KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 22 juni 2022

De Toestand in Nederland | Publicatie nr. 3

De Toestand in Nederland

De Toestand in Nederland is in de linkerkolom van deze site permanent aan te klikken en wordt, naargelang van de situatie, regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Publicatie nr. 3. 20 juli 2022
Vervolg op >>> publicatie nr. 2

Wetenschappers, Gezondheidszorg, Groningse stressterfgevallen, zelfmoorden

Wetenschappers
In een ingezonden open brief aan staatskrant
'De Volkskrant', nemen Microbioloog Marc Bonten
en viroloog Marion Koopmans namens honderden andere wetenschappers het op voor Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Aanleiding is dat FvD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren in de Kamer stelde dat Van Dissel corrupt is.

Van Meijeren deed die >>> uitspraak in een debat over de politieke invloed die in het coronaschandaal is uitgeoefend op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan Van Dissel voorzitter is. Van Dissel heeft dat toegelaten, zei Van Meijeren, daarmee is Van Dissel beïnvloedbaar en dus corrupt.

Het is wettelijk verboden om politieke invloed uit te oefenen op adviezen van het OMT. Op 11 augustus 2020, ontkende Van Dissel glashard dat hij zich door het regime heeft laten beïnvloeden. Echter, uit WOB-verzoeken is inmiddels onomstotelijk komen vast te staan dat Van Dissel zich wel degelijk heeft laten beïnvloeden. Dat mag niet volgens wettelijke bepalingen en dan heet dat corrupt. Gideon van Meijeren is een van de enkele Tweede Kamerleden die dat zo durven te benoemen terwijl de meeste andere Kamerleden, de Tweede Kamervoorzitter en de staatsmedia vinden dat woorden zoals corrupt niet mogen worden gebruikt. Behalve dan als het gaat om een burger die wat verkeerd heeft gedaan.

Wat de brief, die honderden wetenschappers hebben ondertekend, niet vermeld, is dat honderden andere wetenschappers, waaronder wereldvermaarde wetenschappers, hun bevindingen niet bij de staatsmedia mogen komen vertellen en onderbouwen. De meeste Tweede Kamerleden hoor je ook nooit over die wetenschappers en ook dat kan worden aangemerkt als corrupt.

Schrikken van Groningse stress-sterfgevallen
Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw is geschrokken van het hoge aantal sterfgevallen in Groningen als gevolg van stress-gerelateerde klachten na aardbevingen, zo meldt de staatsmedia. Als dat geen nepnieuws is, maakt de staatssecretaris zich met dat schrikken uniek. Op wat enkele uitzonderingen na, hebben Nederlandse politici volstrekte schijt aan sterfgevallen onder het onderworpen volk en schrikken daar dan dus ook absoluut niet van. Vooral niet als die slachtoffers door de staat de dood in zijn gedreven door hen, wetenschappelijk bewezen, werkzame medicijnen in het beginstadium van
Covid-19 zoals bijvoorbeeld Ivermectine en Hydroxychloroquine te onthouden.

Zelfmoorden
De meeste politici, nagenoeg allemaal, schrikken ook niet van de stress-sterfgevallen en de vele zelfmoorden, veroorzaakt door partijdige, corrupte rechters. Rechters die voor de vuile geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, massaal mensenrechten schenden. Rechters die bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, maar die niet zo van pas komen bij het bevoordelen van die grotere partijen of door hen belangrijkere geachte personen, negeren.

Complete families worden zo door die rechters geruïneerd. Hun huizen en bedrijven worden afgepakt. Velen kunnen niet tegen zoveel onrecht en worden zo de zelfmoord ingedreven. Politici schrikken daar absoluut niet van... >>> integendeel.

Binnenkort publicatie nr. 4.


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.