KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 28 februari 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT WIL NU MET DE WET IN DE HAND MISDRIJVEN PLEGEN

BREAKING NEWS

Pleger van misdrijven daagt melder van die misdrijven voor de rechter!

Deze waarheids-site opnieuw bedreigd.

Semi-overheidsorganisatie Woningcorporatie Stadgenoot al jaren intensief bezig klokkenluider Nico van den Ham kapot te maken.


Een van de grootste doofpotschandalen Amsterdam moet in de doofpot blijven!

Woningcorporatie wil nu met de wet in de hand doorgaan met het plegen van misdrijven jegens haar huurders.

Via kort geding, want het moet snel! Weer mag niets worden uitgezocht!

Bange advocaten terughoudend om Nico van den Ham te helpen.

Gemeente Amsterdam doet niets!   SP heeft meerdere malen beloofd te helpen, maar laat niets van zich horen.

Aanbellen
Vandaag was het dan zo ver. Er wordt beneden aangebeld bij Nico van den Ham. Nico, die 6 hoog woont krimpt, zoals hij dat al jaren doet, ineen als er wordt aangebeld en reageert uiteraard niet. Er staat (later bleek toevallig) uren lang een politieauto geparkeerd in de straat waar Nico op uit kijkt. Als de politieauto weg is, gaat Nico naar zijn brievenbus. En ja hoor daar lag hij dan! 

Grote enveloppe van gerechtsdeurwaarder, inhoud een 'boekwerk'
Een dagvaarding in de vorm van een boekwerk. Maar liefst 65 A4 groot. 
Op vrijdag 21 maart om 09.30 uur een kort geding aan de rechtbank Parnassusweg 220 te Amsterdam.  Een nieuwe aanval op de waarheid middels een kort geding. Deze site moet weg en nog 3 andere ook. Ik heb er geen eens 4.  Extra beangstigend is dat woningcorporatie Stadgenoot, die dit eist, een overheidsorganisatie is. Weliswaar >>> semi overheid organisatie maar dat maakt niet zo veel uit, het is overheid.
De vijand van het voetvolk. 


Waarheid melden wordt opnieuw bestraft!
Waarheid over vuile (semi) overheidszaakjes mogen niet bekend worden gemaakt!
Ook niet als daar al eens een >>>  zwaargewonde bij is gevallen die daardoor voor zijn leven verminkt en invalide is! 

Goedwillende melder van misstanden, misdrijven en andere vuile corrupte zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot moet nu, zoals dat gaat in het door en door corrupte Nederland voor de rechter verschijnen. De 61 jarige Nico van den Ham heeft nog geen pak koffie gestolen, maar wordt al jaren als een zware crimineel behandeld. Zelfs hulp vragen aan de politiek wordt Nico verweten!

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
       

donderdag 27 februari 2014

UITLEG ARRESTATIE OM JORIS DEMMINK POSTER

UITLEG MISDADIGE ZEER LAFFE, ONNOODZAKELIJKE ARRESTATIE EN OPSLUITING OP VALSE GRONDEN VAN KAREL BAGCHUS DOOR DE AMSTERDAMSE POLITIE

Arrestatie en opsluiting was wel degelijk om de grote Joris Demmink Poster

Gratis grote Demmink Posters te bestellen!

Misdadige, onwettelijke werkwijze politie
In dit artikel tonen wij aan hoe misdadig de politie van het bureau Linnaeusstraat te Amsterdam te werk gaat. Hoe de politie te samen met de GGD Amsterdam een situatie heeft gecreëerd, waardoor het net lijkt of het gerechtvaardigd is, dat karel* uit zijn huis is gesleurd, gearresteerd, opgesloten is en een bekeuring van maar liefst €420,- heeft gekregen. Wat de laffe gewelddadige politieagent die karel uit zijn woning sleurde niet wist, was dat de camera aanstond. 

'Aardige wijkagent' doet het voorbereidende werk      4 februari
Op 4 februari komt er een zich heel aardig voordoende wijkagent bij Karel aan de deur. Karel woont 10 jaar op zijn adres en had nog nooit een wijkagent aan zijn deur gehad. De wijkagent kwam alleen maar om kennis te maken, verder niets, zo vertelde hij.
De wijkagent had iemand van de woningcorporatie meegenomen (????) die nagenoeg zijn mond dichthield. De wijkagent begon onmiddellijk over over de Joris Demmink Poster en op 4.21 in het >>> filmpje begon hij er weer over en liet zich uitleggen waarom die Poster er hing. Domme overbodige vragen want even later vertelde hij, dat hij wel degelijk van de pedofiel kwestie van zijn voormalige (hoogste) baas (van justitie) op de hoogte was.


Innemend gesprek
De politieman reageerde uiterst begripvol op van alles en nog wat. Wijkagenten zijn
(in het begin) altijd aardig want dan horen ze nog eens wat. In werkelijkheid is deze staatsslijmjurk helemaal niet aardig. Hij weet als de beste wat er zich allemaal op op zijn -wij hebben lak aan wet en regel- politiebureau afspeelt, maar laat dat zoals het is. Politieagenten melden, op een enkele uitzondering na, geen misstanden want dat betekend bij de politie ontslag. Hij weet als wijkagent wat er inmiddels met Karel is gebeurd en nu komt hij met zijn beminnelijke praatjes niet aan de deur om te kijken hoe het met karel gaat! Karel zit inmiddels in de shit en daar heeft de stroopsmerende diender volstrekt lak aan. Hij heeft zijn achterbakse slijmende voorbereidende vuile werk gedaan en daarmee heeft hij zijn -een ander kapot makende- plicht vervuld. 


GGD PSYCHIATER        12 februari
Op 4 februari komt GGD Psychiater Herman Plas, die aan de voor hem ongeneeslijke en voor zijn slachtoffers slopende psychische ziekte >>> Megalomanie lijdt, bij Karel aan de deur. GGD Psychiater Plas, die tevens >>> verhuurmakelaar is en coördinator van een auto weg-sleepdienst, begint ook al vrijwel direct (tussen 0.50 en 0.60 in het filmpje) over de Joris Demmink poster. Dat zeer bedreigende gesprek is hier te horen >>> GGD Psychiater ingezet om pedofilie te verhullen.

Huis uit gesleurd           19 februari

Terwijl bij de politie inmiddels meer dan bekend is, dat karel een uitermate vriendelijke, beschaafde zachtaardige man is (luister naar de gespreksopnamen) verschijnt er op 19 februari een angstaanjagende politie-overmacht van maar liefst 8 man bij karel voor de deur. Een agent gaat vlak voor de deur staan bij karel. karel verneemt dat, opent de deur en vraagt, ook weer op een uiterst vriendelijke en beschaafde manier, wat er gaande is. De agent vraagt of karel de deur weer wil sluiten zodat hij kan lezen wat er op de deur staat. Later zal blijken dat de politie weer zeurt dat de deur toch open moet, anders dreigen zij hem in te trappen.


Geëmotioneerd

Na zoveel gedoe aan zijn deur in de voorafgaande dagen en dan nu die volstrekt onnodige angstaanjagende politie-overmacht voor zijn deur, raakt karel wat geëmotioneerd.
Als soeverein mens, maakt hij kenbaar hoe hij over het een en ander denkt.

De politie komt om zijn twee voertuigen in beslag te nemen. Iets wat karel natuurlijk als stelen beschouwt en wordt begrijpelijkerwijze op dat moment iets minder vriendelijk. Karel blijft echter beschaafd. De laatste jaren is het beleid bij de politie zo, dat als je tegen een politieagent zegt dat zijn scheiding op de verkeerde plaats zit, je al in de boeien wordt geslagen.

Vuile klootzak
Als we de opnamen, die karel heeft gemaakt van de politie-overmacht, bekijken maar >>> vooral beluisteren, is inderdaad te horen dat karel de woorden nazie, fascist, dieven en stelen gebruikt. Maar hij doet dat vanuit zijn eigen woning. Hij scheld niet maar zo agenten, die hij toevallig tegenkomt, voor fascist uit. karel gebruikt de woorden in een context. Vanuit de visie van een soeverein mens, legt karel uitgebreid >>> het een en ander uit en moet deze woorden, die daardoor absoluut geen scheldwoorden zijn, dan wel gebruiken. Een politieagent toeroepen met 'hee vuile klootzak' is schelden. Als je die zelfde politieagent naakt in een sauna tegenkomt en je deelt hem mee dat hij een vuile klootzak heeft, is het geen schelden! Voorwaarde is dan natuurlijk wel, dat die zak dan ook werkelijk smerig is.


Fascisten
Vanuit de visie van karel als soeverein mens zijn het nazie praktijken die voor zijn huis hebben plaatsgevonden. Bovendien kondigden de agenten aan zijn voertuigen te stelen. karel heeft niet geroepen vuile fascist, maar karel riep in een context dat zij fascisten zijn. Het woord fascisme betekend: politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie. En zo denkt een soeverein mens erover.
Er zijn heel veel mensen die er ook zo over denken, maar hun mond niet durven open te doen! karel heeft dat wel gedaan.

karel heeft zelf de wijkagent op zijn auto gewezen en uitgelegd dat het een voertuig is!

Mr. Joris Demmink
Het is wel duidelijk dat karel zo onrechtmatig is behandeld om de poster.
De zogenaamde hele vriendelijke wijkagent kwam aan de deur voor de poster.
Dat is duidelijk te horen in het eerste filmpje in dit artikel. Bovendien wijst de goedaardige karel de zogenaamde vriendelijke wijkagent ZELF!! op zijn auto! Ook dat is in het filmpje te zien. Daarna komt GGD Psychiater Herman Plas, die altijd wel bereid is in opdracht een ander >>> helemaal kapot te maken, aan de deur van karel. Psychiater Plas komt ook voor de poster, want ook Plas begint daar vrijwel direct over, zoals tussen 0.50 en 0.60 in het >>> filmpje is te zien en te horen.


'Kom nou kijke'    woning uitgesleurd
Verder vinden wij het uitermate vreemd, dat karel eerst naar buiten moest worden gesleurd (zonder dat de politie de woning betrad) om gearresteerd te worden.
In >>> dit filmpje is te horen hoe de politieman, die de meeste praatjes had en die in de weerspiegeling van de voordeur is te zien, karel uit zijn woning probeert te lokken. De diender zet een vrouwenstem op en roept 'Nou, kom even hier, Kom eens even hier, kom eens hier, kom nou hier, kom is, kom nou kijke, kom, kom, kom'. Een bakje met lok-voer werd niet door de politie voor de deur van karel neergezet, want dat was de politie vergeten mee te nemen. Dan zien we in de weerspiegeling van de deur hoe karel naar buiten wordt gesleurd.

Onrechtmatig

Waarom ging de politie niet naar binnen. Moest karel eerst zijn woning uit voordat zij hem mochten arresteren? Probeerde de praatjes makende politieman met zijn opgezette vrouwen lokstem om die reden karel naar buiten te lokken? Sleurde de blaaskaak, toen dat niet lukte karel daarom dan maar van van buitenaf zijn woning uit, om hem zo te kunnen arresteren? (te zien in het spiegelbeeld van de voordeur) Wie de antwoorden weet mag het ons mededelen, graag zelfs.

Politiebureau, opnieuw vragen Demmink
Terwijl karel in de cel zat, werd karel opnieuw benaderd door 2 politiemannen.
Een daarvan was opnieuw de politieagent die de meeste praatjes had tijdens de terreur actie voor de woning van karel. De zelfde 'kom, kom nou kijke' lok-diender en die hem uiteindelijk naar buiten sleurde. Hij vroeg, toen hij bij karel in de cel was, of karel bereid zou zijn de Demmink Poster te verwijderen. karels antwoord was nee. Daarna liepen de dienders weg.


Let op! karel is een soeverein mens. Soevereine mensen schrijven hun naam
       zo >>> karel; v/d familie bagchus. Altijd met kleine letters!

Meer weten over soevereine mensen? Kijk dan hier >>>  Ik claim mijn naam.nl Vanavond (27-02) 20.30 u. luca; van de familie dinter op >>>
Talk2MyraRadio 


JORIS DEMMINK POSTERS BESTELLEN
Grote Demmink Posters bestellen, stuur een mail naar nico.vandenham@gmail.com
Let op! De Joris Demmink Poster publiekelijk zichtbaar maken valt buiten de verantwoording van Nico van den Ham. Die heeft al problemen genoeg! 


Zomaar een ander voorbeeld inzake het misbruiken van macht door onze onze schurkenoverheid >>>  De Misdadige macht van (r) overheid

In het kader van hoor en wederhoor toegezonden naar de volgende adressen:

Politie Amsterdam-Amsteland
GGD Amsterdam

D
oor Nico van den Ham i.s.m. onze anti pedo-redactie

maandag 24 februari 2014

BREAKING NEWS! GROTE DEMMINK POSTER UIT ANGST VOOR NOG MEER TERREUR VERWIJDERD

Grote JORIS DEMMINK POSTER vanwege nog meer dreigende staats-terreur verwijderd!

Vriendin ondergedoken!

Moeder bang!    


Opnieuw kan pedofiel verdachte mr. Joris Demmink, v.m. hoogste baas justitie tevreden zijn over het Seks met Kinderen-beleid van de Nederlandse Schurkenstaat!

Amsterdam 12.30 uur. Wij ontvingen net het bericht dat
karel; v/d familie bagchus
* om zijn familie te beschermen de Demmink Poster heeft verwijderd.


Bang voor opsluiting in inrichting! Psychiatriseren=gek verklaren!
Eén van de veel gebruikte en vuilste wapens van de overheid tegen goedwillende mensen die hun mond open doen over vuile staats-zaakjes. Smaad, belediging en laster zijn ook absolute favorieten bij justitie!


Psychiater Herman Plas van Amsterdamse GGD was ook al eerder om de poster aan de deur geweest!

De vriendin van karel  is uit angst voor de GGD en de politie Amsterdam ondergedoken en durft niet meer bij karel te komen.
Ook de moeder van karel is bang. karel; v/d familie bagchus heeft nu voor zijn dierbaren gekozen en de waarheidsposter, die achter zijn raam hing, verwijderd.

karel verklaarde aan ons , dat als hij geen dierbaren zou hebben de Poster nooit verwijderd zou hebben! 

Let op! karel is een soeverein mens. Soevereine mensen schrijven hun naam
       zo >>> karel; v/d familie bagchus. Altijd met kleine letters! Wilt u meer weten
       over soevereine mensen? Kijk dan hier >>> Ik claim mijn naam.nl


In het kader van hoor en wederhoor toegezonden naar de volgende adressen:

Politie Amsterdam-Amsteland
GGD Amsterdam

D
oor Nico van den Ham i.s.m. onze anti pedo-redactie

zaterdag 22 februari 2014

REACTIES OP LAFFE ARRESTATIE KAREL BAGCHUS HARTVERSCHEUREND

Dit artikel is in een wat andere vorm herplaatst. Het vorige is op raadselachtige wijze plotsklaps van deze site verdwenen. Nu wel een Back-Up!


Nog veel meer slachtoffers van de intens corrupte Politie, Justitie en Rechtspraak! Reguliere Media Zwijgt!

Minstens € 40.000,- advocaat-kosten heeft VVD Zwijn Ivo Opstelten voor deze pedofiel verdachte, v.m. hoogste baas justitie al betaald. Uw belastinggeld!


Alles wordt er aan gedaan om engerd mr. Joris Demmink de handen boven het hoofd te houden.

Na bezoek Amsterdamse >>> GGD Psychiater,
sleurt een laffe politie-overmacht met absolute 40-45 mentaliteit onschuldige beschaafde, zachtaardige gezonde (elite) pedofiel-hater zijn >>>  huis uit! 


Hartverscheurende reacties na laffe arrestatie en opsluiting op valse gronden van Karel Bagchus.

Aangrijpende reacties op arrestatie
Op de artikelen op mijn site over de laffe arrestatie en opsluiting op valse gronden van Karel Bagchus zijn zeer veel hartverscheurende reacties van door de overheid volledig kapot gemaakte, mij tot dan toe onbekende, mensen binnengekomen. Mijn inmiddels >>> bedreigde site bestaat nu ruim een jaar. Nooit eerder waren er zoveel bezoekers op een artikel. Al dagen achter elkaar. En dat terwijl ik toch ook grotere sites zoals die van >>> Steven Brown en >>> Micha Kat direct heb gewaarschuwd, die ook onmiddellijk gingen publiceren. 

Niet om de eer, maar om de verspreiding van het nieuws
Het gaat mij niet om de eer. Het gaat mij er om dat het eerlijke nieuws zo veel mogelijk wordt verspreid, want de reguliere - lieg en bedrieg- pulp-media zwijgt. Ik ben een paar dagen volledig 'gesloopt' geweest. Niet alleen van al het werk tot diep in de nacht. Maar ook van de vreselijke verhalen die ik telefonisch en ook wel per mail heb ontvangen. Verhalen van door de politie, justitie, rechtspraak enz. he-le-maal kapot gemaakte mensen. Doordat ik deze site heb, veel rechtszaken bezoek en andere sites lees, weet ik dat er veel volstrekt onschuldige mensen in de shit zitten. Kapot gemaakt door onze intens misdadige overheid. 

Tot alles toe in staat (semi) staatstuig
Er zijn andere, nog veel meer schrijnende gevallen. Mijn eigen kwestie is daarbij vergeleken peanuts. Ondanks dat, weet ik hoe het voelt om door corrupt, volgzaam en tot alles toe in staat >>> (semi) overheidstuig kapot gemaakt te worden voor de vuile belangen van hun corrupte elite bazen! De vele telefoongesprekken van de afgelopen dagen met mede-slachtoffers heeft mij dan ook extra aangegrepen.
Het grote aantal reacties heeft mij nog meer wakker geschud en heeft mij nog meer doen beseffen, dat het hier echt niet om wat sporadische gevallen gaat. Het is daarbij volstrekt niet te bevatten hoeveel staatstuig bereid is om massaal onschuldige goedwillende medemensen voor de rest van hun leven naar de verdommenis te helpen. 

  
Nederland absoluut het meest corrupte land in Europa

Nederlands  elite-pedofielen paradijs
Terwijl andere landen steen en been klagen over de vele Nederlandse pedofielen misdrijven, tikt gluiperd Mark Rutte middels zijn achterbakse Vuile Vieze  Doortrapte praatjes president Poetin herhaaldelijk op de vingers inzake de mensenrechten in zijn land. Hetzelfde geld voor het misdadige Amnesty Nederland dat ook net doet of elders van alles en hier niets aan de hand is.

Hieronder een reportage uit het Russische Journaal dat wij hier niet mochten zien. Met ondertiteling en dank aan >>> JDTV

Kijk vooral naar de gelaatsuitdrukking van gluiperd Rutte
Door Nico van den Ham Melder van Misstanden, Corruptie en andere vuile zaakjes
I.s.m. onze Anti-Pedofielenredactie

In het kader van hoor en wederhoor is dit artikel ook naar onderstaande adressen toegezonden:

GGD Amsterdam t.a.v. Psychiater Herman Plas

Politie Amsterdam Afdeling Pers

woensdag 19 februari 2014

MAN VAN GROTE DEMMINK POSTER GEARRESTEERD!

Breaking News!!!
Karel Bagchus Van de Demmink Poster Gearresteerd!!!

Grote Laffe Amsterdamse politiemacht heeft vanmiddag de zeer beschaafde, bescheiden, lieve man Karel Bagchus, alsof het een Al Qaida Terrorist betreft, gearresteerd!

Dat is ons een uur geleden medegedeeld. Wij hebben opnieuw opnamen bij zijn woning gemaakt. Maar die bieden niet veel nieuws. De posters hangen er nog wel.
Zijn motor én zijn auto zijn in beslag genomen door de >>> auto-weg-sleepdienst van GGD Psychiater Herman Plas.


Wordt Nico van den Ham nu morgen ook gearresteerd i.v.m het door hem gisteren geplaatste >>> Artikel over de poster van Karel over Joris Demmink?

Dit artikel kan de komende uren worden bijgewerkt. Andere, grote websites worden vanaf nu ook van deze regelrechte staats-terreur op de hoogte gesteld.Onder voorbehoud, later deze avond een interview met de aangeslagen Karel Bagchus. Hij is ongeveer een uur geleden tot onze grote verbazing vrijgelaten! Later meer.

Het interview met Karel Bagchus is opgenomen. Grote problemen om de opnamen op de site te krijgen. We blijven het proberen.   

Blijkbaar grijpt deze volstrekt onnodige Laffe, Misdadige Amsterdamse GGD-Politie actie, onder leiding van Psychiater Herman Plas,  heel veel mensen aan! Ik heb heel veel mail en twitterberichten, die ik nu allemaal niet kan beantwoorden. Sorry daarvoor! Later gegarandeerd antwoord!

Karel moest ook weer een idiote psychiater van de Amsterdamse GGD in zijn politiecel ontvangen! Exact dezelfde behandeling zoals ik die heb ondergaan.

Start het interview hier onder.
Hier onder een mail die Karel na zo'n bewogen dag nog naar ons en andere websites toe heeft gestuurd. In die mail links naar heftige filmbeelden, die Karel tijdens de voor hem zo ingrijpende gebeurtenissen toch nog heeft gemaakt! 
Bedenk, dat Karel een hele zware dag heeft gehad en dan toch nog zo'n goed verzorgde mail inclusief duidelijke filmbeelden uit laat gaan. Alle respect!

Het betreffende politiebureau aan de Linaeusstraat te Amsterdam staat bij mij bekend als een zeer crimineel hol waar de bezem hoognodig doorheen moet. Volstrekte schijt daar, aan elke wet en regel.
Dat kan ook, want ik heb daar op de meest keurige manier uitgebreid schriftelijk over geklaagd bij de hoofdofficier van justitie mr. G.T. Hofstee. Die zal het echter allemaal aan zij justitiële zijn reet roesten en geeft geen antwoord. 


Dat zelfde geldt voor de Nationale >>> Volksverlakker, bij sommigen beter bekent als de Nationale Ombudsman die zich ook in allerlei bochten wringt om alle vuiligheid in de overvolle staats-doofpot te houden.

Nu de mail van Karel met schokkend beeldmateriaal.

Hoi lieve mensen,

Het begon dus vanochtend al, toen ik de deur uit ging om een aangetekende brief voor burgemeester van der Laan op het gemeentehuis af te geven. Er zat een gele politie offerte onder de ruitenwisser van mijn voertuig. Ik ben eerst de post voor de burgemeester gaan wegbrengen en toen ging ik naar het politiebureau Linneausstraat om hun vergissing te corrigeren: http://www.youtube.com/watch?v=4wo_nPftuHk

Een paar uur later zag ik mensen voor de deur en dat bleken een heleboel politieagenten te zijn. Die hebben mijn voertuig gestolen: http://www.youtube.com/watch?v=2JIFsZMMLv0

Daarna kwamen ze mij ontvoeren waarbij ik uit de hal van mijn prive ruimte getrokken werd:http://www.youtube.com/watch?v=n6f79mo2uo4

In de politiebus heb ik eerst niets gezegd, maar gedurende de rit gaf ik ze de wind van voren, dat hun criminele overheid onze geboorteaktes op de beurs verhandeld hebben als beleggingsfonds, met ons lichaam en toekomstige belastinginkomsten als onderpand, en zij dus bij een bank in dienst zijn. Daarop heb ik ze allemaal commercieel aansprakelijk gesteld. Toen waren de politieagenten stil.

Na het fouilleren en stelen van mijn bezittingen heb ik de hulp-officier van justitie verteld dat ik tegen mijn wil werd vastgehouden en hij mij onmiddellijk in vrijheid diende te stellen. Dat weigerde hij en om een confrontatie te voorkomen heb ik gezegd dat ik niet wil dat zij geweld gebruiken en daarom onder dwang mee zal werken. En dat ik ook hem commercieel aansprakelijk zou stellen.

Ik werd opgesloten in een groot terrarium van beton en glas. Na verloop van tijd kwam er een mannelijke cipier samen met een man die vertelde van de GGD te zijn, en hij stelde zich voor als “een collega van Herman Plas”. Ik heb hem verteld dat ik geen gebruik wilde maken van zijn commerciële diensten. Hij wierp tegen dat hij niet commercieel is, en zijn hulp echt nodig was omdat het niet zo goed met me ging. Maar daar maakte ik korte metten mee door hem te confronteren met zijn riante salaris dat hij voor zijn werkzaamheden ontvangt, hij met zijn bezoek aan gevangenen geld verdient, en dus commercieel is. Tot slot vertelde ik hem dat het gesprek voorbij was. Daarop ben ik gewoon op mijn rug liggend omhoog gaan kijken, en na een vijf minuten durende poging van hem om het gesprek weer op gang te brengen droop hij samen met de cipier weer af.

Toen kwam er een vrouwelijke rechercheur die zich niet identificeerde. Ze wilde me komen “verhoren” maar ook aan die commerciële dienstverlening had ik geen behoefte. Een half uur later kwam ze op hoge poten vertellen dat zij mijn vingerafdrukken moest hebben. Ik heb haar gezegd dat ik daar geen toestemming voor gaf, ik de aandeelhouder en executoir ben van mijn NP en dat zij mijn trustee is. Daarop ontvluchtte zij mijn cel.

Om 20:15 werd ik door mevrouw de rechercheur vrijgelaten en een beschikking met een boete van 450,- wegens “belediging” in de hand gedrukt. Mevrouw de rechercheur weigerde zich op mijn verzoek te identificeren. Ik heb toen haar nog even flink de wind van voren gegeven over hoe wij met commercieel zeerecht worden opgelicht, en ze begreep precies waar ik het over had. Jammer dat ik dat niet opgenomen heb maar toen stond mijn telefoon nog uit.

Nadat ik thuis kwam bleek dat de beschikking niet getekend was en daarmee niet geldig. Toen ben ik s’avonds laat nog verhaal gaan halen bij het politiebureau linneausstraat: http://www.youtube.com/watch?v=fjqQge5sVOE

En nu “veilig” weer thuis.

Groetjes,


Door Nico van den Ham Melder van Misstanden, corruptie en andere vuile zaakjes
I.s.m. onze anti-pedofielenredactie


In het kader van hoor en wederhoor is dit artikel ook naar onderstaande adressen toegezonden:


GGD Amsterdam t.a.v. Psychiater Herman Plas

Politie Amsterdam Afdeling Pers

maandag 17 februari 2014

PSYCHIATER VAN DE GGD AMSTERDAM TRACHT SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN TE VERHULLEN

GGD A'dam lijkt ook betrokken bij Pedofielen Schandaal v.m. hoogste baas Justitie mr. JORIS DEMMINK!Psychiater Herman Plas van de Amsterdamse GGD kwam met de politie voor poster over v.m. hoogste baas van justitie pedofiel-verdachte mr. J. Demmink

Staats-psychiater Herman Plas van de GGD Amsterdam tot alles bereid.

Bereid om voor woningcorporatie Stadgenoot huurder helemaal kapot te maken.

Bereid Karel Bagchus kapot te maken i.v.m poster over pedofiel mr. Demmink.

Dit gebeurde er afgelopen week in Amsterdam:
Poster
Zoals te zien is in het eerste en te horen is in het tweede filmpje, gaat het hier over de poster over mr. Joris Demmink die achter het raam, van Karel hangt. karel; v/d familie bagchus, (zo schrijf je de naam van een soeverein mens) Karel is een
>>>
soeverein mens. De poster van Karel over de voormalige hoogste baas van justitie moet achter zijn raam weg. En daar is in alle wanhoop om mr. Demmink te beschermen nu dan ook de Amsterdamse GGD voor ingeschakeld! 

Voor zielenknijper seks met kinderen blijkbaar geen probleem
De gewetenloze GGD Psychiater Herman Plas leent zich er graag voor! Met hoorbaar genoegen maakt Herman Plas Karel duidelijk dat hij o.a. komt voor de poster!
De gemeentelijke zielenknijper maakt er schaamteloos geen geheim van, dat hij tracht de grote smeerlapperij inzake seks met kinderen, zo veel mogelijk te verhullen.

Althans in dit geval, want het gaat hier om een belangrijke VVD meneer.
Het zelfde geldt natuurlijk nog meer voor de dappere diender, die Plas bij zich had.
In zijn geval gaat het hier ook nog eens over zijn tot voor kort hoogste baas.
Ja en bij de politie is opdracht, opdracht. Ook als het om de grootste smeerlapperij gaat. Waar kennen we dat toch nog van? Ben het even kwijt.


Enge ziektes
Ook ik ken onbenul Plas. Mij vertelde de gemotiveerde psychiater al bij een eerste ontmoeting (na ong 5 minuten) dat ie mij goed kent. Weer een aantal minuten later had de angstaanjagende staats-machtsmisbruiker voor zijn opdrachtgever, in mijn geval woningcorporatie Stadgenoot, 3 moeilijk uitspreekbare griezelige psychische ziektes voor mij paraat. 

Psychiater/Pedo-verhuller/Autosleper/Bungalowverhuurder 
De voor zijn opdrachtgevers zéér volgzame GGD zielenknijper Herman Plas is werkelijk van alle markten thuis en grijpt dan ook alle middelen aan, om voor die opdrachtgevers een ander he-le-maal kapot te maken.  Wierp Psychiater Plas zich tijdens mijn kennismaking met hem ook op als een louche >>> bungalowverhuurder, bij Karel Bagchus kwam hij ook als psychiater, maar tevens deed hij zich voor als iemand die bevoegd is auto's weg te slepen. Herman Plas, de Amsterdamse GGD Psychiater annex auto-weg-sleepdienst.
Dat dat zo is, is te horen in de 2e helft van het 2e filmpje waarmee Plas op een agressieve manier dreigt de auto weg te slepen! De grootste drijfveer van Plas om Karel te trachten kapot te maken is denken wij toch wel, de poster over mr. Joris Demmink.


Pedofiel verdachte Demmink geen minuut verhoord. Anderen kapot gemaakt
Terwijl pedo verdachte mr. Joris Demmink nog geen minuut is verhoord en zo veel mogelijk volledig buiten beeld wordt gehouden, worden anderen die er iets over schrijven of zeggen opgesloten of op een andere manier kapot gemaakt. De verhalen over pedofilie in Nederland zijn zeer schokkend en vaak zo erg, dat ze voor velen niet te geloven zijn. Buitenlanden klagen daarover steen en been, maar daar heeft keurig Nederland volstrekt lak aan.

Volsverlakkende Pulp Pedo Maffia Media
De reguliere pulp media heeft tot voor kort, vele jaren lang de kwestie op de meest misdadige wijze, zo veel mogelijk verzwegen. Het volk is jarenlang verlakt!  Nu dat verlakken na jaren lange druk dan niet meer helemaal lukt, krijgen meedogenloze schurken zoals Herman Plas de opdracht om een lieve zachtaardige man wat Karel absoluut is, kapot te maken.
Dit allemaal voor het elite vuil, wat al vele jaren wordt verdacht van het seksueel misbruiken van kleine jongetjes. Hoe abject en verrot wilt u het hebben? 


Zeer beminnelijke buurtbewoner
Via de echte wel eerlijke media op internet ontdekte ik al het gedoe om de poster van Karel en ontdekte ook dat hij letterlijk bij mij om de hoek woont. Ik ben bij hem op bezoek gegaan en Karel is een zeer beschaafde, rustig pratende ontwikkelde man die zijn zaakjes uitermate goed voor elkaar heeft. 
Ik heb mijn ogen uitgekeken op zijn exclusieve computerapparatuur die hij zelf bouwt!
Ik was welkom en voelde mij bij hem onmiddellijk op mijn gemak. De man straalt een enorme rust uit en dat heeft mij goed gedaan.
 

Angst
Luister naar de uitzending van >>> Talk2Myra Radio en zie ook mijn reactie daarop.
In die uitzending verteld Karel hoe hij nog meer bedreigd is door overheid en nu is Karel bang geworden voor wat nog komen gaat. Dat komt mij bekend voor want ik heb op deze site wel een grote bek, maar ook ik ken die angst. Angst voor wat nog komen gaat. Als de bel gaat krimp ook ik ineen. 


GGD Snake Herman Plas en de Politie,  Pedofilie

Bovenstaande schokkende gebeurtenis is het zoveelste bewijs dat diegenen die protesteren tegen het seksueel misbruiken van kinderen worden bedreigd geïntimideerd en zelfs gearresteerd. Dit terwijl pedofiel-verdachte mr. Joris Demmink zelf nog geen minuut is verhoord en al helemaal niet in voorarrest zit of heeft gezeten. Steel een pak koffie bij Albert Heijn en u zit 6 uur vast en wordt verhoord. Vindt u seks met kinderen lekker? Zoek dan een goede baan bij justitie en ga ongehinderd uw gang.
Het soort, zoals Herman Plas van de GGD en zijn 'fijne' politiemaatjes gaan wel op pad om zo veel mogelijk te verhinderen dat deze vieze vuile elite-pedo-seksschandalen naar buiten komen. 


Gespreksopnamen Plas heel boos Psychiater Herman Plas zal nog wel meer boos worden op Karel als hij verneemt dat zijn onaangekondigde bezoek is opgenomen. Dat was hij ook op mij, nadat ik hem vertelde dat ik een gespreksopname had gemaakt, toen hij toegaf dat hij de opdracht had gekregen van woningcorporatie Stadgenoot om Nico van den Ham voor gek te verklaren. Hij ontplofte bijna toen ik hem ook nog vertelde dat het hele gesprek er op staat en dus ook het moment dat hij politieman Jack Druppers uitgebreid door de stront haalde. Ja beste lezers, zo steekt dit laagste van het laagste soort nou eenmaal in elkaar, ze halen elkaar ook nog eens graag door het slijk als dat zo uitkomt. 

Radio uitzending met Karel >>> Talk2MyraRadio

Gerelateerde artikelen:
>>> Hoe word je een psychisch gestoorde
>>> Psychiatriseren    (zoals Herman plas dat doet)
>>> Demmink beschadigd Nederland

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 

In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:

pers@amsterdam.politie.nl

pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl

Stichting De Roestige Spijker
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas psychiater annex >>> bungalowverhuurder
 vangnet@ggd.amsterdam.nl 

Door Nico van den Ham i.s.m. onze psychisch gestoorde doofpotredactie

zaterdag 15 februari 2014

Acht jaar Nationale Ombudsman, of Volksverlakker?

Volksverlakker Alex Breninkmeijer
Netjes-prater
Acht laar lang moest netjes-prater Alex Brenninkmeijer net doen of hij er was voor het klootjesvolk. Acht jaar lang heeft hij te samen met de volgzame, gecensureerde reguliere pulp, lieg en bedrieg staats-media het voetvolk moeten verlakken, door ze wijs te maken dat hij er voor hen was. Dit deed hij door in wat kleine simpele zaakjes het gepeupel enigszins in het gelijk te stellen. De simpele klacht is dan gegrond bevonden en vol valse trots wordt dat dan op de website van de Nationale Ombudsman gepubliceerd. Daarna gebeurt er helemaal niets.

Bindend

De beslissing van de Nationale Ombudsman is >>> niet bindend. Ja, u leest het goed, niet bindend! Over het instituut Nationale Ombudsman is vooraf goed nagedacht! U bent in een enkel geval in het gelijk gesteld, maar daar gebeurt verder niets mee. Echt iets waar je wat aan hebt zullen we maar zeggen.

Winnen.
Acht jaar lang heeft de Nationale Volksverlakker bij de meesten beter bekend als de Nationale Ombudsman gehoor gegeven aan zijn >>> sussenderende opdracht. Als je in een enkel geval jou zaak in Den Haag mag komen toelichten, dan wordt de rode loper nog net niet voor je uitgerold. Maar je jas wordt op de meest vriendelijke wijze aangepakt, (daar hebben ze speciaal iemand voor in dienst), je wordt overgoten met koffie, thee en koekjes en zo geven de 'fijne' meesters in de 'rechten' je, in al je ellende waar je in verkeerd, echt het (valse) idee dat je wordt geholpen. 'geef ze het idee dat je ze helpt, maar laat ze vooral niet winnen' blijkt de opdracht.

Mr. Frank -Grijns- van Dooren
Mr. Frank -Grijns- van Dooren
Mr. Brenninkmeijer is vertrokken naar een andere zeer goed betaalde baan bij de Europese rekenkamer in Luxemburg. Zijn voormalige rechterhand mr. Frank -Grijns- van Doooren volgt hem tijdelijk op. Mr. Van Dooren was daarvoor substituut Ombudsman en heeft net gedaan of hij mijn kwestie heeft behandeld. Hoe vuil en misdadig deze interim Volksverlakker te werk gaat, is bijna niet te bevatten. Wat ik heb meegemaakt met deze meester in de rechten vuile zaakjes, in samen- werking met netjes-prater Brenninkmeijer is bizar.

Zeer gedetailleerd

Ik leverde een klaagschrift bij de Nationale Ombudsman in van maar liefst 28 bladzijden en 17 bijlagen. In dat klaagschrift beklaagde ik mij over corrupte officieren van justitie en een aantal foute rechercheurs en politieagenten. Maar ik heb met name geklaagd over de vele criminele activiteiten van de gewelddadige Amsterdamse politieman Jack Druppers. Ik heb van alle personen de namen vermeld en/of hun stamnummers.
Verder heb ik zeer gedetailleerd opgeschreven wat er precies is gebeurd en heb daarbij de plaatsen van de gebeurtenissen, datums en tijdstippen opgeschreven.

Twee fouten gemaakt
Mijn eerste fout was, volgens mr. Frank -Grijns- van Dooren, dat ik klachten bij de Nationale Ombudsman heb ingediend, terwijl ik die klachten eerst had moeten voor leggen bij de instantie waar ik over klaag. Ik wist dat wel, maar heb er in mijn grote angst voor de politie, wat natuurlijk niet zo zou moeten zijn, domweg niet aan gedacht. Angst, om die klachten af te leveren aan het misdaad-politiebureau aan de linneausstraat te Amsterdam, waar ik dan misschien opnieuw op valse gronden zou worden gearresteerd en/of in elkaar worden geslagen. Dit om mij nog een keer het lesje te leren, geen klachten indienen over de politie. (Er liep op dat moment een andere klachtenprocedure over buurtregisseur/politieman Jack Druppers bij de Nationale Ombudsman).

In elkaar getrapt
Dat op aansporing van politieman Jack Druppers mijn persoon in elkaar trappen én die onwettige arrestatie, waren immers de belangrijkste klachten die ik in mijn uitvoerige klaagschrift had opgeschreven. Op aansporing van wijkagent Jack Druppers in elkaar geslagen. Drie dagen daarna, nadat ik op afspraak aangifte van die mishandeling had gedaan, werd ik onmiddellijk na het zetten van mijn handtekening onder die aangifte, op het politiebureau met gebroken botten gearresteerd en opgesloten.
Gearresteerd en opgesloten op valse gronden, geheel gearrangeerd door
politieman leugenaar-op-ambtseed Jack Druppers.

Gespreksopname
Ik droeg tijdens het doen van die aangifte gespreksopname apparatuur op mijn lichaam. Dat apparaat is tijdens de arrestatie natuurlijk tijdelijk in beslag genomen. De sukkels (politiemensen zijn vaak heel dom) hadden tot mijn grote verbazing de opname niet gewist. Op die volledige gespreksopname is te horen, hoe keurig ik met de rechercheur heb gesproken. Er is geen een onvertogen woord gevallen. Ik gedroeg mij rustig, was slachtoffer en gewond en in mijn 60e levensjaar. Ik had mij gelegitimeerd en was uit eigen beweging naar het politiebureau gegaan. 
Geen enkele reden dus om mij te arresteren en mij een onrechtmatige rot behandeling te geven in die politiecel.
Behalve dan mij het lesje te leren, geen klachten in dienen over een politieschurk.


Klachten over politieman uit angst voor politie ingetrokken

Politiegeweld
Op dat moment liep er dus al een klacht bij de Nationale Ombudsman over de vele
>>> criminele activiteiten van >>> politieman Jack Druppers. Ik heb die Klacht na al het lichamelijke en psychische politiegeweld uit angst voor de politie ingetrokken. Toen later bleek dat de politie, i.s.m. met haar opdrachtgever de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot, gewoon doorging met het plegen van misdaden tegen mijn persoon, heb ik de Nationale Ombudsman verzocht de klacht alsnog in behandeling te nemen. Stoppen met klagen over de politie had immers toch geen zin, want woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie, ging gewoon door met het plegen van misdrijven tegen mijn persoon.

>>> Woningcorporatie Stadgenoot en politie frauderen met camera beelden


>>> Stadgenoot doet valse aangifte, politie werkt volgzaam mee

Verzoek afgewezen
Mijn verzoek aan de Nationale Ombudsman om de klachten, die ik uit angst na zo veel politie geweld had ingetrokken, toch te gaan uit zoeken werd door Van Dooren afgewezen. De misplaatste reden die hij daar voor opgaf was, dat hij het namelijk niet aannemelijk acht, dat het heropenen van het onderzoek zal bijdragen aan de rust waar ik zo naar verlang.
Mooie woorden, maar hele vuile streken van mr. Frank -Grijns- van Dooren, bedoeld om de gevaarlijke politiecrimineel de handen boven het hoofd te houden en de schurk nog meer het gevoel van onschendbaarheid te geven. Ik heb duidelijk aan Van Dooren en zijn medewerkers kenbaar gemaakt, dat het intrekken van mijn klacht geen enkele zin heeft gehad. Dit omdat de criminele activiteiten van de politie in het algemeen, maar ook van de -meervoudig valsheid in geschrifte- politieman Jack Druppers, jegens mijn persoon gewoon doorgingen! 

Klaagschrift.
De eerste fout die ik dus, zoals hierboven uitgelegd, onder meer uit angst heb gemaakt is mij door ombudsman-medewerkster mr. mevrouw Maessen telefonisch medegedeeld. De 2e fout hield zij tijdens dat gesprek slinks geheim. Dat deed zij om deze wat later op de meest denkbare vuile wijze te kunnen misbruiken, zo is achteraf gebleken. Mevrouw Maessen was zeer vriendelijk tijdens het gesprek en drukte mij op het hart, dat die (eerste) fout helemaal niet erg was! 'Wij helpen u graag om die fout ongedaan te maken.' zo verzekerde de zeer vriendelijke mevrouw mij. Dat gaf mij natuurlijk een heel goed gevoel. De Nationale Ombudsman is er voor het voetvolk wat niet juridisch onderlegd is. Als het gepeupel inzake het indienen van klachten iets doet wat juridisch niet helemaal juist is, dan helpt de ombudsman je daarmee. Het is immers de Nationale Ombudsman en niet de Nationale Loterij-man, dacht ik toen nog!

Afwachten
Tijdens dat telefoongesprek werd door mevrouw Maessen geopperd dat er delen, die wél in aanmerking kwamen, om op dat moment door de ombudsman behandeld te worden, zouden worden opgestuurd naar de politie en het OM. (alle stukken in zo'n procedure moeten ook altijd naar de tegenpartij worden verzonden) Dat opsturen zou echter niet gebeuren, zo verzekerde  loog mevrouw Maessen, voordat er nog meer overleg met mij daarover zou zijn geweest. Uw klaagschrift ligt nu bij mr. Van Dooren op het bureau vertelde de medewerkster er nog bij. Het was een kwestie van afwachten en omdat bij dit soort instanties alles lang duurt, wachtte ik dan ook maar af.

Fout
Ruim 2 weken later kreeg ik van, toen nog substituut, ombudsman Van Dooren een schrijven waarin hij mij wees op een 2e fout. Ik zou geen namen, datums en tijdstippen hebben vermeld in mijn zeer gedetailleerde klaagschrift, zo loog mr. Frank -Grijns- van Dooren. Ook had ik verzocht, een algemeen onderzoek in te stellen naar de vele criminele praktijken die plaatsvinden aan het politiebureau linnaeusstraat
 te Amsterdam, zo deelde Van Dooren verder mede. En ook dat had ik volgens hem niet mogen doen. Om zo'n algemeen onderzoek op dat politiebureau criminele hol aan de Linneusstraat te Amsterdam in te stellen heb ik ook verzocht. Maar de grijnzende meester in de vuile zaakjes heeft hier opzettelijk het woordje ook niet gebruikt. Het lijkt dan net of ik uitsluitend verzocht heb een algemeen onderzoek in te stellen. Het lijkt dan of dat mijn enige verzoek/klacht is, terwijl dat niet zo is.

Nog veel meer ongeloofwaardige justitiële staats-vuiligheid

Maar er is meer, veel meer! Mijn zeer gedetailleerde klaagschrift, voorzien van namen, stamnummers en tijdstippen kon zo de vuilnisbak in dacht ik tijdens het lezen van de brief die ik van Van Dooren had gekregen! Dacht ik, want dat gaat bij de Nationale Volkverlakker toch net even iets anders. De grijnzende meester in de vuile zaakjes Van Dooren had nog veel meer justitiële smeerlapperij voor mij in petto! Nadat hij zich in allerlei bochten had gewrongen om mijn klachten niet te hoeven behandelen, kreeg hij nog een ander laag-bij-de-grond idee. Een idee om het stuk gepeupel Nico van den Ham wat zo over de politie durft te klagen, nog verder kapot te maken, dan dat hij door het criminele gewelddadige staatsvuil al kapot gemaakt is.

Alle klachten afgewezen  
Al mijn klachten werden (op een minuscuul gedeelte uit één van mijn klachten na) door van Dooren schriftelijk afgewezen. Dat minuscule gedeelte kwam ook nog eens uit de minst belangrijke klacht. Nu was er bij de Nationale Ombudsman Volksverlakker ineens geen telefoon met een zogenaamde vriendelijke juriste, die zei 'hindert niet mijnheer van den Ham, wij helpen u er graag mee'. Vriendelijke behulpzaamheid bij de eerste fout, om de tweede fout steels te misbruiken om zo de politie de handen boven het hoofd te kunnen houden. Steels, schriftelijk afgewezen! Steels, omdat dat hele kleine puntje uit de minst belangrijke klacht, waarvan iedereen begrijpt, dat ik daar volstrekt geen belang (meer) bij had om te laten behandelen, is misbruikt om de politie te informeren middels mijn uitgebreide klaagschrift. Een klaagschrift wat door een grijnzende meester in vuile zaakjes is getransformeerd in een politie-informatiepakket. 

Politie-informant mr. Frank -Grijns- van Dooren

Klaagschrift wordt politie-informatiepakket
Politie-informant mr. Frank -Grijns- van Dooren had het complete omvangrijke zeer gedetailleerde klaagschrift, plus bijlagen als politie-informatiepakket van in totaal 45 bladzijden heimelijk naar het criminele -wij hebben lak aan wet en regel- politiebureau aan de Linnaeusstraat te Amsterdam toegezonden. Dit alles zonder het telefonisch beloofde overleg. De grijnzende politie-informant kon dit doen, omdat hij dat minuscuul volstrekt onbelangrijk gedeelte van de minst belangrijkste klacht, wel als behandel-waardig had beoordeeld. 

Klokkenluiders  
Mijn klaagschrift bestaat zoals gezegd 28 bladzijden en 17 bijlagen en is door mij juist op een extreme wijze voorzien van namen, stamnummers, datums en tijdstippen.
Maar ja als zo'n keurig geklede, netjes pratende, grijnzende meester in de vuiligheid zegt dat dat niet zo is, dan is dat vanaf dat moment in dit door en door corrupte land nou eenmaal niet zo! Waar je je daarna dan ook nog beklaagd, je komt altijd bij overheids-juristen terecht. En overheids-juristen houden elkaar en hun blauw geklede hulptroepen allemaal de handen boven het hoofd en dekken elkaars vuile zaakjes categorisch af. Niet een van die meesters, die eens opstaat en zegt, 'man, man, man, dit kan toch zo niet'. Nee, klokkenluiders hebben ze bij justitie en de rechtsspraak niet. Ze hebben allemaal een hypotheek die betaald moet worden en dan houden de meesters in de vuiligheid de bek stijf dicht. Hetzelfde geldt op een enkele uitzondering na voor de politie.

Nep Klachtenregeling 
Ik heb daarna nog een klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend over de abjecte handelswijze van mr. Van Dooren. De ombudsman heeft ook een eigen klachtenregeling inzake klachten over eigen medewerkers.
Dat bleek echter een >>> Volksverlakkende nep Klachtenregeling van de Nationale Ombudsman zelf te zijn, want daar kreeg ik geen antwoord op. Toen ik daarover weer een brief schreef en mij over dat niet antwoorden beklaagde reageerde de ombudsman, die zijn eigen vlees keurt, wel. Dat was in een schrijven van 4 regels waarin hij mededeelde dat hij niet meer zou reageren op aantijgingen aan het adres van Van Dooren. De Nationale Ombudsman heeft dus een klachtenregeling over eigen medewerkers waar je mag klagen, maar dan zonder aantijgingen, zoals de schijnheilige netjes-prater mr. Brenninkmijer klachten benoemt. 

Gerelateerde artikelen:

>>> Nationale Ombudsman of Nationale Volksverlakker

>>> Volksverlakkend 'Huis voor Klokkenluiders'

>>> Volksverlakkende Nep Klachten Regeling van Nationale Ombudsman zelf


Artikelen op UWVreselijk - Nationale Ombudsman>>> Nationale OmbudsmanAlles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:

bureau@nationaleombudsman.nl
t.a.v. mr. F.J.W.M. Frank van Dooren,
mr. J.A.M. Pronk, mr. A. Maessen

pers@amsterdam.politie.nl

pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas psychiater annex >>> bungalowverhuurder
 vangnet@ggd.amsterdam.nl 

Door Nico van den Ham i.s.m. onze  corrupte politieredactie en onze justitiële-doofpotredactie  

woensdag 12 februari 2014

KWESTIE PEDOGRAAF TELEGRAAF | MICHA KAT

Micha Kat smokkelt top advocaat Gerechtshof binnen!

Vandaag de hoger beroep zitting in het Gerechtshof te Amsterdam inzake de Telegraaf/Pedograaf kwestie. In een vlammend pleidooi van 40 minuten liet Journalist Micha Kat op zeer professionele en onderbouwende wijze vele vuile zaakjes van de Telegraaf de revue passeren. Micha's advocaat was niet aanwezig want die durfde niet te komen. Micha Kat vermoedt dat de Telegraaf zijn advocaat onder druk heeft gezet. 

Dat klinkt onaannemelijk, maar dat dat niet zo'n raar vermoeden is, vertelde een andere advocaat die Micha Kat wél had meegenomen. Die advocaat is de bekende strafpleiter mr. Nico Meijering. Wat mr. Nico Meijering allemaal over de Telegraaf verteld is zeer schokkend! Micha Kat had mr. Meijering verstopt in zijn laptop. De laptop, mocht maar zo open van het Hof en Mr. Nico Meijering kon zo zijn woordje doen.

Schokkend is de werkwijze van de Telegraaf. Luister en huiver!
De krant voor wakker slaap maar lekker door, dan liegen wij u wel voor!

Uitermate misdadig is het, dat de NOS, RTL NIEUWS, Actualiteitenrubrieken enz. weer niet aanwezig waren om Micha Kat, een van de dapperste en eerlijkste journalisten van het land, zijn vlammende zeer goed onderbouwde pleidooi te registreren om vanavond op de Nationale TV uit te zenden. Dat geldt voor deze zaak, maar ook voor vele andere kwesties. Het volk wordt door de reguliere media, waaronder natuurlijk de Telegraaf, dagelijks massaal verlakt!


Hoe intens corrupt, stiekem en crimineel het er in dit zogenaamde keurige land bij de rechtspraak, de politiek, de elite, woningcorporaties en andere grote bedrijven aan toe gaat, is op vele professionele websites te lezen. Een aantal van die sites is via deze site aan te klikken! Wij zelf proberen ook een steentje bij te dragen aan het openbaren van de vele verborgen, intens criminele vuiligheid waar dit zogenaamde keurige rechtsstaatje zich schuldig aan maakt.

dinsdag 11 februari 2014

HOGE RAAD BESLISSING LOUIS HAGEMANN


Louis Hagemann mag verder wegrotten
De hoge raad in den Haag heeft vandaag beslist dat Louis Hagemann verder mag wegrotten in de lik en zijn zaak dus niet wordt heropend. Dat werd ons, aanwezigen achter kogelvrij glas, in amper tien minuten duidelijk gemaakt. De zitting was gepland in het gebouw van de Hoge Raad, Kazernestraat 52 te Den Haag. Op weg daar naar toe kwam ik bij toeval het zeer strijdbare -recht is recht en krom is krom- 'wereldwijf' Jacqueline Hagemann tegen, die mij vertelde, dat de zitting wegens veiligheid overwegingen verplaatst was naar het paleis van Justitie in de Haag. Dat, terwijl er op de vorige zittingen, waar wij ook waren, geen een onvertogen woord is gevallen en het zeer beschaafde publiek muisstil was!

Meedogenloze Toga's
Een lange rij (6 stuks) meedogenloze Toga's, zittend aan een lange tafel, vinden het dus niet nodig om de kwestie, die bol staat van de tegenstrijdigheden nog eens wordt herzien. Ook advocaat generaal Ebe Hofstee zat er natuurlijk bij en iedereen op de tribune was het er over eens, dat het net leek of deze oude man met zijn lange witgrijze haar, wat blijkbaar statisch geladen is en dan ook werkelijk alle kanten op wees, zo uit zijn nest kwam. Van Kapo Jetta Klijnsma, zou hij zo niet mogen gaan solliciteren en de Kermisattractie Spookhuis wil hem niet, want dan durft er niemand meer in. 


Persvoorlichter
Na de zitting om 01.30 u. zou een persvoorlichter de beslissing nog wat uitgebreider komen toelichten en konden er wellicht nog wat vragen worden gesteld. Lange tijd hebben wij daar voor de deur van de zittingzaal op staan wachten, maar wij hebben geen voorlichter gezien. Journalist Micha Kat die ook aanwezig was en eerder naar beneden was gegaan, weet op zijn website >>> Klokkenluideronline.is te melden dat de persvoorlichter beneden een paar gecensureerde staats pulp-zwijg-media journalisten te woord heeft gestaan. Kritische vragen zijn uiteraard niet gesteld, want daar doen ze niet aan.

Advocaat
De zeer bewogen advocaat John Peters uit Amersfoort was net zoals bij de vorige zitting (advies van de Advocaat Generaal) op 19 november 2013 zichtbaar ontdaan.
Mr. Peters en Jaqueline Hagemann gaan zich nu beraden inzake het nemen van volgende stappen.


Zie voor details de zeer uitgebreide website >>> Case Louis Hagemann

Morgen gaan we weer naar een zitting!  Aan het nieuwe Amsterdamse marmeren Gerechtshof schuin achter Centraal Station Amsterdam. 10.00 uur Pedograaf zaak Micha Kat. Helm op zetten, voor uw eigen veiligheid, want zo nu en dan dondert het >>> marmer naar beneden! 

zaterdag 8 februari 2014

Woningcorporatie Stadgenoot | zoveelste laffe sommatie voor melder van criminele activiteiten Nico van den Ham

Persbericht

Vandaag zouden wij zoals aangekondigd, een sommatie voor Nico van den Ham van het Grachtengordel Keizerhof advocatenkantoor aan de
Heren -graai maar raak- gracht nr. 320 te Amsterdam publiceren. 


Een sommatie van het advocatenbureau Keizerhof in opdracht van de criminele organisatie, Woningcorporatie Stadgenoot. Ook zouden wij, het antwoord van Nico van den Ham op die sommatie op deze site publiceren. 

Tevens zou ik, Nico, dat antwoord op maandag 10 februari persoonlijk gaan afleveren. Persoonlijk afleveren, omdat ik een ontvangstbewijs zou willen hebben van het Grachtengordel -ontruim maar raak- advocaten kantoor Keizerhof. 

In verband met nieuwe criminele ontwikkelingen, die ik om voor mij moverende redenen pas later bekend maak, gaat dat allemaal niet door! Wel wil ik alvast kwijt dat ook dit advocaten een ander volledig kapot en dakloos tracht te maken voor de misdaadgroep Stadgenoot.

Keizerhof advocaten past exact in het misdadige beeld van list, bedrog, oplichting, grootschalige brandstichting en geweld van woningcorporatie Stadgenoot.
Begrijpelijk ook wel, want een beetje advocaat met wat waarden en normen, werkt niet mee aan dit soort abjecte werkwijzen. 
Iedereen die nu denkt, dat ik praatjes maak en dat er dus helemaal geen aangetekende sommatie door de post is afgeleverd, staat vrij om mij daarmee te confronteren! Ik zal het document, ook aan tegenstanders, na legitimatie, zonder meer tonen!!!

Wel graag eerst een telefonische afspraak, omdat ik mijn deur maar zo niet open!
Dit i.v.m. de Amsterdamse politiecrimineel, wijkagent Jack Druppers, die een boom van een kerel heeft aangespoord mij in elkaar te trappen en mijn botten te breken.
Drie dagen daarna, na het op afspraak doen van aangifte van die mishandeling, werd ik ook nog eens met die gebroken botten op valse gronden in het politiebureau gearresteerd en opgesloten. Allemaal omdat ik een klacht bij de Nationale Ombudsman tegen deze politieschurk had ingediend! 
Dat is mij niet in de koude kleren gaan zitten en de hevige angst, dat dat weer gebeurt groeit met de dag! Eerst bellen dus, zodat ik weet wie er aan de deur komt.

Mijn sites;
>>>  http://nicovandenham.blogspot.nl/ 
>>>  http://stadgenoot-nicovandenham- renovatie.blogspot.nl/ 
>>>  http://nicovandenham.wordpress.com/

blijven wat mij betreft gewoon werken op het  World Wide Web (www) 

Mocht dat niet zo zijn, dan zijn er meer dan voldoende back ups, om alle criminele vuiligheid van Stadgenoot opnieuw op het World Wide Web  (www) te publiceren. 

Hopende hier mijn lezers, mijn sympathisanten, mijn vele medestanders, maar ook de enkele door Stadgenoot geïndoctrineerde tegenstanders zo op een correcte wijze te hebben geïnformeerd.

Nico van den Ham, Melder van Misstanden en Criminele Zaken.
In het bijzonder die van de Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie te Amsterdam. In het bijzonder wijkagent Jack Druppers, die voor mij dwangverpleging=mondsnoerverpleging adviseert. Een politieman die 'hangt' als er een rechtszaak komt met eerlijke rechters die wel bereid zijn het door mij beweerde uit te zoeken. Datzelfde geldt voor vele vuile zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot. Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar onder andere de volgende adressen:


polle@keizershof.nl
pers@amsterdam.politie.nl
pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
Dhr. H. Plas psychiater- >>> bungalowverhuurder vangnet@ggd.amsterdam.nl


I.s.m. onze corrupte juridische-zakenredacteur