KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 4 april 2021

Amsterdamse bejaarden gedwongen zich bloot te stellen aan coronavirus, niet één organisatie grijpt in

Door een fout is dit artikel 2 keer gepubliceerd op deze site.
Om technische redenen kan het niet worden verwijderd.

Coronavirus

Voor de financiële belangen van een grote aan de staat gerelateerde woningcorporatie worden in Amsterdam kwetsbare bejaarden, waaronder ikzelf, willens en wetens blootgesteld aan het coronavirus. De oude tot zeer oude, soms zieke kwetsbare bejaarden worden door medewerkers van de woningcorporatie gedwongen om groepjes, zoals ze het zelf formuleren, 
bouwvakkers tegelijkertijd in hun kleine woningen toe te laten voor renovatiewerkzaamheden.

Thuiswerken
Verspreiding van het virus vindt voornamelijk binnenshuis plaats, zo wordt ons elke dag door onder andere politici, artsen en virologen via de media ingeprent! Dat hebben de medewerkers van de woningstichting, als het om hun eigen hachje gaat, heel erg goed begrepen en werken dus vanuit hun eigen veilige huis! Het relatief nog jonge personeel, wat veel minder risico loopt bij blootstelling aan het virus dan oude mensen, kan zo in het kader van het recht op zelfbeschikking, oftewel de regie van het leven in eigen handen hebben, zelf beslissen hoe en wat zij ondernemen om zich tegen het gevaarlijke coronavirus te beschermen!

Zelfbeschikking
Wereldwijd wordt de woning als de veiligste plek op aarde beschouwd. Dat geldt niet (meer) voor de oude, soms zieke, dus vaak zeer kwetsbare bewoners van het betreffende bejaarden wooncomplex. De bejaarden worden vanuit de veilige woningen van de medewerkers van de woningcorporatie, per brief, e-mail en/of telefonisch op een geveinsd vriendelijke wijze geïndoctrineerd, geïntimideerd, voorgelogen en bedreigd. De bejaarden worden op arglistige manier gedwongen om groepjes uitbundige bouwvakkers tegelijkertijd in hun kleine woningen toe te laten. Het absolute recht op zelfbeschikking en de regie over het eigen leven is door de bij de renovatie betrokken medewerkers van de woningcorporatie op zeer laffe wijze, vanuit hun eigen veilige woning, van de bejaarden afgepakt. De onderworpen gemaakte, kwetsbare bejaarden mogen van het bestuur en de betrokken medewerkers van de woningstichting niet zelf beslissen of en hoe zij zich tegen besmetting willen beschermen!

Standvastig
Een aantal bewoners beweerden nog tot voor kort standvastig, dat zolang COVID-19 
zo om zich heen grijpt, zij absoluut niet zouden dulden dat er in hun woning zou worden gerenoveerd. Maar ook deze bejaarde huurders zijn door de medewerkers van de woningcorporatie zo onder druk gezet, dat zij uit angst voor hen zijn gezwicht en hun deur maar hebben opengezet voor de vaak uitbundige, zingende, schreeuwende, aerosolen verspreidende bouwvakkers. 

Richtlijnen 
Aan morele verplichtingen tegenover hun medemensen hebben de empathieloze medewerkers van de asociale woningcorporatie, inclusief het bestuur, absolute schijt. Datzelfde geldt voor de richtlijnen die speciaal voor de op dit moment heersende noodsituatie zijn vastgelegd. Het gaat bijna ieders voorstellingsvermogen voorbij hoe deze criminelen, het leven van hun bejaarde huurders op spel zetten. Voor financiële belangen kwetsbare bejaarden willens en wetens het grote risico indrijven om in hun eigen woning besmet te raken en daardoor een angstaanjagend stervensproces te moeten ondergaan is voor dit wrede, onmenselijke tuig geen enkel probleem.  

Protocollen
De woningcorporatie heeft op verschillende wijzen aangegeven volstrekte lak te hebben aan de richtlijnen die, vanwege de corona noodsituatie, in overleg met ministers zijn opgesteld in diverse protocollen. 
Het betreffen de protocollen van de Rijksoverheid, Eades en Bouw en techniek. Enkele voorbeelden van die richtlijnen waarin duidelijk wordt aangegeven dat de huurder in deze corona-tijd zelf mag beslissen hoe hij of zij zich tegen het virus beschermt hieronder:

Citaat
'Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd'. Einde citaat.

Citaat: Vooraf uitdrukkelijk instemming van bewoners/huurders/gebruikers vragen voor toegang. Bewoners bepalen of zij toegang geven tot hun woning. Einde citaat

Halsema
Al weken geleden ben ik begonnen hierover te klagen bij personen en instanties, zoals het Openbaar Ministerie, Bouw en Woningtoezicht Amsterdam, burgemeester Halsema, Handhaving Bouw Amsterdam, de politie, de veiligheidsregio en de media zijn door mij hierover geïnformeerd. Tot nu toe heb ik van geen enkele persoon of instantie hierover een inhoudelijke reactie gehad, behalve dan dat de wijkagent mij opbelde en psychiatrische 'hulp' probeerde op te dringen zodat zo'n zielenknijper mij, onder andere door het toedienen van medicijnen, de mond kan snoeren.  

Wordt vervolgd.

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Moord, COVID-19, Politiek, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen, Schurkenstaat der Nederlanden.