KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 16 april 2014

SCHURKENSTAAT NEDERLAND HEEFT VOLSTREKT LAK AAN HAAR IN NOOD VERKERENDE GEZINNEN

Gewetenloos deurwaarderstuig. Subsidie opstrijkende hulp-instanties doen niets!

Doodziek en geen zorgverzekering! 

Loonbeslag. Slopende dreiging om voor derde keer met hele gezin dakloos te worden.  

Aangrijpende email, telefoon en twitterberichten
Al meerdere keren melden wij het. Als je een website hebt die voornamelijk over de corrupte (semi) overheid gaat, krijg je telefoon, mails en brieven van wanhopige meestal door de staat geruïneerde medemensen. De afschuw gaat je door merg een been bij het lezen of aanhoren van de meeste verhalen. Onderstaande mail kregen wij niet zo maar.

Twitter
Dagelijks Twitterberichten van een radeloze, uitgeputte, bezorgde echtgenoot en vader die als laatste redmiddel op Twitter zijn toevlucht heeft genomen. Hij trekt al lange tijd onze aandacht en wij hebben dan ook zelf contact gezocht via Twitter. De man is doodziek en uit de zorgverzekering geflikkerd.
Medische zorg wordt hem dan ook doodleuk ontzegt. Het gezin wordt van het kastje naar de muur gestuurd en kan in 'keurig' Nederland meedogenloos verrekken!


Hier onder zijn email die hij naar deze deze site toezond.

______________________________________________________________Hoi Nico, 
Onderstaande stuk heb ik gestuurd naar stichting Rohon! Geen onzinverhaal, naar aanleiding van stukken, mails, klachtenprocedures, aangifte te staven. Wellicht interessant om te publiceren op jou blog, wat van mij mag. Temeer, omdat als het zo door gaat, ik op enig moment het leven ga laten en ik toch wil dat ons verhaal ergens dan nog een basis verkrijgt. Op een dag misschien gelezen door iemand die beseft dat dit gezinnen in dit Kut land werkelijk overkomt. Kijk maar of je het plaatst mijn toestemming heb je! 

Groet Xxxx


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: xxxx xxxxxx <x.xxxxxx@gmail.com
Datum: 15 april 2014 13:29
Onderwerp: reactie op Mevrouw van der xxx ( huisuitzetting )


Geachte,

Het verhaal van Mw.  van der xxx laat kenmerken zien die wij als gezin xxxxxx ook hebben ervaren. Een situatie verslechterd door schuldeisers ( loonbeslag ) en slechte hulpverlening. Zo ook door niet betrokken gemeenten wie niet inhoudelijk reageren op klachten ( klachtenprocedures/ aangifte ) op het voornoemde  door inhoudelijk eindverantwoordelijkheid te nemen voor de fouten gemaakt door de door hen gesubsidieerde hulp instanties. Overigens instanties aan wie ze klakkeloos subsidie verstrekken terwijl men tal van gezinnen ( >30) laat verrekken op campings ( in Arnhem ), alwaar men een hoge huur moet betalen voor een stacaravan. ( zelf ook anderhalf jaar als gezin op een camping weggerot! ) 

Het punt is dat een aantal wethouders zich niet laten bekritiseren op hun portefeuille en liever kiezen voor het verzuipen van gezinnen dan klachten inhoudelijk aan te nemen op hulpinstanties die ( door subsidie verstrekking ) vallen onder hun portefeuille. Van deze houding maken beklaagde hulpverlenende instanties dan weer gretig gebruik om zelf als instantie geen eindverantwoordelijkheid te hoeven nemen voor aangetoonde fouten, daar men zich ondersteund weet door de politiek ( wethouders ) Waartegen een gemeenteraad ( Arnhem ) geen zak onderneemt, wat men gewoon weet! Dat is dan een mooie manier om kritiekloos subsidie op te strijken, terwijl gezinnen geen ordelijk hulp verkrijgen voor dat gemeenschapsgeld. 

De tijd, na het ontstaan van klachten procedures en aangifte, pakken de hulpinstanties aan, zo ook gemeenten om af te komen van de toegewezen schuld door gezinnen in een positie te brengen dat voornoemde schuld ( fouten ) zich laat oplossen. Dat d.m.v. gezinnen, ook als het onze, uit te putten. Ook d.m.v. schulden nadien verhoogd te krijgen, gezinnen zonder zorgverzekering te laten zitten, uit te schrijven uit het GBA ( Gemeentelijke Basis Administratie ) met groteske gevolgen, zoals het feit dat een zorgverzekeraar vanaf dat moment niet meer verplicht is een gezin  medisch te verzekeren. Op deze wijze staat men, ook mij o.a. na het leven, als ernstig hartpatiënt, met daarnaast COPD en Diabetisch. Mijn medicatie wordt niet meer vergoed en ben uitgesloten van behandeling, waar onlangs nog een pre anale ontsteking bijkwam die alleen operatief verwijderd kan worden. Dat kan ik dus wel vergeten. Ik heb de laatste twee weken dan ook helse pijnen doorstaan en een angst dat de diepe ontsteking door zou breken naar binnen, wat voor mij einde verhaal betekent, Dit kan nog steeds ontstaan en geeft mij een soort van lugubere toegewezen angst wat een land als Nederland niet past, wel een dictatuur. Wellicht al ontstaan voor een groot aantal zwak geworden mensen in dit land, waaronder ons gezin..Terwijl ik 32 jaar gewerkt heb, mijn vrouw 25 jaar. Beleid( sigaretten/ versoepeling ontslag en arbeidsrecht )  en ( ernstige ) ziekte daar een einde aan maakte!

Door de slechte schuldhulp ( klachtenprocedure ) en slechte bewindvoering en daardoor de blijvende vrijheid, wat schuldeisers dan genieten, zijn wij tweemaal dakloos geworden. In januari 2011 ons stenen huurhuis verloren en in Juli 2012 onze ( huur ) caravan, puur door loonbeslag ver onder de beslagvrije voet en schulden bijkomend ontstaan door het slecht functioneren van voornoemde partijen. Wie optimaal beschermd worden door twee wethouders ( gemeente Overbetuwe/ Arnhem / Frank van Rooijen / Henk Kok ) Na 2011 ( onze eerste huisuitzetting ) hebben gesubsidieerde hulpinstanties het stokje overgenomen om ons verder te verzuipen op de camping, geen mogelijkheid tot hulp ontstond, alleen maar onmogelijkheden. Wat mij mijn VIJFDE baan heeft doen verliezen omdat door hun tactiek mijn gezondheid achteruit vloog. Onder hun toezicht twee hartinfarcten gehad en een hartstilstand. Met gevolg tweemaal gedotterd, twee stands, bypass operatie en uiteindelijk drie weken in het ziekenhuis gelegen door een hartstilstand. Waardoor: Door de opgelegde stress, ons dakloos te maken, door ons erg lang op de camping op te sluiten en toen de wet schuldhulp van kracht werd op 2 juli 2012 er voor te zorgen dat wij geen financiële middelen meer hadden om de huur van de caravan op te brengen, Wij moesten de straat op, naamloos worden, anders moest men ons gaan helpen door de voornoemde wet en dat wilde men niet. Ik, mijn gezin, had(den)  tenslotte door klachtenprocedures de hulpverlening, de gemeente, in diskrediet  gebracht wat men niet pikte. Men pikt geen terechte klachten en wil daar al helemaal niet inhoudelijk op afgerekend worden, dan een gezin er maar aan en dat krijgt nu al gestalte vanaf 10 februari 2010, toen onze eerste gesprek met een wethouder, F. van Rooijen,  die van de gegrond verklaarde klachten wilde afkomen. 

Sinds voornoemde datum heeft men ons ook dan vaak voorgesteld, alleen te willen helpen, als we de gegrond verklaarde klachten zouden intrekken. Men daar ook volhardend in bleef na een klachten procedure hierover gevoerd te hebben, uitspraak april 2011. Waar de klachtencommissie eenduidig in was dat pas hulp geven na de verplichting klachten in trekken zeer onbehoorlijk was, men onze situatie centraal had moeten stellen. De situatie centraal stellen deed men wel, maar dan op een wijze om het water dichter tot onze lippen te brengen door ons op die wijze te dwingen onze gegrond verklaarde klachten in te laten trekken. De eerdere aangifte tegen de bewindvoerder werd door de politie in de doofpot gestopt omdat men vriendjespolitiek bedreef met de wethouder(s) ( Met name F. van Rooijen ) 

Na de klachtenprocedures heeft men systematisch geprobeerd mijn gezondheid te ondermijnen,wat nog steeds voortduurt. In september 2013 was ik het zo zat ( na hartstilstand ) dat ik in de krant uit de school geklapt ben. Na dit grote krantenartikel heeft iemand van de gemeente de zorgverzekering getipt dat ik ( wij ) niet meer ingeschreven stond(en) in het GBA waarop de maatschappij (CZ) met terugwerkende kracht onze zorgverzekering stop zette. Heeft men ook een betalingsregeling met het UWV bewust na de knoppen geholpen om mij financieel te benadelen. Dat vanaf het moment dat wij onze caravan niet meer konden betalen door loonbeslag, ( 2 juli 2012 ) ontstaan doordat men ons schuldhulp bewust onthield na de klachtenprocedure tegen het BAC / Aangifte tegen bewindvoerder. Dit resulteerde in weer een plots bijkomende schuld van €36000,= euro, de kosten ontstaan uit mijn hartstilstand. Ik hoef u niet te vertellen wat dit opnieuw deed met mijn gezondheidstoestand, behandeling, controle is weggevallen, geen revalidatie, medicatie volledig zelf te betalen, waar in ik moet voorzien vanuit nu een WIA uitkering, waarop gekort, nu  ter hoogte van een bijstandsuitkering. Zo ook, nog steeds dakloos! 

Sinds een drie maanden heeft het leger des Heils,( ook gesubsidieerd ) het stokje overgenomen van andere gesubsidieerde hulpinstanties. Waar ik u over aangeef dat ook deze instantie totaal geen interesse toont dat ik als ernstig hartpatiënt, COPD Patiënt en Diabetes Patiënt geen zorgverzekering heb. Mijn vrouw, mijn kinderen overigens ook niet. dus waar is men op uit? Is men teleurgesteld dat ik niet overleed in 2011 ( bypass operatie ), niet overleed op 28 juli 2013, ik toen een hartstilstand verkreeg? Nu, de laatste twee weken de pre anale diepe ontsteking zijn werk nog steeds niet doet? 

Al met al is het bovenstaande slechts een beknopte, bewijsbare weergave wat wij meemaken onder gesubsidieerde hulpinstanties  en vermaledijde gemeenten. Wie op die wijze, zoals benoemd.  van toegewezen schuld en fouten proberen af te komen, wie feitelijk poging tot doodslag niet schuwen, door de bureaucratie te misbruiken zo ook de gevolgen een gezin te laten in niet gecontroleerde schulden door hen bewust uit te sluiten van schuldhulp. Zitten  de 30 gezinnen nu op de camping, in Arnhem,  slechts in de beginfase van wat wij al jaren meemaken door het handelen van de genoemden in dit schrijven?? Ik vrees het ergste.en niemand onderneemt daar iets tegen, ook familie niet! Men is bang voor de macht! Dus gaat een broer met zijn gezin eraan! 

Ik hoop dat mijn pre anale ontsteking het houdt in de zin dat het niet zal knappen naar binnen toe, anders krijg ik forse problemen met mijn bekken, mijn buik dus met mijn ingewanden en wellicht met mijn hart. Ik heb wederom geprobeerd aangifte te doen, maar ook in Arnhem is de politie op de hand van de gemeente, zoals ook eerder het geval was in de gemeente Overbetuwe. Waar iedereen overigens van weet, maar niemand aanstalten maakt ( helpt ) om ons weer verzekerd te krijgen. De propaganda eigen schuld dikke bult o.a. de wereld in geholpen door de politiek werkt hier aan mee, terwijl ik banen alleen  herhaald verloor omdat men een mens niet wilt hebben als werknemer met voornoemde ziekten en uiteindelijk schulden!

Wij zijn ten einde raad, nu al maanden levend in een leeg appartement en slapend op de grond, met een wisselend inkomen waar geen touw aan vast te knopen is, ook daarin voorziet de bureaucratie en de ontstane sancties onder Rutte.Allemaal middelen om terechte klachten, toegewezen schuld ( aan gemeente en hulpinstanties dat officieel )  in de kiem te smoren door gesubsidieerde instanties en de subsidie verstrekker de gemeente ( Arnhem ) wat deze gemeente gewoon macht geeft over hulpinstanties, men anders misschien de geldkraan dichtdraait?

Ik hoop dat u mijn schrijven serieus neemt, temeer omdat ik zeker weet dat tal van ,mensen, gezinnen, op deze wijze een lijden wordt aangedaan in Nederland  om  gezichtsverlies te voorkomen, een dictatuur ontstaat!  Wat ik bijzonder ernstig acht en alleen voor mogelijk acht in een werkelijk bestaande dictatuur, wat Nederland dan ook is onderliggend, weet ik zeker! Ik ben inmiddels op sterven na dood en heeft mijn vrouw angstaanvallen en straatvrees, ziet mijn jongste dochter haar leven als bagger! 

Hoogachtend

Fam. H. FXXXXX
(Henk 52, Marjo 48, Alisa 18 en Laura 14 ) 

Wanhoopstraat 12
00000DR  Schuldenstad (Eerdaags weer dakloos ?) 
XXXXXXXXXXXX
Tel: O6-OOOOOOOOVorig bericht: >>> Demmink getuigenverhoren 15 april

HOOG GEPLAATSTE MEESTERS IN DE RECHTEN WEER GENOEMD ALS KINDERVERKRACHTERS!

Pedo Zwart Toga Tuig Op de laatste dag van de Demmink getuigenverhoren vlogen, onder ede, nogmaals de namen van het Geile Pedo Zwarte Toga tuig door de rechtszaal.
Het laagste van het laagste soort in toga, dat het 'klootjesvolk' berecht en bestraft en in hun vrije tijd schaamteloos hun snikkel in de kinderen van dat zelfde 'klootjesvolk' steekt. Een van de namen betreft mr. Wabeke en die is nu raadsheer in Den Haag. Reken er op dat van u verwacht wordt, dat u voor zo'n Raads-pedo-heer gaat staan als die de zittingszaal binnen komt.
En dat dat zo moet blijven blijkt wel uit het telefoongesprek wat Micha Kat voerde
met >>> Frans Zonneveld van de Raad voor de Rechtspraak over mr. Wabeke.


Meesters in de rechten, meesters in de pedo-seks  Emile Broersma, de eerste getuige vandaag, ex rechercheur van het CRI gaf destijds leiding aan het observatieteam 'terrorisme en bijzondere taken'. Hij verklaarde vandaag onder ede, dat hij voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink moest observeren in een onderzoek naar vier pedoverdachten. Mr. Demmink was een van die vier. De anderen waren drie Hoofdofficieren van Justitie: mr. Jan Wolter Wabeke, mr. Hans Holthuis en mr. Henk Wooldrik.

Zelfde namen al eerder genoemd

Dezelfde hoge meesters in de rechten zijn al eerder door getuigen in de Demmink getuigenverhoren genoemd. Die getuigen hadden het over het zogeheten Rolodexonderzoek.  De bekende Professor Ger van Roon speelde toen ook een grote rol, zijn woning overigens ook. Onder andere ex agent Leen de Koter noemde al eerder onder ede, exact dezelfde namen als Emiele Boersma vandaag deed. 

Tjeerd Postma
Tjeerd Postma Oud-ambtenaar van Justitie was vandaag de 2e getuige. Hij verklaarde vanmiddag onder ede dat Hans Bakker, oud-chauffeur van Demmink, heeft verteld dat Demmink in Brussel met een jonge jongen gênante seksuele handelingen zou hebben verricht op de achterbank van de dienstauto. Postma heeft dit in 2002 aan de BVD doorgegeven, en was dan ook stomverbaasd dat Demmink later dat jaar alsnog tot secretaris generaal werd benoemd.

Peter R. de Vries
Peter R. de Vries publiceerde vorige week nog een interview met diezelfde v.m. chauffeur Hans Bakker. Peter R. de Vries verscheen diezelfde avond ook nog eens vol trots met Bakker in het programma Pauw en Witteman. In dat interview én bij P&W verklaarde Bakker, dat hij nooit iets onoorbaars had gezien, meegemaakt of gehoord over Demmink. Dat is vandaag, maar ook al eerder door John Moeleker weersproken. Moeleker werd op 11 april jl. >>> onder ede verhoord