KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 27 april 2014

DE BRANDENDE HEL VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT GAAT DOOR IN DE RECHTBANK!


Nico van den Ham die een pyromaan heeft gestopt meedogenloos kapot gemaakt door Corrupt Zwart Toga Tuig voor de rest van zijn leven!


 Overtuigend bewijs dat Nico van den  Ham een  jaar lang heeft gemeld wie,  wanneer en hoe laat de pyromaan steeds  maar  weer >>> brand stichtte is
 door de rechter voor Woningcorporatie  Stadgenoot volstrekt genegeerd!

 Zelfs een schriftelijk bewijs dat woning-  corporatie Stadgenoot afspraken had  met de pyromaan, is door de rechter  gebruikt om zijn kont mee af te vegen. De brief wordt in het vonnis dan ook niet benoemd. Bovendien staat het vonnis vol leugens. Leugens verzonnen door de rechter wel te verstaan!

Nico van den Ham werd weer de mond gesnoerd toen hij de rechter op het aangeleverde bewijs wilde wijzen. 

'Er is hierna nog een rechtszaak en het is al uitgelopen'. Was zijn excuus.Nico van den Ham door rechter, voor woningcorporatie Stadgenoot  nu ook financieel kapot gemaakt.

Plegers van misdrijven door corrupte rechter beloond!

Melder van blijkbaar o zo welkome honderden brandstichtingen wordt tot op het bot kapot gemaakt!


Dit is de absolute doodsteek voor Nico van den Ham.

Veroordeeld voor bijna 2 duizend euro proceskosten.
Woningcorporatie Stadgenoot heeft Nico van den Ham ruim 5 jaar op extra kosten gejaagd! Dat weet de rechter want Nico vertelde het hem. Hij is financieel kapot gemaakt door Stadgenoot, zo heeft hij de rechter duidelijk verteld. Nico heeft nooit schulden gehad en heeft Stadgenoot altijd ruim op tijd de huur betaald. Sinds 4 april jl. heeft Nico een schuld van ong. €2000,-  dankzij dit Corrupt Zwart Toga Tuig.
Er zijn ook nog veel andere kosten voor Nico, gerelateerd aan deze smerige >>> (semi)  overheidskwestie.


Onbeheersbare wanhoop

Absoluut geen weg meer terug
Er is absoluut geen weg meer terug voor Nico. Nico heeft geen familie en weet niet waar hij straks naar toe moet als hij door woningcorporatie Stadgenoot op straat gezet wordt. Nico leeft door de constante onmenselijke dreiging op straat gezet te worden al 5 jaar in angst en onzekerheid. Nico heeft dankzij de misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek reeds ernstige, nu ook al lichamelijke klachten.
De stresshormonen die al jaren door zijn lichaam razen hebben hun werk reeds gedaan. Nico is door die klachten niet meer op zijn 61e, in staat op straat te leven en dat wordt dan ook zonder meer zijn dood! Het gewetenloze Stadgenoot heeft echter volstrekte schijt aan haar slachtoffers. Zie de weerzinwekkende beelden van de ernstige verminkingen van een huurder van Stadgenoot die nimmer aandacht van Stadgenoot heeft gehad. >>> Beelden van een ernstige verminking door een grote brand 


Verzoek aan de lezers van deze site
Dringend verzoek aan de lezers van deze site het bericht nr. 3 (nogmaals) te lezen.
U kunt dan zien, waar het allemaal mee begonnen is. Hoe een simpele burger, die heeft gedaan wat de wet hem voorschrijft te moeten doen! Zo niet, dan volgt straf. In deze kwestie volgde echter een zeer zware jarenlange straf omdat het Stadgenoot blijkbaar nu even niet zo goed uit kwam dat de pyromaan werd gestopt door Nico van den Ham. Hoe vuil en misdadig kan een rechter zijn om dit zo af te straffen. Ja dat kan en gebeurd in uw 'keurig Nederland'. Alleen mag u het niet weten en daarom zwijgt de reguliere media. Daarom had deze site al moeten stoppen met dit soort berichtgeving wat gewoon betekend dat er op deze site nog wel kookrecepten mogen worden gepubliceerd.

Bericht nr. 3  >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

Wetboek van Strafrecht art. 160
1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. 

Die opsporingsambtenaar is o.a. politieman, wijkagent leugenaar op
ambtseed >>> Jack Druppers.


Waarschuwing aan de lezers van deze site
Heeft u wetenschap van een of meerdere misdrijven? Misdrijven die veel leed en ellende veroorzaken en waar u zelf ook last van heeft. Ga niet naar de politie en draai u om. Zorg dat u niet in het intense corrupte systeem van het Zwarte Toga Tuig terecht komt! Uw leven wordt volledig verwoest. Velen gingen u al voor!

Reactie's
Nico krijgt meer en meer reactie's naar aanleiding van de berichten op deze site.
Meest hele lieve reacties. Ook veel hartverscheurende reactie's van Nederlanders die ook door (meestal) de staat kapot gemaakt zijn en vaak in een vergelijkbare onbeheersbare wanhoop-situatie verkeren als Nico zelf. Goedbedoelde e-mails met 'ze kunnen je maar zo je woning niet uitzetten' hoeft Nico niet meer. Nico weet inmiddels uit eigen ervaring, maar meer nog inzake andere kwesties waarvan hij op de hoogte is, dat alles kan in dit land. Rechters hebben schijt aan wet en regel en doen wat goed is voor de heersende elite, grote organisaties en hun blauw geklede hulptroepen. De misdadige, volksverlakkende reguliere media zwijgt hierover, want u mag dat niet weten.


Onderzoeksjournalisten Welkom!

Door onze corrupte steek de boel maar in brand, want het komt zo goed uit redactie

*** NICO VAN DEN HAM, MELDER VAN MISDRIJVEN *** ** 'IN NAAM DES KONINGS MAKEN WIJ JOU KAPOT' **


IN NAAM DES KONINGS

VONNIS

'Een Koning die trots kan zijn op zijn schurkenstaat!'

Opnieuw veegt een gewetenloze corrupte rechter zijn justitiële reet af met onomstotelijke bewijzen. Stadgenoot mag nu met de wet in de hand haar vuile (asbest) misdrijven plegen. Woningcorporatie Stadgenoot en haar onmenselijke rechter hebben volstrekte schijt aan o.a. de levens van vele jonge mensen!

Vonnis betekend     
Op donderdag 24-04-2014 omstreeks 16.00 u. was het zover en heeft
>>> Koninklijk gewetenloos deurwaarderstuig in NAAM DES KONINGS

>>>
het vonnis betekend! Het vonnis om Nico van den Ham, melder van honderden brandstichtingen, asbestmisdrijven en andere (semi) overheidsmisdrijven monddood te maken en te houden. Hoe vuil, gewetenloos en misdadig wilt u het hebben?

Binnen 48 u. artikelen verwijderen
Binnen 48 uur na betekening moet Nico van den Ham vrijwel alle artikelen op zijn site aanpassen, wat betekent dat ze moeten worden verwijderd.  Het betreft de artikelen die gaan over de misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie, jegens Nico en ander huurders gepeupel heeft gepleegd.  Misdrijven plegen door een grote organisatie en haar blauw geklede hulptroepen worden voor de zoveelste keer beloond.
Die misdrijven melden wordt al 5 lange jaren zeer zwaar bestraft!


Misdrijven
Misdrijven, zoals een pyromaan ongehinderd vele, vele branden laten stichten omdat die branden wellicht goed uit kwamen.
Misdrijven zoals het doen van >>> valse aangifte. Nico in samenwerking met politieman >>> Jack Druppers op aansporing in elkaar laten slaan. Nico op valse gronden opsluiten en nog heel veel meer. 

>>> Wooncomplex van Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> Voor het leven zwaar verminkt door brandstichting (Beelden!)
>>> Woningcorporatie Stadgenoot onderhandeld met pyromaan

Asbestmaffia
De rechter verbiedt  Nico om kwalificaties, zoals liegen en misleiden door Stadgenoot inzake de aanwezigheid van asbest in de woningen te gebruiken.
Dan mogen de beelden die het een en ander onomstotelijk bewijzen ook niet meer.
Hoe corrupt en vuil wilt u het hebben? We hebben het hier over de dodelijke sluipmoordenaar ASBEST!

Hier de >>> beelden over asbest in de woningen van Stadgenoot.
Onomstotelijke bewijzen dat Stadgenoot liegt en bedriegt inzake asbest, is in het bezit van de rechter. Niet alleen de beelden, maar ook meerdere geluidsopnamen, die onomstotelijk aantonen dat Stadgenoot haar huurders voorliegt over asbest. Ook deze rechter veegt zijn justitiële corrupte reet af met onomstotelijke bewijzen en het zal hem worst zijn of het huurders gepeupel asbest deeltjes inademt tijdens de verbouwingen die nog gaan plaatsvinden. De smerige belangen van de grote woningcorporatie Stadgenoot gaan ook voor deze partijdige rechter immers voor! 


Asbestkanker, Longkanker of Longvlieskanker gevolgen van inademen Asbest! Belangen Stadgenoot gaan voor!

Bewoners 90 procent jonge mensen
In het wooncomplex wonen voor ong. 90 procent jonge mensen die aan het smerige asbest
 over 10, 20 jaar kunnen te komen overlijden. De gewetenloze schurk in zijn zwarte jurk heeft daar volstrekt lak aan. In Amsterdam West hebben huurders van woningcorporatie Stadgenoot recentelijk levensgevaarlijke asbestdeeltjes ingeademd. Waarschuwen voor asbest wordt zwaar bestraft. Sjoemelen met asbest wordt door een corrupte rechter beloond!
Zoals Nico overal bewijs heeft van wat hij op zijn site zet is hier het bewijs (reportage) van Amsterdam West 
>>> Stadgenoot en haar Asbest Maffia
(dit is niet het bewijs dat bij de rechter is aangeleverd)

Diep in de schulden      Dit is uw schurkenland
Nooit heeft Nico schulden gehad omdat hij goed met zijn geld om kan gaan. Wel stond Nico op het randje van de financiële afgrond, omdat Stadgenoot hem de afgelopen jaren op hoge kosten heeft gejaagd. Nu het vonnis is betekend heeft Nico vanuit het niets een schuld van meer dan 2.000 euro. Proceskosten, 'nakosten' (wat dat ook mag zijn), kosten van het exploot en nog wat andere kosten. Voldoen binnen 2 dagen! Allemaal omdat Nico heeft gedaan wat de wet hem nota bene voorschrijft te doen.
Een veel ellende en leed veroorzakende, voor Stadgenoot o zo welkome, pyromaan gestopt en aangegeven. Ik moest er voor naar de rechter toe, maar dan als getuige. Dit is het schurkenland waar in u woont en dit is waar de reguliere gecensureerde
pulp-misdaad media steevast over zwijgt! 


Melder van  grote vuile Amsterdamse doofpotkwestie die als maar groter wordt
Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek heeft voor de zoveelste keer van een meester in de rechten vuiligheid bevestigd gekregen, dat zij ongehinderd door mag gaan met haar smerige misdrijven. Misdrijven die veel intens leed bij haar huurders veroorzaakt. Misdrijven plegen met de wet in de hand voor grote organisaties en/of de elite in deze schurkenstaat.
Al eerder oordeelden de meesters van de >>> Commissie voor de politieklachten dat er in een van de grootste en smerigste doofpotkwesties van Amsterdam niets mocht worden uitgezocht. Met steekhoudende bewijsstukken veegden ook deze juristen gewetenloos en schaamteloos openlijk hun hun kont af. Tevens mochten getuigen absoluut niet worden worden opgeroepen, omdat wel duidelijk was dat Stadgenoot en haar kliek dan zou worden ontmaskerd als een groot crimineel netwerk.
Precies hetzelfde gebeurde bij de >>> Nationale Ombudsman en weer wat later bij het Amsterdamse >>> gerechtshof


Rechterlijk bevel: Voor zaterdag 24.00 u.  aanpassing/verwijderen berichten!
Zo niet € 250,- per dag te betalen aan Woningcorporatie Stadgenoot.
Allemaal in naam des Konings!


Wat gaat dieren- en
>>>
mensenrechtenactivist Nico van den Ham  doen met zijn website?  


Volgende reeds in rechtszaal aangekondigde misdaadactie van Stadgenoot: Bodemprocedure om de 61 jarige Nico dakloos te maken. 

Vorig bericht: >>> Over schurken in jurken