KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 28 april 2018

Breaking News, Rechtszaak Zorgverzekeraar gewonnen


Het gaat beginnen,
einde 'verplichte'
illegale zorgverzekering!
Beste Nederlanders,

Grote doorbraak in de 'verplichte' illegale zorgverzekering, die een schending zijn in uw burgerrechten! Na 13 jaar strijden is het J. Zwarts, voorzitter/oprichter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, gelukt om eindelijk vanuit Civiel (burger)recht de onrechtmatige vorderingen die bestuursrechtelijk verplicht worden gesteld nietig te verklaren.

Vastgesteld is in het burgerrecht dat de verplichte zorgverzekering vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, u vrij bent om een dienstbaarheid (zoals zorgverzekering) te dulden of niet te dulden. Ook is de wilsverklaring (Burgerwetboek 3 Artikel 33) door de uitspraak bevestigd, waaruit moet blijken dat u een contract bent aangegaan op vrijwillige basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44 (onrechtmatig contract onder dwang is vernietigbaar).

CONCLUSIE: CAK (voormalig Zorginstituut Nederland), UWV, Banken, Gemeentelijke instanties en Incassobureaus, zijn in samenspanning onrechtmatig vorderingen en strafbare feiten aan het plegen door voor eigen rechtertje te spelen waarin het Burgerrecht wordt geschonden, wat nu is vastgesteld door de civiele rechter en op basis van de ambtsplicht Artikel 162 SV zijn de bewijzen ingediend! (N.B.O. is in bezit van bewijzen)

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal nu de gerechtelijke uitspraak inzetten voor strafrechtelijke vervolging tegen de bovengenoemde partijen.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken hoopt met deze gerechtelijke uitspraak, de eerste stap te zetten om de 'verplichte' illegale Zorgverzekering te ontmantelen en de vele mensen die slachtoffer zijn van deze grootschalige zwendel te ondersteunen!..... 

Groot respect dus voor Jordy Zwarts! Verder te lezen en het vonnis bestuderen op de website van de >>> Nationale Bond tegen Overheidszaken