KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 19 juli 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 3

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.


NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling

Lees en huiver!  

Nieuwe rechtszaak

In 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT' >>> deel 1 heb ik beschreven wat de aanleiding is geweest van de onmenselijke klokkenluidervervolging die nu al 6 jaren door de Amsterdamse misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek op mij wordt toegepast. In >>> deel 2 beschreef ik hoe ik een van de vele rechtszaken verloor en dat corrupte rechters massaal weigeren het wettelijk verplichte proces-verbaal van een rechtszitting op te stellen. Ik heb uitgelegd, dat daardoor de vaak extreme juridische smeerlapperij van zo'n Schurk in een Jurk tijdens zo'n zitting niet meer is te verifiëren en zo'n gebrek dan ook vaak uitermate catastrofaal is voor Jan met de Pet die berecht wordt. Hieronder ga ik verder met weer een andere procedure die misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek op valse gronden tegen mij heeft aangespannen.

Advocaat mr. B. Meijer
Ik ben destijds door het juridisch loket Amsterdam naar Van Doorn CS Advocaten verwezen. Dat is één van de advocatenkantoren waar het juridisch loket het Amsterdamse klootjesvolk heen stuurt als zij, zoals hen wordt voor- gehouden gelogen, een advocaat op toevoeging 'nodig' hebben. Mr. Bianca Meijer van dat advocaten kantoor werd mij toegewezen. Ook mr. Meijer maakt deel uit, zoals vrijwel alle advocaten dat doen, van het voor Jan met de Pet veel leed en ellende veroorzakende corrupte rechtssysteem. Mr. Meijer is niet zo goed in staat haar justitiële smeerlapperij te verhullen. Vele keren bleek dat zij weer eens contact had gehad met mijn tegenpartij voor overleg.

Artikel 12Sv
Mr. Meijer heeft mij ook bijgestaan in een art. 12Sv procedure die ik had aangespannen tegen de misdadiger die mij op aansporing van de gevaarlijke politiecrimineel
>>> Jack Druppers zo in elkaar geslagen heeft. Tijdens die rechtszaak schijnvertoning op 7 november 2013 die slechts zo'n 12 minuten duurde, heb ik vrijwel niets kunnen zeggen en werd mij de mond door Toga Schurk raadsheer mr. P.C. Kortenhorst gesnoerd. Mr. Meijer, die even daarvoor haar pleitnota had gelezen greep niet in en vond het allemaal wel best. 'De rechter zoekt het echt wel goed uit hoor mijnheer Van den Ham' loog Bianca Meijer mij na afloop van de schijnvertoning mij nog voor.
Zoals dat bij vrijwel alle art. 12Sv procedures gaat die een Jan met de Pet heeft aangespannen, verloor ik ook die zaak.

Curriculum vitae
Het is wellicht goed om te vermelden dat mr. Bianca Meijer bij onze 'integere fijne' overheid, die altijd voor haar klootjesvolk opkomt volstrekte schijt heeft aan Jan met de Pet, heeft gewerkt voordat zij zich aansloot bij van Doorn CS Advocaten in Amsterdam. Weliswaar was mr. Meijer net weg bij het >>> Ministerie van Veiligheid en Justitie
toen de veel besproken staats-doofpot-pedofiel >>> mr. Joris Demmink daar de hoogste baas werd. Maar de basis als meester in de rechten na haar afstuderen en daarna als advocaat lag bij onze 'fijne' Staat der Nederlanden.       

Misbruik procesrecht 
Op 25 juli 2014 moest ik opnieuw verschijnen op een terechtzitting. Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot had op kosten van de belastingbetaler en haar huurders misbruik gemaakt van het procesrecht door op valse gronden een rechtszaak tegen mij aan te spannen. De misdaadgroep had afspraken met mij gemaakt over renovatie werkzaamheden in mijn woning, maar op de afgesproken dagen kwam er niemand aan mijn deur. De aannemer, bij wie ik daarover verhaal ging halen versprak zich en gaf toe dat zij vanwege omstandigheden niet op de afgesproken dagen aan mijn deur waren geweest. Ik had dat gesprek stiekem opgenomen en heb die gespreksopname én nog ander bewijs dat er niemand aan de deur is geweest, naar de rechter toegestuurd.
Ook de altijd grijnzende gluiperd, 
dief mr. Jeroen Boudewijn, eigenaar van het 2 cm dik kogelvrije glas - spook- deurwaarderskantoor >>> Van der Hoeden | Mulder die als procesgemachtigde voor misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek optrad wist dat, maar greep niet in. De beëdigde corrupte meester in de rechten misbruikte zo het procesrecht.
Dat mag natuurlijk niet volgens de wet maar als dat in het in het belang is van een grote organisatie zoals Stadgenoot, dan is er geen rechter die zich om zo'n wet druk maakt en veegt er schaamteloos zijn corrupte justitiële reet mee af.  


Gronden woningontruiming
Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek had gronden nodig voor de woningontruimingsprocedure die zij weer wat later tegen mij hebben aanspannen en op dit moment gaande is. De misdaadgroep zag in deze nieuwe rechtszaak een mooie gelegenheid om de rechter te misbruiken om die benodigde gronden voor die volgende zaak te creëren. Gluiperd mr. Jeroen Boudewijn greep zoals vermeld niet in, want de grijnzende gerechtsdeurwaarder zag wel brood en leedvermaak in een komende
>>> feestelijke woningontruiming
Mijn advocaat mr. Meijer greep ook niet in en rechter mr. S.G. Ellerbroek vond het ook niet erg door de criminele organisatie te worden >>> misbruikt! Alles voor de vuile belangen van Misdaadgroep Stadgenoot, die al zo'n 6 jaren mijn leven middels een onmenselijke klokkenluidervervolging verwoest.

Afspraken  
Rechter mr. Ellerbroek kon er door die gespreksopnamen met die aannemer en ander bewijs niet omheen, dat ik niet geweigerd had de aannemer binnen te laten en stelde voor afspraken te maken over wanneer er dan wél gerenoveerd zou worden in mijn woning. Nu werd er bij wijze van uitzondering wel proces-verbaal ter zitting opgemaakt met daarin vermeld de afspraken. Het PV werd door alle partijen ondertekend. Daarna wilde misdaadgroep Stadgenoot de gemaakte afspraken opnieuw niet nakomen. Ik heb de rechter toen verzocht de behandeling ter zitting voort te zetten, omdat ik vreesde dat Stadgenoot opnieuw probeerde gronden te creëren die zij later in de woning- ontruimingsprocedure kon gebruiken.

3 rechtszittingen

De op valse gronden tegen mij aangespannen procedure heeft 3 rechtszittingen opgeleverd. Rechter Ellerbroek geloofde wel (moest d.m.v. onomstotelijk bewijs wel geloven) dat ik de aannemer niet de toegang had geweigerd maar veroordeelde mij, zoals hij het formuleerde, 'voor de zekerheid' toch. Wel is in het vonnis min of meer vermeld, dat er niet op voorhand van uit mocht worden gegaan, dat ik de aannemer de toegang tot mijn woning zou weigeren. In de dagvaarding die ik inmiddels heb ontvangen inzake het ontruimen van mijn woning rept de misdaadgroep dan ook met geen woord over de hier beschreven procedure. 

Kosten en Stress
Alle kosten die ik vanwege deze op valse gronden aangespannen procedure heb moeten maken interesseerde rechter Ellerbroek niet. Datzelfde geldt voor alle ellende en nog meer stress, die misdaadgroep Stadgenoot met haar corrupte gerechts- deurwaarder mr. Jeroen Boudewijn, bovenop de jarenlange chronisch ziekmakende klokkenluidersvervolging, met deze zaak heeft veroorzaakt. Ik had mijn advocaat mr. Bianca Meijer gevraagd een tegeneis in te dienen, maar Meijer, die nauwe contacten onderhield met misdaadgroep Stadgenoot, heeft verzuimt die tegeneis in te dienen. Rechters en advocaten zijn tot alles in staat als het in het belang van grote organisaties en bedrijven gaat en hebben absolute schijt aan Jan met de Pet, ook als die er volledig aan kapot gaat. Allemaal in onze 'keurige'rechtstaat.


1940-1945    2015 
Joden - Onzekerheid - Gaskamer - Moord  

Gaskamer
De woningontruiming procedure loopt inmiddels op dit moment al geruime tijd.
Al 6 jaren dreigt de misdaadgroep en haar kliek mij met woninguitzetting. Bovenop alle andere beestachtige smeerlapperij ofwel klokkenluidervervolging die op mij wordt toegepast, veroorzaakt de alsmaar dreigende dakloosheid een onmenselijke aanhoudende onzekerheid. Een onzekerheid die absoluut te vergelijken is met de onzekerheid die de Joden hadden in de periode 1940 1945. Joden die toen ook hun woningen uit werden gesleurd en de meesten daarna een gaskamer in werden gekwakt om te worden vergast. Mijn aankomende dakloosheid wordt gelet op mijn leeftijd en mijn door Stadgenoot veroorzaakte alsmaar slechter wordende lichamelijke conditie ook mijn dood. Een vroegtijdige dood, ook voor Nico van den Ham, maar dan met dit verschil dat dood door het leven op straat, minder snel in zal treden dan zoals dat het geval is bij vergassing in zo'n gaskamer. Ik vergelijk het tuig dat mijn leven heeft verwoest en mij de dood injaagt openlijk met Nazis, NSB'ers en ander (modern) oorlogstuig.
Ik geef mij zelf daartoe het volste recht, omdat ik niet aardig hoef te zijn voor mijn
>>>
HUURMOORDENAARS


Gelet op het hier bovenstaande inzake de woningontruiming. Ongeveer 20 gezinnen worden er in Nederland per dag voor misdaadbanken, woningcorporaties en ander graaituig in hun woning uit gekwakt. Ik besteed daar veel aandacht, geld en tijd aan. Diverse artikelen over deze misdadige woningontruimingen op deze verboden site. 

Door Nico van den Ham 


Morgen 20 juli deel 4

Bezoek ook de 2e Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.