KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 9 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 8

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!

Terugblik
In de vorige 7 delen beschreef ik o.a. de onmenselijke klokkenluidervervolging die op mij toegepast wordt. Het massale veel leed en ellende veroorzakende misdadige gesjoemel door rechters in de rechtbanken ten voordele van grote bedrijven en organisaties. Advocaten die deel uit maken van het door en door corrupte Nederlandse rechtssysteem. Ik schreef over de minister van buitenlandse zaken betutteling huichelaar Bert Koenders, die niet op kwam dagen op de zitting van de wrakingskamer in het gerechtshof Den Haag op 6 februari 2015. Tot slot schreef ik in deel 7 over de wraking van diezelfde wrakingskamer, omdat de zitting niet mocht worden opgenomen. Nu ga ik verder met de behandeling van dát verzoek tot wraking die diezelfde middag nog plaatsvond.

Wraking Wrakingskamer

'Nadat de voorzitter van de 1e wrakingskamer die ik had gewraakt de zitting had gesloten, hadden ze bij het gerechtshof Den Haag al na een half uur een 2e wrakingskamer opgetrommeld. Die wrakingskamer werd voorgezeten door mr. A.A. Schuering en de de 2 andere raadsheren waren mr. W.M.G. Visser en mr. M.E. Honée, bijgestaan door griffier mr. F.A. Mijnmans. 

Verzoek opnamen maken
Voorzitter mr.  Schuering opende de zitting en ook deze raadsheer onderbrak ik weer onmiddellijk met het verzoek eerst de journalist aan het woord te laten.
De journalist en ik waren tijdens de schorsing naar de centrale balie van het gerechtshof gegaan om te vragen of een medewerker van persvoorlichting ons te woord wilde staan. Dat gebeurde en opnieuw vroeg de journalist toestemming om,
nu deze, zitting op te mogen nemen. Dat kon zo snel niet worden beslist vertelde de persvoorlichting, maar het hoofd van de beveiliging de heer A.P. de Lange werd wel naar de rechtszaal gedirigeerd en die mocht van voorzitter Scheuring zijn zegje doen. De Lange mocht van de rechter vertellen, waarom de journalist en ik zelf, bij het binnenkomen van het gerechtshof als terroristen waren behandeld en waarom onze apparatuur in beslag was genomen. Na langdurig zinloos justitieel gebral daarover, werd ook deze zitting weer geschorst voor beraad.


Lange dag
Al het gedoe over de toestemming van het wel of niet mogen opnemen van de zittingen nam uren in beslag. Al die uren zat er een ander slachtoffer van de corrupte rechtspraak te wachten en die had ik tijdens de schorsing uitgenodigd ook maar op de publieke tribune plaats te nemen. Ik beloofde hem wel, dat ik in de hoedanigheid als journalist, die zitting van hem dan ook te zullen opnemen. Althans als daar toestemming voor zou komen. 

Hervatting met opname's 
Het beraad van de raadsheren was voorbij en de zitting werd hervat. Willekeur is een van de duidelijke kenmerken van onze corrupte rechtspraak, dus de zitting mocht worden >>> opgenomen.  De 1e zitting mocht absoluut niet worden opgenomen, de 2e wel. De enkelen die net zoals ik, veel rechtszaken van anderen bezoeken of zelf herhaaldelijk voor de schurken in jurken moeten verschijnen, voor mij zelf geldt beiden, zijn over dit soort beslissingen helemaal niet meer verbaast. Wij weten dat gerechtelijke procedures, als het om het klootjesvolk tegen grote machtige partijen gaat, misdadige >>> showprocessen zijn.

Camera's

De oorspronkelijke zitting in het Haagse gerechtshof begon om 13.30 uur. Er was voor de behandeling ongeveer een half uur uitgetrokken. Er zat nog iemand ook voor een wrakingszitting te wachten. Het was inmiddels 16.15 uur. Voorzitter mr. Scheuring wilde nu toch wel heel snel met de zitting verder, maar had opnieuw een probleem. Scheuring had toestemming gegeven opnamen te mogen maken, maar onze camera's waren in beslag genomen. Wij moesten eerst weer terug naar het onvriendelijke gewapende bewakingspersoneel om onze camera's op te halen. Al met al heeft dat ook weer een half uur in beslag genomen, want ook die wilden hun belangrijkheid nog een keer laten gelden en dan duurt het lang, heel lang.  

Criminele Organisatie
Na het opstellen van een camera kon de zitting dan eindelijk beginnen. Alles wat er is gezegd tijdens die zitting is te horen in de video in dit >>> artikel Het meest belangrijke vastgelegde feit in ook weer deze wrakingsprocedure is, dat ik zelf mijn pleidooi kon voeren tijdens deze zitting van een meervoudige kamer! Ik heb een lange middag voor een meervoudige kamer mijn eigen rechtszittingen gevoerd zonder advocaat! Voor diegenen die echt willen weten hoe misdadig verrot de Nederlandse rechtspraak is, is het belangrijk het hiervoor onderstreepte goed te onthouden en het volgende deel, deel 9 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!' ook te lezen.
Ik kom in dat laatste deel van deze serie uitgebreid terug op de hierboven vaststaande feiten en zal opnieuw bewijzen, dat de rechtspraak de grootste, meeste leed en ellende veroorzakende criminele organisatie is die Nederland kent!


Wrakingsverzoek afgewezen
Zoals dat op een enkele uitzondering na altijd gebeurd en dus te voorspellen is, werd het wrakingsverzoek afgewezen. Dat is te zien en te horen in de >>> opnamen van die zitting. Mr. Scheuring liet het dossier liggen zo zei hij tot slot, dan konden de raadsheren die ik had gewraakt onmiddellijk vanuit de zaal weer plaatsnemen op hun zetels en verder gaan met datgene wat zij uren geleden van plan waren.
En zo gebeurde het ook. De behandeling stiekeme schijnvertoning inzake mijn wrakingsverzoek van de Amsterdamse raadsheren
mr. L.A.J. Dun. mr. C.G. Kleene -Eijk en mr. M.L.D. Akkaya kon na uren vertraging beginnen. Ik las mijn >>> pleitnota voor, de andere klassen-raadsheren hadden geen vragen meer en de stiekeme voorzitter Van Rijkdom had zijn doel bereikt en sloot de zitting.

Nog een zitting 
Daarna heb ik samen met mijn aanhangers nog de zitting van de man die de hele middag heeft zitten wachten bijgewoond. Ook voor deze zitting heeft de journalist evenals ik zelf weer toestemming gevraagd om die zitting op te mogen nemen.
Maar ook hier gaven de mrs. J.W. van Rijkdom, 
mr. M.J. van der Ven en mr. J.A. van Kempen geen toestemming voor. Zo min mogelijk pottenkijkers in de rechtszaal geldt ook voor dit corrupte Toga Tuig Trio. Toga Tuig dat er uitsluitend zit voor de grote heersende klasse en niet voor een eerlijke behandeling van het klootjesvolk waarmee de heersende klasse een geschil heeft. 

Door Nico van den Ham

Mensenrechten
In deel 9 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT' gaat het niet meer over rechtszittingen in deze hoger beroep zaak. Rechtszittingen inzake mijn persoon in deze hoger beroep zaak worden nog wel gevoerd, maar daar wordt ik niet meer voor uitgenodigd en vinden plaats in het geniep! Ik heb griffierechten betaald en vele, vele andere kosten, maar mag mijn eigen zittingen niet meer bijwonen! Al mijn belangrijke mensenrechten zijn van mij afgepakt door het Misdadige Zwarte Toga Tuig. Daar over meer in het laatste deel, deel 9 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT' Mogelijk komt er nog een deel 10.   

Bezoek ook de 2e  Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.