KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 14 januari 2014

OPEN KLACHTBRIEF AAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT

Betreft:  Klacht over medebewoner nr. xxxinzake bedreiging
Klacht over personeelslid Stadgenoot Mike van Duijn inzake stemming maken

Mevrouw Petra de Jong, gebiedsregisseur, sociaal beheer Stadgenoot
 

Vaak wordt ik opgebeld door medebewoners die vragen mij om even langs te komen om te praten over de levens ontwrichtende renovatie. Sommige bewoners willen praten over de door de renovatie veroorzaakte schade. De schade-slachtoffers van uw organisatie, worden door u van het kastje naar de muur gestuurd, worden door Stadgenoot belazerd, zijn ten einde raad en willen iemand spreken.

Dat ze mij dan willen spreken komt, omdat ik mij nogal inzet en verzet tegen uw asociale en misdadige werkwijze. Dat ik alles uitzoek, 3 websites heb en in tegenstelling tot de zogenaamde bewonerscommissie, die ruzie met elkaar maken, het niet laat afweten en mij wél blijf inzetten! Eén website gaat, zoals u weet uitsluitend over de renovatie, op de andere 2 sites worden vele, vele berichten gepubliceerd die gaan over
de >>>
 misdrijven van uw criminele organisatie en haar kliek .

Op dinsdagmiddag 14 januari 2014 vond er een tot laat in de avond durende angstaanjagende invasie in het woongebouw plaats. Een groot aantal gewetenloze, meedogenloze, personeelsleden van het asociale Stadgenoot, die
voor >>> slechts gratis vaseline en een zielige veer in de reet van hun criminele baas bereid zijn een ander he-le-maal kapot te maken, belden bij de bewoners aan.
Dit om onder valse voorwendselen die bewoners toch nog over te halen te tekenen voor uw misdadige levens ontwrichtende renovatieplannen. Tijdens die invasie zo rond 15.00 uur ben ik, zoals in de eerste alinea omschreven, weer eens naar een medebewoner gegaan om te praten.


Daarbij heb ik een fout gemaakt en heb bij de verkeerde bewoner aangebeld.
Een paar maanden geleden heb ik bij die bewoner ook al eens aangebeld en hij reageerde toen op een normale wijze. 


Nadat ik vandaag had aangebeld op nr. xxx* waren mijn eerste woorden 'oh, sorry buurman ik bel bij de verkeerde aan, ik moet bij een ander zijn.'  Daarna heeft de man mij 2 keer bedreigd. Een keer dat hij anderen op mij zou af sturen en daarna dat hij mij zelf zou pakken. Tevens mag ik van hem niet meer op die gang komen en ik mocht ook niet via de brandtrap naar beneden gaan, want daar had meneer last van. Dat laatste heb ik overigens wel gedaan, want ik laat mij door die praatjesmaker de wet niet voorschrijven. Als ik weer op die gang moet zijn dan ga ik daar opnieuw gewoon naar toe. Verder beklaagde de man zich er ook nog hevig dat het mijn schuld is 'dat andere mensen tegen hem aan zeiken over die renovatie'. 

Wat dat laatste betreft lijkt deze praatjesmaker veel op u mevrouw De Jong, want van u krijg ik ook overal de schuld van zoals o.a. staat beschreven in het artikel >>> STADGENOOT, TE HUUR EEN BUNGALOW BINNEN DE RING VAN AMSTERDAM, €179.13 PER MAAND
Het zelfde geldt voor uw betrokken collega's zoals bijvoorbeeld mevrouw Bos.


Van diverse mensen heb ik te horen gekregen dat de op het eerste gezicht vriendelijke Mike van Duijn stemming probeert te maken, door aan de bewoners te vertellen, dat andere medebewoners zo bang voor mij zijn. Dat ik gek ben, omdat ik briefjes onder de deuren heb geschoven waarin wordt verwezen naar het zeer belangrijke
bericht >>> In het Louise Wenthuis zit de dodelijke sluipmoordenaar, ASBEST!!!

Weer aan anderen zou Mike van Duijn hebben medegedeeld, dat ik psychisch niet in orde zou zijn. Wat dat betreft lult Mike van Duijn al net zo als uw door en door corrupte politie-vriend Druppers. De politieman waar u zo 'fijn mee samenwerkt', wijkagent -beroeps-leugenaar op ambtseed- Jack Druppers, die het zelfs over dwangverpleging = mondsnoerverpleging voor mij heeft.  Dat kunt u nog eens na lezen in het artikel >>> POLITIE BUURTREGISSEUR VALS PROCES VERBAAL    


Net zoals huismeester Jan Bulder dat al jaren doet, probeert Mike van Duijn nu ook stemming te maken en bewoners tegen mij op te stoken. Over het gestook van praatjesmaker, Huisroddelmeester stemmingmaker Jan Bulder heb ik mij al vele malen schriftelijk bij uw organisatie beklaagd. Daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Ik vraag mij dan ook opnieuw af, of deze boze medebewoner ook weer is opgestookt door de praatjesmakers Jan Bulder en/of Mike van Duijn? 

Op vrijdagmiddag 10-01 kwam ik uw collega Mike van Duijn rond 4 uur tegen. Als een vuile gelaatsuitdrukking dodelijk zou zijn, had ik deze brief niet meer kunnen schrijven.
Zo'n gelaatsuitdrukking is niet strafbaar, maar zegt wel heel veel.


Tot slot deel ik u mede, dat ik geluidsopnamen heb inzake de bedreigingen van de bewoner van nr. xxx*. Op die gespreksopname is ook te horen hoe vriendelijk ik tegen die man ben en ik een aantal keren mijn excuses aanbood voor het feit dat ik per ongeluk bij hem aanbelde. De bedreigingen gingen echter door, zoals natuurlijk ook te horen is.
De gespreksopnamen zijn in mijn bezit en worden elders veilig opgeslagen.

Jammer voor u, maar fijn voor mij, dat de opnamen nu eens een keer niet in het bezit van uw intens criminele organisatie zijn. Was dat wel zo, dan zou u er wellicht weer mee gaan knoeien, zoals u al maar liefst 3 keer in samenwerking met uw politie en recherche heeft gedaan!
Dit alles om mij valselijk in de misdaad sfeer te plaatsen. Allemaal om zo de aandacht van uw eigen vele, vuile, gevaarlijke criminele activiteiten naar mij te verplaatsen.
Een voorbeeld daarvan kunt u nog eens nalezen in het schokkende artikel >>>  STADGENOOT EN POLITIE FRAUDEREN MET CAMERABEELDEN


Deze klacht over de agressieve medebewoner en stemmingmaker Mike van Duijn wordt in het kader van openheid ook op mijn site geplaatst.


Het huisnr. xxx* van de medebewoners is op de website niet zichtbaar, uiteraard wel in de brief aan u mevrouw De Jong.

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


Omdat in dit artikel namen worden vermeld én in het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:

pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
Dhr. H. Plas psychiater- >>> bungalowverhuurder vangnet@ggd.amsterdam.nl


I.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer Stadgenoot,  kroegloper  Dhr. M. Vroeghindewey