KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 29 maart 2019

Toppositie Nederlandse rechtspraak dubieus meldt de Volkskrant

Misleiding
In 2016 
>>> meldden wij het al. Uitslagen van onderzoeken betreffende de kwaliteit van de Nederlandse Rechtspraak van het World Justice Project is pure misleiding. Hadden wij dat dan grondig onderzocht? Min of meer. Wij bezoeken veel rechtszaken die gaan over geschillen tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de een door de rechter veel belangrijker wordt geacht dan die andere.
Ook bestuderen wij de dossiers van die gerechtelijke procedures. 
 


Dood
Wij concludeerden uit dat alles dat we te maken hebben met een misdaadgroep die ten voordele van haar elite-vrienden, kapitaalkrachtige organisaties, bedrijven en door rechters belangrijk geachte personen schaamteloos
door middel van extreem veel gerechtelijke
list en bedrog goedwillende burgers kapot
maakt en in vele gevallen meedogenloos de 
>>> dood in drijft.

Aanbellen
Wij vroegen ons dan ook af bij wie het World Justice Project allemaal had aangebeld om de mening te vragen over de Nederlandse Rechtspraak. Zitten daar ook mensen bij die wel eens een rechtszaal van binnen hebben gezien? De meeste mensen zijn immers nog nooit in een rechtszaal geweest! Of zijn de deelnemers aan het onderzoek voornamelijk personen die zich dagelijks laten indoctrineren door de gecensureerde staatsmedia en vooral via de TV keer op keer ingeprent krijgen dat de Nederlandse rechter onafhankelijk en onpartijdig is. Herhaling is de kracht van de boodschap, zo weet ook de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek.

Logica
In 2016 publiceerden wij dus een artikel, dat wij op basis van eigen ervaringen vanuit rechtszalen, bestudering van vele dossiers en logica hadden opgesteld. In maart 2018 plaatsten wij opnieuw een artikel hierover, maar nu met toegang tot onweerlegbaar bewijsmateriaal die onze bewering, dat het World Justice Project met haar internationale Rule of Law Index het >>> Nederlandse volk aan het oplichten is, onderbouwt.


Louche
Tot op het bot corrupte ministers zoals hier duidelijk is >>> te horen en zien,  rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, perskaartjournalisten en advocaten roepen het elke dag wel ergens in de media. Nederland bekleedt internationaal een toppositie met zijn civiel recht en staat op de vijfde plaats als het gaat om de kwaliteit van de rechtspraak. Ze verwijzen daarbij naar de ranglijst van het louche World Justice Project. Elke dag; herhaling is immers de kracht van de reclame! Het onderworpen Nederlandse volk trapt er, op wat enkele uitzonderingen na, gedwee in.  

De Volkskrant 
Jarenlang heeft de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak, tezamen met het Word Justice Project het toch al zo onderworpen Nederlandse volk voorgelogen. Maar verleden week donderdag 21 maart 2019 zou het allemaal goed komen.
De reguliere media was eindelijk bereid om ook eens iets over het liegen en bedriegen van het Word Justice project te schrijven.  


Opgewonden  
De vreugde hierover was onder de vele slachtoffers van corrupte rechters groot.
Wij raakten er wat minder opgewonden van.
Eén zo'n artikel, ook al is het in een grote landelijke krant, blijft niet zo lang hangen.
Het dagelijkse liegen en misleiden hierover op TV, radio en kranten wel. 
>>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                             ondernemen tegen criminele rechters (video's)


Het artikel over het World Justice Project in de Volkskrant
 van journalist Wil Thijssen werd de dag na publicatie door
de kliek van de rechtspraak al weer van tafel geveegd!

Commissie Visitatie Gerechten
Al direct de andere dag na publicatie van het artikel in de Volkskrant zagen wij berichten op teletekst, het gesproken NOS staatsnepnieuws en in diverse andere media dat ging over het geldgebrek, personeelstekort en andere kommer en kwel bij de rechtspraak. Maar, zo staat in vrijwel elk artikel wat daar over gaat ook te lezen: "De commissie prijst de toewijding van rechters, medewerkers en rechtbankbesturen aan snelle en toegankelijke rechtspraak. De Nederlandse rechtspraak is door hun inzet nog steeds één van de beste ter wereld." 


Rechtszitting

Op maandag 25 maart 2019 filmden wij de eerste helft van een rechtszitting tegen de Staat der Nederlanden. Van het 2e gedeelte van de zitting mochten wij van de voorzitter van het Hof (het betrof hier een appèl), om onduidelijke redenen, geen opnamen maken. Landsadvocaat mr. Meine Dijkstra van het kantoor Pels Rijcken voerde het verweer voor de (verkapte) Schurkenstaat der Nederlanden. Aan het begin van de zitting is aan de raadsheren (hoge rechters) én landsadvocaat Dijkstra het artikel over het Word Justice Project, ter kennisgeving, aangeboden. De landsadvocaat maakte daartegen bezwaar.
Na enig gekibbel hierover met  voorzitter
mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville besloot Dijkstra het artikel dan toch maar te accepteren.

Tafel
Na een korte schorsing van de zitting kwam de landsadvocaat met opmerkelijk nieuws. Dijkstra vertelde dat hij in de onderbreking zijn huiswerk had gedaan en het artikel over het World Justice Project had gelezen. De landsadvocaat werd er niet 'koud of warm van' zo verklaarde hij en veegde het Volkskrant artikel onder het motto van 'onzin' rigoureus van tafel. 'Iedereen weet dat de rechtspraak in Nederland het heel goed doet. Het onderzoek is werkelijk een prachtig onderzoek' zo betoogde de landsadvocaat. Voorzitter Tan-de Sonnaville kraaide het uit van genot en stak daarmee haar instemming betreffende de redenering van de landsadvocaat niet onder stoelen of banken.
Of Volkskrant journalist Wil Thijssen eerst de onomstotelijke bewijsstukken, die de beweringen van de bron van het stuk over het Word Justice Project onderbouwen, heeft gecheckt, interesseerde de landsadvocaat niet. 


Voorspellen
Wij zijn goed in voorspellen en verwachten dat rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, perskaartjournalisten en advocaten massaal en intensief blijven verwijzen naar het 'onderzoek' van het louche Word Justice Project als zij het over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak hebben. Allemaal in het belang van de economie. Welke economie? Deze >>> economie

Hier het artikel van Wil Thijssen in de >>> Volkskrant

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.