KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 23 mei 2015

Nico van den Ham doet aangifte tegen corrupte rechter

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek
 gaat met intensieve hulp van de klassenrechtspraak onverminderd door met de sloop van moord op
  Klokkenluider Nico van den Ham. 


  Weer 2 meldingen van zelfmoord ten gevolge van gerechtelijke uitspraken bij deze site.

Reguliere staatsmedia zwijgt. 

>>> Ne bis in idem
Niemand wordt 2 keer berecht voor een moord in onze Schurkenstaat. Maar het veel (meest verborgen) leed, ellende en >>> zelfmoord veroorzakende Zwarte Toga Tuig dat (in civiele kwesties) ten dienste staat voor de elite en de grote organisaties in civiele zaken denkt daar heel anders over.  


Legpuzzel
Alles op alles wordt gezet om Nico te beletten zich inhoudelijk te kunnen verdedigen in zijn meerdere rechtszaken over één kwestie betreffende deze website. Nico wordt overstelpt met post van de gerechtshoven Den Haag, Amsterdam en de rechtbank Amsterdam. De dagvaarding in de woningontruiming-procedure die van het louche Grachtengordel advocatenkantoor Keizerhof komt en samengesteld is door de vuil van zich af kijkende  mr. Richard Polle, lijkt meer op een incomplete legpuzzel dan op een dagvaarding die aan de wettelijke eisen voldoet. Klassen-rechter mr. C.L.J.M. De Waal die de zaak inhoudelijk behandeld heeft daar volstrekt schijt aan en weigert ambtshalve de dagvaarding te controleren op juistheid. Inhoudelijk reageren is daardoor voor Nico niet mogelijk.

Procederen voor Jan met de Pet zinloos
Nico heeft inmiddels de stellige overtuiging dat procederen in civiele kwesties 'klein tegen groot' voor 'klein' een volstrekt onzinnige bezigheid is in ons land. Desondanks heeft hij op maandag tijdens een van de vele showprocessen tegen hem 2 rechters gewraakt en tegen een van die rechters aangifte wegens misleiding gedaan en klachten over de rechter ingediend.    

Hieronder de aangifte of ga naar het >>> originele document

Voor de klachten over de partijdige rechter klikt u >>> hier

Door onze klassenjustitieredactie

_________________________________________________________________________

Openbaar Ministerie

Hoofdofficier mr. G.Th. Hofstee
N.G. van den Ham                                              Persoonlijk afgegeven
Prins Bernhardplein 136                                       op 21 mei 2015    
1097BK Amsterdam                                             Rechtbank Amsterdam
E-mail  nico.vandenham@gmail.com                       Parnassusweg 220
Tel: 020-2235980                                              1brief 2 bladzijden
Mobiel: 06-19215778                                          tegen ontvangstbewijs
                                                                                                                                                                                            Amsterdam 21 mei 2015


Betreft: Aangifte tegen rechter mevrouw mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen

Mijnheer G.T. Hofstee, 

Op 18 mei 2015 om 10.00 uur vond in de rechtbank Amsterdam een rolzitting plaats. Ondergetekende heeft tijdens die zitting vanwege het partijdige gesjoemel, ten gunste van de grote semi overheidsorganisatie woningcorporatie Stadgenoot (de tegenpartij van ondergetekende) 2  rechters gewraakt in de zaak met het zaaknummer: 3824845 CV EXPL 15-2671.
Een van die gewraakte rechters  is mevrouw mr.  A.J.M.  Breedveld-van Beeck Calkoen die optrad als rechter tijdens een rolzitting op 18 mei 2015 om 10.00 uur en waar ondergetekende bij deze aangifte tegen doet om de volgende redenen:  

Nadat ondergetekende rechter mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen ter zitting had gewraakt,deelde mevrouw Breedveld ondergetekende mede de wraking af te wijzen met de woorden ‘ik wijs uw wraking af’.  Rechter  Breedveld  trachtte zo opzettelijk en valselijk ondergetekende te doen laten geloven dat een rechter zijn/haar wraking  zelf kan afwijzen.  
Rechter Breedveld probeerde daarmee op bedrieglijke wijze ondergetekende te beletten, van zijn recht gebruik te kunnen maken van een rechtsmiddel.
Dat is misleiding en hiermee gaf rechter mr.  A.J.M.  Breedveld-van Beeck Calkoen duidelijk aan, alleen maar rechter te zijn om grote organisaties ten dienste te zijn en  ‘Jan met de Pet’  in het voordeel van die grote organisaties kapot te maken. Ondergetekende doet bij deze, inzake dat veel leed en ellende veroorzakende corrupte gedrag aangifte tegen rechter Breedveld.  

Tevens reageerde rechter mr. A. J. M. Breedveld-van Beeck Calkoen zeer verontwaardigd en boos vanwege het feit dat zij was gewraakt en loog ondergetekende op de meest denkbare arrogante wijze voor, dat dit de eerste keer in haar 30 jarige loopbaan als rechter is dat zij is gewraakt.

Ondergetekende doet, net zoals o.a. de Consumentenbond dat heeft gedaan en een aantal andere organisaties dat op dit moment doen, onderzoek naar het massale gesjoemel door rechters ten voordele van grote organisaties en is (nu in zijn eigen zaak) op zoek gegaan naar eerdere incidenten betreffende rechter  mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen.
Ondergetekende  heeft daarbij ontdekt, dat rechter Breedveld-van Beeck Calkoen wel degelijk eerder is gewraakt, zoals dat wordt vermeld  op de website van de rechtspraak onder het url adres: >>> http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:9202.

Door dat te onderzoeken, is ook in deze onomstotelijk vast komen te staan, dat kantonrechter mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen ondergetekende opzettelijk heeft getracht te misleiden en door dat liegen een onbetrouwbare rechter is gebleken.
Liegende en bedriegende rechters horen niet in deze maatschappij en zeker niet als rechter in een rechtszaal thuis. Er wordt door dit abjecte soort, ten voordele van de grote machtige tegenpartijen,  verschrikkelijk veel leed en ellende aangericht voor het ‘klootjesvolk’ dat vaak letterlijk volledig kapot gaat aan deze justitiële zwendel.
Ondergetekende doet ook inzake deze misleiding bij deze aangifte tegen rechter Breedveld.

Samengevat en gelet op het bovenstaande;  doet ondergetekende aangifte tegen rechter mevrouw  mr.  A.J.M.  Breedveld-van Beeck Calkoen vanwege:

      1.  Misleiding, met als doel ondergetekende valselijk een rechtsmiddel te onthouden en       daarmee aangeeft corrupt te zijn en niet als rechter in een rechtszaal thuishoort.

       2.  Liegen over dat zij nog nooit eerder is gewraakt. Ook dat is misleiding waarmee de        rechter aangeeft, dat zij een foute rechter is en niet als rechter in een rechtszaal        thuishoort.


N.G. van den Ham
Melder van misstanden
Klokkenluider
Journalist

__________________________________________________________________________________

Zie in verband met deze Amsterdamse doofpotkwestie ook:

>>> Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek

Bekend van onder andere:


-- - ->  
Wooncomplex Woningcorporatie geteisterd door Brandstichtingen

----->  Slachtoffer Brandstichtingen toont zijn verminkingen (Video in artikel)

----->  Asbestschandalen


De Kalashnikov van Nico van den Ham In het kader van hoor en wederhoor
 wordt dit artikel o.a. naar de onderstaande
 adressen toegezonden:
postbureau.kanton.rb.amsterdam@rechtspraak.nl  T.van.den.Brandt@rechtspraak.nl
premier@vvd.nl  e.van.der.laan@amsterdam.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, sanne.van.den.aakster@nos.nl, anja.van.ginhoven@nos.nl, vereniging@nvj.nl, reacties@nos.nl, leanne.de.goede@nos.nl, mhabets@stadgenoot.nl, voorzitter@pvda.nl, lhurkmans@pvda.nl,  ganderiesen@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, j.boudewijn@hoeden-mulder.nl, zembla@bnnvara.nl, reacties@nos.nl, vereniging@nvj.nl, Jan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl>, pdehaas@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl,mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, AT5 Info <info@at5.nl>, pers@amsterdam.politie.nl, jack.druppers@amsterdam.politie.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl, orde@aova.nl, hoofdredactie@parool.nl, thomas.kok@arkin.nl, info@hoeden-mulder.nl, D.Samson@tweedekamer.nl,redactie@rtvnoord.nl, secretariaatamsterdam@sp.nl, Chris Schaeffer <spafdelingasd@gmail.com>, randjan.bissesar@mentrum.nl,  info@huurgenoot.nl, partijvoordedieren@tweedekamer.  nl christenunie@tweedekamer.nl
contact@tweedekamer.nl d66@tweedekamer.nl groenlinks@tweedekamer.nl
pvda@tweedekamer.nl sgp@tweedekamer.nl sp@tweedekamer.nl pvv@tweedekamer.nl
cda@tweedekamer.nl 50plus@tweedekamer.nl meldpunt@wswonen.nl communicatie@nos.nl secretariaatamsterdam@sp.nl amsterdam@sp.nl spafdelingasd@gmail.com
tiersbakker@hotmail.com emileroemer@sp.nl f.bashir@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl h.vgerven@tweedekamer.nl s.gesthuizen@tweedekamer.nl
pjansen@sp.nl skarabulut@sp.nl n.kooiman@tweedekamer.nl r.leijten@tweedekamer.nl
a.merkies@tweedekamer.nl rvraak@sp.nl m.smits@tweedekamer.nl
p.ulenbelt@tweedekamer.nl jdewit@sp.nl info@huurdersverenigingoost.nl

En vele andere hier niet vermelde e-mail adressen en honderden Twitteradressen.