KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 29 september 2014

DREIGMAILS EN DREIGBRIEVEN VAN JEUGDZORG VOOR PROFESSOR ARNOLD HEERTJE


Professor Arnold Heertje ontvangt van vertrekkende directeur Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam nog even snel wat dreigmails en dreigbrieven.
Bedreigingen
Held Arnold Heertje wordt net zoals Nico van den Ham >>> bedreigd met zware
>>>
financiële aanslagen, nog meer juridische maatregelen, >>> kort gedingen enz. enz. als hij zijn mond niet houdt.

Arthur Gotlieb
De zaak doet denken aan de eveneens vertrekkende directeur van de Nederlandse Zorg Autoriteit, die als directeur is ontslagen vanwege zijn rol in de >>> Zelfmoord van Arthur Gotlieb, de klokkenluider die bij de NZA soortgelijke misstanden heeft blootgelegd.

Hieronder de brief die Professor Heertje schreef aan jeugdzorg bestuurder Gerritsen:


"Geachte heer Gerritsen,

Recentelijk ontving ik van u enkele dreigbrieven en verscheidene dreigmails. U bedreigt mij onder meer met juridische maatregelen, kort gedingen en financiële aanslagen. Zoals reeds is gebleken trek ik mij van al deze epistels niets aan. De reden is dat ook onder uw leiding op de werkvloer van jeugdzorg nog steeds afschuwelijke bejegeningen plaats hebben van kinderen, vaders en moeders. Telkens is de achtergrond een perverse financiële prikkel, zoveel mogelijk geld binnenhalen bijvoorbeeld door het onterecht uit huis plaatsen van kinderen en de werkgelegenheid van uw medewerkers die meestal opdrachten hebben waarvoor ze niet in de wieg zijn gelegd. Het is een publiek belang deze praktijken bloot te leggen, niet alleen in Amsterdam doch ook elders. Kortom, zoals reeds in mijn recente boek 'Economie' aangekondigd ga ik door met het aan de kaak stellen van de inhumane jeugdzorg in geheel Nederland.Hoogachtend,

A. Heertje “


Lees het volledige artikel van Professor Heertje op zijn eigen website

>>> HUMANSERING VAN DE JEUGDZORGTerug naar >>> nicovandenham.blogspot.co.uk

vrijdag 26 september 2014

SLACHTOFFER VAN ONZE SCHURKEN-MONARCHIE, EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN | HOGER BEROEP

Wij waren, vreemd genoeg, als enige pers aanwezig en spraken met De Roy van Zuydewijn vóór de zitting!

Vandaag diende in het Amsterdams gerechtshof het hoger beroep wat Edwin de Roy van Zuydewijn had aangetekend tegen zijn veroordeling tot een werkstraf van honderd uur voor fraude. Volgens justitie heeft De Roy van Zuydewijn nooit gewerkt voor de factuur en heeft deze dus vervalst. De Roy van Zuydewijn was met zijn bedrijf van 1998 tot 2002 bij Bouw-fonds actief als strategisch analist.
Beschuldiging
De beschuldiging lijkt uitsluitend gebaseerd op de redenering van justitie, dat de ex man van >>> prinses Margarita de Bourbon de Parme, het als enige in zijn toenmalige bedrijf 'Eligo' voor het zeggen had. De Roy van Zuydewijn zou in juli 2001 via zijn onderneming ten onrechte een bedrag van 238.000 gulden uitbetaald hebben gekregen door het bedrijf Capelse Maasoever. De factuur kwam boven water tijdens een onderzoek in de zogenaamde Klimop zaak.
Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Edwin de Roy van Zuydewijn als een van de kleinere verdachten in de vastgoedfraude rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds.

Olivier Pieter Lambert
Olivier Pieter Lambert de ex-compagnon (in een ander bedrijf) van De Roy Zuydewijn was er ook. Olivier was vroeger een zeer goede vriend van Edwin de Roy Zuiydewijn en is zelfs getuige geweest op zijn huwelijk met Prinses Margarita.
Nu was Olivier ook weer getuige, maar deze keer veel minder spraakzaam als op de bruiloft, want hij beantwoorde alle vragen van de voorzitter slechts met; 'ik beroep mij op mijn verschoningsrecht'. Aan zo'n getuige hadden ze niks oordeelde de rechter na die ene zin 8 keer aangehoord te hebben. Nadat ook de advocaat-generaal te kennen had gegeven niets aan Olivier Lambert te hebben mocht Olivier, die ook verdachte is in de 'klimopzaak' de vrije wereld weer in, zoals de voorzitter van het hof het verwoorde, en kon de zittingszaal dus verlaten.

De mens en dierenvriend Edwin de Roy van Zuydewijn

Persoonlijke omstandigheden 

Het hof deed ook voor, alsof het geïnteresseerd was in de persoonlijke omstandigheden van Edwin de Roy van Zuydewijn. Elk normaal mens wat het nieuws een beetje volgt weet hoe het strijder Edwin, inmiddels 'ridder te voet' al jaren vergaat, maar de rechter wilde het (voor de schijn) nog eens horen en vroeg wat het huidige beroep van De Roy van Zuydewijn is! 'Mijn beroep is er zo veel mogelijk voor te zorgen niet verder gecriminaliseerd, verketterd en belachelijk gemaakt te worden' was het antwoord.
De Roy van Zuydewijn vertelde verder nog, geen rijbewijs te hebben, een zwervend bestaan via het openbaar vervoer met Pablo (zijn lieve hond) te leiden en dat zijn leven al 13 jaar onmogelijk wordt gemaakt door o.a. de staats-NOS! Hoe is het met uw gezondheid, vroeg de voorzitter. Structureel afgebrand en moe antwoordde De Roy van Zuydewijn.


Geheime dienst
Edwin de Roy van Zuydewijn vertelde dat in welk land hij ook zat de Nederlandse staat de geheime dienst van dat land weer op zijn dak stuurde. Het leven wordt hem al 13 jaar onmogelijk gemaakt.

Advocaat
Advocaat Gabriel Meyers hield een zeer goed pleidooi.

Geen Pers aanwezig
Nico van den Ham was vroeg aanwezig en heeft voor de zitting zo'n 10 minuten gesproken met Edwin de Roy van Zuydewijn die te kennen gaf dat het leven hem zwaar viel. Verder spraken wij nog over de politiek en het Koningshuis, maar daar doen we geen mededelingen over anders is deze site morgen weer 'uit de lucht'. Ons Koningshuis is immers dik bevriend met die van de UK. De verbitterde Roy van Zuydewijn gaf ons duidelijk te kennen liever niet in pulp programma's zoals RTL Boulevard te willen komen. Hij was dan ook blij, dat er nu, vreemd genoeg en in tegenstelling tot de vorige keer, verder geen pers aanwezig was. Behalve dan de onlangs op verzoek van justitie verwijderde >>> http://nicovandenham.blogspot.nl/ die via de UK weer 'ín de lucht' is als >>> http://nicovandenham.blogspot.co.uk/ 

Eis
De advocaat-generaal eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar en 120 uur werkstraf. 

Uitspraak over 14 dagen

woensdag 24 september 2014

Mijn website is op verzoek van onze integere fijne intens corrupte justitie >>> verwijderd.
Ik ben weer terug via dit adres >>> http://nicovandenham.blogspot.co.uk
. Google heeft mij daarbij geholpen. Hulde aan Google en zeer bedankt!

Ik ben door een onafhankelijke partijdige integere corrupte mondsnoerrechter >>> veroordeeld om artikelen inzake de misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar vele foute handlangers zoals politieman >>> 

dinsdag 23 september 2014

WEBSITE NICO VAN DEN HAM OP LAST VAN JUSTITIE VERWIJDERD EN WEER TERUG!

CENSUUR IN DE CORRUPTE SCHURKENSTAAT NEDERLAND 

Op last van justitie is in de nacht van 22-09 op 23-09 2014 deze website
>>> http://nicovandenham.blogspot.nl/ verwijderd!
 

Ik ben echter weer terug via Engeland op
 >>> http://nicovandenham.blogspot.co.uk/

Net zo erg als China, Cuba of >>> Noord Korea, maar dan meer stiekem! 

Censuur 
De site is weer terug met grote dank aan Google! Als we op deze wijze niet terug hadden kunnen komen zou er ook nog een andere manier zijn geweest. Hier is het laatste woord overigens nog niet over gezegd. Morgen proberen we uit te vinden welke hoge corrupte staatsschurk hier opdracht toe heeft gegeven. Dat het van het hoogste niveau afkomt is zeker, want dit gaat zomaar niet. Nico is >>> veroordeeld om bepaalde artikelen aan te passen of te verwijderen. De complete website is er de afgelopen nacht af gehaald! Dit is een zeer ernstige kwestie. Niet alleen voor deze site, maar ook voor andere site's in de toekomst! Ik voel het dan ook als een plicht om dit tot aan het hoogste niveau uit te gaan zoeken en aan te gaan vechten. 

Problemen met links
In vrijwel alle artikelen komen links voor naar andere artikelen op deze site. Die links werken niet meer en de berichtenlijsten zijn op dit moment ook waardeloos. Wegens chronisch tijdgebrek zal het enige tijd in beslag nemen om die honderden links weer in orde te krijgen. We gaan beginnen met de laatste berichten. 

BackUps
We gaan nog vaker backUps van de site maken. Alles op deze site mag gekopieerd worden, mits er niets aan de teksten is veranderd. Ik ben zeker niet verslagen, maar vindt de hele gang van zaken wel zeer beangstigend. Er is al zo veel gebeurd. In elkaar geslagen op aansporing van de politie, opgesloten op valse gronden enz, enz, en nu weer dit. Wat is de volgende stap? In deze schurkenstaat kan werkelijk alles.

Rechtszaak vandaag
Over het verloop van de rechtszitting van vandaag kan nog even niets worden gezegd, behalve dan dat het over de kosten van het kort geding ging. Dat de misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot deze rechter heeft willen misbruiken om gronden te creëren, die in een andere rechtszaak kunnen worden misbruikt om Melder van Misdrijven Nico van den Ham dakloos te maken. Het eindvonnis is volgende week maandag.


zaterdag 20 september 2014

Misdaadgroep Stadgenoot doet voorbereidend werk om Melder van Misstanden Nico v/d Ham dakloos te maken!

Laffe projectleider-leugenaar Rob Boomgaart van de Amsterdamse misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot komt samen met een deurwaarder aan Nico zijn deur om gronden te creëren om de onmenselijke huuropzegging per 1 februari te funderen en motiveren in een nieuwe rechtszaak.

MEDEDELING

MEDEDELING EN EXCUSES 

Ware terreur
De afgelopen week was voor mij een zeer chaotische week. Dit i.v.m. een ingrijpende verbouwing van mijn woning. Tijdens die verbouwing voerde de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek haar terreur jegens mijn persoon extra op! Dit op zo een vuile en doordachte wijze, dat ik mij tijdens die verbouwing ook nog eens bezig moest houden met die misdadige acties.
De Amsterdamse meedogenloze misdaadgroep veroorzaakt zo veel mogelijk stennis.
Allemaal om gronden te creëren, die gebruikt kunnen worden om de onmenselijke huuropzegging van mijn woning per 1 februari a.s., in een bodemprocedure te kunnen motiveren en mij zo dakloos te maken.

E-mail | Twitter | Facebook
Zowel per E-mail, Twitter en Facebook zijn mij de afgelopen week vele berichten ontgaan en zijn dan ook onbeantwoord gebleven. Ik kan wegens chronisch tijdgebrek onmogelijk alles nog gaan uitzoeken en bied dan ook mijn excuses aan, aan allen die van mij geen reactie hebben gekregen! 
Het ergste i.v.m. die renovatie is voorbij. De afwikkeling van de acties van misdaadgroep Stadgenoot nog niet. Ik streef ernaar, vanaf nu weer alles te beantwoorden.

Bedankt voor het begrip. Nico van den Ham

Rechtszaak
Aanstaande dinsdag om 09.30 deel 3 kort geding misdaadgroep Stadgenoot - Nico van den Ham in de rechtbank aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam.

Zondag filmbeelden van de terreur aan mijn deur

dinsdag 16 september 2014

VERSLAG RECHTSZITTING WONINGCORPORATIE STADGENOOT NICO VAN DEN HAM

Gronden
Gisteren vond er op verzoek van Melder van Misstanden en >>> Brandstichtingen Nico van den Ham het vervolg plaats van het kort geding wat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot tegen Nico heeft aangespannen. Dat kort geding begon op 25 juli 2014 en werd gisteren voortgezet.
>>> Misdaadgroep Stadgenoot heeft gronden nodig om de huuropzegging per 1 februari 2015 die Nico heeft ontvangen te kunnen motiveren en misbruikt kort geding rechter mr. S.G. Ellerbroek om die gronden via een kort geding te creëren. 


Rechter voorliegen 
Op 25 juli loog misdaadgroep Stadgenoot via haar gemachtigde, deurwaarder Boudewijn van het -2 cm. dik kogelvrij glas- deurwaarderskantoor Van der Hoeden | Mulder de rechter schaamteloos voor, dat Nico een aannemer niet in zijn woning wilde toelaten om werkzaamheden te verrichten. Nico is wettelijk verplicht de aannemer de gelegenheid te bieden die werkzaamheden uit te voeren. Nico weet dat heel goed! De aannemer kwam echter op de afgesproken tijdstippen niet opdagen, dus Nico kon de aannemer niet in zijn woning laten!

Proces-Verbaal
Tijdens de eerste kort geding zitting op 25 juli, is op initiatief van de rechter overeengekomen dat de werkzaamheden maximaal 5 aaneengesloten werkdagen in beslag zullen nemen. Daar is tijdens de zitting proces-verbaal van opgemaakt en getekend door alle partijen. Nico ontving op 4 augustus jl. van Stadgenoot een brief waarin zij aankondigde op 17 september a.s., op een woensdag dus, te zullen beginnen met de werkzaamheden. Nico ging daar niet mee akkoord en verzocht de rechter de behandeling ter zitting voort te zetten. 

Voortzetting kort geding
Gisteren ging het dus om de 5 aaneengesloten dagen en dan kan het niet anders dan dat er op een maandag wordt begonnen met het werk. Stadgenoot stelde echter dat zij alle werkzaamheden binnen drie dagen in Nico zijn woning zal uitvoeren en de rechter heeft daarmee ingestemd. De meeste woningen in het complex zijn nu aan de beurt geweest en in geen een woning zijn de werkzaamheden binnen 5 dagen afgerond!
Nico heeft de rechter verteld dat er nooit een aannemer aan zijn deur is geweest en de aannemer er ook niet in kon laten. Dat heeft de rechter de vorige keer ook wel begrepen. Nico heeft de rechter gevraagd de overeenkomst in stand te houden en hem niet te veroordelen, omdat dat Stadgenoot gronden oplevert om de onmenselijke huuropzegging te motiveren. Dat was blijkbaar een goede tip van Nico aan de rechter, want die heeft hem later op de dag veroordeeld in het belang van misdaadgroep Stadgenoot.  

Geen overeenkomst maar een veroordeling.
Na 15.00 uur kon Nico het vonnis ophalen bij de rechtbank. Nico heeft dus zelf de rechter op een goed idee gebracht om Stadgenoot verder te helpen met Nico de dood in te jagen door hem de straat op te kwakken, want de overeenkomst is door de rechter omgezet in een veroordeling voor Nico! Nico had gevraagd aan de rechter of hij woningcorporatie Stadgenoot wilde gebieden zich aan datgene te houden wat de rechter op 25 juli zelf had bedacht en waarvan hij zelf proces-verbaal van heeft opgemaakt! De rechter heeft Nico beloond door hem te veroordelen. 

2e verzoek
Als 2e punt heeft Nico de rechter verzocht Stadgenoot te gebieden haar criminele acties jegens Nico op te schorten tot na de ingrijpende renovatie van zijn eenkamerwoning. Ook Nico heeft immers tijd nodig om zijn spullen in te pakken en ruimte te maken voor de bouwvakkers en zich verder ten dienste te stellen aan Stadgenoot. Rechter Ellerbroek heeft zonder dat Nico hem daartoe had verzocht, op de site van Nico gekeken en heeft daar de psychiaters die door Stadgenoot voor de 6e keer op Nico waren afgestuurd
>>> gezien en >>> gehoord


Psychiaters zijn 'uit de lucht komen vallen'
De rechter vroeg Stadgenoot om uitleg, maar misdaadgroep Stadgenoot wist niet waar die Psychiaters vandaan waren gekomen. De rechter opperde nog dat hij de psychiaters duidelijk had horen zeggen dat ze vanwege huurschuld (die Nico absoluut niet heeft!) kwamen, maar nee Stadgenoot wist nergens van.
In het vonnis wordt Stadgenoot dan ook niet opgelegd Nico even met rust te laten zodat hij mee kan werken aan de sloopwerkzaamheden.

Stadgenoot wil dat Nico tegenwerkt
Misdaadgroep Stadgenoot doet er alles aan om het Nico onmogelijk te maken mee te werken aan de renovatie, want Stadgenoot heeft gronden nodig om de huuropzegging te motiveren. De rechter legt Stadgenoot, ondanks dat Nico dat heeft verzocht, daarbij geen strobreed in de weg! 

Nieuwe Misdaadactie
Nico heeft een brief van Stadgenoot gekregen. In die brief wordt hem verweten een huurschuld van 548,52 te hebben en er wordt gedreigd met woning ontruiming. Bij dat schrijven is een overzicht rekening-courant gevoegd. Dat schrijven is zo vreselijk verwarrend dat niemand er wat wijs uit wordt. Nico heeft zijn afschriften gecontroleerd en uit niets blijkt, dat Nico een huurschuld heeft of te laat is met betalen. 

Opnieuw instantie op Nico afgestuurd
Tevens is er weer een andere instantie op Nico afgestuurd. Dit keer zijn dat
geen >>> psychiaters  maar is dat de organisatie 'Dynamo' en die moet bemiddelen inzake de huurachterstand. Er valt echter niets te bemiddelen want er is geen huurachterstand.  


A.S. Dinsdag weer een rechtszaak 
Op dinsdag 23 september om 09.30 u. wordt het kort geding voortgezet tenzij Nico het afzegt. Nico verwacht onbeheersbare ellende de komende dagen, want de criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek mag en kan echt alles in keurig Nederland Schurkenland.
Ook als het gepeupel de dood wordt ingejaagd!


Door onze klassenjustitie-rechtbankredactie

zaterdag 13 september 2014

DIT KAN ALLEEN IN DE EUROPESE SCHURKENSTAAT NEDERLAND | OPSTELTEN AANGEKLAAGD! MAAR??


Wordt Baggerkop
Ivo Opstelten eindelijk aangepakt of gaat dit ook weer de doofpot in? Wij zijn inmiddels wel heel erg wakker geworden (ja nu gaat het snel) en vrezen ook nu weer, de doofpot!

Pedofiele glazenwasser of vuilnisman wordt door
mede-klootjesvolk (terecht) de wijk uit getreiterd!

 Justitieel Zwart Toga Tuig dat met onze kinderen neukt!
Waarom komt het klootjesvolk dan niet in opstand?

Gevangenisdirecteuren
Maar liefst 6 voormalige gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. Zij vinden dat Baggerkop Opstelten zich schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf door onderzoek naar aangiften tegen de pedofiele oud-topambtenaar mr. Joris Demmink te vertragen in plaats van dit soort smerige pedo staats-zaakjes voortvarend aan te pakken.

Demmink Getuigenverhoren Utrecht
Gevangenisdirecteuren, die onder ede het een en ander hebben verklaard, waren er ook tijdens de Demmink getuigenverhoren in Utrecht. Toen waren het er 'slechts' 2. Nu zijn het er maar liefst 6. Zou het wat uitmaken? Wij denken van niet!

Schaamteloos staatstuig
Hoe zit het overigens met de andere 3 justitiële viespeuken? Van links naar rechts:
Voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink die zich nergens wat van aan >>> trekt en waar het in deze kwestie dus om gaat.
Maar vergeet ook niet raadsheer mr. J. W. Wabeke van de, openlijke en schaamteloze, exclusief in de Europese Pedo Beerput Schurkenstaat Nederland mogelijke >>> 
Verklaring van het gerechtshof Den Haag inzake positie raadsheer.
Mr. Holthuis v.m. hoofdofficier van justitie en dan nog mr. Wooldrik v.m. Officier van justitie. 

Door onze pedo staatsdoofpotredactie

woensdag 10 september 2014

Goudeerlijke klokkenluider door corrupt staats-tuig de dood ingejaagd | Overeenkomst kwestie misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot - Nico van den Ham groot


Hoeveel klokkenluiders plegen zelfmoord vanwege de intense terreur die hen ten deel valt na het melden van misstanden? Wanneer de dood een vriend kan zijn 

Zeer herkenbare situatie voor Nico van den Ham

Nederlandse zorgautoriteit
Zembla kwam een paar dagen geleden met een schokkende reportage over zelfmoordenaar Artur Gotlieb. Arthur Gotlieb was een goudeerlijke beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoreit. Arthur had 4 USB Sticks met zeer explosief en belastend materiaal, die duidelijk maakten dat sommige ambtenaren bij de zorgautoriteit van Schurkenstaat Nederland én bij het ministerie van Volksgezondheidverlakkerij  WelzijnEllende en Grootgraai-Sport door en door corrupt zijn. Arthur nam nog geen fles wijn aan, terwijl voorzitter Langejan vaak verbleef in het Zuid Franse Saint Paul de Vence op kosten van het Farmaceutisch Concern Pfizer! 

2 keer moord 
De onthutsende reportage laat zien hoe Arthur 2 keer kapot is gemaakt door, door en door corrupt, gewetenloos, crimineel overheidstuig waarvan we er in dit Schurkenland zo veel van hebben. Uiteindelijk heeft Arthur de dood als de enige vriend gezien. Een vriend die hem kon verlossen van datgene waar hij niet mee leven kon. Na zijn dood is Artur nog een keer vermoord door gewetenloos ambtenarentuig. Zijn dood was voor het NZA ambtenarenschorem niet genoeg en zij vermoorden hem nog een keer. De ambtenaren pleegden nog even 'fijntjes' karaktermoord! 


Vergelijkbaar
De reportage sprak Melder van Misstanden Nico van den Ham nog al aan. Dit omdat er zo veel vergelijkbare feiten en omstandigheden zijn, die overeenkomen met de vuile Amsterdamse doofpotkwestie waar Nico al 5 jaren het slachtoffer van is. Een grote Amsterdamse vuile doofpotzaak van de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende misdaadbende waaronder o.a. de politiek, politie-schorem en corrupt Zwart Toga Tuig. Een misdaadbende die zijn weerga niet kent en elkaars vuile zaakjes koste wat koste afdekt.

Herkenbaar
USB Sticks met explosief belastend materiaal. Stiekem op het lichaam gedragen geluidsopname apparatuur. Rechtsgevoel. Gevoeligheid. Omgedraaide zaken. Arthur zou een psychische storing hebben. Arthur zou een dubbele persoonlijkheid hebben.
Arthur zou zo met een wapen het gebouw van de NZA binnen kunnen lopen. Allemaal opgeschreven door meedogenloos corrupt leidinggevend ambtenarenschorem van de NZA.  De onmenselijke meedogenloze terreur van misdaadgroep NZA is allemaal zo herkenbaar voor Nico van den Ham.

Grote overeenkomsten
Een situatie die grote overeenkomsten vertoont met de kwestie tussen Melder van Misstanden Nico van den Ham en misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek.
Een kliek die o.a. bestaat uit de corrupte, gevaarlijke, meervoudig valsheid in geschrifte en leugenaar op ambtseed politieman >>> Jack Druppers. Allemaal zo herkenbaar.
We vergeten nog de Amsterdamse misdadige GGD 
psychiater Herman Plas die de laatste tijd >>> opnieuw zeer zeer actief is >>> enz. enz. enz.

Uitweg
Ook Nico loopt al jaren elke dag aan een uitweg te denken. Een terugweg naar een enigszins normaal leven is volstrekt onmogelijk gemaakt door het tuig. 

Een intense hekel aan het leven hebben maakt het, dat het leven tot een ware HEL is verworden. 

De onthullende, schokkende reportage van Zembla is hieronder aan te klikken:

>>> DE DOOD VAN EEN KLOKKENLUIDER


Dit artikel is in het kader van openheid en hoor en wederhoor naar de volgende adressen gezonden:

zembla@vara.nl

pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl 
thomas.kok@arkin.nl
Thomas.Kok@ggzspa.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl  ter attentie van Herman >>> -pedo poster- Plas

vangnet@ggd.amsterdam.nl  ter attentie van de heer Michael Willemsen
randjan.bissesar@mentrum.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl

pdejong@stadgenoot.nl
2 cm. dik kogelvrijglas deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder info@hoeden-mulder.nl
pers@nza.nl

Ook verzonden via Twitter naar:


@ZEMBLA - @Stadgenoot - @Politie_Adam - @GGDAmsterdam - @Zorgautoriteit

Dit bericht en alle andere berichten op deze site mogen zonder toestemming worden gekopieerd en op andere websites worden geplaatst mits niets aan de teksten is veranderd. Bronvermelding graag, maar niet noodzakelijk. 

Van onze doofpotredactie in samenwerking met Melder van Misstanden, journalist Nico van den Ham

zaterdag 6 september 2014

PSYCHIATER VERZOEKT NICO VAN DEN HAM ARTIKELEN VAN ZIJN WEBSITE TE VERWIJDEREN

Corrupte Amsterdamse gemeente-doofpot-psychiaters krankzinnig vanwege strijdlust en vasthoudendheid van hun Psychiatrische cliënt Melder van Misstanden, Journalist en Websitehouder Nico van den Ham

Nieuwe bewijzen Criminele woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waaronder van corruptie doordrenkte politieman Jack Druppers en GGD psychiater
 Herman -Joris Demmink Pedo Poster- Plas

Staats -mondsnoer-psychiater Thomas Kok, nieuwkomer in deze A'damse doofpotkwestie. Kok vraagt Nico van den Ham per e-mail artikelen van website te verwijderen.

Nico in het 'hol van de leeuw'
Gisterenmorgen om half tien had Nico een afspraak met de heer Michael Willemsen van de machtige GGD Amsterdam. De heer Willemsen is de baas van de met corruptie doordrenkte, zo in Amsterdam gevreesde psychiater Herman Plas, u weet wel Herman Plas van de grote >>> grote mr. Joris Demmink pedo poster en de praatjesmaker in onderstaand telefoongesprek.Zakken binnenste buiten keren
Nico had de heer Willemsen verzocht zijn dossier ter plekke te mogen inzien
Nico werd door de baas van Psychiater Herman -pedo poster- Plas beneden bij de receptie van de Amsterdamse GGD opgehaald. Nico moest van Michael Willemsen eerst al zijn zijn zakken binnenste buiten keren. Dat moest, zo vertelde mijnheer Willemsen, 'omdat u alles opneemt en alles op uw site publiceert'. Nico zou zijn dossier niet mogen inzien als zijn zakken niet eerst binnenste buiten werden gekeerd. 

Schaamrood
Met het schaamrood op zijn kaken de pest daarover in, legde Nico ingeschakelde apparaatjes op tafel en die moesten worden opgeborgen in een kluis. Toen dat was gebeurd, mocht Nico mee naar boven en kreeg na een kort gesprek kopieën van zijn dossier. Nico had gevraagd om het dossier ter plaatse in te zien omdat hij vreesde, dat hij niet het gehele dossier mee zou krijgen. Nico mocht het dossier niet ter plaatse inzien, maar heeft enkele A 4 formulieren meegekregen

Klein maar vals dossier
Zoals verwacht, heeft de corrupte GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas in opdracht van misdaadgroep Stadgenoot en meervoudig valsheid in geschrifte - leugenaar op ambtseed politieman Jack Druppers Nico van den Ham ook in dit dossier weer neergezet als brandstichter/pyromaan. Alleen is het in dit dossier weer anders, nog vuiler opgeschreven. 

Ook GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas veegt zijn misdaad-reet af met officiële stukken van de rechtbank. Herman en politieman Jack weten hoe het werkelijk is gegaan, hebben die stukken gelezen, maar kiezen er voor om
Nico van den Ham de dood in te jagen.

Brand stichten

De criminele Herman Plas heeft in zijn rapportage opgeschreven dat Nico verdacht zou worden van het stichten van brandjes, 'Cliënt is hier op aangesproken door politieman Jack Druppers'. Cliënt ontkend, zo staat in het dossier en reageert erg boos op Jack. Psychiater Herman Plas en politieman Jack Druppers weten dat het anders in elkaar steekt en weten dat Nico diverse officiële rechtbank-stukken heeft waaruit blijkt dat niet Nico branden sticht, maar er juist voor heeft gezorgd, dat er geen branden meer worden gesticht. Ook zou Nico enkele brandjes hebben geblust zo liegt Herman Plas verder.
De criminelen Herman plas en politieman Jack Druppers gaan willens en wetens verder Nico als een zware crimineel neer te zetten en maken hem nog verder kapot.


Toekomst voor Nico nog meer angstaanjagend
Er staan nog meer zeer angstaanjagende dingen (aankondigingen) in Nico in zijn dossier. Het woord interventie wordt gebruikt. De betekenis van dat woord kan op verschillende manieren worden uitgelegd. In vrijwel elke uitleg is het gebruik van dat woord in zijn dossier voor Nico uitermate angstaanjagend. Ook angstaanjagend is dat de gevaarlijke politiecrimineel Jack Druppers onlangs in een bespreking met Herman Plas en ene Gaby Ottenvanger, nog steeds beslissingen over Nico kan en mag maken terwijl deze laffe politieschurk in de gevangenis thuishoort.


Politieman Jack Druppers is te laf en te bang om Nico op een normale manier aan te klagen, omdat hij dan de kans loopt dat zijn vele, vele schurkenstreken uit komen en hij zijn politiepet aan de kapstok van de gevangenis kan hangen. 

Klik op de link hier onder en lees hoe het werkelijk is gegaan inzake de jarenlange brandstichtingen. De staatsschurken Plas en Druppers weten uit o.a. officiële stukken dat het zo is gegaan en niet zoals zij valselijk beweren! Politieman Jack Druppers heeft welbewust meer dan een jaar lang de pyromaan ongehinderd zijn gang laten gaan, terwijl hij van Nico wist wie de pyromaan was en wanneer hij brand stichtte. 


Hulp vragen in deze Amsterdamse doofpot-kwestie is vele malen gedaan aan 

de >>> Commissie voor de Politieklachten  >>> De Nationale Ombudsman en er zijn diverse rechtszaken geweest. Alle hierboven genoemde instanties worden bestierd door juristen in dienst van Schurkenstaat Der Nederlanden. In alle gevallen werd schaamteloos en openlijk besloten dat er geen getuigen hoefden worden gehoord en schriftelijke bewijzen hoefden niet worden besproken. De Staatschurken hadden genoeg aan het proces-verbaal van politie-leugenaar op ambtseed Jack Druppers. 

Dit bericht is in het kader van hoor en wederhoor naar de volgende adressen gezonden:


thomas.kok@arkin.nl
Thomas.Kok@ggzspa.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl ter attentie van Herman Plas

randjan.bissesar@mentrum.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl

Dit bericht en alle andere berichten op deze site mogen zonder toestemming worden gekopieerd mits niets aan de teksten is veranderd.


Van onze doofpotredactie in samenwerking met Melder van Misstanden Nico van den Ham