KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 23 januari 2018

Daklozen spreken met wethouders in de raadszaal van de Amsterdamse Stopera

In december jl. was er een overleg met gemeenteraadsleden in een >>> gewone zaal. Nu spraken de daklozen met wethouders, dus ging het er wat deftiger aan toe en mochten we in de raadszaal. Of de daklozen daar wat aan hebben is afwachten. Veel vragen werden door de wethouders beantwoord. Eigenlijk, zo vinden wij, zijn er maar een paar relevante vragen. 'Kunnen criminele klassenrechters die medemensen dakloos maken niet onmiddellijk worden opgesloten?' En... 'kan de kliek, zoals deurwaarderstuig, dat verantwoordelijk is voor het uitbuiten en dakloos houden van daklozen, niet samen met die rechters in een cel worden opgesloten?' Meerderen op één cel dus! Villa's en dergelijke van het abjecte soort kunnen dan beschikbaar worden gesteld aan daklozen! Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Daklozen, Gerechtelijke Misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.