KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 8 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 7

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!

Terugblik
In de vorige 6 delen beschreef ik o.a. de jarenlange beestachtige klokkenluider- vervolging die op mij toegepast is. Het massale gesjoemel door rechters inzake verplichte processen-verbalen van terechtzittingen. In overleg met corrupte rechters misbruik maken van het procesrecht door grote organisaties. Advocaten die deel uit maken van het intens corrupte Nederlandse rechtssysteem. Minister van buitenlandse zaken betutteling huichelaar Bert Koenders enz. enz. Nu ga ik verder met de behandeling van het verzoek tot wraking wat ik deed ter terechtzitting showproces op 5 december 2014 zoals ik dat heb beschreven in >>> deel 5.

Den Haag
Op 6 februari om 13.30 u. begon de wrakingszitting in het gerechtsgebouw Haagse showtheater. Nadat wij ons hadden aangemeld verscheen er extra politie.
Een meegekomen journalist had een aanvraag ingediend voor het maken van geluid en beeldopnamen. Zowel de journalist en ik zelf hadden camera's bij ons. Onze tassen gingen door de scan-tunnel en onze camera's werden, gelet op de reactie van het bewakingspersoneel, aangemerkt als 
Kalasjnikovs. Wij moesten in een hoek gaan staan en mochten, geloof het of niet, niet bewegen. Onze handen moesten zichtbaar blijven. De overige mensen die voor mijn zitting kwamen werd toegeschreeuwd dat zij moesten doorlopen naar een verderop gelegen ruimte. Nadat wij heel veel uitgelegd hadden en papieren hadden getoond, werden onze camera's in beslag genomen. 

Zitting
De camera's waren in beslag genomen, dus de zitting kon beginnen vond voorzitter
mr. J.W. Rijkdom. Ik vroeg onmiddellijk of er nog even gewacht kon worden, omdat minister Koenders er nog niet was. Ik legde de raadsheer uit wat er was gebeurd in
>>> Turkije. Ik stelde dat Bert Koenders het toch niet kon maken andere landen alsmaar op de vingers te tikken, bijvoorbeeld omdat daar een journalist is gearresteerd die stiekem een foto in een Turkse Rechtszaal had gemaakt, terwijl de situatie in de Nederlandse rechtszalen veel schrijnender is en hij daar zijn mond niet over opendoet. Mr. J.W. Rijkdom is gelet op zijn leeftijd, een rechter met ervaring en weet goed hoe verrot het Nederlandse rechtssysteem, waar hij deel van uitmaakt, is en voorspelde dat hypocriet Bert Koenders niet zou komen. 'Ons kent ons' zullen we maar zeggen. 'Wij vallen elkaar niet af mijnheer Van den Ham', kon ik de justitiële schurk 'zien denken'.


Onomstotelijk bewijs! rechtspraak corrupt
Het meest belangrijke vastgelegde feit in deze wrakingsprocedure is, dat ik zelf mijn pleidooi kon voeren tijdens deze zitting van een meervoudige kamer. In deel 8 kom ik hier uitgebreid op terug en zal ik opnieuw bewijzen, dat de rechtsspraak de grootste, meeste leed en ellende veroorzakende criminele organisatie is die Nederland kent! Geen enkele Holleeder, motorclub of gewelddadige woningovervallers-bende, richt zoveel leed en ellende aan, als het criminele Zwarte Toga Tuig dat in civiele procedures tegen Jan met de Pet dat doet. In 2014 zijn er door burger-criminelen 'maar' 137 moorden gepleegd, terwijl de Toga Maffia met haar justitiële smeerlapperij meedogenloos en gewetenloos per jaar honderden wanhopige slachtoffers de zelfmoord injaagt! De reguliere media zwijgt en moet doen, alsof Nederland een keurige rechtsstaat is.

Perskaart
Voorzitter Van Rijkdom maakte haast en begon gelijk met de inhoudelijke behandeling van de wraking. De aanwezige journalist, die een aanvraag had ingediend voor het maken van opnamen werd genegeerd. Ik onderbrak de voorzitter en begon over het opnemen van de zitting. Daarom kreeg eerst de journalist het woord en die legde uit dat hij een aanvraag had ingediend. Raadsheer Van Rijkdom, bedacht snel een smoes, zoals dat vrijwel altijd gaat als de eerlijke media een zitting op wil nemen en legde uit smoesde dat het verzoek niet overeenkomstig met de persrichtlijnen was ingediend. Ook voerde Van Rijkdom aan dat er geen perskaart was getoond.
Mr. Van Rijkdom weet dat eerlijke journalisten absoluut geen staatsperskaart willen hebben. Van Rijkdom weet ook dat een journalist geen perskaart hoeft te hebben om journalist te zijn. Wij bleven protesteren en wilden dat de zitting opgenomen zou worden.


Schorsing
Voorzitter schorste daarop de rechtszitting schijnvoorstelling en ging te samen met de andere leden van de wrakingskamer mr. M.J. van der Ven, mr. J.A. van Kempen en griffier mr. A.R. Vonk naar de ruimte achter de rechtszaal voor beraad om nieuwe smoesjes te bedenken ter motivering van het afwijzen van het verzoek.


Misdaadgroep
Nederlandse rechters zijn er vrijwel uitsluitend voor de belangen van de grote partijen, zoals misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en zetten dan ook alles op alles om de vuile belangen van zo'n organisatie veilig te stellen. Het Hof kwam terug van beraad en wees het verzoek voor het opnemen van de zitting opnieuw af. Nieuwe smoesjes hadden de raadsheren Van Rijkdom, Van der Ven en Van Kempen zo gauw niet kunnen vinden en motiveerden hun afwijzing op de zelfde gronden, zoals Van Rijkdom die al voor de schorsing naar voren had gebracht. 

Wraking van de wrakingskamer
Vanwege het niet toestaan van het maken van opnamen wraakte ik vervolgens ook de wrakingskamer. Als grond voor het wraking voerde ik aan: 'Zittingen dienen zo openbaar mogelijk te zijn en derhalve behoren er ook film-en/of geluidsopnamen gemaakt te kunnen worden. Omdat daar geen toestemming voor wordt verleend, vind ik dat het hof daarmee aantoont, dat het een en ander te verbergen heeft. Dat riekt naar vooringenomenheid ten gunste van de tegenpartij en daarom is wraking van dit hof op zijn plaats'. Het hele gedoe over het wel of niet opnemen heeft meer tijd gekost, dan de tijd die voor de zitting was gepland. De zitting werd beëindigd zonder dat er ook maar iets inhoudelijk was behandeld.
 

Door Nico van den Ham

Morgen in deel 8 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT' 
De behandeling van de wraking van de wrakingskamer in Den Haag. 

Bezoek ook de 2e  Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.