KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 21 augustus 2019

Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Minister Ferdinand Grapperhaus
Johan van Laarhoven
Dag minister Ferdinand Grapperhaus. Eind deze
week vliegt u naar Thailand. U gaat daar met uw Thaise ambtsgenoot en de premier van dat land praten over de zaak van de Nederlandse coffeeshop baas Johan van Laarhoven.
Van Laarhoven (58) zit in Thailand in de gevangenis wegens het vermeend witwassen van drugsgelden.

Voordoen
U, meneer Grapperhaus, wil zich in Thailand gaan voordoen als een keurige, integere Nederlandse minister van Justitie en veiligheid die wil dat Van Laarhoven om humanitaire redenen in Nederland verder wordt vervolgd.

Lief
Wij vinden het erg lief van u, mijnheer Grapperhaus, dat u de premier en de minister van Justitie van Thailand gaat proberen te bewegen Van Laarhoven aan Nederland uit te leveren. 
Wij willen dan ook oprecht dat u daar in slaagt en geven u dertien zeer belangrijke adviezen mee inzake uw gesprek met de Thaise bewindslieden. 

Advies 1
Zorg er tijdens uw bezoek voor dat er absoluut géén Nederlandse journalisten in de buurt van u en de Thaise bewindslieden komen die geen perskaart hebben! Het gevaar bestaat namelijk dat die journalisten dan een boekje opendoen over u, het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Nederlandse rechtspraak. Als de Thaise bewindslieden dat te horen krijgen, is de kans groot dat uw missie niet slaagt! Dus sta uitsluitend Nederlandse journalisten toe die in het bezit zijn van een NVJ (staats)-perskaart tijdens uw bezoek aan Thailand, want die houden de mond, net zoals zij dat in Nederland doen, wel dicht zoals u zelf wel weet.

Advies 2
Wij raden u aan, minister Grapperhaus, om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de  regering van Thailand, maar ook de Thaise pers, te weten komen wat er zich allemaal afspeelt in de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven.

Advies 3

Probeer, minister Grapperhaus, het daar in Thailand stil te houden dat de Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruik makend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, in Naam van de Koning, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op grote groepen, waaronder veel kinderen van haar bevolking.

Advies 4
Zorg ervoor, Minister Grappenhaus, dat de Thaise regering en Thaise pers niet te weten komen dat binnen de Nederlandse rechtspraak en haar omvangrijke kliek een cultuur heerst waarin het standaard is dat rechters middels enorme gerechtelijke list en bedrog massaal de levens van grote groepen mensen, het gewone, goedwillende volk, volledig verwoesten. Dit op een zodanige wijze dat in veel gevallen kan worden gesteld én bewezen dat grote aantallen mensen uit betreffende groepen door de Staat der Nederlanden, gebruik makend van gerechtelijke zwendel, list en bedrog, toegepast door partijdige, corrupte rechters, willens en wetens de wanhoopsdood worden ingejaagd. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote, veelal frauderende, organisaties/bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen.

Advies 5
Pas op, mijnheer Grapperhaus, dat de Thaise regering en de Thaise pers niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren in samenspan met het Openbaar Ministerie en in collusie gespecialiseerde advocaten, op alle mogelijke manieren, de rechten van een groot gedeelte van de (gewone) Nederlandse bevolking massaal schenden.

Advies 6
De Thaise regering kan beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland partijdige rechters en raadsheren bepalingen, die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en waaraan ook zij zich moeten houden, buiten beschouwing laten als die bepalingen hen niet van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.

Advies 7
Ook is het beter, heer Grapperhaus, dat niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertelt dat, op een enkele uitzondering na, dit om de Nederlandse rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al datgene wat tijdens de procedure schriftelijk en tijdens rechtszittingen, mondeling, door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de veel grotere partij of door de rechter als belangrijkst beschouwde persoon, opzettelijk en bewust niet in de proces-verbalen en de uiteindelijke vonnissen wordt vermeld.

Advies 8
De Thaise regering en de Thaise pers kunnen beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat Nederlandse rechters en raadsheren oneerlijk en vooringenomen zijn, valsheid in geschrift plegen, volstrekte lak hebben aan rechtsbeginselen en rechtsnormen als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen.

Advies 9
Pas op, minister Grapperhaus, dat de Thaise regering en de pers van Thailand niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren als mens te werk gaan als meedogenloze, gevoelloze criminelen, zonder een greintje normbesef en enig inlevingsvermogen. Dit conform de cultuur die heerst binnen de organisatie waar zij deel van uitmaken. Een cultuur waarin het normaal is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot te maken en wanhopige burgers met hun onrechtmatige, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen, willens en wetens massaal de zelfmoord dood in te drijven.


Advies 10
Ook kunnen ze daar in Thailand beter niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die het hun mogelijk maakt de immens vuile gang van zaken bij de rechtspraak en haar omvangrijke kliek breed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, volstrekte lak hebben aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hierover zwijgen.

Advies 11
Laat ook niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertellen, mijnheer Grapperhaus, dat de Hoge Raad der Nederlanden, die wettelijk gezien het recht en de macht heeft om de ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke criminelen te stoppen, rechters en raadsheren categorisch de handen boven het hoofd houdt om zo de enorme justitiële smeerlapperij, die massaal op grote groepen van de Nederlandse bevolking wordt toegepast, in de staats doofpot te houden.


Advies 12
Het is beter dat ze daar in Thailand ook niet weten, minister Grapperhaus, dat de Nederlandse reguliere media weigert het Nederlandse volk op eerlijke wijze te informeren betreffende de misdrijven die rechters op grote groepe
n van de Nederlandse bevolking toepassen en niet bereid is de onomstotelijke bewijzen hiervoor, die de vele slachtoffers, onafhankelijk van elkaar, in bezit hebben, te bestuderen en naar buiten te brengen.

Advies 13
Ook is het beter dat een door klokkenluider Nico van den Ham veelgebruikte stelling niet in de Thaise pers komt, Minister Grapperhaus. Wij bedoelen deze stelling:


Dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!     
Wij hopen oprecht, minister Ferdinand Grapperhaus, dat uw charmeoffensief lukt en dat u daarmee het toch al zo geïndoctrineerde, onderworpen Nederlandse volk laat geloven dat Nederland een rechtstaat is en Thailand een schurkenland! Niet omdat wij zo begaan met u zijn, maar omdat wij het Johan van Laarhoven wel gunnen dat hij daar weg kan. Veel succes dus en geniet een beetje van uw snoepreisje. 

Verzonden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Twitteraccount van minister Grapperhaus.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.