KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 1 februari 2013

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 2

Advies van de commissie van de politieklachten 
De Commissie voor de Politieklachten die inzake mijn klachten niets heeft onderzocht.


Een commissie die schriftelijke verklaringen van instanties, waaronder de rechtbank die in mijn voordeel zijn, volstrekt negeert en zelfs niet benoemd tijdens de procedure.

Een commissie die ook niet aan hoor en wederhoor doet heeft, zoals dat gaat in een procedure, advies inzake deze kwestie aan de korpsbeheerder uitgebracht.

De korpsbeheerder is de burgemeester. Mijn klachten zijn ongegrond verklaard door de Commissie voor de Politieklachten die niets heeft onderzocht en niet aan hoor en wederhoor doet. De Commissie voor de Politieklachten heeft dat advies naar de korpsbeheerder toegezonden en de korpsbeheerder heeft dat advies gevolgd. 


Daarna heb ik mijn klachten bij de Nationale Ombudsman neergelegd.
Een soort van hoger beroep. Het volk wordt o.a. door middel van reclamespotjes op tv bij tijd en wijle opgeroepen naar de Nationale Ombudsman te gaan als je problemen hebt met de overheid waaronder politie, justitie enz..
Dat is mij heel duur komen te staan, want klagen over de politie, dat wordt op het politie bureau linneausstraat te Amsterdam absoluut niet geaccepteerd!

Klachten die ik dan ook later, tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman uit wanhoop en uit angst voor de politie weer heb ingetrokken. Dit alles na voor mij zeer ingrijpende onwettige acties van Stadgenoot en de politie tegen mijn persoon die grote impact op mij hebben gemaakt. Daar over heb ik bij verschillende instanties klachten ingediend die op dit moment in behandeling zijn.

Ik loop wel weer het risico daarvoor opnieuw te worden bestraft, want klachten indienen wordt zoals gezegd niet geaccepteerd.

Op 29-02-2012, toen ik de klachten nog niet had ingetrokken en het onderzoek in volle gang was, kreeg ik van de Nationale Ombudsman een brief met bijlagen.
De Nationale Ombudsman had mijn klachten voorgelegd aan de korpsbeheerder en die heeft daar vervolgens op gereageerd en die reactie was als bijlage bij de brief van de Nationale Ombudsman aan mij, bijgesloten.

Het antwoord van de korpsbeheerder/ burgemeester aan de Nationale Ombudsman was kort en krachtig. De korpsbeheerder bleef bij zijn eerdere uitspraak op basis van het advies van de Commissie voor de Politieklachten en verwees terug naar dat advies. 


Wat wel heel erg opviel in die brief van de burgemeester, was dat burgemeester Van der Laan schandalig genoeg maar had verzonnen, ja nu ook al de burgemeester, dat mijn klacht gaat over een door de wijkagent verzonnen lijst van het Meldpunt Discriminatie waar ik ten onrechte op sta.


De burgemeester vermeld in zijn brief niet dat er ook anderen op die lijst staan, die iets hebben gedaan wat niet mag, maar zo zal hij het toch wel hebben bedoeld toen hij dit verzon, want een lijst is pas een lijst als er meerderen op vermeld staan.

Wat burgemeester Van der Laan hier doet is precies het zelfde wat wijkagent Druppers doet en waar mijn klachten nou juist over gaan, verhalen verzinnen, liegen en bedriegen.
Dit in plaats van tegenargumenten aan te voeren, iets wat je in een eerlijke behandeling toch wel zou mogen verwachten in deze ‘keurige rechtstaat’.
Mijn klachten over valse verzinsels worden, nu ook al door de burgemeester, uitsluitend bestreden met nog meer verzinselen.

Hoe houden wij elkaar de handen boven het hoofd is hier het motto. ‘Het maakt niet uit wat wij verklaren, want wij zijn van de overheid of semioverheid’, zoals een instantie die veel met de overheid samenwerkt, bijvoorbeeld een woningcorporatie, ‘daar zijn wij van, dus wie maakt ons wat’. En zo is het ook, zo heb ik tot nu toe ondervonden.

‘En waag het niet ons tegen te spreken of klachten in te dienen, want dan straffen wij jou nog meer af’. Zoveel list en bedrog, zo veel onrecht, door een steeds groter wordende kliek, daar kan bijna geen burger tegenop.

Mijn klachten zijn door de verzinselen van burgemeester Van der Laan, middels een paar woorden, in grote mate veranderd in een mildere klacht, zo dat het de burgemeester en zijn commissie en zijn politieagent beter uitkomt.
Mijn klachten gaan echter niet over een lijst van het Meldpunt Discriminatie waar ik ten onrechte op sta, dat is nergens uit op te maken en is dus door de burgemeester verzonnen.

Mijn klachten zijn, dat ik valselijk word beschuldigd door een criminele wijkagent die verzonnen heeft, dat het Meldpunt voor Discriminatie lijsten zou hebben waar door mij gepleegde discriminatie misdrijven op staan.

Eén lijst waar vermeldingen van door mij gepleegde discriminatie misdrijven in de binnenstad op staan.
En een tweede lijst waar vermeldingen van door mij gepleegde discriminatie misdrijven in het gebouw waar ik woon op staan.
Twee lijsten dus in plaats van een, met vermeldingen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd zoals de politieman dat verzonnen heeft.

Echt heel wat anders dan wat de burgemeester bagatelliserend, in het voordeel van zijn politieman heeft verzonnen en dat de Nationale Ombudsman valselijk wil doen laten geloven door die schaamteloos voor te liegen.

Politieman Druppers heeft tijdens de procedure zich niet tegen mijn klachten verweerd middels argumenten. De politieman heeft zich verweerd middels nog veel meer misdrijven te verzinnen en die op mijn conto te schrijven. Dat is zijn manier van verdedigen.

Het verzinnen van dramatische, theatrale verhalen gaat deze politieman bijzonder goed af. Politieagent Druppers is in zijn vrije tijd toneelspeler en sommige van die toneelstukken zijn door hem verzonnen, dus naar zijn ideeën en schrijft ze zelf.
De wijkagent is daarin nogal succesvol zoals hij aan een ieder die het maar wil horen verteld.

Er zijn veel meer misdrijven waarvan ik valselijk wordt beschuldigd en veel meer misdadige acties van deze kliek waar ik zo het slachtoffer van ben, dan dat ik tot nu toe op deze site heb vermeld.


Ik heb geen tijd om al die verzonnen misdrijven en alle acties op deze site te zetten, dit omdat ik ook druk doende ben met de door mij ingediende klachtenprocedures die lopen bij verschillende instanties en mij heel veel tijd kosten. Bovendien zijn het, om het goed uit te leggen, ellenlange verhalen die niet geschikt zijn om op een site te zetten.
Dit omdat de meeste lezers, heel begrijpelijk geen zin hebben om die lange verhalen te lezen.

Maar ga er maar van uit dat er veel meer is en dat Stadgenoot en haar kliek alles uit de kast haalt om mij verder te slopen en zo trachten hun vuile zaakjes in de doofpot te houden.

Klokkenluidervervolging


Daarover meer in een volgend bericht.

Lees daarvoor a.u.b. eerst een van mijn vorige berichten, hoe word je een pyromaan.


>>>
 HOE WORD JE EEN PYROMAAN

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


  JOURNALISTEN         WELKOM  


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  

Volgend bericht: ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 3

KLOKKENLUIDER HENK KROL

EIS: 1500 EURO BOETE!! WAARVAN
DE HELFT VOORWAARDELIJK VOOR HET VRESELIJKE MISDRIJF, HET MELDEN VAN EEN MISSTAND.

Dat is wat melder van een misstand Henk Krol vanmorgen in de rechtzaal te horen kreeg. Ook vindt het Openbaar ministerie dat Krol 1000 euro schadevergoeding aan 'Diagnostiek voor U' moet betalen.
Het is toch niet niets zo'n eis voor het melden van een misstand in het algemeen belang, dus zonder daar zelf beter van te worden. Vooral als je beseft dat de vele grootgraaiers vrijwel nooit worden vervolgd, maar juist een bonus krijgen!

Wat een keurig en beschaafd land is Nederland toch.


Lees ook >>> HENK KROL | MELDER VAN MISSTANDEN                                                                                 

HENK KROL | MELDER VAN MISSTANDEN

Fractievoorzitter Henk Krol van 50 Plus wordt door het Openbaar Ministerie lastig gevallen omdat hij een ernstige misstand heeft gemeld.
Het tweede Kamerlid moet zich daarvoor voor de rechter verantwoorden.

De heer Krol moet zich verantwoorden en wordt misschien gestraft i.p.v. diegene die verantwoordelijk is voor die door Krol gemelde misstand, want zo gaat dat hier in deze 'keurige rechtstaat'. Verdachte Krol wist binnen te komen op een website waar medische gegevens op staan.

Wat heeft Henk Krol vervolgens gedaan?

Heeft hij de gegevens van die personen die op die website staan voor een fors bedrag verkocht aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of aan werkgevers?

Nee dat heeft hij niet gedaan!


Heeft hij de personen die op die website staan afgeperst?


Nee dat heeft hij ook niet gedaan!

             
Wat heeft hij dan wel gedaan?

De heer Krol heeft onmiddellijk gemeld en gewaarschuwd en heeft daarmee willen voorkomen dat de gegevens wel in verkeerde handen zouden kunnen vallen.
Henk Krol heeft klokkenluider willen zijn en dat willen ze bij justitie niet, dan wordt je in dit keurige land vervolgd, hoe dan ook!


En of hij hiervoor nou wel of niet door de rechter wordt bestraft, deze zeer aimabele man, waar de correctheid van afdruipt wordt er wel heftig mee lastig gevallen!

Ik bericht op mijn blog vrijwel uitsluitend wat mij is overkomen. Af en toe maak ik een uitzondering en doe mijn menig. Zo nu ook want ik herken in deze kwestie veel en vind het meer dan schandalig wat de heer Henk Krol wordt aangedaan!

Ik wens de heer Krol veel sterkte en alle goeds.

Klik voor meer informatie >>> Nieuwsuur

Naschrift: klik hier voor de >>> Eis