KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 19 juli 2013

'GEFELICITEERD FIJNE JUSTITIE, HIJ IS DOOD!'

Doofpot van corrupte justitie gaat heel even open! Heel even maar, alleen om snel het onderstaande er ook nog bij in te stoppen

De Enschedeër André de Vries die in 2002 een van de vele slachtoffers werd van de corrupte, misdadige werkwijzen van politie en justitie en daardoor werd veroordeeld, voor het veroorzaken van de Enschedese vuurwerkramp, maar daar later weer van werd vrijgesproken is overleden. Hij is 46 jaar geworden.
André is afgelopen maandag gecremeerd.

André heeft een brief voor onze 'keurige, beschaafde, netjes pratende, eerlijke' justitie, politie en rechters achtergelaten. De titel van de brief is:


         VERBITTERD TOT DE DOOD EROP VOLGT 

'IK HOOP DAT DIEGENEN DIE HUN MACHT LIJKEN TE HEBBEN MISBRUIKT OM ZO VEEL ONRECHT IN DE BEERPUT TE STOPPEN, OOIT BESTRAFT WORDEN, ER KLEEFT VEEL BLOED EN VERDRIET AAN HUN HANDEN'

André de Vries (slachtoffer Enschedese vuurwerkramp*)

Hartverscheurende beelden uit de rechtszaal (heel vaak op TV vertoond) van de wanhopige strijd van André de Vries tegen zoveel justitiële smeerlapperij.
'Ik heb niks gedaan man'


'Ik heb helemaal niks gedaan jonge'


'Ben je niet goed wijs man'
De brief

'Wanneer jullie deze brief krijgen, ben ik er niet meer.

Wanneer ik terugblik op mijn leven, kan ik nog steeds niet aanvaarden dat, ondanks alle bemoeienis van veel mensen op verschillende niveaus, de onderste steen van de vuurwerkramp nooit boven is gekomen, omdat mijns inziens mensen op hoog niveau gedekt worden door de Nederlandse overheid.

Ondanks een persoonlijk schrijven van de hoogste officier van justitie, waarin hij zijn persoonlijke medeleven uit, ben ik nooit gerehabiliteerd. Dit heeft bij mij, maar ook bij mijn familie, veel diepe wonden geslagen. Het heeft de goede verstandhouding met mijn vader en broer blijvend geschaad.

Ik voel dat mijn ongeneeslijke ziekte dan ook grotendeels te wijten is aan wat mij is overkomen en aangedaan, met name door de overheid en justitie.

Ondanks alle beloften van een rechter hebben ik en mijn raadsman mr. Knoops nooit de toegezegde dossiers onder ogen gehad. Dat heeft ervoor gezorgd dat mijn geloof in gerechtigheid en democratie er niet meer is. Ik wil niet de suggestie opperen dat ik voor de ramp roomser was dan de paus, maar wat mij vanaf de Enschedese zaak is aangedaan, staat in geen enkele verhouding tot de werkelijkheid.

Daardoor ben ik verdrietig, teleurgesteld en jammer genoeg letterlijk verbitterd aan mijn einde gekomen. Ik hoop dat diegenen die hun macht lijken te hebben misbruikt om zo veel onrecht in de beerput te stoppen, ooit bestraft worden, er kleeft veel bloed en verdriet aan hun handen. Aan de mensen die altijd in mijn onschuld hebben geloofd, dank hiervoor. Aan mijn dierbaren, ajow en tot later.'

Getekend, André de Vries'

* * Helaas André, ze zullen nooit worden bestraft. De criminele gewetenloze (elite) overheidsslaven houden elkaar ten alle tijde de handen boven het hoofd in dit intens keurige corrupte rechtsstaatje land. Voorbeelden genoeg! Niet in de krant of op TV, maar op internet!

Ter herinnering een paar punten inzake deze kwestie:

Ook weer in deze zaak opzettelijk en bewust gesjoemeld door gewetenloze politiemensen, officieren van justitie én rechters!

Ontlastend bewijs opzettelijk bij rechters weggehouden.

Twee eerlijke rechercheurs die (ontlastend voor André) wilden verklaren moesten hun mond dichthouden en werden er bij de politie 'oneervol' uit geflikkerd, zoals dat dan gaat.

Die twee eerlijke rechercheurs kregen het predicaat KLOKKENLUIDER en dan ben je in deze keurige land heel erg de pineut.

Kritische rapportages zijn nu staatsgeheim!

Een voor André ontlastend rapport is op last van, de corrupte hogerhand vernietigd!

* Redactie ** Redactie

Door onze corrupte, politiezakenredactie i.s.m. onze verslaafde justitieverslaggever