KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 22 augustus 2015

ZWAAR HARTPATIËNT MOET EN ZAL VERDER KAPOT

Gisteren berichten wij:


Door inzet van diverse organisaties hongerweekend voor de familie Faasen voorkomen.

Vreugde van zeer korte duur vanwege sarcastische aanschrijving van deurwaarderstuig.   

Onderstaande e-mail die wij naar het bewindvoerdersbureau Melse Wassink uit Ede en het Nijmeegse deurwaarderskantoor Jansen & Jansen stuurden verteld het verhaal. 

E-mail:

Mevrouw Karin Wever,
Op donderdag 20 augustus jl. heb ik u gebeld inzake een e-mail afkomstig van u.
Het betrof een e-mail die u op diezelfde dag naar de familie Faasen heeft gezonden.
In die mail loog u de familie Faasen voor, dat de belastingdienst beslag heeft gelegd op de (gedeeltelijke) uitkering van de heer Faasen. Daardoor, zo loog u verder, kon u als bewindvoerder van 'Melse Wassink, Bureau voor bewind & Curatele', geen zogenaamd leefgeld aan de Faasens overmaken. U vond het wel vervelend zo huichelde u in uw mail nog, maar u kon er verder ook niets aan doen.

Ik heb u inzake die mail op die donderdag 20 augustus rond 11.00 uur opgebeld.
U wilde er met mij niet over praten en zou melding maken van mijn gedrag zo dreigde u en smeet op zeer onbeschofte wijze uw 'Melse Wassink-telefoon' op de haak.
Dit alleen al, was een reden om een artikel over uw abjecte gedrag op mijn website te plaatsen mevrouw Karin Wever.

Veel meer nog, maakte ik mij zorgen over de familie Faasen en heb vooral daarom dit artikel op mijn website gepubliceerd: >>> Poging tot Moord op diabeet en zwaar hartpatiënt door Bureau voor Bewind & Curatele.

Het artikel heb ik in het kader van hoor en wederhoor apart naar u toegezonden zoals u wellicht heeft gemerkt.

Onmiddellijk daarna zijn de organisaties >>> Break the System en >>> WilNu in actie gekomen en hebben u ook benaderd.

Hele, hele lieve mensen van >>> http://www.stichtinguitdebrand.nl die meer gevoel in hun pinknagel hebben, dan u in uw hele a-sociale 'bewindvoerders'-lijf, zijn helemaal vanuit uit Delft naar Arnhem gereden om de Familie Faasen een voedselpakket te schenken! Ook bij de voedselclub voor noodsituaties in Schiedam
van >>> Nannetje van Brandwijk is een noodpakket opgehaald en bij de Familie Faasen afgeleverd. Hulde aan al deze fantastische medemensen!

​Het uiteindelijke resultaat van alle bemoeienis van de organisatie's was, dat de Faasens 2 ​voedselpakketten hebben gekregen en u alsnog €85,- i.p.v. €70,- heeft overgemaakt aan de familie. Ik vraag mij af waar die extra 15 euro voor zijn.
Een goedmakertje misschien?
De gehele redactie van de website 'NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND' vraagt zich inmiddels af wat er toch allemaal gebeurd met het inkomen van Henk Faasen.
Wij houden vanaf nu 'Melse Wassink, Bureau voor bewind & Curatele' in de zaak Faasen sterk in de gaten mevrouw Weber en eisen dat de Faasens vanaf nu krijgen waar zij recht op hebben >>> De beslagvrije voet!!!

De vreugde bij de familie Faasen over de na veel moeite verkregen noodzakelijke eerste levensbehoeften was van zeer korte duur! Opnieuw stress, stress en nog eens stress. Dit na het legen van de brievenbus zaterdagmorgen 22 augustus. En u weet het wellicht mevrouw Wever, stress is absoluut niet goed voor een zwaar hartpatiënt!

Nu vandaag weer op deze zaterdagmorgen, slechts één dag na de voor vele betrokkenen, door u veroorzaakte hectische vrijdag mevrouw Wever, werd de
familie Faasen geconfronteerd met een misdadig opgestelde tekst in een brief van
>>> gewetenloos deurwaarderstuig. De deurwaarder, de slotenmaker en ook de politie komen aanstonds in actie tijdens de komende inbeslagname van spullen die niet eens van de familie Faasen zijn. Dit als de armlastige Faasens niet binnen enkele dagen €1779,70 overmaakt aan een Nijmeegs deurwaarderskantoor.
Het schrijven waar dit op smalende, sarcastische wijze wordt aangekondigd is te lezen via de link >>> Deurwaarderskantoor Jansen & Jansen.

Tot relatie op dat schrijven van dat deurwaarderskantoor, wijs ik u op een voorliggend gerechtelijk schrijven, waaruit in een beslissing van de rechter blijkt dat u, mevrouw Karin Weber van bewindvoerderskantoor Melse Wassink, veroordeeld bent voor de kosten van het proces gevoerd tegen de familie Faasen. Wat ook inhoud geeft aan de verplichting, dat u als bewindvoerder geacht wordt het genoemde bedrag over te maken. Helaas concludeer ik, dat u ook hierin weer nalatig bent geweest, waarmee u de zoveelste chaotische situatie in de jarenlange schrijnende zaak Faasen heeft gecreëerd. Hier de beslissing van de rechtbank Arnhem die in relatie staat tot de bovenstaande brief van deurwaarder Jansen & Jansen >>> Beslissing

Wij en de familie Faasen gaan er van uit, dat het hier gaat om de achterstallige betaling van de proceskosten, die u had moeten betalen als financieel eindverantwoordelijke van de familie. Inzake de financiën wordt de familie Faasen
door u nauwelijks en op zeer verwarrende wijze op de hoogte gehouden, zodat er dan voor hen en ons, nog nauwelijks een touw aan vast te knopen is.

Deze e-mail aan u, wordt ook toegezonden aan o.a. nijmegen@jansen&jansen.nl.

De e-mail wordt tevens als artikel gepubliceerd op o.a. de website:
'NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND'

Ik wijs u er volledigheidshalve nadrukkelijk op, dat u uw dreigementen naar ons toe in het vervolg achterwege kunt laten. Wij zijn inmiddels heel wat gewend en deinzen echt niet terug voor uw spierballentaal. Wij blijven de familie Faasen ondersteunen inzake het immense onrecht wat hen wordt aangedaan.

Met verontschuldigde achting,

Melder van Misstanden
Journalist
Nico van den Ham


Dit artikel is in het kader van openheid en hoor en wederhoor aan de onderstaande adressen apart toegezonden:

k.wever@melsewassink.nl info@melsewassink.nl
nijmegen@janssen-janssen.nl