KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 26 december 2014

De geschreven kerst-toespraak van Nico van den Ham

Nico van den Ham
Vandaag wil ik mij graag tot U richten met een kerstgroet.

Met Kerstmis is het de gewoonte elkaar goede wensen te zenden in woorden, waarmee wij iets van onszelf willen geven en tevens aandacht schenken aan de ander.

Kerstmis inspireert tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van leven en geloof.


Nederland wordt uitsluitend nog gerund door criminele personen en organisaties zoals meerdere politieke partijen, kinderverkrachters met hoge staats-posities, woningcorporaties, deurwaarderstuig, misdaadbanken en instanties die meedogenloos, massaal kleine kinderen bij goedwillende ouders weg roven.


Zware, onder het gewone volk veel leed en ellende veroorzakende, (meest staats-) criminelen die op voorhand kunnen rekenen op de absolute en volledige steun van  
hun overkoepelende organisatie, de Intens Verrotte, Klassenjustitie Rechtspraak.

De Rechtspraak, het hoogste orgaan met het laatste beslissende woord, zou de laatste hoop moeten zijn voor belazerde, vernederde, vertwijfelde landgenoten die het slachtoffer zijn geworden, ofwel reeds zo goed als kapot gemaakt zijn door voornoemde (semi) overheids-criminelen. Echter, steeds duidelijker wordt zichtbaar dat de Rechtspraak en alle hulptroepen, die onderworpen aan de zijde staan van hun clientèle én hun zelf, zoals politie, staatspsychiaters en andere zogenaamde hulpverleners te samen het grootste gevaar vormen voor onze samenleving.

Vrij zijn van angst en vrees vormt de basis voor vrede. Veiligheid betekent niet een bestaan zonder risico's maar het besef beschermd te zijn. Als vertrouwen en zekerheid ontbreken, voelt men zich bang en bedreigd. Angst maakt een mens onvrij.
Dat is ook een van de redenen, dat de reguliere media de opdracht heeft te zwijgen over de enorme smeerlapperij bij de rechtspraak, zodat het grootste deel van de bevolking niet weet wat er werkelijk gaande is in onze Schurkenstaat.

Iedereen zou het recht moeten hebben op een menswaardig leven, uitstijgend boven het barre overleven. De rechten van de mens, zijn vastgelegd in onze grondwet, maar ook in internationale verdragen die weer boven onze grondwet staan.
Onze rechters en raadsheren vegen massaal, schaamteloos en openlijk hun corrupte justitiële reet af met die wetten en verdragen, als dat in het voordeel is van hun bevriende criminele elite schorem en hun onderdanige handlangers.


Veel van onze landgenoten hebben zich reeds ten gevolge van deze justitiële vuiligheid in grote wanhoop zelf om het leven gebracht en velen zullen nog volgen.
Op 10 december jl. hebben wij die zelfmoord-slachtoffers voor het paleis van Justitie in Den Haag herdacht. (Foto)


Ik wens u allenwaar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandig- heden ook zijn, een gezegend Kerstfeest.


Door onze kerst- en Klassenjustitieredactie, met medewerking van Henk Faasen


Apart naar onderstaande adressen toegezonden: 

e.van.der.laan@amsterdam.nl,  info@amstelhoeck.nl,  info@lovers.nl,   ganderiesen@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, j.boudewijn@hoeden-mulder.nl,  zembla@bnnvara.nl, info@peterfaber.nl
Jan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl>, pdehaas@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl,
mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, AT5 Info <info@at5.nl>, pers@amsterdam.politie.nl,
jack.druppers@amsterdam.politie.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl, orde@aova.nl, deborah@peterfaber.nl,
hoofdredactie@parool.nl, thomas.kok@arkin.nl info@hoeden-mulder.nl, D.Samson@tweedekamer.nl,
redactie@rtvnoord.nl, secretariaatamsterdam@sp.nl, webredactie@nza.nl, pers@nza.nl,
info@rochdale.nl, Chris Schaeffer <spafdelingasd@gmail.com>, randjan.bissesar@mentrum.nl,
info@huurgenoot.nl, info-regiorandstad@ggn.nl, j.vanderloo@ggn.nl, info@deregenboog.org,
info@brabant.ggn.nl, info-tijhuis@ggn.nl, limburg@ggn.nl, info@ggn.nl, zeeland@ggn.nl, info@hvoquerido.nl, aanmeldingen@hvoquerido.nl, pers@hvoquerido.nl, T.van.den.Brandt@rechtspraak.nl, voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl,

En nog vele andere, hier niet nader te vermelden adressen.