KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 13 september 2019

Geert Wilders, Nico van den Ham en vele anderen deden aangifte tegen corrupte zwarte toga dragers


Trias Politica
Van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Geert Wilders
Geert Wilders, ikzelf en grote groepen andere slachtoffers van partijdige, corrupte zwarte toga dragers kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samenwerken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Aangifte
Geert Wilders deed een aantal dagen geleden aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en de advocaten-generaal Birgit van Roesel en Gerard Sta. Het Openbaar Ministerie en andere betrokken corrupte ambtenaren en politici, die ook een rol hebben gespeeld bij zijn politieke vervolging, kunnen zich tevens opmaken voor een serie aangiften en procedures, zo kondigde Wilders ook nog aan.

Wapens
Ikzelf en een groot aantal andere slachtoffers van de zwarte toga maffia doen, net zoals Geert Wilders dat nu doet, ook vaak aangifte tegen officieren van justitie, rechters en aanverwant corrupt (politiek) tuig. Het Openbaar Ministerie zet in die zaken dan één van haar vuilste en meest gevreesde wapens in en dat is: nergens op reageren. De aangevers horen er dan dus meestal helemaal niets meer van. In de enkele gevallen dat er wel een reactie komt, bestaat die meestal uit een kort afwijzend briefje dat verder inhoudelijk nergens over gaat.

Artikel 12 Sv-procedure
De gedupeerden die dan vervolgens vaak een artikel 12 procedure (dat is een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) opstarten, worden, zoals dat meestal gaat bij door weer andere, hogere: 'ons kent ons' rechters in het ongelijk gesteld.

Verloop
De grote slachtoffergroep van zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak kijken met grote belangstelling uit naar het verloop in de zaak van Geert Wilders.

Nico van den Ham

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.