KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 13 maart 2019

Klokkenluider Nico van den Ham spant rechtszaken aan tegen corrupte officieren van justitie en een rechter

Ik heb aangifte gedaan tegen vier
van de zes officieren van justitie die beurtelings op mijn, uit het civiel recht voortgekomen, strafzaak zijn gezet.
Ook tegen één rechter heb ik aangifte gedaan. Op één aangifte na (die nog in behandeling is) zijn, zoals was te voorspellen, alle aangiften afgewezen.

Ik heb na die afwijzingen artikel
12 Sv-procedure's opgestart tegen de samenspannende toga's. De enorme onrechtvaardigheid die ook weer in deze zaak op mij wordt toegepast en de gerechtelijke zwendel waarvan ik weet heb betreffende zaken van anderen maakt mij volledig kapot. Ik functioneer slecht en presteer dus weinig.Op onderstaande brief, waarvan het origineel hier is >>> te lezen, heb ik (nog) geen antwoord gekregen en dat maakt het dat ik opnieuw in totale wanhoop verkeer.
Mijn laatste krachten heb ik moeten besteden aan de enorme gerechtelijke zwendel die ook weer in deze, door de toga's ingewikkeld gemaakte, zaak op mij wordt toegepast.
Ik kan mij onder andere daardoor niet voorbereiden op mijn verdediging betreffende mijn terechtzitting veroordelingszitting die op 19 maart aanstaande is gepland.  


Onderstaand schrijven gaf ik tegen ontvangstbewijs af voor de rechter. Ik kreeg ook nog een bevestiging van ontvangst via e-mail, maar een inhoudelijk antwoord laat op zich wachten.  

Nico van den Ham   


Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                   Amsterdam, 6 maart 2019
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                     
Tel: 06-19215778

Betreft:       de zaak met de parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17  en 96-028859-18,                                      


Rechter mevrouw Spruit,

Hierbij verzoek ik u met klem mijn strafzaak met bovenstaande parketnummers aan te houden tot nader te bepalen datum. Ik heb aangifte gedaan tegen officier van justitie mr. Hermelink inzake haar abjecte werkwijze. Er lopen 4 artikel 12 Sv. procedures tegen 3 andere samenspannende officieren van justitie en een rechter die in de aanloop naar de terechtzitting van onderhavige strafzaak op verwerpelijke wijze te werk zijn gegaan.

Het is uitermate onlogisch, niet juist, niet onafhankelijk en niet rechtvaardig, als ik op 19 maart 2019, in een kort daarvoor uitgetrokken tijdsbestek, zo maar even vervolgd en berecht ga worden terwijl er artikel 12 Sv. procedures lopen waarin ik mij beklaag over de enorme justitiële zwendel, die in de aanloop naar de terechtzitting plaats heeft gevonden.

Verder vraag ik uw aandacht voor het feit dat de meer dan 10 jaar lange, onmenselijke klokkenluidersvervolging, die op mij is toegepast, diepe sporen van verwoesting op zowel mijn gezondheid als op de algemene gang van zaken betreffende mijn belabberde dagelijkse leven heeft achtergelaten. Vooral nu ik van civielrechtelijke vervolging in strafrechtelijke vervolging ben terechtgekomen, beheerst het grote gevoel van hopeloosheid, onmacht en angst, inzake het grote onrecht wat mij is en nog steeds wordt aangedaan.

Aangezien ik alle symptomen van een ernstige burn-out heb en ervaar, en waar dit ook beweerd wordt door anderen, ben ik hiermee naar de huisarts gegaan. Ook vanwege die zware klachten ben ik niet in staat om mij op een degelijke wijze voor te bereiden op een komende terechtzitting.

Tevens kom ik door de aanhoudende immense ellende, steeds verder in onbeheersbare financiële problemen. Daardoor kan ik ook niet meer over de faciliteiten beschikken die ik nodig heb om mijzelf te verweren tegen al dit onrecht. Ook om die redenen vraag ik om aanhouding van de zaak zodat ik wat tijd heb om wat geld bij elkaar te schooien om het één en ander mee te kunnen bekostigen.

Het lijkt mij wel zo rechtvaardig dat de artikel 12 Sv. procedures eerst worden behandeld, zodat u de uitkomst van die zaken kunt meewegen tijdens de  mondelinge behandeling van mijn strafzaak.

Tot slot wijs ik u nog op het volgende:

Ik, maar ook vele anderen vinden dat ik na meer dan 10 jaar buitenproportionele, beestachtige klokkenluidersvervolging, het recht heb op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij mogelijk nog rest, nog enigszins dragelijk te maken.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Tevens heb ik mijn advocaat verzocht dit schrijven via de hem beschikbare wegen naar u toe te zenden. Ik verzoek u dan ook dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!

Tevens verzoek u ik u op dit schrijven te reageren. N.G. van den Ham