KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 16 april 2018

OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTE AMSTERDAM


Gemeente Amsterdam                                            Persoonlijk door 
Afd. BRP                                                                ondergetekende tegen
Amstel 1                                                                ontvangstbewijs afgegeven
1011 PN Amsterdam                                                   

Datum: 16 april 2018
Betreft: Basisregistratie personen, Minachting, Dwangsom

Heer/mevrouw,


Op 10 januari 2018 heb ik persoonlijk een schrijven tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis afgegeven. Het betrof hier een verzoek om binnen 4 weken mij een opgaaf te doen toekomen betreffende het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan overheidsorganen en/of andere derden van de laatste 20 voorafgaande jaren. Ik heb daarbij gewezen naar de bepalingen die liggen verankerd in het artikel 3.22 van de wet basisregistratie personen. Op dat verzoek heb ik geen enkele reactie gekregen.

Daarom heb ik op 21 februari 2018 een 2e verzoek op dezelfde, zoals hierboven omschreven wijze, persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis bezorgd.

De minachting naar de burger toe, zoals de gemeenteambtenaren van de gemeente Amsterdam veelvuldig laten blijken aan haar medemensen, is enorm!
Datzelfde geldt voor het, door de gemeenteambtenaren, volstrekte lak hebben aan bepalingen die in de wet liggen verankerd. De nare gevolgen voor de gewone Amsterdammer is door dit ambtelijke gesjoemel niet zelden zeer ingrijpend!  

Betreffende de onderhavige kwestie is dat ook aan de orde want ook mijn 2e verzoek, wat ik op 21 februari jl. tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, bleef ook onbeantwoord!

Bij deze dien ik dan ook een 3e verzoek in betreffende het verstrekken van de gegevens en deel u mede dat als ik niet binnen 2 weken antwoord van u krijg op zoek ga naar de mogelijkheden om geldelijke schadevergoeding bij u af te dwingen.

Tevens deel ik u mede dat dit schrijven ook wordt gepubliceerd op mijn website.

Opnieuw in afwachting van uw reactie,

Nico van den Ham
Journalist

...................
1016 .. . Amsterdam