KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 9 augustus 2013

REGIE ZITTING HOGER BEROEP MICHA KAT

Justitieel getreiter
Vanmorgen was het weer zover en konden wij op een regiezitting opnieuw getuige zijn van het justitiële getreiter waar journalist en groot-melder van misstanden Micha Kat  van >>> Klokkenluideronline.is al zo lang en voortdurend het slachtoffer van is.


Getuigen oproepen
De Advocaat van Kat noemde 5 namen van personen, die hij in het vervolgproces wilde horen als getuige waaronder officier van justitie Nicole Vogelenzang en hoofdofficier van justitie Henk Korvinus.


Advocaat-generaal blundert
De advocaat-generaal kreeg daarna het woord en werd door Kat onderbroken omdat hij fouten, ofwel blunders maakte. De voorzitter van het hof wees Micha er op, dat hij niet het woord had en later mocht reageren. Vrijwel onmiddellijk daarna maakte de advocaat-generaal weer een fout en Micha onderbrak hem ondanks de waarschuwing opnieuw. De voorzitter wenkte nog wat aarzelend met zijn hand, maar zij nu niets.

Dat was wellicht omdat, de altijd zeer alerte, Kat opnieuw terecht wees op de fouten van de AG, die Kat dan ook maar gelijk gaf en zijn fout corrigeerde.
De advocaat-generaal vond het horen van getuigen allemaal niet nodig en pleite er voor om ze geen van allen op te roepen.


Verantwoording afleggen bij volksverlakkende pulp media
De advocaat-generaal mompelde ook nog iets over afleggen van verantwoording, die officier van justitie Vogelenzang en ook hoofdofficier van justitie Korvinus hebben tegenover de pers waaronder het NOS journaal. Hoofdschuddend vertrokken de gezichten van het publiek en een licht hoongelach was daarop te horen. Opgemerkt moet worden, dat dat publiek uitsluitend bestond uit ingewijde aanhangers van Micha Kat en de alternatieve (internet) media en die dus heel goed weten wat die heersende pers en het NOS journaal inhoudt.


De zich zelf censurerende mainstream media, ofwel de volksverlakkende pulp pers en het aan de overheid onderworpen en indoctrinerende NOS -oogjes dicht snaveltjes toe- journaal.

Opnamen maken weer verboden

Er mocht ook dit keer weer niet gefilmd worden en ook geluidsopnamen waren opnieuw niet toegestaan. Hoe stiekem moet het bij justitie allemaal gaan? Wat heeft zij te verbergen?
Na de zitting heeft Micha Kat buiten, voor de rechtbank nog even gesproken.
Jammer, dat dit keer groot-melder van misstanden Steven Brown en zijn vrouw er niet bij waren. >>> STEVENBROWNSBLOGMICHA'S PLEIDOOI VOOR HET HAAGSE HOF


Vanaf 14:00 kunt u luisteren naar het pleidooi van Micha in zijn eigen zaak. De eerste 14 minuten zijn ook erg interessant; hierin horen we de AG en Micha’s advocaat Gerard van der Meer, met name over de collusie tussen Nicole Vogelenzang en Elsevier en de NOS waarbij het OM beide media heeft voorzien van het procesdossier. Het fragment begint als de AG stelt dat er ‘geen specifieke informatie’ is te vinden in de artikelen op de sites van NOS en Elservier, met andere woorden: dat Vogelenzang niet zou hebben gelekt

Meer over bovenstaande kwestie op de website van micha Kat.

Door onze, voor een keer nuchtere, rechtbankredactie