KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 4 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham bezorgt vierde officier van justitie in zijn zaak, mr. S.K. Dekker, een brief.

Vervolging
De al jarenlange vuile slopende vervolging van klokkenluider Nico van den Ham gaat onverminderd door. Gisteren, maandag 3 september, leverde Nico weer eens een brief, tegen ontvangstbewijs, af aan de centrale balie van de rechtbank te Utrecht. De brief zal worden doorgezonden naar de inmiddels vierde officier van justitie die op de zaak van Nico is gezet. Bij het Openbaar Ministerie kunnen geen brieven worden afgegeven.
De rechtbank stuurt, althans zo wordt telkens beloofd, de brieven door naar het Openbaar Ministerie.

Zoekgeraakt
Ook dit schrijven zal, als Nico volgende week het Openbaar Ministerie belt om te vragen of zijn brief in het dossier zit, wellicht opnieuw 'zoekgeraakt' zijn. Dat gebeurt immers met vrijwel alle brieven die Nico tegen ontvangstbewijs heeft afgeleverd en het Openbaar Ministerie niet zo van pas kwamen. Net doen of brieven en/of bewijsstukken, die ten voordele van een gedaagde of verdachte zijn, er niet zijn! Dat is één van de vele vuile werkwijzen die de corrupte, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisaties, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, veelvuldig aanwenden om haar slachtoffers, ten voordele van de boven ons gestelden, volledig kapot te maken. Het door de reguliere media gehersenspoelde volk kijkt, op wat enkele uitzonderingen na, toe en ondergaat het allemaal gedwee.  

Melder van Misstanden Nico van den Ham, die meer dan uitgeput is, moddert nog maar even door. Dit zolang het nog kan. Wat moet hij anders?

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

Voor de brief in PDF-bestand klik >>> hierAan de officier van justitie mr. S.K. DekkerN.G. van den Ham                                            Amsterdam, 3 september 2018
XXXXXXXXXXXXX XXX
XXXX
 XX
Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-19215778                                             
                                                                   
Betreft: Parketnummer 96-028859-18
            Primair: sepot aanvraag (alle feiten)
            Subsidiair: afkopen alle feiten

Officier van justitie mevrouw mr. Dekker,

Eén van de medewerkers van uw Openbaar Ministerie deelde mij mede dat u de nieuwe officier van justitie bent die op mijn zaak is gezet. U bent dan inmiddels de vierde officier van justitie in de procedure met bovenstaand parketnummer.

Eén van uw voorgangers, mr. Alexandros Sarantoudis, de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet, heb ik brieven geschreven waarin ik hem het één en ander heb verzocht. Daarop heb ik geen enkele reactie ontvangen! De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, is mr. Judesca Hooker. Ook mr. Hooker heb ik soortgelijke brieven geschreven waarin ik het één en ander heb verzocht. Ook mr. Hooker heeft op geen enkele wijze gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T. Lautenbag, zo is mij medegedeeld nadat ik daarom had gevraagd. Officier van justitie, mr. Lautenbag, is daarna al weer zó snel van de zaak afgehaald, dat mij is ontgaan dat mr. Lautenbag op de zaak was gezet. Al het gerechtelijke gesjoemel in deze kwestie schreeuwt om actie van mijn kant. Ik vermoed dan ook dat de reden om op mijn zaak telkens een andere officier van justitie te zetten is dat, als ik klachten jegens deze personen indien of aangifte tegen hen doe, deze met een kort standaardbriefje kunnen worden afgedaan met: 'niet klachtwaardig, want deze officier van justitie doet uw zaak niet meer'. Of in woorden van gelijke strekking.  

Nu ik weet, omdat ik daar zelf naar geïnformeerd heb, dat u, mevrouw Dekker, de nieuwe officier van justitie bent die mijn zaak gaat behandelen, (voor zo lang dat dan weer duurt) richt ik mij tot u met het hiernavolgende.

Eind 2015 – begin 2016 werd ik slachtoffer van een zeer levensingrijpend misdrijf.
De dader die dit ernstige misdrijf tegen mij pleegde, is de Amsterdamse kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal.

Middels het vervalsen van een datum door zijn baas, mr. Henk Navis rechtbankpresident te Amsterdam, én het aan zijn gerechtelijke laars lappen van bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, maar die rechter De Waal niet van pas kwamen tijdens het bevoordelen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, heeft mr. De Waal gemeend dit zo te kunnen doen. Ook door de huurwet te omzeilen, veroordeelde de justitiële schurk mij in mijn 63e levensjaar tot dakloosheid! 

Redelijk denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter,
mr. C.L.J.M. de Waal maakte het nog bonter en veroordeelde mij tot dakloosheid zonder een complete dagvaarding én zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie waar ik bij was! Het rechtsbeginsel hoor en wederhoor is daardoor op geen enkele wijze toegepast. Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt! In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte (woonruimte) hem/haar is afgepakt.
Een moordenaar wordt minder gestraft dan een klokkenluider.

Ik heb negen-en-een-half jaar geleden iets goeds gedaan voor de maatschappij. Bel nimmer de politie! Dat verkondig ik inmiddels aan iedereen die het maar horen wil. Doe je dat wel, dan loop je een kans dat je klokkenluider wordt.
Het verdere leven wordt dan op onmenselijke wijze door meedogenloze criminelen van de allerergste soort volledig verwoest.

Het is inmiddels ruim tweeënhalf jaar geleden dat rechter De Waal dat vreselijke misdrijf, in Naam van Koning Willem-Alexander, voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op mij heeft toegepast.
Mijn mensenrechten zijn op grove en zeer misdadige wijze geschonden door
mr. C.L.J.M. de Waal!

De woning waar ik uit ben uitgezet, wordt nu door Woningcorporatie Stadgenoot voor maar liefst drie keer zoveel verhuurd als dat ik er voor betaalde! U leest het goed: drie keer zoveel! In de ruim 21 jaar dat ik in betreffende woning heb gewoond, ben ik nooit ook maar een minuut te laat geweest met het betalen van de huurpenningen! Voordat rechter mr. C.L.J.M. de Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toepast, had ik nimmer schulden of betalingsachterstanden op welk vlak dan ook. Ik had mijn leven op orde en kan erg goed met geld omgaan! Van het veroorzaken van overlast of het hebben van bijvoorbeeld een wietplantage in mijn woning was geen sprake.

Wat ik fout heb gedaan is dat ik een pyromaan, die jarenlang vele branden heeft gesticht in een groot wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, heb gepakt en heb overgedragen aan de politie. Ik had de politie en de Misdaadgroep al meer dan een jaar lang, keer op keer, op allerlei wijzen medegedeeld wie die branden stichtte, waar de pyromaan verbleef en zelfs wanneer hij weer brand zou gaan stichten (de brandstichter deed dat in ieder geval altijd op zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur).

De woningcorporatie had afspraken op haar kantoor met de pyromaan! U leest het goed: een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan die jarenlang zo'n 3 keer per week brand stichtte in één van haar grote wooncomplexen. Afspraken dus met een brandstichter die zo veel leed, ellende, enorme schade en maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt!

Een medehuurder is zwaar gewond geraakt bij één van die branden en is voor de rest van zijn leven invalide en zwaar verminkt. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot stond het niet aan dat ik die pyromaan, waar zij afspraken mee had, uit had geschakeld en heeft mij daarna valselijk beschuldigd van het plegen van een groot aantal zéér ernstige misdrijven.

Daarna heb ik mij gewend tot diverse instanties zoals (destijds) de Commissie voor de Politieklachten, de Nationale Ombudsman en zijn er procedures geweest. Die heb ik allemaal verloren. De zeer levensingrijpende klokkenluidersvervolging ging maar door en uit wanhoop ben ik toen met een website begonnen.
Ik heb mijn goudeerlijke verhaal op die website gepubliceerd. Ik ging vrij kort daarna ook artikelen over anderen, die ook slachtoffer zijn van de rechtspraak, publiceren.

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot is, nadat ik die website had opgestart, gaan procederen tegen mij. Dit omdat zij mijn goudeerlijke artikelen betreffende deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.

Er zijn civielrechtelijke rechtszaken geweest die ik allemaal heb verloren.
Alles wat in mijn voordeel was en ik mondeling naar voren heb gebracht, is niet vermeld in de proces-verbalen van de rechtszittingen en ook niet in de uiteindelijke vonnissen. De enorme hoeveelheid onomstotelijke bewijsstukken die ik in mijn bezit heb en een onderbouwing zijn van datgene wat ik beweer, zijn uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de vonnissen gehouden.

Het betreft hier één van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam.
Er is nooit een strafrechtelijke procedure tegen mij opgestart betreffende de ernstige misdrijven waarvan ik door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot valselijk werd beschuldigd! 

Mijn beweringen zouden niet zijn onderbouwd, vermeldde rechter mr. C.L.J.M. de Waal valselijk in het uiteindelijke vonnis, maar dat komt omdat de gerechtelijke crimineel mij die mogelijkheid heeft ontnomen! Alles wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot werd verzwegen. Er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden!

In de vele rechtszaken van anderen die ik de afgelopen jaren heb bezocht, waarin het ging om partijen waarvan de één veel groter was of door de rechter belangrijker werd geacht dan die andere, heb ik het niet anders gezien. Van grote groepen medeburgers wordt zo het leven volledig verwoest ten voordele van een relatief kleine groep van de boven ons gestelden.

Zo heb ik ook een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer van één van die branden in zijn onderbroek zijn invaliditeit en ernstige verminkingen toont. Dat stond Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet aan waardoor klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham een buitenproportionele boete kreeg van maar liefst 12 duizend euro!

Toen dat niet hielp, dus ik niets van mijn website had verwijderd, werd mijn website uit de lucht gehaald. Toen ik vrijwel direct daarna, onder een buitenlands adres, weer online terug was met dezelfde goudeerlijke waarheidsartikelen, werd ik uiteindelijk door rechter mr. C.L.J.M. de Waal voor straf dakloos gemaakt.

Door de onwettige, criminele en onmenselijke beslissing van rechter De Waal is mijn basisbehoefte, mijn eenkamerwoning, daarna voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ontruimd en ben ik, net toen ik 64 jaar was geworden en in zeer slechte gezondheid verkerend, de straat op gegooid!

Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken had, werd daardoor overhoop getrokken. Korte tijd later bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en nog wat andere kleine dingen! Ik verzoek u met klem hier niet op een zakelijke wijze maar even over heen te lezen, maar u af te vragen hoe het is en wat er gebeurt wanneer iemand op zijn of haar oude dag, in slechte gezondheid verkerend, zonder geld of middelen in een koud land dakloos op straat belandt!

Het was een regelrecht misdrijf, een ernstig misdrijf! Uitgevoerd door een tot op het bot corrupte rechter die dat misdrijf op mij toepaste om een grote, aan de overheid gerelateerde, organisatie door middel van gerechtelijke list en bedrog te bevoordelen.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als redelijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag op vele momenten! Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen, nooit meer goed!

Mijn gezondheidstoestand was toen ik dakloos werd gemaakt al zeer slecht te noemen. Nu is mijn gezondheidstoestand inmiddels nog veel slechter! Ik vraag mij wel eens af of dat komt door de al meer dan 9 jaar langdurende stress. Extreme, aanhoudende stress, zonder onderbrekingen, veroorzaakt door de buitenproportionele, levensontwrichtende, civielrechtelijke vervolging die al die jaren op mijn persoon op de meest denkbare vuile wijze wordt toegepast. Deze brief wordt een dik boek als ik alle smeerlapperij die is aangewend om mij als klokkenluider alsmaar meer kapot te maken, op zou schrijven!

En nu is de civielrechtelijke vervolging, zoals je dat wel vaker ziet bij de vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging.  

Het is zeer onterecht, of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! Door het hebben van een website heb ik de regelrechte moordaanslag die de meedogenloze, gewetenloze rechter, crimineel mr. C.L.J..M. de Waal op mij heeft toegepast, kunnen overleven!

Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen al in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaap/werkplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

Als die lieve mensen dat niet hadden gedaan, had ik deze brief nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik dan dood zou zijn geweest! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode, die bijna 2 jaar heeft geduurd, niet één nacht in dit koude land op straat hoeven te slapen!
Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven!

Ik heb gevochten om mij niet door rechter, mr. C.L.J.M. de Waal te laten vermoorden en ben keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de (verkapte) Schurkenstaat der Nederlanden. Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen. Voordat ik dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door uw recht dat uit de wil van uw overheid is ontstaan.

Het natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht.
Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

Ik heb, omdat ik niet op straat wilde sterven, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen waarvan alle aandelen van de Schurkenstaat der Nederlanden zijn. Schurkenstaat, onder andere, omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks grote groepen medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen. In de verplichte proces-verbalen van zittingen, als die al worden opgesteld, wordt vaak alles wat in het voordeel is van de veel kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte persoon niet vermeld. Datzelfde geldt ook voor de uiteindelijke vonnissen.  

Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij leiden, zoals eerder vermeld, door het natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan, te trachten uit te stellen.

Ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen een crimineel. Ook als dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het recht om mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze corrupte, gerechtelijke schurk!
Ik moest reizen van het ene naar het andere adres om binnen te kunnen slapen. Dat kon alleen per trein, zonder kaartje, omdat de dakloze klokkenluider Nico van den Ham geen geld had om een kaartje te kopen!

Gelet op het bovenstaande beroep ik mij dan ook op strafuitsluitingsgronden en verzoek u de zaak te seponeren. Ik beroep mij op het natuurlijke recht om alles in het werk te stellen om niet te hoeven sterven op de koude straat.

Ik verzoek het volgende:
  • ·       Primair: mede gelet op de bepalingen in artikel 40 Sr., artikel 41 Sr.,                 afzien van alle verdere strafvervolging betreffende alle feiten inzake het           reizen zonder geldig vervoersbewijs en in deze te seponeren.
  •   ·   Subsidiair: afkopen strafvervolging (zie hieronder).

De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd ten gevolge van een ernstig misdrijf waar ik het slachtoffer van ben. Het is daarom zeer onterecht en voor mij ook niet te bevatten dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd!

Mocht u mijn verzoek om te seponeren toch afwijzen dan verzoek ik om afkoping van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar).
Dat is 1,09 % van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Dit is slechts één voorbeeld, er zijn er meerdere!

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 %. Ik verwijs daarbij naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.  

Ik wil u er op wijzen dat ik met dit schrijven niet erken dat deze gerechtelijke procedure rechtmatig is. Er is in deze procedure, door uw voorgangers én rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest, reeds zo veel gesjoemeld dat deze procedure nietig behoort te worden verklaard! Al mijn brieven met verzoeken die ik aan uw voorgangers én aan rechter Van der Geest heb verzonden, zijn nimmer inhoudelijk beantwoord. Dat heeft tot gevolg gehad dat de ene gerechtelijke streek die mij is aangedaan – en waar ik over klaag – nog niet is opgelost, terwijl de volgende onwettige handeling, van de kant van het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, al weer had plaatsgevonden. De ene overstijgt de andere. Het door mij klagen over, het opnieuw verzoeken of eisen van, zoals middels dit schrijven, betekent dus niet dat ik het andere, ofwel datgene wat zich daarvoor of daarna heeft voorgedaan, dan maar erken als rechtmatig.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Al mijn vorige brieven heb ik ook tegen ontvangstbewijs afgegeven. Desondanks deelde de rechtbank en het Openbaar Ministerie mij telkens telefonisch mede dat er geen brieven te vinden waren!

Ik verzoek u dan ook dit schrijven aan het dossier toe te voegen!

Ik verzoek u binnen 2 weken door middel van een duidelijk inhoudelijk antwoord op dit schrijven te reageren. Doet u dit niet, dan dien ik een klacht tegen u in en zal ik aangifte tegen u doen.

N.G. van den Ham

Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalist                                          .