KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 30 augustus 2015

Rechter kan verder met moord op Nico van den Ham!

Wrakingsverzoek rechter mr. C.L.J.W. de Waal
zoals verwacht en voorspeld, afgewezen!

Rechter Beest mr. De Waal mag van Collega Toga Tuig verder gaan met het vermoorden van Nico van den Ham, in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot.

Mensenrechten zoals eerste levensbehoeften massaal door Crimineel Toga Tuig van klootjesvolk afgepakt.   Misdaadgroepen zoals Mensenrechtenorganisatie
 Amnesty Nederland en Staats-NOS zwijgen!

Wrakingsverbod
 
Na het ondergaan van meer dan 6 jaren onmenselijke klokkenluidersvervolging en meerdere malen te zijn berecht voor het zelfde feit, het Melden Van Misstanden, is het dan eindelijk zo ver. Rechter C.L.J.W. De waal heeft vanaf nu vrij spel om Klokkenluider Nico van den Ham in opdracht van de Amsterdamse misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot te berechten vermoorden. Zo beslisten vorige week het misdadige angstaanjagende corrupte Twarte Toga Trio, wat te zien en te horen is
(zie hun ijzige blik) in de video in dit >>> Artikel. Het wrakingsverzoek is, zoals dat vrijwel altijd, als het om een 'Jan met de Pet' gaat, afgewezen.
Nico heeft tevens een wrakingsverbod gekregen, zodat klassenrechter - Toga Schurk mr. C.L.J.W. De Waal voor Misdaadgroep Stadgenoot geheel ongehinderd de 62 jarige Melder van Misstanden Nico van den Ham de dood in kan jagen, door hem dakloos te maken.
Hier het >>> 
Vonnis

Allemaal in de 'Democratische Rechtstaat Nederland', waar meer en meer, sociale huurwoningen worden ingezet als vuile wapens bij geschillen tussen klootjesvolk en heersende organisaties. Meer dan 450 zelfmoorden per jaar ten gevolge van o.a. dit soort  staats-misdaad! Reguliere media zwijgt.  

Audio visuele opnamen   
Terwijl dat tijdens, de voor de rechters én Misdaadgroep Stadgenoot onbelangrijke wrakingszittingen wel was toegestaan, zal er tijdens de volgende zitting van het
>>> showproces wellicht geen toestemming worden gegeven voor het maken van opnamen van de zitting. Stadgenoot zal daar opnieuw bezwaar tegen maken, zoals zij dat ook tijdens een vorige zitting deed. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, die in het verleden afspraken maakte met een pyromaan, kan Nico van den Ham dan opnieuw tijdens een rechtszitting vrijelijk, valselijk beschuldigen van allerlei ernstige misdaden, zoals brandstichtingen in haar wooncomplex. In civiele zaken is het in de Nederlandse rechtspraak zo, dat een grote partij in een geschil met Jan met de Pet de dienst uit maakt in de rechtszaal. Ook de consumentenbond heeft dat uitgezocht en kwam tot diezelfde >>> conclusie.


Wanneer wordt Nico van den Ham zijn woning uit gesleurd?

Dood
Al meer dan 6 jaren wordt Melder van Misstanden Nico van den Ham met dakloosheid bedreigd en leeft in angst en grote onzekerheid. Dat op zich is al een ernstige misdaad tegen zijn persoon! Niemand heeft het recht om dit te doen! Niemand heeft het recht om Nico van den Ham de dood in te drijven. Maar dat gaat wel gebeuren, want Nico zijn gezondheid is volledig kapot gemaakt ten gevolge van de misdadige klokkenluidersvervolging die jarenlang op hem is toegepast. 

Adolf Hitler - Rechters 
Voor Nico al meer jaren angst en onzekerheid, dan de Joden in de periode 1940 1945 hebben moeten doorstaan onder de terreur van het bewind van Adolf Hitler. De oorlog duurde per slot van rekening 'maar' 5 jaren. Adolf Hitler geeft geen opdrachten meer om mensenlevens kapot te maken. Heden ten dagen hebben misdadige rechters en ander personeel van de rechtspraak de 'taak' van Hitler overgenomen. Honderden mensen per jaar plegen zelfmoord ten gevolge van uitspraken van het Criminele Zwarte Toga Moord Tuig. Geen enkele rechter heeft volgens het natuurrecht recht om dat zo te doen. Nico van den Ham heeft volgens datzelfde natuurrecht het volste recht om het huurmoordenaars- Toga Tuig, dat hem en vele anderen aan het vermoorden zijn, op allerlei wijzen de waarheid te zeggen en zal dat tot het laatste moment, wat dus zeer nabij is absoluut blijven doen! MOORDENAARS! HUURMOORDENAARS! *

Gaskamers >>> Heliumgas
Niet Adolf Hitler drijft mensen nog de gaskamers in, want Hitler is zelf dood. Net zoals Hitler in de oorlogsjaren Joden kapot liet maken door o.a. NSB'ers en heel veel Nederlandse politieagenten, laten 'Edelachtbare' rechters heden ten dage 50 gezinnen per dag door meedogenloos deurwaarderstuig en politieagenten de straat op sleuren! Sociale huurwoningen worden massaal ingezet, als vuil wapen tegen goedwillende onschuldige mensen. Allemaal voor de vuile belangen van organisatie's zoals misdaadgroep, Stadgenoot. Mensen die in de problemen zijn gekomen door het groot-graaigedrag van het heersende schorem. Schorem waarvoor het Criminele Zwarte Toga Tuig geheel ten dienste staat. Geen gaskamers meer voor die onschuldige mensen. Maar wij vragen ons wel af, hoe al die medemensen zich van kant maken?
Is dat ook d.m.v. Gas? >>> Heliumgas?* Voor Nico is het wachten op de volgende oproep van de rechtbank. Het slot van het verhaal in in zicht. Het einde van Nico van den Ham is absoluut naderbij!* 


Let op! Mededeling voor meelezende staat-criminelen: Nico van den Ham is niet van    plan om zelfmoord te plegen! Dus gelieve geen >>> psychiaters aan de deur!


Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak.
Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.


Door onze oorlogsmisdadigers- en rechtsspraakredactie  

vrijdag 28 augustus 2015

Mededeling: Over Rechtsspraak | Nico van den Ham

Tijdgebrek
Gisteren en vandaag heb ik ondanks mijn chronisch tijdgebrek, vrijwel al mijn tijd besteed aan problemen die anderen hebben met de Nederlandse Staat ofwel, het hoogste orgaan met het laatste woord, de Rechtspraak. Ik heb vandaag veel met medewerkers van de rechterlijke macht het corrupte staatstuig gebeld. Ik ben uiterst vriendelijk te woord gestaan door het tuig, maar dat komt denk ik, omdat ik zelf ook altijd beleefd en gemoedelijk mijn telefoongesprekken voer. Dit in tegenstelling tot de volkse directe, maar voor een ieder goed verstaanbare wijze, waarop ik het criminele handelen van het overheidstuig jegens het klootjesvolk op deze site publiceer.

Artikelen
De justitiële medewerkers, 'die er ook niets aan kunnen doen', maar wel vrolijk meewerken aan het intens vuile systeem en voor hun geldelijke belangen, zoals bijv. een hypotheek, medemensen gewetenloos >>> kapot maken, hebben mij (voor vandaag dus) veel beloofd! Van die mooie beloftes is niets terecht gekomen en bepaalde vuile zaakjes (stiekeme rechtszittingen) zijn de afgelopen dag dan ook gewoon doorgegaan, terwijl dat (wettelijk gezien) absoluut niet had gemogen!
Over die vuile staats-zaakjes, heb ik vervolgens een paar artikelen geschreven om (nu) op deze site te publiceren. Ik heb echter van de betrokken slachtoffers, na het (telefonisch) voorlezen van die artikelen, geen toestemming gekregen om die berichten op de site te plaatsen. Dit vanwege (de terechte) angst, dat er wordt meegelezen door de Zwarte Maffia.


Invloed berichten
Mijn goudeerlijke berichten zouden de uitspraken van de rechters Toga Criminelen kunnen beïnvloeden, aldus de angstige betrokkenen. Met dat laatste zijn wij het absoluut niet eens, omdat gerechtelijke uitspraken in zaken van Jan met de Pet tegen een grote organisatie of bedrijf, vrijwel altijd van te voren vast staan. Rechters in civiele zaken zitten er immers uitsluitend voor de heersende klasse.
Niet alleen wij, maar ook de Consumentenbond heeft dat >>> onderzocht.
Advocaten weten het ook, maar ook dat Toga Tuig maakt deel uit van het vuile immens Nederlandse systeem en houdt daar wijselijk, maar misdadig, haar 'pleit' bek over dicht. Hoezo, 'er zijn ook goede advocaten'. Waarom staat er dan niet eens een op om te zeggen 
>>> Man, man, man, 'dit kan toch zo niet langer meer!'

Respect
Alom begrip, medeleven en respect voor de betrokkenen angstige slachtoffers!
Zelf ervaren wij ook angst en vrees. Realistische angst. Angst, heel veel angst voor dit Vuile Verkapte Nederlandse Schurken Regime. Reguliere media, Amnestie-Nederland, SP, en vele anderen zwijgen, om er maar eens een paar te noemen.  


Door Melder van Misstanden Nico van den Ham, bijgestaan door onze waarheidscommissie.

Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

maandag 24 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!

                                  Deel 10 SLOT    

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!
Terugblik
In de vorige 8 delen beschreef ik o.a. de onmenselijke klokkenluidervervolging die meer dan 6 jaren op mij toegepast wordt. Het massale misdadige gesjoemel door rechters en advocaten in civiele procedures. Ook heb ik inmiddels naar mijn bescheiden mening inmiddels wel duidelijk gemaakt dat ik blijvend zwaar wordt vervolgd voor een en hetzelfde feit, het melden van misstanden. In deel 9 schreef ik, dat ik mij schriftelijk heb beklaagd over het feit dat er in het geheim zittingen plaatsvinden aan het gerechtshof Amsterdam.
Ik kreeg als reactie op dat beklag een brief met slechts een paar zinnen, waarin het corrupte tuig mij meedeelde, dat ik mij zelf niet mocht verdedigen.

De zoveelste wraking wegens afnemen mensenrechten
Op 10 april 2015 wraakte ik voor de 2e keer de Amsterdamse criminele raadsheren mr. L.A.J. Dun, mr. G.G. Kleene_Eijk en mr. M.L.D. Akkaya vanwege het mij ontnemen van meerdere van mijn belangrijk allesbepalende mensenrechten.
Iedereen heeft het recht op een eerlijke openbare behandeling van zijn zaak, zo is bepaald in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar ook in artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights en nog meer westartikelen ligt dat verankerd. Mij word inmiddels niets meer medegedeeld.
In het geniep worden handelingen verricht in de procedure en er worden geheime zittingen georganiseerd. Daarom wraakte ik voor de 2e keer de hierboven genoemde tot op het bot verrotte raadsheren. 


Wrakingsverzoek niet behandeld
Op 20 mei 2015 ontving ik van griffier A.R. Vonk van het gerechtshof Den Haag de mededeling dat mijn wrakingsverzoeken niet in behandeling konden worden genomen, omdat ik geen advocaat heb. Ik heb op 5 december 2014 mijn eigen zaak gevoerd, zonder advocaat. Ook heb ik, zoals ik in delen 7 en 8 beschreef, op 6 februari 2015 in Den Haag een lange middag in deze zelfde procedure zonder advocaat mijn eigen zitting gevoerd. Daarom loog Mr. A.R. Vonk in haar afwijzing, dat 'de wetgever in artikel 37 lid 2 Rv slechts een uitzondering heeft gemaakt voor wrakingsverzoeken die ter zitting mondeling worden gedaan'. Daarmee suggereerde de corrupte griffier, dat als je een wrakingsverzoek schriftelijk indient een advocaat verplicht is. Een belachelijke onredelijke gedachte waarvoor je geen wetten en verdragen voor nodig hebt om te begrijpen dat dit volslagen bulschit is van de schurk in jurk. In artikel 37 Rv, waar griffier mevrouw mr. Vonk misleidend naar verwijst, staat daar dan ook niets over vermeld. >>> Artikel 37 lid 2 Rv. 

'Edelachtbare' huurmoordenaars
Die wettelijk verplichte eerlijke openbare behandeling van mijn zaken zijn mij door het criminele Toga Tuig ontnomen. Ik mag en kan mij niet verdedigen, terwijl mijn recht daarop ook in de hiervoor genoemde artikelen van de internationale verdragen is bepaald en liggen verankerd. Het tekenen en ratificeren van internationale verdragen door ons schurken regime is een absolute fake gebeurtenis en heeft geen enkele waarde, althans niet voor Jan met de Pet. Ik mag zelfs niet meer op mijn eigen zittingen komen. Vrijwel al mijn belangrijke mensenrechten zijn van mij afgepakt.
Er loopt ook nog een andere procedure over dezelfde kwestie. Niemand mag 2 keren worden berecht voor het zelfde feit, zo is in nationale wetsartikelen en internationale verdragen bepaald. Ik wordt al meer dan zes jaren op afschuwelijke wijze bestraft en op verschilende wijzen vervolgd voor de aanhouding van een pyromaan die 3 keer per week brand stichtte in het wooncomplex van misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan.


Dikke protestbrieven
Na de de op valse gronden en leugens gebaseerde mededeling van mr. Vonk inzake het niet in behandeling kunnen willen nemen van mijn wrakingsverzoeken, heb ik vanwege die misdadige weigering meerdere uitvoerig gemotiveerde en onderbouwde protestbrieven daarover naar het gerechtshof gefaxt. Tevens heb ik opnieuw klachten bij de president van het gerechtshof Den Haag ingediend. Ik heb de raadsheren op vele wetsartikelen en internationale verdragen gewezen. Ik heb in lange brieven nationale wetsartikelen en artikelen uit internationale verdragen geciteerd. Ik heb de raadsheren verzocht zich niet aan de nationale en internationale rechtsorde te onttrekken in mijn zaak. Ik heb geëist dat de raadsheren zich aan de wet en aan de internationale verdragen zouden houden.

Criminelen

Al dat wijzen op wetsartikelen, al dat eisen, al dat uitzoeken van wetsartikelen en internationale verdragen (met hulp van een jurist) en al het geschrijf heeft
niets heeft geholpen. Ik en vele anderen hebben hier te maken met meedogenloze, hardvochtige criminelen van de allerergste soort. Criminelen die deel uit maken van het hoogste orgaan, met het laatste woord, die uitsluitend ten dienste staan van de heersende klasse. Weet u het nog? Ook de Consumentenbond is tot die conclusie gekomen.


Edelachtbare Huurmoordenaars
Belangrijke mensenrechten zijn mij al 6 jaren door crimineel justitieel tuig afgenomen met voor mij meer dan vreselijke gevolgen van dien. Mijn leven en daardoor ook mijn gezondheid is de afgelopen jaren op een afgrijselijke wijze kapot gemaakt door de intensieve beestachtige langdurige klokkenluidersvervolging die op mij is en wordt toegepast. Vele, vele tot op het bot gemene criminele raadsheren hebben zich op abjecte wijze, met grote gedrevenheid voor Stichting Stadgenoot ingezet, om het doel wat deze misdaadgroep voor ogen heeft te bewerkstelligen.  

De dood
Ik wordt binnenkort middels een andere gerechtelijke procedure mijn woning uitgezet vanwege het geschil dat misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot met mij heeft. Vele, vele tot op het bot corrupte rechters en ander rechtbankpersoneel, zet zich ook in deze procedure met volle overgave en op de meest denkbare abjecte wijze voor woningcorporatie Stadgenoot in, om ook deze plannen van de misdaadgroep te kunnen bewerkstelligen. Van mijn kleine woning van 21 vierkante meter is een oneigenlijk vuil wapen gemaakt. Een woning waarvoor door mij altijd op tijd de huur is betaald, wordt ingezet om een geschil te winnen.
Al 6 jaren lang bedreigd misdaadgroep Stadgenoot mij met woningontruiming vanwege het melden van misstanden. Het straatleven wordt vanwege mijn zeer slechte gezondheidstoestand op mijn 62 jarige leeftijd mijn absolute dood.


ongemakken

Ik ruik de dood en voel hem aankomen. Ik begrijp mijn eigen lichaam niet meer, in die zin hoe het mogelijk is dat ik nog leef. Ik leef nog, maar vraag niet hoe.
Elke dag ben ik inmiddels vele uren kwijt aan de ongemakken ten gevolge van mijn ernstige gezondheidsproblemen. Gezondheidsproblemen veroorzaakt door de beestachtige klokkenluidersvervolging die Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek (waaronder de rechtspraak) al zo veel jaren op mij toepast. De angst, over hoe dat nu straks op straat moet met die ongemakken is onbeheersbaar en veroorzaakt nog meer stress. Ik heb een intense hekel aan het leven gekregen.
Vele anderen, vinden het blijkbaar een goede zaak, dat ik nog steeds 'van mij aftrap' en ook voor anderen opkom die door de overheid kapot worden gemaakt. Die lieve mensen steken mij regelmatig een hart onder de riem en sporen mij aan om vol te houden. Dat is dan ook het enige wat mij nog even op de been houdt.  


Joden
Mijn vader vertelde dikwijls over de 2e wereldoorlog die hij bewust heeft meegemaakt. Mijn vader vertelde vaak over de Joden die in de periode 1940-1945 in voortdurende angst onzekerheid en intense vernedering leefden. Angst om het huis uit gesleurd te worden. Angst voor wat er daarna zou met hun zou gaan gebeuren.
Meer en meer en nog duidelijker, voel ik aan wat dat allemaal voor die Joden heeft betekend. Al meer dan 6 jaren leef ik in die zelfde angst, onzekerheid en intense vernedering.

Gaskamers | Helium Gas
Geen gaskamer voor mij of al die anderen die dagelijks na vonnissen van criminele rechters voor de heersende klasse de straat op worden geflikkerd. Wel vraag ik mij af, hoeveel van de meer dan 400 medemensen die, ten gevolge van beslissingen van de overheid en misdadige uitspraken van rechters jaarlijks zelfmoord plegen, dat doen door gebruik te maken van dit gas >>> Helium Gas


Adolf Hitler
De angst, onzekerheid, verdriet en vernedering voor de Joden in de periode 1940-1945 werd veroorzaakt door de enorme hekel die Adolf Hitler en zijn aanhang aan Joden had. De angst, onzekerheid, verdriet en vernedering voor een groot deel van het klootjesvolk in deze jaren wordt veroorzaakt door rechters en raadsheren, die in het voordeel van grote partijen meedogenloos door misdadig deurwaarderstuig zo'n 20 gezinnen per dag op straat laat sleuren.
Ik ga het straatleven absoluut niet overleven. Vele wanhopigen gingen mij voor en zijn reeds door 'edelachtbare' huurmoordenaars ten voordele van de heersende klasse de dood ingedreven ofwel vermoord. Kom daarom alstublieft in grote getale naar onderstaande herdenking. 

Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

zaterdag 22 augustus 2015

ZWAAR HARTPATIËNT MOET EN ZAL VERDER KAPOT

Gisteren berichten wij:


Door inzet van diverse organisaties hongerweekend voor de familie Faasen voorkomen.

Vreugde van zeer korte duur vanwege sarcastische aanschrijving van deurwaarderstuig.   

Onderstaande e-mail die wij naar het bewindvoerdersbureau Melse Wassink uit Ede en het Nijmeegse deurwaarderskantoor Jansen & Jansen stuurden verteld het verhaal. 

E-mail:

Mevrouw Karin Wever,
Op donderdag 20 augustus jl. heb ik u gebeld inzake een e-mail afkomstig van u.
Het betrof een e-mail die u op diezelfde dag naar de familie Faasen heeft gezonden.
In die mail loog u de familie Faasen voor, dat de belastingdienst beslag heeft gelegd op de (gedeeltelijke) uitkering van de heer Faasen. Daardoor, zo loog u verder, kon u als bewindvoerder van 'Melse Wassink, Bureau voor bewind & Curatele', geen zogenaamd leefgeld aan de Faasens overmaken. U vond het wel vervelend zo huichelde u in uw mail nog, maar u kon er verder ook niets aan doen.

Ik heb u inzake die mail op die donderdag 20 augustus rond 11.00 uur opgebeld.
U wilde er met mij niet over praten en zou melding maken van mijn gedrag zo dreigde u en smeet op zeer onbeschofte wijze uw 'Melse Wassink-telefoon' op de haak.
Dit alleen al, was een reden om een artikel over uw abjecte gedrag op mijn website te plaatsen mevrouw Karin Wever.

Veel meer nog, maakte ik mij zorgen over de familie Faasen en heb vooral daarom dit artikel op mijn website gepubliceerd: >>> Poging tot Moord op diabeet en zwaar hartpatiënt door Bureau voor Bewind & Curatele.

Het artikel heb ik in het kader van hoor en wederhoor apart naar u toegezonden zoals u wellicht heeft gemerkt.

Onmiddellijk daarna zijn de organisaties >>> Break the System en >>> WilNu in actie gekomen en hebben u ook benaderd.

Hele, hele lieve mensen van >>> http://www.stichtinguitdebrand.nl die meer gevoel in hun pinknagel hebben, dan u in uw hele a-sociale 'bewindvoerders'-lijf, zijn helemaal vanuit uit Delft naar Arnhem gereden om de Familie Faasen een voedselpakket te schenken! Ook bij de voedselclub voor noodsituaties in Schiedam
van >>> Nannetje van Brandwijk is een noodpakket opgehaald en bij de Familie Faasen afgeleverd. Hulde aan al deze fantastische medemensen!

​Het uiteindelijke resultaat van alle bemoeienis van de organisatie's was, dat de Faasens 2 ​voedselpakketten hebben gekregen en u alsnog €85,- i.p.v. €70,- heeft overgemaakt aan de familie. Ik vraag mij af waar die extra 15 euro voor zijn.
Een goedmakertje misschien?
De gehele redactie van de website 'NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND' vraagt zich inmiddels af wat er toch allemaal gebeurd met het inkomen van Henk Faasen.
Wij houden vanaf nu 'Melse Wassink, Bureau voor bewind & Curatele' in de zaak Faasen sterk in de gaten mevrouw Weber en eisen dat de Faasens vanaf nu krijgen waar zij recht op hebben >>> De beslagvrije voet!!!

De vreugde bij de familie Faasen over de na veel moeite verkregen noodzakelijke eerste levensbehoeften was van zeer korte duur! Opnieuw stress, stress en nog eens stress. Dit na het legen van de brievenbus zaterdagmorgen 22 augustus. En u weet het wellicht mevrouw Wever, stress is absoluut niet goed voor een zwaar hartpatiënt!

Nu vandaag weer op deze zaterdagmorgen, slechts één dag na de voor vele betrokkenen, door u veroorzaakte hectische vrijdag mevrouw Wever, werd de
familie Faasen geconfronteerd met een misdadig opgestelde tekst in een brief van
>>> gewetenloos deurwaarderstuig. De deurwaarder, de slotenmaker en ook de politie komen aanstonds in actie tijdens de komende inbeslagname van spullen die niet eens van de familie Faasen zijn. Dit als de armlastige Faasens niet binnen enkele dagen €1779,70 overmaakt aan een Nijmeegs deurwaarderskantoor.
Het schrijven waar dit op smalende, sarcastische wijze wordt aangekondigd is te lezen via de link >>> Deurwaarderskantoor Jansen & Jansen.

Tot relatie op dat schrijven van dat deurwaarderskantoor, wijs ik u op een voorliggend gerechtelijk schrijven, waaruit in een beslissing van de rechter blijkt dat u, mevrouw Karin Weber van bewindvoerderskantoor Melse Wassink, veroordeeld bent voor de kosten van het proces gevoerd tegen de familie Faasen. Wat ook inhoud geeft aan de verplichting, dat u als bewindvoerder geacht wordt het genoemde bedrag over te maken. Helaas concludeer ik, dat u ook hierin weer nalatig bent geweest, waarmee u de zoveelste chaotische situatie in de jarenlange schrijnende zaak Faasen heeft gecreëerd. Hier de beslissing van de rechtbank Arnhem die in relatie staat tot de bovenstaande brief van deurwaarder Jansen & Jansen >>> Beslissing

Wij en de familie Faasen gaan er van uit, dat het hier gaat om de achterstallige betaling van de proceskosten, die u had moeten betalen als financieel eindverantwoordelijke van de familie. Inzake de financiën wordt de familie Faasen
door u nauwelijks en op zeer verwarrende wijze op de hoogte gehouden, zodat er dan voor hen en ons, nog nauwelijks een touw aan vast te knopen is.

Deze e-mail aan u, wordt ook toegezonden aan o.a. nijmegen@jansen&jansen.nl.

De e-mail wordt tevens als artikel gepubliceerd op o.a. de website:
'NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND'

Ik wijs u er volledigheidshalve nadrukkelijk op, dat u uw dreigementen naar ons toe in het vervolg achterwege kunt laten. Wij zijn inmiddels heel wat gewend en deinzen echt niet terug voor uw spierballentaal. Wij blijven de familie Faasen ondersteunen inzake het immense onrecht wat hen wordt aangedaan.

Met verontschuldigde achting,

Melder van Misstanden
Journalist
Nico van den Ham


Dit artikel is in het kader van openheid en hoor en wederhoor aan de onderstaande adressen apart toegezonden:

k.wever@melsewassink.nl info@melsewassink.nl
nijmegen@janssen-janssen.nl 

donderdag 20 augustus 2015

Poging tot Moord op diabeet en zwaar hartpatiënt door Bureau voor Bewind & Curatele

Melse Wassink, Bureau voor bewind & Curatele tracht voor zoveelste maal Henk Faassen de dood in te jagen!

Bed en bad voor de Faasens, maar vanwege de misdadige werkwijze Melse Wassink weer geen brood!


 Grote wanhoop en stress, stress en nog eens stress  voor diabeet en zwaar hartpatiënt, vanwege opnieuw geen eten
 komend weekend.Louche Bedrijven van Richard Melse onder hoofd-telefoonnummer 0318-843483 volstrekt onbereikbaar.

Zelfmoordherdenking 19 september a.s. Den Haag
Mocht Henk Faasen een deze dagen sterven door de extreem misdadige werkwijze van bewindvoerder Richard Melse, van Melse Wassink, Bureau voor bewind & Curatele B.V. uit Ede, dan gaan wij Henk bij wijze van uitzondering tijdens de komende Nationale Zelfmoordherdenking toch herdenken. Zelfmoordslachtoffers, die in uiterste wanhoop zijn gebracht door beslissingen van de overheid en corrupte rechters. Henk heeft zich dan weliswaar niet zelf van kant gemaakt, maar bij wijze van uitzondering zal Nico van den Ham wel een toespraak over Henk gaan houden voor het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 Den Haag op 19 september a.s. vanaf 14.00 u. 

Wat is er aan de hand?
Ruim 6 jaren geleden is de familie Faasen door meer dan heftige gezondheids- problemen van zowel Henk als zijn vrouw Marjo in grote problemen gekomen. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de familie. Meerdere malen zijn de Faasens hun woning uit gesleurd, zoals dat zo'n 20 keer per dag in ons 'keurig' Nederland ook bij vele anderen gebeurd. Onlangs is de familie vanwege burger-hulp nog net niet opnieuw op een camping of op straat beland.
Ook hier hebben wij uitgebreid >>> aandacht aan besteed.  


Leefgeld
Sinds april van dit jaar, krijgt de familie elke week een bedrag aan zogenaamd 'leefgeld'. Dat komt neer op een bedrag van 70 euro per week, waarvan zij moeten leven met 3 personen en een paar hele lieve honden. Honden waar zij, zoals dat ook moet, heel erg gesteld op zijn! Al meerdere keren is het voorgekomen, dat er (meestal vlak voor het weekend) geen 'leefgeld' over wordt gemaakt aan de familie. Verantwoordelijke daarvoor is het 'bewindvoerdersbedrijf' van Richard Melse. Richard Melse die wij overigens persoonlijk kennen. Vanmorgen kreeg de familie Faasen, weer vlak voor het weekend, van medewerkster Karin Weber van dat bedrijf van Richard een E-mail. Let wel, Karin werkt niet op vrijdag!

Hier onder de inhoud van de e-mail:

___________________________________

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: Karen Wever - Melse Wassink <k.wever@melsewassink.nl>
Datum: 20-08-2015 09:35 (GMT+01:00)
Aan: "'h.faasen'" <h.faasen@gmail.com>
Onderwerp: leefgeld

Henk en Marjo,

Zoals vorige week al aangegeven is er onvoldoende saldo om het leefgeld te kunnen overmaken.
Ondanks ons bezwaar van beslaglegging hebben wij nog geen reactie van de belastingdienst ontvangen.

Ik vind dit erg vervelend maar kan jullie niet anders melden.

Met vriendelijke groet,

Karen Wever

teammanager

Telefoon: 0318 – 742 641 (Team 1; bereikbaar tijdens telefonisch spreekuur)

Melse Wassink, bureau voor bewind & curatele B.V.
Postbus 86 | 6710 BB Ede | 0318-843483 | www.melsewassink.nl

mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag

ons telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 11.00 uur – 12.30 uur en van 13.30 uur – 14.30 uur

Einde e-mal bericht__________________________________


De Hersens van Henk Faasen
Omdat het voor Henk best wel vernederend is, om het volgende hier zo allemaal te vermelden, publiceren wij hier met pijn in het hart dat Henk Faasen diabeet is en daardoor bij regelmaat voedsel nodig heeft om niet in de problemen te komen.
Henk Faasen is ook zwaar hartpatiënt. Henk zijn hart kan de voedselproblemen, die bij een diabeet ontstaan als er niet regelmatig eten voorhanden is, mogelijk niet aan.
Aan Henk Faasen zijn hersens mankeert helemaal niets (wat we dan wel weer zonder pijn in het hart opschrijven) en ziet daardoor al jaren het onvoorstelbare, misdadige onrecht wat hem wordt aangedaan.

Het Hart van Henk Faasen
Henk kan al dat onrecht niet aan en windt zich daar ontzettend over op! Dat is dan weer uitermate slecht voor het hart van Henk en daarom hebben wij vanmorgen gebeld met Karin Wever. Karin is team manager van het bewindvoerders-kantoor Melse Wansink. Karin is degene die de bovenstaande e-mail van een paar regels naar de Faasens heeft gezonden. Een e-mail met de door ons  'vrij vertaalde' misdadige mededeling:
'Sorry hoor', geen vreten voor jullie de komende dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag ben ik er niet. Prettig weekend. Over 3 dagen, maandag dus, spreken we elkaar eventueel wel weer! 


Doorkiesnummer
Wij hebben Karin Wever, de team manager vanmorgen gebeld. Wever was vanmorgen tijdelijk en bij toeval bereikbaar op een doorkiesnummer, maar wilde ons niet te woord staan. Mevrouw Wever vond het 'heel ernstig dat wij haar belden en zou daar melding van maken!' We wachten af.

Bellen
Maandag zal Henk of Marjo Faasen, Karin Wever van het bewindvoerders kantoor Melse Wansink wel weer gaan bellen. Melse Wansink is telefonisch zeer moeilijk te bereiken zo hebben wij zelf gemerkt. Spannend voor Marjo en Henk, want het beltegoed van hun prepaid telefoon is bijna op! Op e-mails van de Faasens, waarin de familie schreeuwt om hulp, wordt zowel door Melse Wansink uit Ede, als de gemeente Arnhem en alle andere instanties waar de familie zich tot wendt, nauwelijks gereageerd.

Beslagvrije voet
Op een deel van inkomsten, de beslagvrije voet, van wie dan ook, mag nimmer geen beslag worden gelegd. Dat is zo in de Nederlandse wet bepaald! Maar ook in deze kwestie blijkt weer, dat met zo'n wetsartikel of internationaal verdrag, waarover eerst zorgvuldig is nagedacht voordat het werd getekend en geratificeerd, door instanties en rechters massaal de corrupte reet wordt afgeveegd als het er voor Jan met de pet er op aan komt.

Onvoldoende saldo
In de bovenstaande e-mail beweerd team manager Karin Wever van het louche bewindvoerders-kantoor Melse Wansink, dat zij nog geen reactie op het bezwaar van beslaglegging van de belastingdienst heeft ontvangen.
Er is helemaal geen beslaglegging van de belastingdienst zo blijkt uit het telefoongesprek in onderstaande Video. De blote poot van Henk in die video ziet er naar onze mening echt niet uit, maar het telefoongesprek zegt genoeg over hoe de familie wordt behandeld.   


Dit artikel valt geheel onder de verantwoordelijkheid van Webmaster, Melder van Misstanden Nico van den Ham

In het kader van hoor en wederhoor wordt dit artikel apart doorgestuurd naar o.a. de volgende adressen: 

k.wever@melsewassink.nl  info@melsewassink.nl

maandag 17 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 9

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (Verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!
Terugblik
In de vorige 8 delen beschreef ik o.a. de onmenselijke klokkenluidervervolging die op mij toegepast wordt. Het massale misdadige gesjoemel door rechters en advocaten in de rechtbanken ten voordele van grote bedrijven en organisaties.
Het belangrijkste waar ik over schreef, is dat ik op 6 februari 2015 een lange middag in 2 rechtszittingen mijn rechtszaken zonder procesvertegenwoordiging heb gevoerd.


Corrupte advocaat
Ik heb tijdens de zitting waar mijn wrakingsverzoek van de corrupte Amsterdamse raadsheren mr. L.A.L. Dun, mr. G.G. Kleene-Eijk en mr. M.L.D. Akkaya werd behandeld, er in mijn >>> pleitnota de nadruk op gelegd, dat raadsheer mr. Dun tijdens de zitting op 5 december in het Amsterdamse gerechtshof mij, de in collusie gespecialiseerde, advocaat mr. B. Meijer langdurig aan het opdringen was.
In meerdere wetsartikelen en internationale verdragen is nadrukkelijk bepaald, dat rechters aan iemand die door hen berecht wordt geen advocaat mogen toewijzen. Onder andere in artikel 6 van het EVRM, lid 1 onder 3 en in het artikel 14, lid 3, onder b en d van het 
International Covenant on Civil and Political Rights ligt dat nadrukkelijk verankerd!

Afgewezen
Zoals dat bijna altijd het geval is, als Jan met de Pet een rechter wraakt, zijn beide wrakingsverzoeken afgewezen. 
In de motivering van de afwijzing van het wrakingsverzoek, wordt door de justitiële schurken met geen woord gerept, over dat aan mij opdringen/toewijzen door raadsheer mr. Dun van advocaat mr. B. Meijer, terwijl dat nou juist een van de zwaarwegende gronden voor mij was om het partijdige, corrupte hof te wraken.

Wrakingsverbod
Ook kreeg ik een verbod om opnieuw te wraken, als de grond van dat wraken een nieuwe weigering van een verzoek zelf opnamen te maken van mijn eigen zitting betreft. Daarmee word door het criminele Toga Tuig de suggestie gewekt, dat ik zo'n verzoek al eerder heb ingediend. De enige werkelijke waarheid is, dat niet ik heb verzocht opnamen te maken, maar de meegekomen journalist. Ik weet dat je, je eigen zitting niet op mag nemen en zal daar dan ook nooit toestemming voor vragen!
Maar zoals dat
 gaat in gerechtelijke schriftelijke afwijzingen/beslissingen, worden door de Edelachtbaren Rechterlijke Schurken schaamteloos leugens opgeschreven. Daarentegen worden feiten, die in het voordeel van Jan met de Pet zouden kunnen zijn, opzettelijk verzwegen. 

Aangifte bij Hoofdofficier van Justitie

Na het ontvangen van de beslissingen en de processen-verbalen van de wrakingszaken in Den Haag, heb ik aangifte gedaan tegen de corrupte raadsheren mr. J.W. van Rijkdom, mr. M.J. van der Ven, mr. J.A. van Kempen en griffier mr. A.R. Vonk wegens valsheid in geschrifte en oplichting. Ik heb die aangifte schriftelijk gedaan bij de hoofdofficier van justitie. Ik heb de aangifte tegen ontvangstbewijs laten afleveren in den Haag, aan de balie waar het afgeleverd moet worden!

College van procureurs-generaal

Van de Hoofdofficier van Justitie heb ik geen antwoord gekregen. Mijn aangifte is na aflevering aan de centrale balie van het gerechtshof in Den Haag per ongeluk opzettelijk door het personeel van die balie naar het College van Procureurs-Generaal, die in het zelfde gebouw gehuisvest is, doorgezonden. Geloof het of niet, dat college heeft (in plaats van diegene waar ik mijn schrijven aan heb gericht, de hoofdofficier van justitie!) afwijzend, gereageerd met, citaat: "Het feit dat een bepaalde weergave van de feiten, niet geheel strookt met uw beleving hiervan, maakt niet dat er sprake is van oplichting en valsheid in geschrift. Het College, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, behandelt geen zaken en zou uw brief aan het Haagse Parket hebben kunnen overdragen. Nu echter direct duidelijk is dat er geen sprake is van strafbare feiten, ziet het College daar in dit geval van af. Het Haagse parket zou tot een zelfde oordeel komen" einde citaat. Allemaal in 'keurig Nederland'.

Klacht president gerechtshof
Ook bij de president van het gerechtshof heb ik een klacht over de criminele raadsheren ingediend. Als antwoord op die klacht kreeg ik van de president
mr. L. Verheij van het Haagse gerechtshof het antwoord, dat de klacht niet in behandeling wordt genomen, omdat over de inhoud, de motivering en de wijze van totstandkoming van een rechterlijke beslissing niet geklaagd kan worden.
Klachten over de abjecte werkwijze van criminele rechters en raadsheren, hun leugens en het verzwijgen van feiten in het voordeel van Jan met de Pet in het voordeel van de grote tegenpartij, worden schaamteloos van de hand gewezen!

Dat betekend dat burgers op gronden van leugens van Crimineel Toga Tuig veroordeeld worden
. Reguliere gecensureerde staatsomroepen zoals de NOS zwijgen hierover en de politiek geeft geen antwoord als ik of wie dan ook daarom vraagt. Allemaal in het Verkapte Schurken Regime Nederland.


Uw beleving
Zo dekt het staatstuig elkaars vuile zaakjes af en zo wordt Jan met de Pet geminacht en kapot gemaakt! Een brief (intern) niet doorzenden naar de geadresseerde en in plaats daarvan de aangifte beantwoorden met o.a. de woorden 'in uw beleving'.
Met andere woorden, onze werkwijze is correct, het is uw beleving mevrouw/ mijnheer, tekens maar weer. 'In uw  beleving' een paar woorden, die heel veel gebruikt worden in gerechtelijke beslissingen. Één van de vele toegepaste vuile werkwijzen van criminele rechters om in opdracht van de >>> heersende klasse, de onderworpenen, zoals het Toga Maffia het klootjesvolk ziet, de mond te snoeren, te minachten en volledig kapot te maken. Hoezo, 'er werken bij het OM en de rechtspraak ook integere mensen?' Waarom staan die dan niet op en doen hun mond niet open? 


Schurken Regime
Opnieuw is ook weer in deze kwestie onomstotelijk komen vast te staan, dat criminele raadsheren, als zij in opdracht van een grote organisatie Jan met de Pet kapot moeten maken, hun corrupte reet af vegen met elk wetsartikel en internationaal verdrag wat hun niet van pas komt. Het o.a. hierboven beschreven veel leed en ellende veroorzakende crimineel Toga Tuig, heeft van Nederland een verkapt schurken regime gemaakt. Politiek en de volksverlakkende massamedia zoals de NOS, Een Vandaag, Nieuwsuur, Brandpunt, Vandaag de Dag en Text-TV zwijgen, terwijl van veel goedwillende mensen het leven door deze overheids-criminelen volledig is en wordt verwoest. 


Onderzoek
Elke rechterlijke uitspraak/beslissing, met in de motivering van een vonnis ook maar één leugen van zo'n corrupt stuk staatsvuil, kan verwoestend zijn voor de gedaagde. Dergelijke gerechtelijke beslissingen zouden dan ook nietig moeten worden verklaard! De vraag is echter door wie? Ik heb het over civiele zaken, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor strafzaken! Rechters die het laatste beslissende woord hebben, die ten voordele van de heersende klasse liegen en bedriegen, zijn gevaarlijke staatscriminelen voor het klootjesvolk. Criminelen die meer leed en ellende veroorzaken voor Jan met de Pet dan alle gewelddadige woningovervallers, Holleeders, motorclubs en andere burgercriminelen bij elkaar. Ik ben er van overtuigd, dat als terdege eerlijk onderzoek zou worden verricht naar corruptie onder rechters, griffiers, ander gerechtelijk personeel, maar zeker ook advocaten, de rechtbanken onmiddellijk gesloten konden worden en het hierboven beschreven criminele tuig opgesloten zou moeten worden. 


Geheime rechtszittingen
Na de afwijzingen van de klachten over en de aangifte tegen de criminele raadsheren, ontdekte ik bij toeval dat er in het geniep rechtszittingen in mijn hoger beroep zaak werden en nog steeds worden georganiseerd. Het Amsterdamse gerechtshof weigert mij te informeren over mijn rechtszaken die plaatsvinden. Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn, die nu denken dat ik doorgedraaid ben door dit op te schrijven, want zoiets gebeurd niet in 'keurig Nederland'. Maar het gebeurd wel. Ik heb griffierechten moeten betalen en hoge andere (reis)kosten gemaakt vanwege deze procedure en ik wordt nu op deze wijze ten voordele van de misdaadgroep Stadgenoot opgelicht.
Op 3 april 2015 heb ik mij daar schriftelijk zeer uitgebreid over beklaagd. Ik kreeg daar op 7 april per brief van een paar regels wel antwoord op, maar toen was de zitting al geweest. Er werd mij medegedeeld dat ik mij zelf niet mocht verdedigen. 


Door Nico van den Ham

Wetsartikelen en Internationale Verdragen
In deel 10 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!' gaat het uitsluitend nog over briefwisselingen tussen mij en het misdadige Amsterdamse Gerechtshof.
Nog meer geheime rechtszittingen. Mensenrechten, de volstrekte zinloosheid van nationale wetsartikelen en het door de Nederlandse Staat ondertekenen en ratificeren van internationale verdragen.
   

Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

vrijdag 14 augustus 2015

Zelfmoord Herdenking 19 september 2015 Den Haag

Zelfmoorden, ong. 500 per jaar, ten gevolge van besluiten van overheid en vuile vonnissen van corrupte rechters ten voordele van de >>> heersende klasse.

Klik op de pijl in het midden van de promotievideo hieronder en kom alstublieft!Organisatie:
aanmelden:
>>> Wil Nu


Een doodskist, een lijkwagen, kistdragers, een trompettist
 en bloemen zullen van de zelfmoordherdenking een
 plechtig gebeuren maken.

Nabestaanden van de overledenen zullen spreken.

De dood ingedreven door de overheid, misdaadgroepen
 zoals Deurwaarders, Bureau Jeugdzorg, Woningcorporaties, Louche Hypotheekverstrekkers, en ander
abject Groot-Graaituig, in samenwerking met
tot op het bot Verrotte Corrupte Rechters!

Rechters, u weet wel, die van het laatste beslissende woord! 

De tekst van dit artikel én de inhoud van de video in dit artikel valt geheel onder verantwoordelijkheid van webmaster, melder van misstanden, Nico van den Ham!

woensdag 12 augustus 2015

Duizend Euro boete voor dakloze Ranjana, voor het slapen in een portiek in Amsterdamse Grachtengordel

Ranjana is gisteren door rechter mr. von Meyenveldt veroordeeld tot het betalen van €70,- boete. Voor Ranjana voelt dat als duizend euro en misschien nog wel meer! Ranjana loopt al jaren op straat zonder uitkering. Sinds kort heeft Ranjana dan een schamele daklozenuitkering. Geen enkele hulp voor Ranjana, maar officier van justitie en rechter trachten Ranjana nog verder kapot te maken.

Steve Brown in onderstaande Video van Vitalifeiten 

maandag 10 augustus 2015

Jaarlijkse Nationale Zelfmoordherdenking | Den Haag

 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!'
deel 9 opgeschort naar 
later in deze week! Voor diegenen
die geïnteresseerd zijn in
de grootste, meest leed en ellende veroorzakende misdaadorganisatie van het Nederlandse Schurken Regime, er komt ook nog een deel 10 !

Onthullingen over criminele rechters en raadsheren, die ten voordele van misdaadgroepen, zoals misdaadbanken, woningcorporaties en ander graaituig, goedwillende Nederlandse burgers meedogenloos hun leven volledig verwoesten en/of haar slachtoffers, meer dan 400 per jaar
volstrekt gewetenloos de dood (zelfmoord) indrijven.

Eerst morgen het onderstaande en later een verslag daarvan: 

Onder het motto 'Hoe maken wij Ranjana nog meer kapot' staat de dakloze Ranjana dinsdag 11 augustus om 11.30 uur terecht vanwege het zeer 'ernstige delict', dat zij op straat zou hebben geslapen!

Zie ook de video met Ranjana boven in de rechter kolom! 

Kom alsjeblieft zoveel mogelijk naar de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220 
om onze lieve (dakloze) Ranjana te steunen!

De rechtbank Amsterdam ligt NIET schuin achter het centraal station, maar ligt aan de Parnassusweg!!!


Bezoek de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

zondag 9 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 8

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!

Terugblik
In de vorige 7 delen beschreef ik o.a. de onmenselijke klokkenluidervervolging die op mij toegepast wordt. Het massale veel leed en ellende veroorzakende misdadige gesjoemel door rechters in de rechtbanken ten voordele van grote bedrijven en organisaties. Advocaten die deel uit maken van het door en door corrupte Nederlandse rechtssysteem. Ik schreef over de minister van buitenlandse zaken betutteling huichelaar Bert Koenders, die niet op kwam dagen op de zitting van de wrakingskamer in het gerechtshof Den Haag op 6 februari 2015. Tot slot schreef ik in deel 7 over de wraking van diezelfde wrakingskamer, omdat de zitting niet mocht worden opgenomen. Nu ga ik verder met de behandeling van dát verzoek tot wraking die diezelfde middag nog plaatsvond.

Wraking Wrakingskamer

'Nadat de voorzitter van de 1e wrakingskamer die ik had gewraakt de zitting had gesloten, hadden ze bij het gerechtshof Den Haag al na een half uur een 2e wrakingskamer opgetrommeld. Die wrakingskamer werd voorgezeten door mr. A.A. Schuering en de de 2 andere raadsheren waren mr. W.M.G. Visser en mr. M.E. Honée, bijgestaan door griffier mr. F.A. Mijnmans. 

Verzoek opnamen maken
Voorzitter mr.  Schuering opende de zitting en ook deze raadsheer onderbrak ik weer onmiddellijk met het verzoek eerst de journalist aan het woord te laten.
De journalist en ik waren tijdens de schorsing naar de centrale balie van het gerechtshof gegaan om te vragen of een medewerker van persvoorlichting ons te woord wilde staan. Dat gebeurde en opnieuw vroeg de journalist toestemming om,
nu deze, zitting op te mogen nemen. Dat kon zo snel niet worden beslist vertelde de persvoorlichting, maar het hoofd van de beveiliging de heer A.P. de Lange werd wel naar de rechtszaal gedirigeerd en die mocht van voorzitter Scheuring zijn zegje doen. De Lange mocht van de rechter vertellen, waarom de journalist en ik zelf, bij het binnenkomen van het gerechtshof als terroristen waren behandeld en waarom onze apparatuur in beslag was genomen. Na langdurig zinloos justitieel gebral daarover, werd ook deze zitting weer geschorst voor beraad.


Lange dag
Al het gedoe over de toestemming van het wel of niet mogen opnemen van de zittingen nam uren in beslag. Al die uren zat er een ander slachtoffer van de corrupte rechtspraak te wachten en die had ik tijdens de schorsing uitgenodigd ook maar op de publieke tribune plaats te nemen. Ik beloofde hem wel, dat ik in de hoedanigheid als journalist, die zitting van hem dan ook te zullen opnemen. Althans als daar toestemming voor zou komen. 

Hervatting met opname's 
Het beraad van de raadsheren was voorbij en de zitting werd hervat. Willekeur is een van de duidelijke kenmerken van onze corrupte rechtspraak, dus de zitting mocht worden >>> opgenomen.  De 1e zitting mocht absoluut niet worden opgenomen, de 2e wel. De enkelen die net zoals ik, veel rechtszaken van anderen bezoeken of zelf herhaaldelijk voor de schurken in jurken moeten verschijnen, voor mij zelf geldt beiden, zijn over dit soort beslissingen helemaal niet meer verbaast. Wij weten dat gerechtelijke procedures, als het om het klootjesvolk tegen grote machtige partijen gaat, misdadige >>> showprocessen zijn.

Camera's

De oorspronkelijke zitting in het Haagse gerechtshof begon om 13.30 uur. Er was voor de behandeling ongeveer een half uur uitgetrokken. Er zat nog iemand ook voor een wrakingszitting te wachten. Het was inmiddels 16.15 uur. Voorzitter mr. Scheuring wilde nu toch wel heel snel met de zitting verder, maar had opnieuw een probleem. Scheuring had toestemming gegeven opnamen te mogen maken, maar onze camera's waren in beslag genomen. Wij moesten eerst weer terug naar het onvriendelijke gewapende bewakingspersoneel om onze camera's op te halen. Al met al heeft dat ook weer een half uur in beslag genomen, want ook die wilden hun belangrijkheid nog een keer laten gelden en dan duurt het lang, heel lang.  

Criminele Organisatie
Na het opstellen van een camera kon de zitting dan eindelijk beginnen. Alles wat er is gezegd tijdens die zitting is te horen in de video in dit >>> artikel Het meest belangrijke vastgelegde feit in ook weer deze wrakingsprocedure is, dat ik zelf mijn pleidooi kon voeren tijdens deze zitting van een meervoudige kamer! Ik heb een lange middag voor een meervoudige kamer mijn eigen rechtszittingen gevoerd zonder advocaat! Voor diegenen die echt willen weten hoe misdadig verrot de Nederlandse rechtspraak is, is het belangrijk het hiervoor onderstreepte goed te onthouden en het volgende deel, deel 9 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!' ook te lezen.
Ik kom in dat laatste deel van deze serie uitgebreid terug op de hierboven vaststaande feiten en zal opnieuw bewijzen, dat de rechtspraak de grootste, meeste leed en ellende veroorzakende criminele organisatie is die Nederland kent!


Wrakingsverzoek afgewezen
Zoals dat op een enkele uitzondering na altijd gebeurd en dus te voorspellen is, werd het wrakingsverzoek afgewezen. Dat is te zien en te horen in de >>> opnamen van die zitting. Mr. Scheuring liet het dossier liggen zo zei hij tot slot, dan konden de raadsheren die ik had gewraakt onmiddellijk vanuit de zaal weer plaatsnemen op hun zetels en verder gaan met datgene wat zij uren geleden van plan waren.
En zo gebeurde het ook. De behandeling stiekeme schijnvertoning inzake mijn wrakingsverzoek van de Amsterdamse raadsheren
mr. L.A.J. Dun. mr. C.G. Kleene -Eijk en mr. M.L.D. Akkaya kon na uren vertraging beginnen. Ik las mijn >>> pleitnota voor, de andere klassen-raadsheren hadden geen vragen meer en de stiekeme voorzitter Van Rijkdom had zijn doel bereikt en sloot de zitting.

Nog een zitting 
Daarna heb ik samen met mijn aanhangers nog de zitting van de man die de hele middag heeft zitten wachten bijgewoond. Ook voor deze zitting heeft de journalist evenals ik zelf weer toestemming gevraagd om die zitting op te mogen nemen.
Maar ook hier gaven de mrs. J.W. van Rijkdom, 
mr. M.J. van der Ven en mr. J.A. van Kempen geen toestemming voor. Zo min mogelijk pottenkijkers in de rechtszaal geldt ook voor dit corrupte Toga Tuig Trio. Toga Tuig dat er uitsluitend zit voor de grote heersende klasse en niet voor een eerlijke behandeling van het klootjesvolk waarmee de heersende klasse een geschil heeft. 

Door Nico van den Ham

Mensenrechten
In deel 9 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT' gaat het niet meer over rechtszittingen in deze hoger beroep zaak. Rechtszittingen inzake mijn persoon in deze hoger beroep zaak worden nog wel gevoerd, maar daar wordt ik niet meer voor uitgenodigd en vinden plaats in het geniep! Ik heb griffierechten betaald en vele, vele andere kosten, maar mag mijn eigen zittingen niet meer bijwonen! Al mijn belangrijke mensenrechten zijn van mij afgepakt door het Misdadige Zwarte Toga Tuig. Daar over meer in het laatste deel, deel 9 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT' Mogelijk komt er nog een deel 10.   

Bezoek ook de 2e  Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

zaterdag 8 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 7

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!

Terugblik
In de vorige 6 delen beschreef ik o.a. de jarenlange beestachtige klokkenluider- vervolging die op mij toegepast is. Het massale gesjoemel door rechters inzake verplichte processen-verbalen van terechtzittingen. In overleg met corrupte rechters misbruik maken van het procesrecht door grote organisaties. Advocaten die deel uit maken van het intens corrupte Nederlandse rechtssysteem. Minister van buitenlandse zaken betutteling huichelaar Bert Koenders enz. enz. Nu ga ik verder met de behandeling van het verzoek tot wraking wat ik deed ter terechtzitting showproces op 5 december 2014 zoals ik dat heb beschreven in >>> deel 5.

Den Haag
Op 6 februari om 13.30 u. begon de wrakingszitting in het gerechtsgebouw Haagse showtheater. Nadat wij ons hadden aangemeld verscheen er extra politie.
Een meegekomen journalist had een aanvraag ingediend voor het maken van geluid en beeldopnamen. Zowel de journalist en ik zelf hadden camera's bij ons. Onze tassen gingen door de scan-tunnel en onze camera's werden, gelet op de reactie van het bewakingspersoneel, aangemerkt als 
Kalasjnikovs. Wij moesten in een hoek gaan staan en mochten, geloof het of niet, niet bewegen. Onze handen moesten zichtbaar blijven. De overige mensen die voor mijn zitting kwamen werd toegeschreeuwd dat zij moesten doorlopen naar een verderop gelegen ruimte. Nadat wij heel veel uitgelegd hadden en papieren hadden getoond, werden onze camera's in beslag genomen. 

Zitting
De camera's waren in beslag genomen, dus de zitting kon beginnen vond voorzitter
mr. J.W. Rijkdom. Ik vroeg onmiddellijk of er nog even gewacht kon worden, omdat minister Koenders er nog niet was. Ik legde de raadsheer uit wat er was gebeurd in
>>> Turkije. Ik stelde dat Bert Koenders het toch niet kon maken andere landen alsmaar op de vingers te tikken, bijvoorbeeld omdat daar een journalist is gearresteerd die stiekem een foto in een Turkse Rechtszaal had gemaakt, terwijl de situatie in de Nederlandse rechtszalen veel schrijnender is en hij daar zijn mond niet over opendoet. Mr. J.W. Rijkdom is gelet op zijn leeftijd, een rechter met ervaring en weet goed hoe verrot het Nederlandse rechtssysteem, waar hij deel van uitmaakt, is en voorspelde dat hypocriet Bert Koenders niet zou komen. 'Ons kent ons' zullen we maar zeggen. 'Wij vallen elkaar niet af mijnheer Van den Ham', kon ik de justitiële schurk 'zien denken'.


Onomstotelijk bewijs! rechtspraak corrupt
Het meest belangrijke vastgelegde feit in deze wrakingsprocedure is, dat ik zelf mijn pleidooi kon voeren tijdens deze zitting van een meervoudige kamer. In deel 8 kom ik hier uitgebreid op terug en zal ik opnieuw bewijzen, dat de rechtsspraak de grootste, meeste leed en ellende veroorzakende criminele organisatie is die Nederland kent! Geen enkele Holleeder, motorclub of gewelddadige woningovervallers-bende, richt zoveel leed en ellende aan, als het criminele Zwarte Toga Tuig dat in civiele procedures tegen Jan met de Pet dat doet. In 2014 zijn er door burger-criminelen 'maar' 137 moorden gepleegd, terwijl de Toga Maffia met haar justitiële smeerlapperij meedogenloos en gewetenloos per jaar honderden wanhopige slachtoffers de zelfmoord injaagt! De reguliere media zwijgt en moet doen, alsof Nederland een keurige rechtsstaat is.

Perskaart
Voorzitter Van Rijkdom maakte haast en begon gelijk met de inhoudelijke behandeling van de wraking. De aanwezige journalist, die een aanvraag had ingediend voor het maken van opnamen werd genegeerd. Ik onderbrak de voorzitter en begon over het opnemen van de zitting. Daarom kreeg eerst de journalist het woord en die legde uit dat hij een aanvraag had ingediend. Raadsheer Van Rijkdom, bedacht snel een smoes, zoals dat vrijwel altijd gaat als de eerlijke media een zitting op wil nemen en legde uit smoesde dat het verzoek niet overeenkomstig met de persrichtlijnen was ingediend. Ook voerde Van Rijkdom aan dat er geen perskaart was getoond.
Mr. Van Rijkdom weet dat eerlijke journalisten absoluut geen staatsperskaart willen hebben. Van Rijkdom weet ook dat een journalist geen perskaart hoeft te hebben om journalist te zijn. Wij bleven protesteren en wilden dat de zitting opgenomen zou worden.


Schorsing
Voorzitter schorste daarop de rechtszitting schijnvoorstelling en ging te samen met de andere leden van de wrakingskamer mr. M.J. van der Ven, mr. J.A. van Kempen en griffier mr. A.R. Vonk naar de ruimte achter de rechtszaal voor beraad om nieuwe smoesjes te bedenken ter motivering van het afwijzen van het verzoek.


Misdaadgroep
Nederlandse rechters zijn er vrijwel uitsluitend voor de belangen van de grote partijen, zoals misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en zetten dan ook alles op alles om de vuile belangen van zo'n organisatie veilig te stellen. Het Hof kwam terug van beraad en wees het verzoek voor het opnemen van de zitting opnieuw af. Nieuwe smoesjes hadden de raadsheren Van Rijkdom, Van der Ven en Van Kempen zo gauw niet kunnen vinden en motiveerden hun afwijzing op de zelfde gronden, zoals Van Rijkdom die al voor de schorsing naar voren had gebracht. 

Wraking van de wrakingskamer
Vanwege het niet toestaan van het maken van opnamen wraakte ik vervolgens ook de wrakingskamer. Als grond voor het wraking voerde ik aan: 'Zittingen dienen zo openbaar mogelijk te zijn en derhalve behoren er ook film-en/of geluidsopnamen gemaakt te kunnen worden. Omdat daar geen toestemming voor wordt verleend, vind ik dat het hof daarmee aantoont, dat het een en ander te verbergen heeft. Dat riekt naar vooringenomenheid ten gunste van de tegenpartij en daarom is wraking van dit hof op zijn plaats'. Het hele gedoe over het wel of niet opnemen heeft meer tijd gekost, dan de tijd die voor de zitting was gepland. De zitting werd beëindigd zonder dat er ook maar iets inhoudelijk was behandeld.
 

Door Nico van den Ham

Morgen in deel 8 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT' 
De behandeling van de wraking van de wrakingskamer in Den Haag. 

Bezoek ook de 2e  Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.