KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 26 april 2021

Stichting Vrouwe Justitia in Verval terug
De activiteiten van Stichting Vrouwe Justitia in Verval hebben de afgelopen paar jaar door persoonlijke omstandigheden vrijwel stil gelegen. Wij zijn in die tijd door vele honderden mensen benaderd die dezelfde ervaring hebben als wij met de “rechtsstaat” in Nederland. Helaas waren wij niet in de gelegenheid om daar veel mee te doen, maar het goede nieuws is dat we er nu weer vol voor gaan.

Op onze website zijn recent enkele teksten geplaatst die onze positie t.o.v. de staat van de “rechtsstaat” duidelijk maken. Graag wil ik u verzoeken om deze (korte) stukken te lezen:

http://www.vjiv.nl/index.php/advocaten

http://www.vjiv.nl/index.php/rechters

http://www.vjiv.nl/index.php/notarissen


Bent u het (in grote lijnen) eens met onze visie? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Boeken wij resultaten dan zal dat ook u kunnen helpen bij het behalen van uw recht.

Onze strategie is om de schijnwerpers te zetten op de incompetentie en corruptie van de dienaren van de zogenaamde “rechtsstaat”. De heren en dames advocaten, rechters, notarissen, deurwaarders en hun vriendjes doen hun vuile zaakjes in de achterkamertjes van hun ivoren torens, en weten zich daar onbespied. Welke burger gaat zich nu verdiepen in civiele rechtszaken?

Ze hebben de volledige rugdekking van de politiek en media, die bij de minste kritiek direct in de papagaai-stand schieten en, zonder enige onderbouwing, verkondigen dat “Nederland de beste rechtsstaat van de wereld” heeft. Helaas heeft het dus weinig zin om te proberen de misstanden via deze weg onder de aandacht te brengen.

Onze strategie is om rechtszaken toegankelijk te maken voor het grote publiek. Op onze website worden zaken van a tot z behandeld, waarbij uitleg wordt gegeven en geduid welke leugens advocaten verkondigen en (bewuste) fouten rechters maken. Ook zorgen wij dat er bij rechtszittingen veel publiek aanwezig is en vragen wij toestemming om video opnamen te maken van zittingen.

Het gevolg hiervan is dat rechtertjes weten dat ze in de gaten worden gehouden. Als ze een corrupt vonnis (laten) schrijven dan zal dat uitgebreid wereldkundig worden gemaakt. Uiteraard worden ze hierdoor niet direct rechtschapen rechtsdienaren, maar het beperkt in elk geval hun bewegingsruimte om onbeschaamd te liegen en bedriegen.

Hetzelfde doen wij met tuchtrechtzaken. Advocaatjes die zich tot nu toe onaantastbaar wanen zullen als ze met VJIV te maken krijgen, toch weten dat al hun vuile was wordt buiten gehangen. Ook al worden ze door hun vriendjes bij de tuchtrecht instantie ingedekt, iedereen die op internet informatie opzoekt over deze advocaten zal op onze site terecht komen en zo zijn eigen mening kunnen vormen over de misdragingen van dit soort advocaten, notarissen en deurwaarders.

VJIV beschikt over een team van juristen, website beheerders en marketing- en sociale media specialisten. Wij zijn in staat om op eigen kracht een groot bereik te realiseren. Natuurlijk vinden de meeste mensen deze materie niet interessant, maar wij denken dat een groot deel van de mensen die daadwerkelijk te maken hebben gehad met de “rechtstaat” wel aanvoelt dat het in Nederland allemaal toch niet zo geweldig is geregeld als wordt voorgespiegeld. Tenminste voor de gewone rechtzoekende. Voor de zichzelf verrijkende elite is het uitstekend geregeld.

Op de website van VJIV worden alleen door ons zelf gevoerde zaken behandeld, omdat wij die door-en-door kennen en over alle relevante stukken beschikken. Als we voldoende tractie hebben is er ook ruimte om zaken van anderen te behandelen, dat zal gebeuren via een aparte zuster organisatie.

Ook zullen wij zwarte lijsten gaan opstellen van advocaten, notarissen, rechters en raadsheren, waarbij de misdragingen waaraan zij zich schuldig aan hebben gemaakt zullen worden beschreven. Dit willen wij ook doen voor de door u allen aangedragen zaken.

Wij leveren niet alleen kritiek, maar zullen ons ook constructief opstellen richting de politiek die hier uiteindelijk iets mee zal moeten doen. Zo zullen wij voorstellen doen voor verbeteringen in de rechterlijke organisatie en het tuchtrecht. Er zijn al vele rechtsgeleerden die ons hierin steunen.

Hoe kunt u ons steunen, en daarmee ook de kans vergroten dat er uiteindelijk ook in uw zaak recht wordt gedaan?

Promoot VJIV actief op sociale media. Volg ons op Twitter en Facebook, like en verspreid onze berichten. Bezoek rechtszaken. Wij zullen hiervoor op Facebook events aanmaken. Als een rechtszaal vol zit met publiek dan motiveert dat een rechtertje om beter zijn of haar best te doen. Helaas is het voor veel rechtszaken verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Wij krijgen vaak de vraag of wij een eerlijke advocaat kennen die niet bang is om tegen schenen te schoppen als dat nodig is. Heel graag horen wij het als u zo’n advocaat kent.

Deze strijd is er een van de lange adem, daar zijn wij niet naïef in. Het is echter geen onmogelijke strijd. De macht van de boven ons gestelden en hun corrupte handlangers staat of valt met hun vermogen om het volk een rad voor ogen te blijven draaien. Met behulp van de politiek en media lukt dat tot nu toe goed, maar het is duidelijk dat steeds meer mensen wakker worden, zich informeren via alternatieve kanalen en de staatspropaganda daardoor steeds minder effectief is. Hopelijk kunnen wij voldoende mensen de ogen openen om te zorgen dat over een paar jaar de quotes bij het woord “rechtsstaat” niet meer nodig zijn.


Vrouwe Jusitia in Verval | Postbus 8168 | 7550 KD | HENGELO (OV) | T: 074-851 32 30


Zie ook: 

>>>
 Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1


>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,            op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8

>>> www.vrouwejustitiainverval.nl