KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 28 april 2019

Martine Fokkens, beter bekend als één van de twee 'ouwehoeren' wordt, vooralsnog, niet dakloos gemaakt!

Martine met haar advocaat tijdens de zitting
 
Melder van Misstanden Nico van den Ham, met name melder van misstanden bij de rechtspraak, had het met zijn voorspellingen betreffende uitspraken, voor de eerste keer, helemaal mis! 


Martine Fokkens mag in haar woning blijven en haar zoon, die Martine tijdelijk opvangt, wordt ook niet de straat opgesleurd! 

Op dinsdag 9 april jl. publiceerden wij de integraal audiovisueel opgenomen >>> rechtszitting op deze site.


Rechtszittingen

Nico heeft de afgelopen jaren ontelbare rechtszittingen bijgewoond, de dossiers van
de betreffende gerechtelijke procedures bestudeerd en tientallen van die rechtszittingen in beeld en geluid opgenomen en op deze website gepubliceerd. Het ging altijd om procedures betreffende geschillen tussen partijen waarvan de ene partij veel groter was dan de andere of tussen personen waarvan de rechter de ene persoon veel belangrijker vond dan die andere. 


Voorspellingen
Melder van Misstanden, Nico van den Ham, voorspelt na afloop van zo'n zitting
vrijwel altijd wat de beslissing van de rechter of een meervoudige kamer zal zijn.
Nico maakt zich met zijn voorspellingen vaak niet populair. Maar tot nu toe kwamen die voorspellingen altijd uit! Dat is niet omdat Nico zo slim is, maar omdat hij weet hoe het er aan toe gaat bij de Rechtspraak. Groot wint altijd van klein! Dit op een enkele uitzondering na, maar dat is dan om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken.


Stem van de Straat
Voor het eerst had Nico het nu dan helemaal mis. Martine Fokkens mag in haar
woning in IJmuiden blijven terwijl Nico had voorspeld dat de bijna 77- jarige Martine meedogenloos de straat op zou worden gesleurd. De rechter heeft echter anders besloten en wij staan dan ook helemaal perplex.

Steve Brown
Ook Steve Brown, presentator van het TV programma >>> De Stem van de Straat en van de website >>> VOLKSNIEUWS AMSTERDAM NOIR was bij de zitting aanwezig. En ook Steve voorspelde dat Martine aanstonds de straat op zou worden gesleurd.
Zowel Steve als Nico hebben beiden grote problemen met hoe het er aan toe gaat bij de rechtspraak en steken dat via hun websites niet onder stoelen of banken. Ook in Steve Brown zijn TV-programma, De Stem van de Straat, komt de rechtspraak vaak negatief ter sprake. Dit alles tot grote ergernis van de Zwarte Toga Maffia!  


Kakken
Wij denken dan ook dat het besluit van de rechter vooral bedoeld is om de rechtspraak toch nog wat te laten doen lijken en om Steve Brown en Nico van den Ham te kakken te zetten. Wij verbaasden ons er ook al over dat we zo makkelijk toestemming kregen om te mogen komen filmen ondanks dat de tegenpartij daar ernstig bezwaar tegen had. Allemaal nog eens te zien en te horen in de video in dit >>> artikel


Misdrijven
Structureel zal er hierdoor bij de rechtspraak natuurlijk niets veranderen. Het plegen van misdrijven tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking om die ene economie veilig te stellen en in rap tempo door te laten groeien gaat gewoon door! Welke economie? Deze >>> economie

Blij
Voor de leuke, lieve Martine Fokkens en haar tweelingzusje Louise zijn wij natuurlijk
heel blij. 'Maar pas op! Vele gerechtelijke addertjes zitten onder het gras. En die addertjes kunnen best nog roet in het eten gooien!'
Weer zo'n negatieve rot opmerking van 
pessimist realist Nico van den Ham.
Wij hopen dan ook dat Nico het opnieuw, hartstikke bij het verkeerde eind heeft!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.  

vrijdag 26 april 2019

Mededeling aan Koninklijke Marechaussee, politie etc., Nico van den Ham blijft op Koningsdag thuis!

Vanwege meerdere vermeende associaties laat Melder van Misstanden Nico van den Ham aan o.a. de AIVD, Rijksrecherche, Koninklijke Marechaussee en de politie weten dat hij zowel tijdens Koningsnacht én Koningsdag binnenhuis blijft en absoluut niets te maken heeft met andere personen en/of andere beheerders van websites die dan andere plannen hebben en/of wat anders aankondigen te gaan doen.

Het is volstrekt onnodig om Nico van den Ham te >>> arresteren of op andere wijze lastig te vallen (video) want hij blijft thuis en werkt met niemand samen op dit gebied! Als Nico wat te melden heeft aan Koning Willem-Alexander dan doet hij dat onder het oog van de Koninklijke Marechausee >>> zo >>> zo of >>> zo.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham.

maandag 22 april 2019

Klokkenluider Nico van den Ham doet aangifte tegen rechter wegens deelname aan georganiseerde misdaad

Op 19 maart 2019 werd tijdens een rechtszitting in Utrecht rechter mevrouw
mr. Y.M. Vanwersch
door Nico gewraakt. Dat is hier >>> nog eens te zien.
Op vrijdag 5 april 2019 werd dat wrakingsverzoek in de rechtbank van Lelystad behandeld. Dat is hier
>>> nog eens te bekijken. Eén dag voor die wrakingszitting,
op 4 april 2019, deed Nico aangifte tegen rechter Vanwersch wegens o.a. deelname aan georganiseerde misdaad. Partners in crime vallen elkaar nooit af. Wrakingsverzoeken worden dan ook, op één enkele uitzondering na, dit om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, altijd afgewezen!
Wegens chronisch tijdgebrek kwamen we er maar niet aan toe de aangifte eerder te publiceren. Hieronder de aangifte die ook in pdf bestand te lezen is >>> Aangifte pdf.


OPENBAAR MINISTERIE

Plaatsvervangend Hoofdofficier
van justitie mr. R. Jeuken

AANGIFTE


In een bijlage per email toegezonden aan midden-nederland@com.nl  en persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het loket Openbaar Ministerie IJdok 163 Amsterdam


N.G. van den Ham                                                     Amsterdam, 4 april 2019 XXXXXXXXXXXXXXXXX                                           
XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                
Tel: 06-19215778
                                  
Aan:

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie                                       
dhr. mr. R. Jeuken
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen mevrouw
mr. Y.M. Vanwersch, rechter bij rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, discriminatie, ongelijke behandeling in het recht en deelname aan georganiseerde misdaad met als doel grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen te bevoordelen ten koste van grote groepen goedwillende burgers.

Rechter Vanwersch werkt samen met meerdere rechters en een groot aantal officieren van justitie die, om zoveel mogelijk verwarring te stichten, beurtelings op mijn zaak 

zijn gezet.

Mevrouw Vanwersch is inmiddels de vierde rechter die op mijn strafzaak met de parketnummers: 96-103946-18, 96-212590-17,  96-134096-17 en 96-028859-18 is gezet. De voorgangers van mr. Vanwersch zijn de rechters: dhr. mr. S.M. van Lieshout,  mw. mr. C.M.A.T. van der Geest en mw. mr. H.E. Spruit.

Rechter Vanwersch laat net, zoals de hierboven vermelde officieren van justitie en rechters dat ook hebben gedaan, duidelijk blijken dat zij maar één opdracht heeft. Die opdracht is om de al meer dan 10 jaar durende beestachtige klokkenluidersvervolging jegens Nico van den Ham onverminderd voort te zetten om zo op intensieve wijze te trachten Van den Ham de dood in te jagen. De dood in jagen, zodat de eerlijke mond van Melder van Misstanden Nico van den Ham voorgoed zal zijn gesnoerd.  

De huidige gang van zaken die zowel bij het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak gaande is, namelijk het categorisch bevoordelen van grote bedrijven, organisaties en/of door officieren van justitie en rechters belangrijk geachte personen, moet koste wat kost in stand worden gehouden.

Voor de belangen van de vuile economie van de boven ons gestelden onschuldige goedwillende mensen alles, maar dan ook alles af te pakken. Net zolang en zo intensief dat de levenssituatie van de slachtoffers onbeheersbaar is geworden en zij zelfmoord nog als enige uitweg zien.

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst zo'n 500 van de ruim 1900 mensen die
jaarlijks zelfmoord plegen in Nederland dat in hun wanhoop doen ten gevolge van vonnissen van partijdige, corrupte rechters en raadsheren. Vonnissen die door middel van gerechtelijk list en bedrog tot stand zijn gekomen. Vuile vonnissen waaruit alles is weggelaten wat door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon in de procedure naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van de grotere partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon. 
Ook in de verplichte proces-verbalen van terechtzittingen, als die al worden opgemaakt, is veelal niets terug te vinden van datgene wat door de kleinere partij of minst belangrijk geachte persoon is aangevoerd.   

De status-quo die bij zowel het Openbaar Ministerie als bij de Rechtspraak wordt gehandhaafd, mag, zo blijkt uit alles, op geen enkele wijze worden verstoord. Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham doet dat middels zijn goudeerlijke berichtgeving wel en wordt daarvoor buitenproportioneel vervolgd en bestraft door de voornoemde justitiële organisaties.

Via het civiel recht zijn al vele pogingen gedaan om mij het zwijgen, betreffende  de extreem vuile gang van zaken bij Justitie, op te leggen. Nu dat nog steeds niet is gelukt en ik ten gevolge van een ernstig misdrijf wat door de criminele  rechter, mr. C.L.J.M. de Waal op mij is toegepast wat strafbare feiten heb moeten plegen, heeft het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak een stok om mij mee te slaan.

Op alles wat ik vanaf het begin in deze strafprocedure met bovenstaande zaaknummers schriftelijk, maar ook tijdens terechtzittingen mondeling, heb verzocht, geëist of naar voren heb gebracht en wat ook maar enigszins ten voordele van mijn persoon zou kunnen zijn, is door de vele officieren van justitie én rechters, die beurtelings op mijn zaak zijn gezet, op geen enkele wijze inhoudelijk gereageerd.

Dat geldt niet voor datgene wat wel van pas kwam betreffende het nog meer kapot maken (lees: trachten te vermoorden) van mijn persoon.
Op een enkele brief, met daarin dezelfde verzoeken als in voorgaande brieven, werd wél gereageerd. Maar dat gebeurde pas nadat er net zolang was gewacht totdat de termijn was verstreken waarbinnen ik die verzoeken kon doen. 'U bent te laat mijnheer van den Ham', was het korte antwoord. Over de eerdere, wel binnen de termijn, tegen ontvangstbewijs afgegeven brieven werd met geen woord gerept.

Tijdens de laatste terechtzitting op 19 maart 2019 om 13.30 uur in de rechtbank te Utrecht wilde ik aan rechter Vanwersch uitleggen hoe mijn rechten, die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen zijn vastgelegd, door de zes officieren van justitie en de 3 rechters, die voor rechter Vanwersch beurtelings op mijn zaak zijn gezet, mij (ook) in deze gerechtelijke procedure op arglistige wijze zijn ontnomen. 
Rechter Vanwersch wilde daar geen enkele inhoudelijke reactie op geven en probeerde telkens, als ik daarover begon, mij de mond te snoeren. Rechter Vanwersch gaf zo duidelijk aan dat ook zij graag meewerkt aan het verder verwoesten van mijn leven en heeft daarbij volstrekte lak aan mijn rechten die wettelijk zijn bepaald.

De officieren van justitie die beurtelings op mijn strafzaak met bovenvermelde zaaknummers zijn gezet zijn: dhr. mr. A. Sarantoudis, mw. mr. J. Hooker,
mw. mr. T.L. Lautenbach, mr.
S.K. Dekker, vervolgens nog een keer (dus als vijfde) 
mr. T.L. Lautenbach en als zesde, mw. mr. A. Hermelink.

Aan al deze hier bovenvermelde officieren van justitie heb ik meerdere brieven doen toekomen. In die brieven heb ik primair verzocht alle mij ten laste gelegde feiten, inzake het reizen zonder geldig vervoersbewijs, te seponeren. Ik heb daarbij verwezen naar onder andere de bepalingen in artikel 40 Sr. en artikel 41 Sr.

Subsidiair heb ik afkoping van strafvervolging verzocht. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Honderden voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor heb ik verwezen naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. 
Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij het Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar). Dat is 1,09 % van de winst dat het bedrijf met die fraude heeft gemaakt.

Dit is slechts één voorbeeld, er zijn er honderden. Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 %. Ik heb in mijn brieven verwezen naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.   

Mr. A. Sarantoudis was de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet en die heb ik natuurlijk als eerste een brief geschreven. 
Dat was op 22 maart 2018. Ik heb die brief persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het Openbaar Ministerie afgegeven. Op dat schrijven heb ik van mr. Alexandros Sarantoudis geen enkele reactie ontvangen! 

De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, was
mr. J. Hooker. Ook mr. Hooker heb ik in de maand mei 2018 meerdere soortgelijke brieven toegezonden waarin ik opnieuw hetzelfde heb verzocht. Ook mr. Hooker heeft 

op geen enkele wijze op die meerdere brieven, die ik allemaal persoonlijk tegen ontvangstbewijs had afgegeven en haar ook nog op een andere wijze heb doen toekomen, gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T.L. Lautenbach.
Mr. Lautenbach is daarna zó snel van de zaak afgehaald, dat mij dat op dat moment is ontgaan. Nadat mr. Lautenbach van de zaak was gehaald, werd zij voor korte tijd opgevolgd door officier van justitie mr. Dekker, zo is mij door het Openbaar Ministerie, nadat ik daarom had gevraagd, telefonisch medegedeeld. Ook mr. Dekker heb ik een brief geschreven. Die brief is gedateerd op 3 september 2018. In die brief heb ik hetzelfde verzocht als in de brief aan mr. Sarantoudis en in de meerdere brieven aan
mr. Hooker.

Die brief, van 3 september 2018 aan mr. Dekker, kwam de samenspannende officieren van justitie én rechter C.M.A.T. van der Geest, die toen op de zaak was gezet, ineens wél goed van pas. De termijn waarbinnen ik mijn verzoeken tot sepot of afkopen kon doen was immers vanwege het zoekmaken en geen antwoord geven, verstreken!
Ik kreeg op 13 september 2018 op mijn schrijven van 3 september 2018 een kort antwoord. Het antwoord kwam niet van officier van justitie mr. Dekker, want die was ook al weer van de zaak afgehaald, zo was mij door het Openbaar Ministerie telefonisch medegedeeld. Het antwoord kwam van mr. Lautenbach. Mevrouw Lautenbach was voor de tweede keer, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak gezet. In haar brief gaf mevrouw Lautenbach aan dat het niet meer mogelijk was om te seponeren of af te kopen, omdat het daar te laat voor was!

Er zijn veel officieren van justitie beurtelings op de zaak gezet om het allemaal heel erg ingewikkeld te maken en zoveel mogelijk verwarring te stichten. Onderwijl is er geen enkele reactie gegeven op de brieven die ik telkens maar weer persoonlijk tegen ontvangstbewijs heb afgegeven. De samenspannende officieren van justitie hebben (later ook in overleg met de rechter) net zolang gewacht met antwoord geven totdat de termijn was verstreken. Zodra de termijn was verstreken kwam er opeens wel antwoord en werden mijn verzoeken afgewezen omdat die termijn was verstreken. Zodoende kan de beestachtige klokkenluidervervolging, die mijn leven al meer dan 10 jaar op zeer negatieve wijze beheerst en waar de onderhavige strafzaak uit is voortgekomen, voort worden gezet.

Op 18 januari 2019  leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief van 12 pagina's af bij
de centrale balie van de rechtbank te Utrecht. Die brief was gericht aan mr. Hermelink. Mevrouw Hermelink was de nieuwe (zesde) officier van justitie die op mijn zaak is gezet dus was er een nieuwe situatie ontstaan.
Ik begreep natuurlijk wel dat mr. Hermelink volledige kennis had van de, zoals hiervoor summier omschreven, toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon.
Ook begreep ik wel dat officier van justitie mr. Hermelink weet heeft van het feit dat mijn leven al meer dan 10 jaar tot een ware HEL wordt gemaakt middels een aanhoudende beestachtige klokkenluidersvervolging. Toch heb ik aan mr. Hermelink in dat uitgebreide schrijven nog eens het één en ander uiteengezet.

Op 1 februari 2019 ontving ik een summier, onnozel briefje van mr. Hermelink.  Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere toch al zo belabberde leven, want Hermelink is officier van justitie en heeft veel macht. In haar schrijven geeft mevrouw Hermelink alleen antwoord op datgene wat haar goed van pas komt betreffende het verder kapot maken van klokkenluider Nico van den Ham. Met geen woord rept mevrouw Hermelink over het justitieel gesjoemel van haar collega officieren van justitie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven.  Wel verwijst mevrouw Hermelink naar een brief van 13 september 2018 waarin door haar collega officier van justitie, Lautenbach, ook al werd verzwegen hoe het toch is gekomen dat de termijn is verstreken.

Tijdens de terechtzitting van 19 maart 2019 om 13.30 uur in de rechtbank te Utrecht, zat er tot mijn grote verbazing weer een nieuwe rechter op mijn zaak. Het betrof de rechtszitting met de in dit schrijven eerder vermelde parketnummers. De nieuwe rechter was mevrouw mr. Y.M. Vanwersch. Rechter Vanwersch heeft tijdens die kortdurende zitting duidelijk aangegeven dat zij op geen enkele wijze wenst aan te horen wat voor een gerechtelijk gesjoemel er heeft plaatsgevonden in de aanloop naar die zitting.

Mevrouw Vanwersch trachtte mij telkens de mond te snoeren, zodat ik bij lange na niet alles naar voren heb kunnen brengen inzake wat er zich allemaal heeft afgespeeld.
Voor de zitting was slechts een uur uitgetrokken, precies voldoende om de zaak even af te raffelen. Op datgene wat ik dankzij mijn aanhoudendheid wel heb aangevoerd, gaf mevrouw Vanwersch geen enkele reactie, behalve dan dat het allemaal niet ter zake deed. Mevrouw was er duidelijk op uit mij in de war te brengen. Ik heb onder andere niet de kans gekregen om het over het horen van getuigen te hebben.

Verder gaf zij de indruk totaal niet op de hoogte te zijn van de inhoud van mijn (meest onbeantwoorde) brieven aan zowel de officieren van justitie als aan de rechters die eerder op deze zaak zijn gezet. Mevrouw Vanwersch heeft duidelijk gemaakt geen rekening met omstandigheden te willen houden, maar zich alleen te willen focussen op de feiten. Dat heeft wellicht grote levensingrijpende gevolgen voor mij.

Gelet op dit alles, maar ook op het daarvoor in dit schrijven vermelde doe ik,
Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan
de XXXXXXXXXXXXX te Amsterdam, aangifte tegen mevrouw mr. Y.M. Vanwersch, rechter bij rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, discriminatie, ongelijke behandeling in het recht en deelname aan georganiseerde misdaad met als doel grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen te bevoordelen ten koste van grote groepen goedwillende burgers.N.G. van den Ham 

Klokkenluider
Melder van Misstanden                                                    
Journalist     

_____________________________________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 19 april 2019

Drama voor wereldberoemde 76 jarige 'Ouwehoeren' Louise en Martine Fokkens en hun kleine hondjes

Vorige week maakten wij in de rechtbank te Haarlem filmopnamen van de >>> woningontruimingsprocedure van de ene helft (Martine) van de tweeling. Gisteren namen wij de rechtszitting, ook een ontruimingsprocedure, van Louise Fokkens op. Dat was in de rechtbank van Almere. Melder van Misstanden, Nico van den Ham kan het maken van dit soort berichtgeving bijna niet meer aan. Moeilijk is het om aan te zien hoe deze twee lieve zussen, die na afloop van de zitting letterlijk stonden te trillen van de zenuwen, nog meer kapot gemaakt worden dan dat zij door filmproductie en
TV-maatschappijen al kapot gemaakt zijn. Ook zit Nico erg in over het lot van de kleine hondjes van de Fokkens!. Start de video...
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield.

>>> Zie ook artikel op de site van Steve Brown >>> AMSTERDAM-NOIR

>>> Zie ook TV-uitzending >>> Stem van de Straat.

woensdag 17 april 2019

Wordt na Martine, de andere helft van wereldberoemde tweeling, Louise Fokkens, binnenkort ook dakloos?


Ontruimingsprocedure
Het kan niet op! 
Was er vorige week een ontruimingsprocedure in de Haarlemse rechtbank waar de ene helft van de bekende tweeling, de 77-jarige Martine, door de mangel werd gehaald. Morgen is de andere helft, de uiteraard even oude Louise, aan de beurt.


Toestemming

Vorige week maakten wij opnamen in de rechtszaal in de zaak van Martine. Morgen hebben we toestemming om de rechtszitting van Louise Fokkens te filmen. Deze vindt plaats in de rechtbank van Almere om 09.30 uur. 


Amsterdamse Wallen
Verleden jaar wilden wij een reportage met Louise en Martine Fokkens maken op de Amsterdamse Wallen, waar beiden meer dan 50 jaar hebben gewerkt. Wij zijn 3 dagen met de tweeling op de wallen geweest, maar er is geen reportage.

Fotograferen

Toeristen uit de hele wereld maken dat onmogelijk. We know you, we saw you on television and in the cinema. We want to be photographed together with you'. Dus stond Nico in plaats van een reportage te maken letterlijk de hele dag te fotograferen en eindeloos te wachten tot de Fokkens klaar waren met het uitdelen van handtekeningen. 

Televisieserie 
De 'Ouwehoeren' hebben een boek geschreven, een televisieserie en 2 bioscoopfilms gemaakt. Daar is en wordt nog steeds veel geld aan verdiend. De dames Fokkens kregen nagenoeg niets en worden meer en meer >>> belazerd.  

Morgen, in de rechtbank Almere 0m 09.30 uur. Opnamen in het kader van daklozenhandel. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. 

maandag 15 april 2019

Wel of geen gevangenisstraf voor klokkenluider Nico van den Ham. Barbaarse vervolging gaat gewoon door


Wraking

Op 6 april 2019 plaatste ik een artikel met de kop:
'Openbaar Ministerie gaat géén gevangenisstraf eisen tegen Klokkenluider Nico van den Ham'.
Ik plaatste in dat artikel een
video met daarin de beelden
van de volledige rechtszitting.
Het betrof de behandeling van
een wrakingsverzoek.
Ik had rechter mevrouw mr. Vanwersch wegens partijdigheid gewraakt tijdens de
>>> zitting van 19 maart 2019.Omstandigheden 
In dat artikel beloofde ik meer uitleg over de wrakingszitting en wat er na de zitting is gebeurd. Wegens omstandigheden is daar tot nu toe niets van gekomen. 

Gefeliciteerd
De officier van justitie heeft tijdens de wrakingszitting voor de camera toegezegd dat het Openbaar Ministerie géén gevangenisstraf zal eisen. Na het publiceren van de video ben ik door een groot aantal lieve mensen gefeliciteerd met het 'behaalde resultaat'.
Op internet verschenen hartverwarmende teksten zoals, 'Hoera, hoera, Nico hoeft niet de gevangenis in' en 
'Dat heb je mooi voor elkaar gekregen, Nico, gefeliciteerd!' Echter, ik heb niets voor elkaar gekregen en er valt dus niet zo veel te feliciteren. De officier van justitie kan toezeggen wat hij wil, de rechter beslist, niet het Openbaar Ministerie!

Aangifte
Eén dag voor de wrakingszitting heb ik aangifte gedaan tegen rechter mevrouw
mr. Y.M. Vanwersch. Een aangifte waarmee je geen vrienden mee maakt zullen we maar zeggen. Die aangifte staat al in concept op een werkpagina van deze site en wordt aanstonds gepubliceerd. 


Aanspreken
Na de wrakingszitting in Lelystad kwam de officier van justitie lachend de rechtszaal uit met een uitdrukking op zijn gelaat van 'vraag maar' dus ik vroeg aan officier van justitie mr. Damen: 'mag ik u aanspreken'. Dat mocht. Daarna heb ik ongeveer 25 minuten met mr. Damen staan praten. Het is zeer ongebruikelijk dat een officier van justitie naar een zitting komt waar een wrakingsverzoek wordt behandeld. Immers; alleen rechters kunnen worden gewraakt, officieren van justitie niet!

Drie officieren van justitie
Deze officier van justitie was op deze vrijdagmiddag helemaal vanaf Utrecht naar Lelystad afgereisd om om 15:00 uur deze zitting bij te wonen. Mr. Damen had zelfs ook nog 2 andere officieren van justitie meegenomen die tussen het publiek gingen zitten. Wat is hier aan de hand? Op zo'n late vrijdagmiddag, zo vlak voor het weekend, wil toch iedereen graag op tijd naar huis? De belangen moeten wel groot zijn! Welke belangen? Deze >>> belangen! 


Smeerlapperij
Mr. Damen heeft in die 25 minuten dat wij stonden te praten nogmaals aan mij
uitgelegd dat het Openbaar Ministerie geen gevangenisstraf tegen mij zal gaan eisen.
Op de immense justitiële smeerlapperij die door maar liefst 6 officieren van justitie op mij is toegepast, met alle ingrijpende gevolgen voor mij van dien, ging mr. Damen nauwelijks in. Mr. Damen vertelde daarover dat hij eens een keer contact heeft gehad met mijn advocaat, mr. Jacob Vlaar. Dat ging over één brief die bij het Openbaar Ministerie zou zijn zoekgeraakt. 
En dat terwijl vrijwel al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven – brieven door het Openbaar Ministerie opzettelijk zijn zoekgemaakt. Met al die brieven met dezelfde inhoud, die ik opnieuw tegen tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, hebben de 6 officieren van justitie, die beurtelings op de zaak zijn gezet schaamteloos hun corrupte justitiële reet afgeveegd. Op die ene brief waarover mr. Damen contact heeft gehad, heb ik ook nooit een antwoord gehad. 

Termijn
De 6 officieren van justitie, die beurtelings op mijn zaak zijn gezet, hebben net zolang gewacht met antwoord geven op al mijn - tegen ontvangstbewijs afgegeven - brieven totdat de termijn was verlopen. Toen de termijn was verstreken, kreeg ik wel antwoord. Het antwoord was: 'u bent te laat mijnheer Van den Ham'. 

Nico van den Ham met medewerking van Savannah Whitefield. 

dinsdag 9 april 2019

Martine Fokkens (77), de ene helft van de 'Ouwehoeren', binnenkort ook slachtoffer van de NL daklozenhandel?

Hoe een woningbouwvereniging ook de wereldberoemde Martine Fokkens dakloos probeert te maken. Luister vooral goed naar de man die het woord voert voor de misdaadgroep. Een openbare voorspelling betreffende de afloop doe ik niet. Wel heb ik aan Martine verteld wat mijn voorspelling is. Ik hoop dat ik het eens een keer mis heb! Start de video en bekijk de door mij integraal audiovisueel opgenomen rechtszitting.    Dagelijks grote groepen van de bevolking dakloos maken is één van de vele kenmerken van een heuse schurkenstaat. Nico van den Ham  

Zie ook:

Facebook >>> Martine Louise Fokkens 

YouTube >>> The Fokkens, come and Meet them

>>> Louise en Martine Fokkens oftewel 'De Ouwehoeren'
        vertellen Nico van den Ham wat hen is overkomen
.

Nico van den Ham | Grens is bereikt | De website blijft 'in de lucht' | E-mail en vooral telefoon aan banden

Al langere tijd beklaag ik mij via deze site, maar ook telefonisch en via de e-mail, dat ik het niet meer aan kan om 2 websites te onderhouden, 5 uur per dag aan de telefoon te zitten en de vele goedbedoelde e-mails en andere berichten via sociale media allemaal individueel te beantwoorden. 

De afgelopen dagen heb ik mijzelf voor de keus gesteld: of te stoppen met de website (wat ook het einde betekent van Nico van den Ham) of te stoppen met het beantwoorden van ellenlange telefoongesprekken en de vele e-mails en andere berichten.  

Ik heb gekozen voor de website! Vanavond laat het videoverslag van de ontruimingsprocedure betreffende Martine Fokkens, beter bekend als één van de twee "Ouwehoeren". Daarna de beloofde nabeschouwing rechtszaak Nico van den Ham van afgelopen vrijdag 5 april j.l. 

Nico van den Ham

zaterdag 6 april 2019

Openbaar Ministerie gaat géén gevangenisstraf eisen tegen Klokkenluider Nico van den Ham

Op 19 maart 2019 wraakte Melder van Misstanden Nico van den Ham tijdens een >>> rechtszitting de rechter. Gisteren werd dat wrakingsverzoek in de rechtbank te Lelystad behandeld. Dat er een officier van justitie deel neemt aan een wrakingszitting en er ook nog 2 in de zaal zaten is zéér uitzonderlijk. Lees verder onder de video... Ook na de zitting is er veel gebeurd! De komende tijd meer uitleg over dit alles op deze site. Heeft Nico eindelijk eens wat bereikt? Is een ommekeer in zicht bij het OM? Het onderstaande heeft hier alles mee te maken. Start ook de 2 video's hieronder en bekijk de verdere informatie...


>>>
 Ook bij Zembla nepnieuws en pure volksmisleiding


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Cameraman Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 5 april 2019

Vanmiddag wrakingszitting Klokkenluider Nico van den Ham en Huis voor Klokkenluiders valt verder uiteen!

Wraking
Op 19 maart 2019 wraakte Klokkenluider Nico van den Ham tijdens een rechtszitting, die >>> hier is te zien, de rechter. Vanmiddag om 15.00 uur vindt de behandeling van die wraking plaats in de rechtbank te Lelystad. Er is toestemming om de zitting audiovisueel op te nemen. Wij denken te weten waarom dat opnemen zomaar mag en komen hier later nog op terug. 

Klokkenluider
Elke overheidsinstantie, dus ook het 'Huis voor Klokkenluiders', of een aan de overheid gerelateerde organisatie 'de kliek' zoals wij het altijd benoemen, werkt mee aan het opzettelijk kapot maken van de levens van mensen die ooit iets goeds hebben gemeld, maar wat de economie van de boven ons gestelden niet zo goed van pas kwam. Welke economie? Deze >>> economie

Huis voor Klokkenluiders valt verder uiteen

Crisis Vier adviseurs verwijten collega’s in een brief aan de Tweede Kamer onkunde en een kille houding ten opzichte van klokkenluiders.
Het Huis voor Klokkenluiders is doormidden gebroken. Bijna de voltallige afdeling Advies, die klokkenluiders bijstaat bij het melden van misstanden, wil opstappen. De adviseurs verwijten de andere medewerkers van het instituut onkunde en een te kille houding ten opzichte van klokkenluiders.

Dat staat in een brief die vier adviseurs maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De Kamer is bezig met een poging om het disfunctionerende klokkenluidershuis weer op de rit te krijgen, maar ziet het voor zijn ogen uit elkaar vallen. De interne verhoudingen bij de Utrechtse organisatie, die in drie jaar tijd zo’n 9 miljoen euro heeft uitgegeven maar nog geen enkele klokkenluiderszaak heeft opgelost, verslechteren met de dag ...  Verder lezen bij >>> NRC


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.