KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 19 januari 2020

Conferentie over onze zogenaamde rechtstaat (2)


Tijdens de >>> conferentie ‘Onze rechtsstaat in de 21e eeuw’ in het oude gebouw van de Tweede Kamer mocht Herman Tjeenk Willink, minister van staat, op 16 januari 2020 de aftrap nemen.

Hij hield een dialoog met als titel ‘Recht als product of waarde? ‘ en sprak zijn zorgen uit dat de Trias Politica onder druk staat. Op het einde van zijn betoog verklaarde hij de rechterlijke macht als instituut heilig.

De rechterlijke macht is als instituut weliswaar door Tjeenk Willink heilig verklaard, maar dat betekent nog
lang niet dat iedereen die deel uit maakt van die macht heilig is.

Verder lezen bij de bron >>> Wat u niet in de kranten leest


De website: 'Wat u niet in de kranten leest' is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.