KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 april 2014

NICO VAN DEN HAM MOET ZICH ALS EEN WARE CRIMINEEL MELDEN BIJ HET DEURWAARDERSTUIG

Melder van Misstanden
Nico van den Ham moet zich melden bij de deurwaarder!

'Uw inboedel wordt in beslag genomen meneer'. 'Alles?'

'Ja, alles meneer'
Extra mededeling onder aan dit artikel!


Asociale woningcorporatie Stadgenoot meedogenloos!

Verplicht melden bij de deurwaarder
Gisteren moest ik de deurwaarder komen vertellen wat mijn inkomsten zijn, zodat daar gedeeltelijk beslag op kan worden gelegd. Ik moet zo'n 2000 euro aan proces kosten betalen i.v.m. een door woningcorporatie Stadgenoot tegen mij aangespannen rechtszaak. Stadgenoot wil dat ik niet meer publiceer op deze site inzake haar misdadige werkwijzen. Werkwijzen, waar ik zelf, maar ook zoveel andere huurders van Stadgenoot onder lijden. >>> Vonnis 

Verslag bezoek deurwaarder
Ik werd aan een loket met 2 centimeter dik kogelvrij glas te woord gestaan door een medewerker die geen deurwaarder is. Dat werd duidelijk omdat hij telkens naar achteren moest om aan de deurwaarder het een en ander te gaan vragen. Ik kreeg een formulier waarop ik al mijn inkomsten moet vermelden. Dat formulier moet uiterlijk op donderdag ingeleverd zijn. Tevens kreeg ik te horen, dat er beslag op mijn complete inboedel wordt gelegd. Ik heb nauwelijks spullen van waarde. Ik vroeg of dat in beslag nemen ook de dingen betrof die een mens nodig heeft om normaal te leven. Het misdadige antwoord was, 'alles'.

Ook papieren worden in beslag genomen
'We nemen alles in beslag en kijken of we het kunnen verkopen', was het antwoord.
Ik vroeg of mijn grote hoeveelheid papieren inzake de omvanrijke Amsterdamse misdadige doofpotkwestie, waarover ik o.a. bericht op deze site, ook in beslag genomen worden was het eerste antwoord ja. Nadat ik had geopperd dat toch niemand die papieren wil kopen werd het antwoord een beetje genuanceerd door te vertellen dat het niet om de papieren ging. Echter, zo vertelde de medewerker, 'papieren belanden wel vaak tussen de in beslag genomen spullen" (???).  De betreffende documenten waren even in mijn woning i.v.m. de rechtszaak. Ik heb ze inmiddels snel weer naar elders gebracht. Het adres van dat elders slingert niet op een papiertje rond in mijn woning, maar zit in mijn hoofd. 


Deurwaarder spreken
Ook vroeg ik nog of ik de deurwaarder zelf kon spreken. Dat kon alleen telefonisch want die komen nooit aan het loket zo deelde de medewerker mij mee. 'Is dat omdat ze op straat niet herkend willen worden uit angst in elkaar geslagen te worden?' opperde ik. Daar gaf de medewerker geen antwoord op. Kogelvrij glas, niet in beeld willen komen. Deurwaarder, "leuk beroep".

EXTRA MEDEDELING! Held Professor Arnold Heertje is morgen 1 mei gedaagd in kort geding door Bureau Jeugdzorg. Rechtbank Amsterdam 10.00 u. Wij zij er bij: >>> Professor Heertje over Bureau Jeugdzorg

dinsdag 29 april 2014

DE HEL VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT! WAT GAAT ER MET NICO VAN DEN HAM GEBEUREN

Hoop op nog meer rechtszaken

De HEL van Stadgenoot
Wat gaat er de komende tijd met Nico van den Ham gebeuren?
Vijf lange onzekere, slopende jaren jaren is Nico door woningcorporatie Stadgenoot bedreigd met woningontruiming. Vijf lange, uitputtende jaren is Nico door Stadgenoot en haar kliek massaal valselijk beschuldigd van de meest ernstige misdrijven. Nico is op aansporing van een criminele politieagent die met Stadgenoot >>> samenwerkt in elkaar geslagen om hem het lesje te leren geen klachten in te dienen over de politie. Om hem nog eens duidelijk te maken dat hij geen vuile zaakjes over Stadgenoot en de politie mag melden is de 61 jarige Nico ook nog eens op valse gronden gearresteerd en opgesloten.

Corrupte instanties
Bij geen enkele instantie, die daar zogenaamd voor bedoeld zijn, heeft Nico zijn (semi) Horror-Staats-Terreur verhaal mogen vertellen. Nico zijn mond werd gesnoerd en de vele bewijsstukken zijn overal door corrupte partijdige meesters in de rechten genegeerd. Bovendien mochten getuigen absoluut niet worden gehoord. Niets, maar dan ook niets mocht worden uitgezocht. Telkens was een proces-verbaal van de op ambtseed liegende politieagent voldoende voor de juristen. Op ambtseed liegen, daar ging het nou juist in de meeste gevallen om. Op ambtseed liegen door een politieagent of een rechter is in deze schurkenstaat de normaalste zaak van de wereld. Als je daar over klaagt volgt nog meer vervolging en het mag absoluut niet worden uitgezocht of jou klacht daarover wel eens waar zou kunnen zijn. Alles is in het werk gesteld om de criminele organisatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende misdaadkliek te beschermen. Een van de smerigste Amsterdamse doofpotzaken, mag beslist niet naar buiten worden gebracht.

Melder van vuile (semi) overheidszaken
Nico is uit nood een website begonnen in de hoop op die wijze (juridische) hulp te krijgen en tevens anderen te waarschuwen. Waarschuwen voor de meer dan smerige activiteiten van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waaronder diverse instanties zoals politie, justitie en later ook de rechtspraak. Inzake deze website zag Stadgenoot en de door haar ingeschakelde derden, waaronder de zeer criminele, gewelddadige politieagent een mooie kans om Nico zijn eerlijke mond te snoeren.
Dit via een afgeraffeld kort geding, waarin aangeleverd bewijs voor Nico zijn beweringen opnieuw geen enkele rol mochten spelen. Aangeleverde bewijzen die dan ook doodleuk in het vonnis worden verzwegen.
De corrupte klassenjustitierechter liegt in zijn vonnis over van alles en nog wat, als het maar in het voordeel van Stadgenoot en haar kliek is. Het zijn te veel leugens en het is allemaal te omslachtig om dat allemaal in dit bericht uit een te zetten. Wij komen daar later zeker nog op terug.


Nico moet zich als een crimineel voor 01-05 melden bij het Deurwaarderstuig
Nergens kan Nico nu nog terecht om zich over deze misdadige smeerlapperij te beklagen en moet zich onderwerpen wat er nu gaat gebeuren. Alles is reeds geprobeerd tot aan de politiek toe, maar die geeft natuurlijk geen enkele reactie op dit soort smerige zaken. Denk daarbij ook aan de kwestie Demmink, waar deze site ook (in beperkte mate) over publiceert. Nico moet zich als een zware crimineel voor a.s. donderdag melden bij het betreffende meedogenloze deurwaarderstuig om zijn inkomsten op te geven, zodat die voor een gedeelte in beslag genomen kunnen worden. Nico heeft nooit schulden gehad en heeft geen misdrijven gepleegd, hij heeft alleen maar misdrijven gemeld!
Het leven is voor Nico al jaren een regelrechte HEL door de immense terreur van Stadgenoot en haar kliek.


Laatste hoop; nog veel meer rechtszaken!
De laatste hoop van Nico is dat er vanaf nu nog veel meer rechtszaken tegen hem worden aangespannen inzake zijn beschuldigingen jegens rechters, politie en diverse instanties zoals de Nationale Ombudsman.
Een rechtszaak aangespannen bijv. door 
mr. P.C. Kortenhorst, de partijdige, corrupte raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof die Nico zo onbeschoft heeft behandeld tijdens een zogenaamde >>> rechtszaak en hem de mond snoerde toen hij over zijn ingebrachte bewijzen begon. Binnen 10 minuten was de zitting voorbij. Of mr. R.H.C. Jongeneel die zo partijdig en dus corrupt is om een >>> vonnis te presenteren dat vol staat met door hem verzonnen leugens en waar zijn smerige partijdige klassenjustitie van af druipt. En dan niet te vergeten de laffe misdadige, gewelddadige politie-leugenaar op ambtseed >>> Jack Druppers die al ong. een jaar lang te laf en te bang is om Nico op een normale manier aan te klagen. Want als er een rechter is die wél wat wil uitzoeken, dan 'hangt' hij.

Weinig hoop op eerlijk proces
Nico heeft weinig hoop op een eerlijk proces. Hij bezoekt veel rechtszaken van anderen en ziet hoe het er in deze Schurkenstaat aan toe gaat. Ook bezocht hij alle getuigenverhoren in de staats-pedo-zaak Demmink en hoorde hoe een raadsheer en officieren van justitie meerdere malen onder ede als kinderverkrachters werden benoemt. Geen van die vermeende pedo's worden verhoord en mogen zelfs ongestoord doorgaan met het voetvolk te straffen. Zie daarvoor de vreemde verklaring van het bestuur van het gerechtshof Den Haag >>> Verklaring gerechtshof Hoe achterlijk en misdadig wilt u het hebben? Dit is uw Nederland!
Nederland is een regelrechte schurkenstaat. Nederland bedient zich van zulke criminele werkwijzen, die menig dictator van een achterlijke Banana Republiek niet kan bedenken en dan ook jaloers maakt. De reguliere volksverlakkende media zwijgt.

Aanklachten tegen Nico
Ondanks dat het in dit land zo'n corrupt zootje is en dan met name in de rechtspraak, hoopt Nico dus op nog meer aanklachten. Klaag maar aan mr. Kortenhorst,
mr. Jongeneel en politieman Jack Druppers en wie daar nog meer behoefte aan heeft. Maar vervolg Nico op een normale wettelijke manier. Dat geldt vooral voor de laatst genoemde. Dus spoor niet een jonge vent aan om Nico weer in elkaar te laten slaan politieman Druppers, maar klaag Nico aan volgens de regels, zoals dat in een rechtsstaat zou moeten. 


Verbijsterend en beangstigend wat er allemaal kan en gebeurd in dit schurkenland.

zondag 27 april 2014

DE BRANDENDE HEL VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT GAAT DOOR IN DE RECHTBANK!


Nico van den Ham die een pyromaan heeft gestopt meedogenloos kapot gemaakt door Corrupt Zwart Toga Tuig voor de rest van zijn leven!


 Overtuigend bewijs dat Nico van den  Ham een  jaar lang heeft gemeld wie,  wanneer en hoe laat de pyromaan steeds  maar  weer >>> brand stichtte is
 door de rechter voor Woningcorporatie  Stadgenoot volstrekt genegeerd!

 Zelfs een schriftelijk bewijs dat woning-  corporatie Stadgenoot afspraken had  met de pyromaan, is door de rechter  gebruikt om zijn kont mee af te vegen. De brief wordt in het vonnis dan ook niet benoemd. Bovendien staat het vonnis vol leugens. Leugens verzonnen door de rechter wel te verstaan!

Nico van den Ham werd weer de mond gesnoerd toen hij de rechter op het aangeleverde bewijs wilde wijzen. 

'Er is hierna nog een rechtszaak en het is al uitgelopen'. Was zijn excuus.Nico van den Ham door rechter, voor woningcorporatie Stadgenoot  nu ook financieel kapot gemaakt.

Plegers van misdrijven door corrupte rechter beloond!

Melder van blijkbaar o zo welkome honderden brandstichtingen wordt tot op het bot kapot gemaakt!


Dit is de absolute doodsteek voor Nico van den Ham.

Veroordeeld voor bijna 2 duizend euro proceskosten.
Woningcorporatie Stadgenoot heeft Nico van den Ham ruim 5 jaar op extra kosten gejaagd! Dat weet de rechter want Nico vertelde het hem. Hij is financieel kapot gemaakt door Stadgenoot, zo heeft hij de rechter duidelijk verteld. Nico heeft nooit schulden gehad en heeft Stadgenoot altijd ruim op tijd de huur betaald. Sinds 4 april jl. heeft Nico een schuld van ong. €2000,-  dankzij dit Corrupt Zwart Toga Tuig.
Er zijn ook nog veel andere kosten voor Nico, gerelateerd aan deze smerige >>> (semi)  overheidskwestie.


Onbeheersbare wanhoop

Absoluut geen weg meer terug
Er is absoluut geen weg meer terug voor Nico. Nico heeft geen familie en weet niet waar hij straks naar toe moet als hij door woningcorporatie Stadgenoot op straat gezet wordt. Nico leeft door de constante onmenselijke dreiging op straat gezet te worden al 5 jaar in angst en onzekerheid. Nico heeft dankzij de misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek reeds ernstige, nu ook al lichamelijke klachten.
De stresshormonen die al jaren door zijn lichaam razen hebben hun werk reeds gedaan. Nico is door die klachten niet meer op zijn 61e, in staat op straat te leven en dat wordt dan ook zonder meer zijn dood! Het gewetenloze Stadgenoot heeft echter volstrekte schijt aan haar slachtoffers. Zie de weerzinwekkende beelden van de ernstige verminkingen van een huurder van Stadgenoot die nimmer aandacht van Stadgenoot heeft gehad. >>> Beelden van een ernstige verminking door een grote brand 


Verzoek aan de lezers van deze site
Dringend verzoek aan de lezers van deze site het bericht nr. 3 (nogmaals) te lezen.
U kunt dan zien, waar het allemaal mee begonnen is. Hoe een simpele burger, die heeft gedaan wat de wet hem voorschrijft te moeten doen! Zo niet, dan volgt straf. In deze kwestie volgde echter een zeer zware jarenlange straf omdat het Stadgenoot blijkbaar nu even niet zo goed uit kwam dat de pyromaan werd gestopt door Nico van den Ham. Hoe vuil en misdadig kan een rechter zijn om dit zo af te straffen. Ja dat kan en gebeurd in uw 'keurig Nederland'. Alleen mag u het niet weten en daarom zwijgt de reguliere media. Daarom had deze site al moeten stoppen met dit soort berichtgeving wat gewoon betekend dat er op deze site nog wel kookrecepten mogen worden gepubliceerd.

Bericht nr. 3  >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

Wetboek van Strafrecht art. 160
1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. 

Die opsporingsambtenaar is o.a. politieman, wijkagent leugenaar op
ambtseed >>> Jack Druppers.


Waarschuwing aan de lezers van deze site
Heeft u wetenschap van een of meerdere misdrijven? Misdrijven die veel leed en ellende veroorzaken en waar u zelf ook last van heeft. Ga niet naar de politie en draai u om. Zorg dat u niet in het intense corrupte systeem van het Zwarte Toga Tuig terecht komt! Uw leven wordt volledig verwoest. Velen gingen u al voor!

Reactie's
Nico krijgt meer en meer reactie's naar aanleiding van de berichten op deze site.
Meest hele lieve reacties. Ook veel hartverscheurende reactie's van Nederlanders die ook door (meestal) de staat kapot gemaakt zijn en vaak in een vergelijkbare onbeheersbare wanhoop-situatie verkeren als Nico zelf. Goedbedoelde e-mails met 'ze kunnen je maar zo je woning niet uitzetten' hoeft Nico niet meer. Nico weet inmiddels uit eigen ervaring, maar meer nog inzake andere kwesties waarvan hij op de hoogte is, dat alles kan in dit land. Rechters hebben schijt aan wet en regel en doen wat goed is voor de heersende elite, grote organisaties en hun blauw geklede hulptroepen. De misdadige, volksverlakkende reguliere media zwijgt hierover, want u mag dat niet weten.


Onderzoeksjournalisten Welkom!

Door onze corrupte steek de boel maar in brand, want het komt zo goed uit redactie

*** NICO VAN DEN HAM, MELDER VAN MISDRIJVEN *** ** 'IN NAAM DES KONINGS MAKEN WIJ JOU KAPOT' **


IN NAAM DES KONINGS

VONNIS

'Een Koning die trots kan zijn op zijn schurkenstaat!'

Opnieuw veegt een gewetenloze corrupte rechter zijn justitiële reet af met onomstotelijke bewijzen. Stadgenoot mag nu met de wet in de hand haar vuile (asbest) misdrijven plegen. Woningcorporatie Stadgenoot en haar onmenselijke rechter hebben volstrekte schijt aan o.a. de levens van vele jonge mensen!

Vonnis betekend     
Op donderdag 24-04-2014 omstreeks 16.00 u. was het zover en heeft
>>> Koninklijk gewetenloos deurwaarderstuig in NAAM DES KONINGS

>>>
het vonnis betekend! Het vonnis om Nico van den Ham, melder van honderden brandstichtingen, asbestmisdrijven en andere (semi) overheidsmisdrijven monddood te maken en te houden. Hoe vuil, gewetenloos en misdadig wilt u het hebben?

Binnen 48 u. artikelen verwijderen
Binnen 48 uur na betekening moet Nico van den Ham vrijwel alle artikelen op zijn site aanpassen, wat betekent dat ze moeten worden verwijderd.  Het betreft de artikelen die gaan over de misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie, jegens Nico en ander huurders gepeupel heeft gepleegd.  Misdrijven plegen door een grote organisatie en haar blauw geklede hulptroepen worden voor de zoveelste keer beloond.
Die misdrijven melden wordt al 5 lange jaren zeer zwaar bestraft!


Misdrijven
Misdrijven, zoals een pyromaan ongehinderd vele, vele branden laten stichten omdat die branden wellicht goed uit kwamen.
Misdrijven zoals het doen van >>> valse aangifte. Nico in samenwerking met politieman >>> Jack Druppers op aansporing in elkaar laten slaan. Nico op valse gronden opsluiten en nog heel veel meer. 

>>> Wooncomplex van Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> Voor het leven zwaar verminkt door brandstichting (Beelden!)
>>> Woningcorporatie Stadgenoot onderhandeld met pyromaan

Asbestmaffia
De rechter verbiedt  Nico om kwalificaties, zoals liegen en misleiden door Stadgenoot inzake de aanwezigheid van asbest in de woningen te gebruiken.
Dan mogen de beelden die het een en ander onomstotelijk bewijzen ook niet meer.
Hoe corrupt en vuil wilt u het hebben? We hebben het hier over de dodelijke sluipmoordenaar ASBEST!

Hier de >>> beelden over asbest in de woningen van Stadgenoot.
Onomstotelijke bewijzen dat Stadgenoot liegt en bedriegt inzake asbest, is in het bezit van de rechter. Niet alleen de beelden, maar ook meerdere geluidsopnamen, die onomstotelijk aantonen dat Stadgenoot haar huurders voorliegt over asbest. Ook deze rechter veegt zijn justitiële corrupte reet af met onomstotelijke bewijzen en het zal hem worst zijn of het huurders gepeupel asbest deeltjes inademt tijdens de verbouwingen die nog gaan plaatsvinden. De smerige belangen van de grote woningcorporatie Stadgenoot gaan ook voor deze partijdige rechter immers voor! 


Asbestkanker, Longkanker of Longvlieskanker gevolgen van inademen Asbest! Belangen Stadgenoot gaan voor!

Bewoners 90 procent jonge mensen
In het wooncomplex wonen voor ong. 90 procent jonge mensen die aan het smerige asbest
 over 10, 20 jaar kunnen te komen overlijden. De gewetenloze schurk in zijn zwarte jurk heeft daar volstrekt lak aan. In Amsterdam West hebben huurders van woningcorporatie Stadgenoot recentelijk levensgevaarlijke asbestdeeltjes ingeademd. Waarschuwen voor asbest wordt zwaar bestraft. Sjoemelen met asbest wordt door een corrupte rechter beloond!
Zoals Nico overal bewijs heeft van wat hij op zijn site zet is hier het bewijs (reportage) van Amsterdam West 
>>> Stadgenoot en haar Asbest Maffia
(dit is niet het bewijs dat bij de rechter is aangeleverd)

Diep in de schulden      Dit is uw schurkenland
Nooit heeft Nico schulden gehad omdat hij goed met zijn geld om kan gaan. Wel stond Nico op het randje van de financiële afgrond, omdat Stadgenoot hem de afgelopen jaren op hoge kosten heeft gejaagd. Nu het vonnis is betekend heeft Nico vanuit het niets een schuld van meer dan 2.000 euro. Proceskosten, 'nakosten' (wat dat ook mag zijn), kosten van het exploot en nog wat andere kosten. Voldoen binnen 2 dagen! Allemaal omdat Nico heeft gedaan wat de wet hem nota bene voorschrijft te doen.
Een veel ellende en leed veroorzakende, voor Stadgenoot o zo welkome, pyromaan gestopt en aangegeven. Ik moest er voor naar de rechter toe, maar dan als getuige. Dit is het schurkenland waar in u woont en dit is waar de reguliere gecensureerde
pulp-misdaad media steevast over zwijgt! 


Melder van  grote vuile Amsterdamse doofpotkwestie die als maar groter wordt
Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek heeft voor de zoveelste keer van een meester in de rechten vuiligheid bevestigd gekregen, dat zij ongehinderd door mag gaan met haar smerige misdrijven. Misdrijven die veel intens leed bij haar huurders veroorzaakt. Misdrijven plegen met de wet in de hand voor grote organisaties en/of de elite in deze schurkenstaat.
Al eerder oordeelden de meesters van de >>> Commissie voor de politieklachten dat er in een van de grootste en smerigste doofpotkwesties van Amsterdam niets mocht worden uitgezocht. Met steekhoudende bewijsstukken veegden ook deze juristen gewetenloos en schaamteloos openlijk hun hun kont af. Tevens mochten getuigen absoluut niet worden worden opgeroepen, omdat wel duidelijk was dat Stadgenoot en haar kliek dan zou worden ontmaskerd als een groot crimineel netwerk.
Precies hetzelfde gebeurde bij de >>> Nationale Ombudsman en weer wat later bij het Amsterdamse >>> gerechtshof


Rechterlijk bevel: Voor zaterdag 24.00 u.  aanpassing/verwijderen berichten!
Zo niet € 250,- per dag te betalen aan Woningcorporatie Stadgenoot.
Allemaal in naam des Konings!


Wat gaat dieren- en
>>>
mensenrechtenactivist Nico van den Ham  doen met zijn website?  


Volgende reeds in rechtszaal aangekondigde misdaadactie van Stadgenoot: Bodemprocedure om de 61 jarige Nico dakloos te maken. 

Vorig bericht: >>> Over schurken in jurken

woensdag 23 april 2014

NEDERLAND REGELRECHTE SCHURKENSTAAT!

Pedofiele Officieren van Justitie. Partijdige Rechters. Corrupte Officieren van Justitie. Pedofiele Raadsheren. Corrupte Rechters. Pedofiele Rechters. 

  Reguliere Media Zwijgt!

 Nederlands Voetvolk Gedwee

Over schurken in zwarte jurken

Media
Op een enkele uitzondering na is er zo veel mogelijk mediastilte over pedofiele criminelen in een jurk. Zwart Toga Tuig dat overdag het voetvolk bestraft en in hun vrije tijd hun kinderen verkracht. Dat zelfde geld voor de vele partijdige dus corrupte officieren van justitie, rechters en raadsheren, die er vrijwel uitsluitend op uit zijn het gepeupel te bestraffen om hun VVD elite te beschermen. Door dat allemaal zo veel mogelijk te verzwijgen en het volk zo te verlakken, maakt ook de reguliere gecensureerde staats-pulp-media deel uit van het grootste misdaadnetwerk in deze schurkenstaat.
Een verbijsterend misdaad-netwerk wat vele onschuldigen, waaronder kinderen, gewetenloos kapot maakt.


Opstaan voor de rechter
Iedereen die wel eens voor een rechter heeft gestaan of een rechtszitting heeft bijgewoond weet het en de meesten doen het ook. Opstaan als rechters de zittingzaal binnen komen. Dat hoor je te doen uit respect voor de gezaghebbende onafhankelijke partijdige rechter. Ziet de bode dat je blijft zitten, dan kan het gebeuren dat de bode jou apart uitnodigt en zegt, 'u dient te gaan staan'.

Opstaan en Rechters massaal uitjouwen!


Middelvinger
Opstaan is misschien wel o.k., maar dan om dit perverse laagste van het laagste soort de middelvinger te geven en uit te jouwen. Want waarom pikken we dit met zijn allen? Als er een glazenwasser aan een kind komt is het dagenlang groot nieuws, wordt hij opgesloten en de woonwijk uit getreiterd. Worden er meerdere officieren van justitie en rechters door meer dan een persoon onder ede (tijdens de Demmink getuigenverhoren) als kinderverkrachters genoemd, dan is het niet eens in het journaal. Wat is er met ons klootjesvolk aan de hand? Elkaar aanwijzen en verraden, bijv. als er een buurvrouw een middag in de week zwart een huis van een VVD 'er schoon poetst. Maar als het Zwarte Toga Tuig massaal (pedo) misdrijven pleegt is het allemaal wel goed.

Raadsheer mag gewoon doorgaan met zijn 'werk'
Zelfs een hoge rechter, een raadsheer mag, nadat hij 2 keer onder ede is genoemd als pedofiel, gewoon doorgaan met zijn 'werk' en worden er geen maatregelen genomen.
Zie hiervoor een uiterst vreemde verklaring van het bestuur van het Gerechtshof Den Haag inzake de positie van de raadsheer >>> mr. Wabeke. Luister tevens naar een onthullend gesprek van journalist Micha Kat met Frans Zonneveld van de Raad voor de Rechtsspraak.

Mondsnoer- Rechtspraak Klassenjustitie
Is u, 'als gewone man', nog nooit door de rechter de mond gesnoerd, omdat de tegenpartij belangrijker of rijker dan u is? Dan heeft u wellicht nog nooit (in zo'n situatie) voor de rechter gestaan, want dan gaat dat in 99% van de gevallen zo!
Ga maar eens openbare rechtszittingen bezoeken waar de ene partij 'meer belangrijk is dan de andere', dan kunt u zelf zien hoe >>> onbeschofte partijdige rechters massaal het voetvolk de mond snoeren en oneerlijk behandelen. U kunt dan zelf constateren dat rechters in nagenoeg alle gevallen volstrekt lak hebben aan bewijs en/of getuigen, die ingebracht zijn door de 'niet belangrijke-armzalige' tegenpartij.

Vuile belangen

Als er ook maar enigszins vuile belangen van grote organisaties, elite tuig of hun blauw geklede hulptroepen in het geding zijn dan kunt u, als u bij het o zo geminachte 'klootjesvolk' behoord, het wel schudden. Het kan iedereen, dus ook u, zomaar overkomen dat u voor de rechter staat, daar is echt niet zo veel voor nodig.
Daarvoor hoef je echt geen crimineel te zijn in deze schurkenstaat. In tegendeel!
Denk vooral ook eens aan het >>> Maffia Bureau Jeugdzorg, dat vrijwel altijd door een corrupte rechter in het gelijk wordt gesteld. Te veel moeders/vaders en kinderen worden daar het slachtoffer van.


Ook boegeroep voor eerlijke rechters?

Ja, want justitieel tuig dat dagelijks met de neus bovenop het -willens en wetens onschuldige mensen vervolgen- zitten en daarover de mond dichthouden deugen zelf ook niet. Corruptie, >>> Klassenjustitie, >>> mondsnoerrechtsspraak vind dagelijks en massaal plaats in de rechtszalen van deze pedo-staat. Dat veroorzaakt zo onvoorstelbaar veel levens ontwrichtende ellende onder het voetvolk, in veel gevallen tot aan zelfmoord toe, dat het extreem misdadig is om daar over te zwijgen.
Maar Officieren van Justitie, rechters, raadsheren en zelfs advocaten willen koste wat het kost geen klokkenluider zijn en werken zo gewetenloos mee aan het kapot maken en onderdrukken van het 'klootjesvolk'.

Melder van Misstanden Nico van den Ham
Let op: Deze website wordt door de staat en andere stiekeme plegers van misdrijven, tegen het 'voetvolk' en Nico zelf, niet erg gewaardeerd! De site wordt dan ook in ernstige mate >>> bedreigd vanwege veel te veel waarheid. Mocht deze site op welke wijze dan ook, op een gegeven moment verdwenen zijn van het web. Google dan de naam Nico van den Ham! Want zolang Nico van den Ham niet heel ernstig ziek, dood, of op enig andere wijze niet meer in staat is om van zich te laten horen, gaat hij gewoon door met het Melden van Misstanden en andere staats-vuiligheid!

maandag 21 april 2014

REPORTAGES WEG BIJ JDTV

Reportages gerelateerd aan Joris Demmink op deze en andere websites op zwart gezet!Wat is er aan de hand met Joris Demmink TV? 

Op deze site zijn door JDTV de volgende reportages op zwart gezet:

Russische reportage over Pedofielenvereniging Martijn en de voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink. Deze reportage is later weer op actief gezet! 
>>> Open brief aan president Poetin

Russisch journaal over het staatsbezoek van Poetin aan ons land begin vorig jaar.
Beelden die Nederland eigenlijk niet mocht zien en nu dus niet meer mag zien. >>> Open brief aan president Poetin (19-04-2013)


Een korte reportage waar mr. Joris Demmink zegt dat hij zich er niets van aantrekt beschuldigd te worden van misbruik van minderjarige jongetjes
>>> Het verschil tussen mr. Joris Demmink en Nico van den Ham (27-08-2013)


Twee belangrijke reportages weg. Waarom vragen wij ons af. Als we de website van JDTV afstropen, zien we dat er veel meer reportages op zwart zijn gezet. Het zijn reportages die te maken hebben met Joris Demmink en waar politici in voorkomen.
Is Erik Donk onder druk gezet? 'Gefeliciteerd, het is nu echt gelukt JDTV te slopen' zou
Eric Donk tegen Micha Kat van >>> Klokkenluideronline.is hebben gezegd.


Wij spreken de hoop uit dat, wat er ook aan de hand mag zijn, de situatie weer snel mag zijn zoals het was. JDTV levert een zeer belangrijke bijdrage aan de eerlijke nieuwe media en dat moet zo blijven!

 >>>  JDTV

woensdag 16 april 2014

SCHURKENSTAAT NEDERLAND HEEFT VOLSTREKT LAK AAN HAAR IN NOOD VERKERENDE GEZINNEN

Gewetenloos deurwaarderstuig. Subsidie opstrijkende hulp-instanties doen niets!

Doodziek en geen zorgverzekering! 

Loonbeslag. Slopende dreiging om voor derde keer met hele gezin dakloos te worden.  

Aangrijpende email, telefoon en twitterberichten
Al meerdere keren melden wij het. Als je een website hebt die voornamelijk over de corrupte (semi) overheid gaat, krijg je telefoon, mails en brieven van wanhopige meestal door de staat geruïneerde medemensen. De afschuw gaat je door merg een been bij het lezen of aanhoren van de meeste verhalen. Onderstaande mail kregen wij niet zo maar.

Twitter
Dagelijks Twitterberichten van een radeloze, uitgeputte, bezorgde echtgenoot en vader die als laatste redmiddel op Twitter zijn toevlucht heeft genomen. Hij trekt al lange tijd onze aandacht en wij hebben dan ook zelf contact gezocht via Twitter. De man is doodziek en uit de zorgverzekering geflikkerd.
Medische zorg wordt hem dan ook doodleuk ontzegt. Het gezin wordt van het kastje naar de muur gestuurd en kan in 'keurig' Nederland meedogenloos verrekken!


Hier onder zijn email die hij naar deze deze site toezond.

______________________________________________________________Hoi Nico, 
Onderstaande stuk heb ik gestuurd naar stichting Rohon! Geen onzinverhaal, naar aanleiding van stukken, mails, klachtenprocedures, aangifte te staven. Wellicht interessant om te publiceren op jou blog, wat van mij mag. Temeer, omdat als het zo door gaat, ik op enig moment het leven ga laten en ik toch wil dat ons verhaal ergens dan nog een basis verkrijgt. Op een dag misschien gelezen door iemand die beseft dat dit gezinnen in dit Kut land werkelijk overkomt. Kijk maar of je het plaatst mijn toestemming heb je! 

Groet Xxxx


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: xxxx xxxxxx <x.xxxxxx@gmail.com
Datum: 15 april 2014 13:29
Onderwerp: reactie op Mevrouw van der xxx ( huisuitzetting )


Geachte,

Het verhaal van Mw.  van der xxx laat kenmerken zien die wij als gezin xxxxxx ook hebben ervaren. Een situatie verslechterd door schuldeisers ( loonbeslag ) en slechte hulpverlening. Zo ook door niet betrokken gemeenten wie niet inhoudelijk reageren op klachten ( klachtenprocedures/ aangifte ) op het voornoemde  door inhoudelijk eindverantwoordelijkheid te nemen voor de fouten gemaakt door de door hen gesubsidieerde hulp instanties. Overigens instanties aan wie ze klakkeloos subsidie verstrekken terwijl men tal van gezinnen ( >30) laat verrekken op campings ( in Arnhem ), alwaar men een hoge huur moet betalen voor een stacaravan. ( zelf ook anderhalf jaar als gezin op een camping weggerot! ) 

Het punt is dat een aantal wethouders zich niet laten bekritiseren op hun portefeuille en liever kiezen voor het verzuipen van gezinnen dan klachten inhoudelijk aan te nemen op hulpinstanties die ( door subsidie verstrekking ) vallen onder hun portefeuille. Van deze houding maken beklaagde hulpverlenende instanties dan weer gretig gebruik om zelf als instantie geen eindverantwoordelijkheid te hoeven nemen voor aangetoonde fouten, daar men zich ondersteund weet door de politiek ( wethouders ) Waartegen een gemeenteraad ( Arnhem ) geen zak onderneemt, wat men gewoon weet! Dat is dan een mooie manier om kritiekloos subsidie op te strijken, terwijl gezinnen geen ordelijk hulp verkrijgen voor dat gemeenschapsgeld. 

De tijd, na het ontstaan van klachten procedures en aangifte, pakken de hulpinstanties aan, zo ook gemeenten om af te komen van de toegewezen schuld door gezinnen in een positie te brengen dat voornoemde schuld ( fouten ) zich laat oplossen. Dat d.m.v. gezinnen, ook als het onze, uit te putten. Ook d.m.v. schulden nadien verhoogd te krijgen, gezinnen zonder zorgverzekering te laten zitten, uit te schrijven uit het GBA ( Gemeentelijke Basis Administratie ) met groteske gevolgen, zoals het feit dat een zorgverzekeraar vanaf dat moment niet meer verplicht is een gezin  medisch te verzekeren. Op deze wijze staat men, ook mij o.a. na het leven, als ernstig hartpatiënt, met daarnaast COPD en Diabetisch. Mijn medicatie wordt niet meer vergoed en ben uitgesloten van behandeling, waar onlangs nog een pre anale ontsteking bijkwam die alleen operatief verwijderd kan worden. Dat kan ik dus wel vergeten. Ik heb de laatste twee weken dan ook helse pijnen doorstaan en een angst dat de diepe ontsteking door zou breken naar binnen, wat voor mij einde verhaal betekent, Dit kan nog steeds ontstaan en geeft mij een soort van lugubere toegewezen angst wat een land als Nederland niet past, wel een dictatuur. Wellicht al ontstaan voor een groot aantal zwak geworden mensen in dit land, waaronder ons gezin..Terwijl ik 32 jaar gewerkt heb, mijn vrouw 25 jaar. Beleid( sigaretten/ versoepeling ontslag en arbeidsrecht )  en ( ernstige ) ziekte daar een einde aan maakte!

Door de slechte schuldhulp ( klachtenprocedure ) en slechte bewindvoering en daardoor de blijvende vrijheid, wat schuldeisers dan genieten, zijn wij tweemaal dakloos geworden. In januari 2011 ons stenen huurhuis verloren en in Juli 2012 onze ( huur ) caravan, puur door loonbeslag ver onder de beslagvrije voet en schulden bijkomend ontstaan door het slecht functioneren van voornoemde partijen. Wie optimaal beschermd worden door twee wethouders ( gemeente Overbetuwe/ Arnhem / Frank van Rooijen / Henk Kok ) Na 2011 ( onze eerste huisuitzetting ) hebben gesubsidieerde hulpinstanties het stokje overgenomen om ons verder te verzuipen op de camping, geen mogelijkheid tot hulp ontstond, alleen maar onmogelijkheden. Wat mij mijn VIJFDE baan heeft doen verliezen omdat door hun tactiek mijn gezondheid achteruit vloog. Onder hun toezicht twee hartinfarcten gehad en een hartstilstand. Met gevolg tweemaal gedotterd, twee stands, bypass operatie en uiteindelijk drie weken in het ziekenhuis gelegen door een hartstilstand. Waardoor: Door de opgelegde stress, ons dakloos te maken, door ons erg lang op de camping op te sluiten en toen de wet schuldhulp van kracht werd op 2 juli 2012 er voor te zorgen dat wij geen financiële middelen meer hadden om de huur van de caravan op te brengen, Wij moesten de straat op, naamloos worden, anders moest men ons gaan helpen door de voornoemde wet en dat wilde men niet. Ik, mijn gezin, had(den)  tenslotte door klachtenprocedures de hulpverlening, de gemeente, in diskrediet  gebracht wat men niet pikte. Men pikt geen terechte klachten en wil daar al helemaal niet inhoudelijk op afgerekend worden, dan een gezin er maar aan en dat krijgt nu al gestalte vanaf 10 februari 2010, toen onze eerste gesprek met een wethouder, F. van Rooijen,  die van de gegrond verklaarde klachten wilde afkomen. 

Sinds voornoemde datum heeft men ons ook dan vaak voorgesteld, alleen te willen helpen, als we de gegrond verklaarde klachten zouden intrekken. Men daar ook volhardend in bleef na een klachten procedure hierover gevoerd te hebben, uitspraak april 2011. Waar de klachtencommissie eenduidig in was dat pas hulp geven na de verplichting klachten in trekken zeer onbehoorlijk was, men onze situatie centraal had moeten stellen. De situatie centraal stellen deed men wel, maar dan op een wijze om het water dichter tot onze lippen te brengen door ons op die wijze te dwingen onze gegrond verklaarde klachten in te laten trekken. De eerdere aangifte tegen de bewindvoerder werd door de politie in de doofpot gestopt omdat men vriendjespolitiek bedreef met de wethouder(s) ( Met name F. van Rooijen ) 

Na de klachtenprocedures heeft men systematisch geprobeerd mijn gezondheid te ondermijnen,wat nog steeds voortduurt. In september 2013 was ik het zo zat ( na hartstilstand ) dat ik in de krant uit de school geklapt ben. Na dit grote krantenartikel heeft iemand van de gemeente de zorgverzekering getipt dat ik ( wij ) niet meer ingeschreven stond(en) in het GBA waarop de maatschappij (CZ) met terugwerkende kracht onze zorgverzekering stop zette. Heeft men ook een betalingsregeling met het UWV bewust na de knoppen geholpen om mij financieel te benadelen. Dat vanaf het moment dat wij onze caravan niet meer konden betalen door loonbeslag, ( 2 juli 2012 ) ontstaan doordat men ons schuldhulp bewust onthield na de klachtenprocedure tegen het BAC / Aangifte tegen bewindvoerder. Dit resulteerde in weer een plots bijkomende schuld van €36000,= euro, de kosten ontstaan uit mijn hartstilstand. Ik hoef u niet te vertellen wat dit opnieuw deed met mijn gezondheidstoestand, behandeling, controle is weggevallen, geen revalidatie, medicatie volledig zelf te betalen, waar in ik moet voorzien vanuit nu een WIA uitkering, waarop gekort, nu  ter hoogte van een bijstandsuitkering. Zo ook, nog steeds dakloos! 

Sinds een drie maanden heeft het leger des Heils,( ook gesubsidieerd ) het stokje overgenomen van andere gesubsidieerde hulpinstanties. Waar ik u over aangeef dat ook deze instantie totaal geen interesse toont dat ik als ernstig hartpatiënt, COPD Patiënt en Diabetes Patiënt geen zorgverzekering heb. Mijn vrouw, mijn kinderen overigens ook niet. dus waar is men op uit? Is men teleurgesteld dat ik niet overleed in 2011 ( bypass operatie ), niet overleed op 28 juli 2013, ik toen een hartstilstand verkreeg? Nu, de laatste twee weken de pre anale diepe ontsteking zijn werk nog steeds niet doet? 

Al met al is het bovenstaande slechts een beknopte, bewijsbare weergave wat wij meemaken onder gesubsidieerde hulpinstanties  en vermaledijde gemeenten. Wie op die wijze, zoals benoemd.  van toegewezen schuld en fouten proberen af te komen, wie feitelijk poging tot doodslag niet schuwen, door de bureaucratie te misbruiken zo ook de gevolgen een gezin te laten in niet gecontroleerde schulden door hen bewust uit te sluiten van schuldhulp. Zitten  de 30 gezinnen nu op de camping, in Arnhem,  slechts in de beginfase van wat wij al jaren meemaken door het handelen van de genoemden in dit schrijven?? Ik vrees het ergste.en niemand onderneemt daar iets tegen, ook familie niet! Men is bang voor de macht! Dus gaat een broer met zijn gezin eraan! 

Ik hoop dat mijn pre anale ontsteking het houdt in de zin dat het niet zal knappen naar binnen toe, anders krijg ik forse problemen met mijn bekken, mijn buik dus met mijn ingewanden en wellicht met mijn hart. Ik heb wederom geprobeerd aangifte te doen, maar ook in Arnhem is de politie op de hand van de gemeente, zoals ook eerder het geval was in de gemeente Overbetuwe. Waar iedereen overigens van weet, maar niemand aanstalten maakt ( helpt ) om ons weer verzekerd te krijgen. De propaganda eigen schuld dikke bult o.a. de wereld in geholpen door de politiek werkt hier aan mee, terwijl ik banen alleen  herhaald verloor omdat men een mens niet wilt hebben als werknemer met voornoemde ziekten en uiteindelijk schulden!

Wij zijn ten einde raad, nu al maanden levend in een leeg appartement en slapend op de grond, met een wisselend inkomen waar geen touw aan vast te knopen is, ook daarin voorziet de bureaucratie en de ontstane sancties onder Rutte.Allemaal middelen om terechte klachten, toegewezen schuld ( aan gemeente en hulpinstanties dat officieel )  in de kiem te smoren door gesubsidieerde instanties en de subsidie verstrekker de gemeente ( Arnhem ) wat deze gemeente gewoon macht geeft over hulpinstanties, men anders misschien de geldkraan dichtdraait?

Ik hoop dat u mijn schrijven serieus neemt, temeer omdat ik zeker weet dat tal van ,mensen, gezinnen, op deze wijze een lijden wordt aangedaan in Nederland  om  gezichtsverlies te voorkomen, een dictatuur ontstaat!  Wat ik bijzonder ernstig acht en alleen voor mogelijk acht in een werkelijk bestaande dictatuur, wat Nederland dan ook is onderliggend, weet ik zeker! Ik ben inmiddels op sterven na dood en heeft mijn vrouw angstaanvallen en straatvrees, ziet mijn jongste dochter haar leven als bagger! 

Hoogachtend

Fam. H. FXXXXX
(Henk 52, Marjo 48, Alisa 18 en Laura 14 ) 

Wanhoopstraat 12
00000DR  Schuldenstad (Eerdaags weer dakloos ?) 
XXXXXXXXXXXX
Tel: O6-OOOOOOOOVorig bericht: >>> Demmink getuigenverhoren 15 april

HOOG GEPLAATSTE MEESTERS IN DE RECHTEN WEER GENOEMD ALS KINDERVERKRACHTERS!

Pedo Zwart Toga Tuig Op de laatste dag van de Demmink getuigenverhoren vlogen, onder ede, nogmaals de namen van het Geile Pedo Zwarte Toga tuig door de rechtszaal.
Het laagste van het laagste soort in toga, dat het 'klootjesvolk' berecht en bestraft en in hun vrije tijd schaamteloos hun snikkel in de kinderen van dat zelfde 'klootjesvolk' steekt. Een van de namen betreft mr. Wabeke en die is nu raadsheer in Den Haag. Reken er op dat van u verwacht wordt, dat u voor zo'n Raads-pedo-heer gaat staan als die de zittingszaal binnen komt.
En dat dat zo moet blijven blijkt wel uit het telefoongesprek wat Micha Kat voerde
met >>> Frans Zonneveld van de Raad voor de Rechtspraak over mr. Wabeke.


Meesters in de rechten, meesters in de pedo-seks  Emile Broersma, de eerste getuige vandaag, ex rechercheur van het CRI gaf destijds leiding aan het observatieteam 'terrorisme en bijzondere taken'. Hij verklaarde vandaag onder ede, dat hij voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink moest observeren in een onderzoek naar vier pedoverdachten. Mr. Demmink was een van die vier. De anderen waren drie Hoofdofficieren van Justitie: mr. Jan Wolter Wabeke, mr. Hans Holthuis en mr. Henk Wooldrik.

Zelfde namen al eerder genoemd

Dezelfde hoge meesters in de rechten zijn al eerder door getuigen in de Demmink getuigenverhoren genoemd. Die getuigen hadden het over het zogeheten Rolodexonderzoek.  De bekende Professor Ger van Roon speelde toen ook een grote rol, zijn woning overigens ook. Onder andere ex agent Leen de Koter noemde al eerder onder ede, exact dezelfde namen als Emiele Boersma vandaag deed. 

Tjeerd Postma
Tjeerd Postma Oud-ambtenaar van Justitie was vandaag de 2e getuige. Hij verklaarde vanmiddag onder ede dat Hans Bakker, oud-chauffeur van Demmink, heeft verteld dat Demmink in Brussel met een jonge jongen gênante seksuele handelingen zou hebben verricht op de achterbank van de dienstauto. Postma heeft dit in 2002 aan de BVD doorgegeven, en was dan ook stomverbaasd dat Demmink later dat jaar alsnog tot secretaris generaal werd benoemd.

Peter R. de Vries
Peter R. de Vries publiceerde vorige week nog een interview met diezelfde v.m. chauffeur Hans Bakker. Peter R. de Vries verscheen diezelfde avond ook nog eens vol trots met Bakker in het programma Pauw en Witteman. In dat interview én bij P&W verklaarde Bakker, dat hij nooit iets onoorbaars had gezien, meegemaakt of gehoord over Demmink. Dat is vandaag, maar ook al eerder door John Moeleker weersproken. Moeleker werd op 11 april jl. >>> onder ede verhoord  

vrijdag 11 april 2014

GETUIGENVERHOOR 11 APRIL 2014 PEDO-KWESTIE V.M. HOOGSTE BAAS JUSTITIE MR. JORIS DEMMINK

Verhoor Henk Krol en John Moeleker

Fred de Brouwer speelt grote rol in verhoor

Maar ook Erwin Lensink had de nodige aandacht!

Erwin Lensink, de waxinelichthouder-gooier bood rechter aanvullend bewijsmateriaal aan!


Zie de enige echte eerlijke beelden daarvan van JDTV verderop in dit artikel!

Lange dag in de rechtszaal van Utrecht

Het verhaal van Henk Krol begon met het Anne Frank Plantsoen in Eindhoven.
Nadat daar een man werd gearresteerd
 kreeg Krol, toen hoofdredacteur van de Gay Krant, veel reactie's van lezers. Veel meer reacties dan dat er normaal op een artikel kwamen. Die vele reactie's was de aanleiding voor Krol om samen met Fred de Brouwer een onderzoek te beginnen.

Pedo seks reisjes boeken onder een afdak 
Onder een afdak bij het Anne Frank plantsoen konden pedo seks reisjes worden geboekt. Rijks-pas van Joris Demmink gevonden in Anne Frank Plantsoen zo verklaarde Henk Krol onder ede. Krol deed 5 maanden onderzoek samen met Panorama-journalist Fred de Brouwer, maar had graag langer willen doorgaan.
Fred de Brouwer kwam zo'n 3 weken geleden onder >>> verdachte omstandigheden om het leven in Thailand.
De zoveelste 'toevallige' dode in de zaak Demmink. 
>>> Het dodenspoor van Demmink

Waxinelichthouder gooier Erwin Lensink
Strijder Erwin Lensink toonde, eerlijk is eerlijk, moed door tijdens de zitting naar voren te komen en rechter Natasja Gehlen bewijsstukken (zoals wij het begrepen hebben inzake elite-pedofilie) aan te bieden. Erwin, zoals wel vaker gedeeltelijk in het oranje gekleed (???), deed dat op zo een dergelijke degelijke wijze dat wij zeggen, had het gewoon aangenomen.
Maar nee, Erwin moest met zijn bewijsstukken de rechtszaal uit. Dat deed hij onder begeleiding van de bode dan ook keurig! Erwin Lensink heeft zijn bewijsstukken elders in de rechtbank aan een of andere balie afgegeven zo hebben wij vernomen.


Beelden van JDTV  Meer interessante reportages van JDTV te linken in de kolom rechts
Verhoor van de heer John Moeleker

Veel later dan gepland, pas aan het eind van de middag, kwam voormalig 'verander-manager' van het ministerie (hebben we zelf niet bedacht) de heer Moeleker aan de beurt. Dat verhoor duurde niet zo lang, want dat was eigenlijk alleen maar een bevestiging van dat gene wat de heer Moeleker al eerder heeft verklaard en bij een notaris heeft vastgelegd.

Hans Bakker
Moeleker vertelde over Hans Bakker. Het gaat hier om de zelfde Hans Bakker die met Peter R de Vries bij Paul en Witteman was. Moeleker vertelde onder ede, dat Hans Bakker destijds bij hem klaagde over o.a. de seksuele avonturen van Demmink op de achterbank van de dienstauto. Bakker had die verhalen van zijn collega-chauffeur Mostert. Een onderzoek zou daarna worden ingesteld, maar een week later >>> overleed ook deze getuige en kwam er geen onderzoek. Getuige Moeleker heeft ook de uitzending bij Paul en Witteman gezien, maar blijft bij zijn verklaring. 
   
Dit artikel is bijgewerkt op 12-04-2014 om 22.00 uur.

maandag 7 april 2014

MARTIN VRIJLAND GAAT LETTERLIJK OVER LIJKEN

Martin Vrijland probeert populair te worden met zijn zelf in elkaar geknutselde bewijzen over de rug van doden!

René de Brouwer loog niet tegen Nico van den Ham!
Kijk praatjesmaker Martin Vrijland, wie valt nu door de mand?
Jij met je zelf in elkaar geknutselde 'bewijzen', of Micha Kat, Myra en Nico van den Ham? Myra en Nico van den Ham vallen door de mand met hun leugens over afgetapte gesprekken door Martin Vrijland #Demmink http://www.martinvrijland.nl/2014/04/06/kwaad-met-kwaad-bestrijden-kinderen-drogeren-filmen-afpersing/#comment-10701 


  1. Martin Vrijland
    Martin Vrijland: Myra, Nico van den Ham en Micha Kat liegen over het aftappen telefoongesprekken Martin Vrijland #Demminkhttp://t.co/iJE6pbgkAm


Klik > 'Bewijs' van knutselaar Martin Vrijland

Welgemeende excuses aan René- en de familie De Brouwer. Bedenk daarbij wel dat de gewetenloze oplichter Martin Vrijland misschien, als hij nog een beetje respect in zijn donder heeft, stopt met het eindeloze speculeren over het overlijden van uw broer/familielid.

Door Nico van den Ham

zondag 6 april 2014

MARTIN VRIJLAND KOMT OP 6 APRIL MET 1 APRIL GRAP!

De Friese Psychopaat Martin Vrijland komt met verlate 1 april grap!

Pedofiel verdachte v.m. hoogste baas justitie mr. Joris Demmink én zijn advocaat mr. Harro Knijff lachen zich kapot!

Martijn Alberda, sociale dienst schuilnaam Martin Vrijland, maakt zich nog meer belachelijk en ongeloofwaardig en komt op 6 april met 1 april grap. ('e-mail' van 1 april)

Vrijland heeft na 6 dagen eindelijk het onomstotelijk bewijs! Nico van den Ham heeft gelekt mensen!!! Ooooh!

'Lekken van eerlijk telefoon gesprek'
Nico van den Ham heeft een telefoongesprek gelekt zo beweerd Martin Vrijland en een paar van zijn stiekeme anonieme aanhangers. Ook al zou dat zo zijn, dan nog mag gluiperd en hacker Martin Vrijland dat zonder mijn toestemming en dat van van René de Brouwer, die mij opbelde over zijn overleden of vermoorde broer, niet op zijn site publiceren.

Niets gelekt maar gehackt
Nico heeft echter niets gelekt, want als dat wel zo was, dan zou hij het gesprek wel op zijn eigen site hebben gepubliceerd. Een beetje twitteren er over met een link erbij en je hebt zo een paar duizend lezers extra! Waaauw Martin! 

Dit is het 'onomstotelijke bewijs' waar Martin na 5 dagen mee komt in zijn laatste artikel!
>>> Mail over Nico van den Ham 'Hét bewijs van Martin Vrijland'

Dit is informatie die wij en anderen over Martin Vrijland binnenkrijgen
>>> Martin Vrijland aka Martijn Alberda oplichter

Udate: Nico is inmiddels ondergedoken

Gelet op de ontwikkelingen kan dit artikel de komende uren nog worden bijgewerkt.

Voor de anonieme aanhangers van Martin of Martin zelf. Beide telefoons gaan uit na 23.00 u.,  dus bellen niets zeggen en ophangen heeft geen zin.

Bronnen: http://batgirl666.blogspot.nl/

Door onze gluiperige nep-mediaredactie

zaterdag 5 april 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT DOOR RECHTER IN GELIJK GESTELD! GEPUBLICEERDE MISDRIJVEN MOETEN WORDEN VERWIJDERD

Misdrijven plegen door grote organisatie, geen probleem voor rechter!
Melden van misdrijven, publiceren via website, Twitter en zelfs er over praten bijv. op de radio, zware langdurige straf!Klassenjustitie 
Opnieuw niets uitgezocht! Voor de zoveelste keer, inzake de voor Nico van den Ham
in zijn voordeel steekhoudende bewijsvoering, door partijdig zwart toga tuig
de 
>>>  mond gesnoerd!
Ook deze rechter veegt schaamteloos zijn justitiële reet af met onomstotelijk bewijs in Nico zijn voordeel en kijkt er niet eens naar! Toen Nico de rechter daar op de meest denkbare keurige manier wilde wijzen werd hem de mond gesnoerd.
'Er was nog een andere zaak en het was al uitgelopen'. Zitting gesloten! Klaar.


Regelrechte censuur in Nederland als het om corrupt, veel leed veroorzakende elite of grote organisaties gaat!

Gecensureerde staats-NOS en andere pulp media zwijgt over dit soort staats-vuiligheid.


Website, Twitter en zelfs praten over wat mij is overkomen is nu verboden!
Op deze website mag Nico niet meer publiceren wat hem is overkomen.
Nico mag niet meer twitteren over woningcorporatie Stadgenoot.
Nico m
ag niet meer praten over woningcorporatie Stadgenoot (dus ook bijv. niet in radio uitzendingen) Niet meer praten over wat Nico heeft meegemaakt! 
Nico mag ook niet meer publiceren of praten over door woningcorporatie Stadgenoot ingeschakelde derden, zoals de zeer >>> misdadige politieman Jack Druppers waarvan Nico heel veel bewijs heeft dat hij extreem corrupt is! Bewijs wat openlijk en schaamteloos door de meesters in de rechten voor de elite wordt genegeerd. 

>>> Op ambtseed liegende politieman doet alles om niet voor de rechter te
       te 'hoeven' verschijnen

Ook de Amsterdamse GGD Psychiater Herman Plas, die het bekend maken van
>>> pedo seks misbruik probeerde te verhullen, mag ook niet meer worden benoemd.

De >>> Amsterdamse GGD die zelf al drie keer is genoemd in de Pedofiel kwestie van de tot voor kort hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink.

Datgene wat Nico heeft meegemaakt, mag hij niet meer aan anderen mededelen

Woningcorporatie Stadgenoot kan nu haar >>> leed veroorzakende  misdrijven plegen met de Nederlandse wet in de hand

>>> Complex van wooncorporatie Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

Voor woningcorporatie Stadgenoot is nu de weg vrij om de in de rechtszaal aangekondigde bodemprocedure inzake woningontruiming op te starten. 

Kapot door de jarenlange stress en angst. Daardoor lichamelijk vele klachten.

Vanaf gisteren ook financieel kapot.

Woningcorporatie Stadgenoot heeft Nico van den Ham ook financieel kapot gemaakt. Omdat Nico zeer goed met geld om kan gaan, heeft hij het altijd nog net gered en is nooit ook maar een minuut te laat geweest met het betalen van de huur. Maar sinds enige tijd was het wel op het randje. Sinds gisteren heeft Nico een paar duizend euro schuld, zoals de lezers later in het vonnis kunnen lezen. 
Veroordeeld voor ruim anderhalf duizend euro proceskosten, griffierechten en dergelijke! Hoge telefoonkosten en eigen bijdragen voor advocaten en nog veel meer rekeningen komen daar nog bij. 

Het vonnis moet nog worden betekend (maandag) en deze site moet na dat betekenen binnen 24 uur worden aangepast. Dat komt neer op verwijderen, omdat het vrijwel onmogelijk is om de artikelen die veelal aan elkaar gerelateerd zijn (op korte termijn) aan te passen
Dit is de link naar het >>> Vonnis       

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 

Door onze corrupte rechtbankredactie