-05-2004 tot 10-01-2009 huurders van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot uit hun woningen >>> gebrand. Nico van den Ham wordt er nu uit gevroren!
.
 Beestachtige klokkenluidersvervolging
die al meer dan 6 jaren op Nico van den Ham
wordt toegepast stopt nooit meer behalve bij zijn dood!
.
Situatie Prins Bernhardplein 136 Amsterdam op meerdere fronten onhoudbaar en onbeheersbaar.
.
Asielzoekers 100 keer beter af dan Nico van den Ham.

Hulp zoeken bij de daarvoor bestemde instanties vanwege de volstrekte zinloosheid daarvan gestaakt. 

Een van de >>>
showprocessen tegen Nico van den Ham wordt, zo is onlangs aangekondigd door de criminele
>>> overkoepelende belangenorganisatie van de misdaadgroep binnenkort weer voortgezet. Dit alles
weer op de meest onrechtmatige wijze waarbij wetten en mensenrechten voor Nico van den Ham niet gelden.   

In grote wanhoop leverde Nico gisteren onderstaande brief af bij de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot.
              _______________________________________________


N.G. van den Ham                                          
Woningcorporatie Stadgenoot
Prins Bernhardplein 136                                   Sarphatiestraat 370 Amsterdam
1097 Amsterdam                                             T.a.v. de afdeling verwarming

Tel: 020-2235980                                            Persoonlijk afgegeven tegen
mobiel 06-19215778                                        ontvangstbewijs 1 brief
e-mail: nico.vandenham@gmail.com

                                                                       Amsterdam 16 oktober 2015Betreft: verwijdering verwarmingsradiatorGeachte heer/mevrouw,Ik klaag al bijna een jaar lang bij uw wooncorporatie over het feit dat de verwarming in de door mij van u gehuurde woning het niet doet. Dat klagen heb ik aanvankelijk gedaan bij de heer R. Boomgaart van woningcorporatie Stadgenoot. Maar ook sprak ik tegelijkertijd Eneco medewerkers aan of belde ze rechtstreeks op. Dat laatste heeft het naar mijn mening gemaakt, dat Eneco medewerkers 5 keer naar de kraan zijn komen kijken, want uw collega Rob Boomgaart heeft liever dat ik vandaag doodvries dan morgen.

De Eneco medewerkers erkennen dat de kraan, gemonteerd op de enige verwarmingsradiator die in mijn kleine eenkamerwoning aanwezig is, een verkeerde is en dat die kraan verstopt zit. Daardoor stroomt er totaal geen warm water in de radiator. Een veel voorkomend probleem met dit soort kranen, die in dit pas gerenoveerde wooncomplex zijn geïnstalleerd, zo is er meerdere malen bij verteld. De Eneco medewerkers zouden er melding van maken, zo werd telkens weer beloofd en dan zou er wel opnieuw een afspraak worden gemaakt. Dat laatste is nu 5 keer gebeurd.

Weer andere medewerkers van Eneco kwamen daarna dan ook wel, maar dat was ook weer uitsluitend om te kijken. Alsmaar kijken naar een verstopte kraan, lost het voor mij grote probleem niet op. Kranen die verstopt zitten, raken niet ontstopt en worden ook niet vervangen door er alleen maar naar te kijken.

Misbruik makend van elke mogelijkheid, tot in de kleinste details, tracht woningcorporatie Stadgenoot mij nog meer kapot te maken dan dat ik al kapot gemaakt ben. De onderhavige kwestie is slechts een van de vele voorbeelden van de abjecte werkwijzen, die Stadgenoot op mijn persoon toepast,om mijn leven op elke denkbare wijze nog meer te verwoesten dan dat het door uw organisatie al verwoest is.

Tevens krijg ik regelmatig een brief van de firma Techem, met de aankondiging op een bepaalde dag langs te komen om, in opdracht van Stadgenoot, een radiografische warmtemeter op de radiator te plaatsen. Op het aangekondigde dagdeel komt er dan niemand opdagen! Dat is nu meerdere keren gebeurd.

Mogelijk komt Techem op andere momenten, maar zonder duidelijke aankondiging durf ik al jaren mijn deur niet te openen als er wordt aangebeld. Dit omdat ik in een onbeheersbare angst leef vanwege de vele misdrijven die uw organisatie organiseert en op mijn persoon toepast. Al eerder ben ik op aansporing door een van de kliekleden van Stadgenoot, vreselijk in elkaar geslagen.

Ook is het voorgekomen dat een van uw handlangers op een zondagavond rond 23.00 u. mijn woning is binnengedrongen. Vervolgens moest die indringer door de politie weer uit de woning verwijderd worden. Integrale geluid- en beeldopnamen van deze gebeurtenis zijn in mijn bezit.   

Op 6 oktober 2015 ontving ik opnieuw een brief van Techem met een aankondiging om langs te komen.  Dit keer heb ik Techem opgebeld en de ‘afspraak’ afgezegd, omdat ik verwacht dat Techem  toch niet komt. Mijn vrees is dat Techem alleen maar vals bewijs voor Stadgenoot moet verzamelen.  Dit, om zo valse gronden te creëren om het procesrecht te kunnen misbruiken en mij opnieuw op oneigenlijke wijze te kunnen dagvaarden. Dit keer vanwege het zogenaamde weigeren van zo’n meter. Al eerder maakte uw organisatie misbruik van het procesrecht om mij valselijk te dagvaarden. Die keer was dat, omdat ik zogenaamd een aannemer de toegang tot de woning zou hebben geweigerd. Gespreksopnamen die ik heb gemaakt van een gesprek van mij met die aannemer, bewijzen echter het tegendeel.

De 2e reden om de afspraak met Techem af te zeggen, is dat de radiator steenkoud blijft en ik daardoor overdag vrijwel op geen enkele wijze meer kan functioneren. Ik eis dan ook bij deze, dat de radiator de komende week uit de woning wordt verwijderd. Stadgenoot misbruikt de defecte kraan  om mij nog meer kapot te maken, dan dat ik reeds kapot gemaakt ben.

Ik ben 62 jaar. Mijn lichamelijke gezondheidstoestand is verwoest door 6 jarenlange constante  stress. Intense aanhoudende stress, veroorzaakt door de vele misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot op mij toepast. Dat brengt inmiddels met zich mee, dat ik mij dagelijks, vooral  ’s nachts, uren bezig moet houden met  lichamelijke ongemakken. Nu het buiten zo koud is geworden en zonder verwarming daardoor ook in de woning, zijn met name deze nachtelijke uren voor mij een ware lijdensweg.

Ik eis dan ook bij deze, dat de radiator in de aanstaande week, weeknummer 43, uit de woning Prins Bernhardplein 136 Amsterdam wordt verwijderd en het maandelijkse bedrag voor verwarming niet meer in rekening wordt gebracht. Verder eis ik dat het reeds door mij aan woningcorporatie Stadgenoot betaalde voorschot- bedrag voor verwarming vanaf maart 2015 op mijn rekening wordt teruggestort of met de huur wordt verrekend.  Niet alleen mijn leven en mijn gezondheid is door uw organisatie kapot gemaakt.  Financieel ben ik door uw organisatie ook tot op het bot bestolen. Als ik niet meer voor uw verwarming, of beter verwoord uw koelinstallatie, hoef te betalen, kan  ik dat geld spenderen aan bijvoorbeeld een petroleumkacheltje en petroleum.

In afwachting op uw reactie,

Vriendelijke Groet,

Nico van den Ham

           _________________________________________________________

Door Nico van den Ham i.s.m.
Redactie
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,
sectoren: Misdaad, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen en Huurmoord.