zaterdag 6 augustus 2022

De Toestand in Nederland | Publicatie nr. 4

De Toestand in Nederland

De Toestand in Nederland is in de linkerkolom van deze site permanent aan te klikken en wordt, naargelang van de situatie, regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Publicatie nr. 4. 7 augustus 2022 
Vervolg op >>> publicatie nr. 3  

Grondwet
Meerdere slachtoffers van de tot op het bot corrupte rechtspraak raakten onlangs in euforie. Dat was nadat hun het bericht had bereikt dat de Eerste Kamer op 5 juli 2022 heeft ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Een van de zoveelste volksverlakkende berichten om het onderworpen volk te doen laten geloven dat de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende Nederlandse rechtspraak niet tot op het bot corrupt is.

Rechters waren altijd al moreel en wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat verdachten en gedaagden een eerlijk proces kregen. Het recht op een eerlijk proces is al jarenlang bepaald in nationale wetsartikelen én meerdere internationale, door Nederland geratificeerde verdragen. Echter, rechters vegen open en bloot, alle schaamte voorbij, structureel hun corrupte juridische reet af met bepalingen in wetsartikelen en internationale verdragen als die hen niet zo van pas komen bij het bevoordelen van grote partijen of door hen belangrijk geachte personen. Het opnemen in de grondwet van een dergelijk artikel is dan ook volstrekt zinloos. Een eerlijk proces voor iedereen is al bepaald in de wet, maar als de criminelen van het laatste beslissende woord volstrekte lak hebben aan de wetsbepalingen die hen niet van pas komen is elke (nieuwe) wettelijke bepaling zinloos.

Democratie
Het overgrote deel van het door de staat geïndoctrineerde, onderworpen volk denkt en beweerd dat Nederland een democratie, een rechtsstaat is en dat het recht op vrije meningsuiting (nog) zou bestaan. Het aantal wat dat denkt en beweert moet nog meer omhoog. Dagelijks zijn vrijwel alle politici in samenwerking met de staatsmedia, intensief bezig om deze gedachten van het volk in stand te houden en nog meer onderworpenen zover te krijgen dat zij dat ook geloven. Onderwijl worden meer en meer mensen die hun mond opendoen door de politie gearresteerd en opgesloten, of door psychiaters bezocht met als doel opsluiting in een gesloten GGZ instelling voor een mondsnoerbehandeling.

Omroep Ongehoord Nederland
Sinds 1 januari 2022 hebben is er de Omroep Ongehoord Nederland. Vanaf dat moment, zo vindt het Nederlands Publiek Omroepbestel (NPO) de Nederlandse staatsmedia, zit er een luis in hun pels. Ongehoord Nederland draait er niet omheen en brengt eerlijk, waarheidsgetrouw nieuws. Iets wat de Staatsmedia natuurlijk in het geheel niet aanstaat! De overkoepelende belangenorganisatie van de NPO Staatsmedia heeft de nog maar net begonnen omroep Ongehoord Nederland dan ook een boete opgelegd van maar liefst € 93.442,43. Dat houdt in dat de omroep in 2023 bijna een ton minder te besteden heeft. Bij de  zogenaamde ombudsman van de publieke omroepen staatsmedia, de bijdehand, Margo Smit, zouden klachten zijn binnengekomen van het publiek. Mogelijk is dat nog waar ook, want een groot deel van het door de staatsmedia geïndoctrineerde, onderworpen volk voldoet aan alle kenmerken van hedendaagse NSB’ers.

Boerenjong
De ouders van het boerenjong, Jouke Hospes en het boerenjong zelf, hebben na een gesprek met politieagenten, die zoals dat dan gaat, zich heel vriendelijk voor hebben gedaan, besloten geen aangifte te doen. Aangifte tegen de smeris die geprobeerd heeft een politiekogel door het hoofd te schieten van Jouke Hospes. Dat dat niet is gelukt is uitsluitend te danken aan een cabine-spijl waar de politiekogel in terecht kwam.

Dat afzien van aangifte doen wegens poging tot moord, moet wel erg confronterend zijn voor nabestaanden en de ouders van de vele onschuldige kinderen die ook door de politie zijn vermoord. Het moorden vindt al vele jaren plaats. Er is een lange lijst van slachtoffers. Hieronder enkele gevallen uit die lijst die op deze site zijn gepubliceerd. 

>>> De extreem gewelddadige politieman Fred Buffing vermoordde de 31                  jarige Michael Koomen

>>> Politiekogels in rug voor de voor politie weglopende Mike.
        Agenten worden zoals gewoonlijk niet bestraft
 

>>> NICO VAN DEN HAM | POLITIE TRAPT JONGE MAN DOOD,                                      KWALITEITSPROGRAMMA PLOTS VAN DE BUIS!

>>> POLITIE, OM, WEGLOPENDE JONGEN KAPOT SCHIETEN GEEN STRAF

>>> Vervolging politieagenten voor dood Mitch Henriquez wellicht smerige                schijnvertoning

>>> SCHOKKEND! - Rechter mr. G.P. van Ham trekt partij voor Killer Cops in              moordzaak-orgaanroof Ihsan Gürz


Binnenkort publicatie nr. 5.


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.