KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 1 juni 2018

Officier van Justitie negeert verweer Nico van den Ham

Officier van Justitie verwijdert zijn Facebook-account
 na ontvangst brief van Nico van den Ham

Wij schrijven het al vele jaren. Justitie de grootste meest ellende, leed en verdriet veroorzakende, burgerkinderen verkrachtende, criminele organisatie die ons land kent. Vrijwel dagelijks wordt ons gelijk (helaas) bevestigd! Nu wordt Nico van den Ham na meer dan negen jaar beestachtige klokkenluidersvervolging opnieuw met zijn grote neus op de feiten gedrukt. 

De afgelopen week heeft Nico meerdere brieven geschreven aan de officier van justitie en de rechter inzake zijn aankomende rechts veroordelingszitting. De OvJ heeft laten blijken, door nergens op te reageren, dat ook Nico van den Ham nog steeds geen recht heeft op een eerlijk juridisch proces. Nico kan tot tegenstelling van vele andere slachtoffers niet tegen zoveel onrecht en is er door de immense stress en slaapgebrek momenteel uitermate slecht aan toe. 


De komende tijd zullen alle brieven, die Nico aan de corrupte toga dragers heeft toegezonden, worden gepubliceerd. 


__________________________________________________


Aan officier van justitie mr. J. Hooker


N.G. van den Ham                                                           Amsterdam, 28 mei 2018
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX   
                                                                              
Betreft: Parketnummer 96-028859-18
            Verzoek uitstel zitting 13 juni 2018

Officier van justitie mr. Hooker,

Op 22 maart 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij uw Openbaar Ministerie. Het schrijven was gericht aan uw collega officier van justitie, mr. Sarantoudis. Mr. Sarantoudis heeft op deze brief geen enkele reactie gegeven. Dat was wellicht omdat datgene wat ik in die brief heb vermeld Sarantoudis niet zo goed van pas kwam! Ik houd mij als journalist vrijwel uitsluitend bezig met alles wat met de rechtspraak te maken heeft. Ik weet daardoor dat bij het OM en de rechtspraak het zoekmaken of negeren van schrijfsels, als de inhoud niet zo goed van pas komt, een veel gebruikt, intens gemeen, vuil wapen is.

Ik ben journalist en heb de brief aan mr. Sarantoudis ook op mijn website gepubliceerd. Tot mijn verbazing kreeg ik enkele dagen na die publicatie via de gewone post een schrijven van uw OM met de mededeling dat de zitting werd afgelast. Weer enkele dagen daarna, werd door een vriendelijke koerier van justitie een nieuwe dagvaarding met de nieuwe zittingsdatum, 13 juni 2018, aan mij uitgereikt. Ook die gebeurtenis heb ik, zoals een eerlijk en goed journalist behoort te doen, op mijn website geplaatst.

Onder andere via Facebook promoot ik massaal de artikelen die ik op mijn website publiceer. Door op Facebook een bepaalde link aan te klikken komt men dan op mijn website bij het artikel terecht. Ik publiceer nooit de artikelen zelf op Facebook! Het viel mij op dat officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis, kort nadat ik de betreffende promotie/verwijzing op Facebook had geplaatst, zijn Facebookaccount, wat hij op dat moment gebruikte, heeft beëindigd, althans voor het publiek onzichtbaar heeft gemaakt.

Nico van den Ham, op onrechtmatige wijze als een stuk vuil behandelen door geen enkele reactie op zijn brief te geven, wordt gepubliceerd moet mr. Sarantoudis hebben gedacht. Het is beter dat ik (Sarantoudis dus) dan niet meer samen met mijn vrouw (foto's) op internet te vinden zijn moet Sarantoudis zich hebben gerealiseerd. Een oud account, waar Sarantoudis weinig foto's op heeft staan en al lang niet meer wordt gebruikt is Sarantoudis vergeten weg te halen of heeft het laten staan omdat er nauwelijks foto's op zijn te vinden.  

Mr. Sarantoudis is blijkbaar van de zaak gehaald of heeft zich teruggetrokken.  U bent, mr. Hooker, zo heb ik vernomen, de nieuwe, wellicht wat meer ervaren, officier van justitie in onderhavige zaak. Nadat ik een nieuwe dagvaarding, met daarin vermeld een nieuwe zittingsdatum, had ontvangen, heb ik op 1 mei 2018 een nieuwe brief, nu gericht aan u, mr. Hooker, aan het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs afgegeven. Ook op dit schrijven heb ik geen enkele reactie ontvangen! Sterker nog, er wordt door medewerkers van het OM beweerd dat er geen brief is!

Wellicht is de oorzaak hier in gelegen dat er in dit schrijven nog meer, dan in de vorige brief aan Sarantoudis, door mij is neergeschreven wat het OM èn de rechtspraak niet zo van pas komen. Niet van pas komen betreffende het bestraffen of beter, het verder kapot maken van mijn persoon.

Omdat er, gelet op het bovenstaande, nu al absoluut geen sprake meer is van een behoorlijk, eerlijk proces vraag ik u, officier van justitie mr. Hooker, om uitstel van de rechtszitting op 13 juni 2018. Door al dit oneerlijke en onmenselijke gedoe gieren mij de zenuwen door het lijf van onmacht. Ik kan mij door onafgebroken stress, veroorzaakt door deze gerechtelijke zwendel, niet meer concentreren en moet eerst tot rust komen. Ik wil antwoord op mijn brieven en dan, na enigszins tot rust te zijn gekomen, kunnen nadenken over de nieuwe situatie die dan wellicht weer is ontstaan.

Het OM heeft deze zaak nu al (weer) zeer ingewikkeld en omvangrijk gemaakt. Dit door alles wat ik inbreng te negeren en niet te beantwoorden. Om op deze wijze hier mee bezig te moeten zijn, is op zich zelf al een buitenproportionele straf die onderdeel uit maakt van een al meer dan negen jaar durende beestachtige klokkenluidersvervolging.

Ik verzoek de officier van justitie, maar ook de rechter onmiddellijk te stoppen met het plegen van misdrijven jegens mijn persoon en op een eerlijke, wettelijke wijze verder te gaan met deze procedure. Een procedure die tot nu toe alleen maar wordt misbruikt als een aanloopperiode naar een veroordelingszitting op 13 juni 2018. Ik verzoek om aanhouden van de zaak en dus een latere zittingsdatum vast te stellen. Verder verzoek ik dringend, in de aanloopperiode naar deze nieuwe datum, mijn brieven die ik tegen ontvangstbewijs heb afgegeven op een eerlijke, degelijke en wettelijke wijze te beantwoorden.


Ik heb in de afgelopen jaren al mijn gerechtelijke procedures verloren, omdat mij de mond categorisch werd gesnoerd en er geen hoor en wederhoor is toegepast. Ik werd zelfs op valselijke gronden veroordeeld tot dakloosheid zonder dat daar een rechtszitting over is geweest. Een regelrecht, zeer ingrijpend gerechtelijk misdrijf dus dat op mijn persoon is toegepast. Al die civielrechtelijke procedures waren in werkelijkheid schijnvertoningen. Schijnvertoningen waaruit deze strafzaak is voortgekomen.

Ik verzoek u om een andere, latere zittingsdatum vast te stellen en eerst datgene te behandelen en te beantwoorden wat ik in mijn brief aan u van 1 mei 2018 heb medegedeeld en heb gevraagd.


Opnieuw in afwachting op uw reactie!


Nico van den Ham
Journalist

_______________________________________________


Zie ook:

>>> Rechtszitting Nico van den Ham op 13 juni aanstaande gaat niet door!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Gerechtelijke discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord.