KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 27 augustus 2019

ÉÉN VAN DE VELE KENMERKEN VAN EEN HEUSE (VERKAPTE) SCHURKENSTAAT

Van scheiding der machten, ook wel
de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars
functioneren bewaken.


Ikzelf en vele andere slachtoffers van partijdige, criminele rechters, kunnen onweerlegbaar bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Helaas mogen wij dat niet bewijzen. Niet van de politiek, niet van de gecensureerde staatsmedia en zeker ook niet van de verantwoordelijke instantie de Hoge Raad der Nederlanden met als trotse baas, de tot op het bot corrupte, omstreden procureur generaal, mr. Jos Silvis. Onze klaagschriften hierover en andere rechterlijke zwendel, worden niet beantwoord of in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend antwoord.

Dat de rechterlijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!


Zie ook >>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

            >>> DE DONKERSTE KANTEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK                             Prof. Dr.ir A.F.P. van Putten, M. E. Van Putten- Veeken  

            >>> Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor                                zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Klokkenluider, melder van misstanden, journalist, openbaar aanklager,
Nico van den Ham