KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 7 augustus 2019

Haagse raadsheer (hoge rechter), mr. Tamara Trotman, liegt burger voor over de Nederlandse rechtspraak

Raadsheer
In het magazine van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) verscheen in het nummer juli 2019 de column van mr. Tamara Trotman: 'Zet je in voor de rechtsstaat'. Mr. Trotman is een vrouw die raadsheer is bij het gerechtshof in Den Haag. Een rechter is rechter bij een rechtbank. Een raadsheer is een hoge rechter bij een gerechtshof of de Hoge Raad.
Een vrouw die rechter is bij een gerechtshof of de Hoge Raad wordt raadsheer genoemd.
We leggen het maar even uit, omdat wij er regelmatig van worden beticht het verschil tussen een raadsheer, een raadsman en een raadsvrouw niet te weten. Een raadsman, is net zoals een raadsvrouw dat is, een advocaat. Een raadsheer is een hoge rechter en dat kan dan een man, maar ook een vrouw zijn. 

Mr. Tamara Trotman is zo'n vrouw.

Criminele organisatie.

Tamara Trotman maakt deel uit van de grootste, vuilste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie die de Staat der Nederlanden kent.


Trots

Ook raadsheer mr. Tamara Trotman schaamt zich nergens voor en liegt in het magazine van de Raad voor de Rechtspraak van juli 2019 het volk voor over de Rule of Law Index van de organisatie het World Justice Project. 'Elk jaar verschijnen berichten dat Nederland in de top van de Rule of Law Index staat. Wij staan op de vijfde plaats van de 126 onderzochte landen. Het gaat dus goed met onze rechtsstaat', schrijft de hoge rechter in haar column trots. Net zo trots als zij op bovenstaande foto in haar zwarte toga de wereld inkijkt.


Zelfmoord

Al in 2016 meldden wij
>>> Nederlandse rechtspraak in wereldtop pure misleiding. Dat artikel gaat over de lijst van het World Justice Project en schreven wij op basis van logica, eigen ervaringen vanuit rechtszalen en bestudering van vele dossiers van onszelf en anderen. Bovendien kon het toen ook al als een feit worden beschouwd dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!

Bewijs 

In maart 2018 schreven we
>>> Rule of Law Index van het World Justice Project blijkt net zoals de Nederlandse rechtspraak; pure oplichting! Toen hadden we al toegang tot bewijs dat het World Justice Project de boel belazerde! Eén van de onzen, niet de minste, had de gang van zaken bij het Amerikaanse World Justice Project op de meest denkbare professionele wijze uitgebreid onderzocht.
 

Bevindingen
Op 12 juli 2018 mocht onze onderzoeker zijn bevindingen bij de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag komen toelichten. De Raad voor de Rechtspraak gaf toe dat de vraag gerechtvaardigd is welke waarde men aan het World Justice Project onderzoek kan hechten. Een verslag van dat gesprek vindt u >>> hier

Volksverlakkerij

De Raad voor de Rechtspraak, met sinds kort als voorzitter de voormalige
Amsterdamse rechtbankpresident de, ook al zo trots de wereld inkijkende,
corrupte 
>>> mr. Henk Navis, weet dus heel goed dat de Rule of Law Index van
het World Justice Project absolute volksverlakkerij is.

Bedriegen
En voor die enkeling die de exacte betekenis van het woord volksverlakkerij niet weet; dat betekent niets meer en niets minder dan het bedriegen van het volk. Dat is wat rechters, raadsheren, advocaten en hun omvangrijke kliek, zoals onder andere de Raad voor de Rechtspraak, jegens grote groepen Nederlanders doen! In de Nederlandse rechtbanken, in de gerechtshoven en in hun nep nieuwsboekjes zoals in dit geval. 

Belangrijker
Raadsheer Tamara Trotman wist natuurlijk allang wat er zich in de Nederlandse gerechtsgebouwen afspeelt als het om zaken gaat tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere, of als het om personen gaat waarvan de rechter de ene persoon veel belangrijker acht dan die andere. 

Volkskrant 
Op 21 maart 2019 heeft tot onze grote verbazing de Volkskrant een artikel betreffende het onderzoek naar het World Justice Project >>> gepubliceerd. Direct daarna, de volgende dag al, veegde landsadvocaat mr. Meine Dijkstra van het kantoor Pels Rijcken, tijdens een door ons gedeeltelijk opgenomen rechtszitting bij het gerechtshof in
Den Haag, dat onderzoek van tafel. Ook >>>
Civis Mundi en RISK & COMPLIANCE hebben herhaaldelijk aandacht gegeven aan de de kwestie rond het zogenaamde World Justice Project Rule of Law Index onderzoek. Ook zijn er naar aanleiding van het gesjoemel bij het World Justice Project al meerder keren kamervragen gesteld door het SP Tweede Kamerlid Michel van Nispen. Voor nog meer informatie over dit alles verwijzen wij naar de website van diegene die het onderzoek heeft verricht en dat is de website >>> Wat u niet in de kranten leest die ook permanent aan te klikken is in de rechterkolom van deze site. 

Verdriet
Alles, maar dan ook alles, wordt er door de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakend rechtspraak en haar omvangrijke kliek aan gedaan om het volk te doen laten geloven dat zij integer en eerlijk zijn.

Eindredactie
De Raad voor de Rechtspraak weet, gelet op dat >>> gesprek op 12 juli 2018, dat het onderzoek van het World Justice Project niet heeft plaatsgevonden en dat aan eerdere onderzoeken, als die al hebben plaatsgevonden, geen waarde kan worden gehecht omdat dat partijdige flut onderzoeken waren. Er is niets onderzocht. Echter de eindredactie van het magazine van de Raad voor de Rechtspraak heeft het bedrieglijke artikel van Raadsheer Tamara Trotman gewoon door laten gaan. Hoe misdadig kan een gerechtelijke organisatie zijn? 

Verwijzen
Rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, advocaten en de rest van de omvangrijke kliek van de rechtelijke macht zullen massaal en intensief blijven verwijzen naar het 'onderzoek' van het louche Word Justice Project als zij het over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak hebben. Allemaal in het belang van de economie. Welke economie? Deze >>> economie.

Gratis
Het volksmisleidende magazine verschijnt 4 keer per jaar. Het magazine ligt gratis beschikbaar in de gebouwen van rechtbanken, gerechtshoven, Openbaar Ministerie en het Juridisch Loket. Je kunt je ook gratis op het bagger blad abonneren.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.