KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 20 januari 2018

Toon Peters in gesprek met Nico van den Ham over hoe het er bij de civiele rechtspraak aan toe gaat. Deel 3

Al 2 keer eerder was ir. Toon Peters bij ons te gast. Zo ook bij Café Weltschmerz waar 
hij werd geïnterviewd door mr. Paul Ruijs. In deel 1 vertelde Toon wat hem was overkomen. In deel 2 ging het er meer over hoe het er in het algemeen bij de rechtspraak aan toe gaat. In deze aflevering gaat het o.a. over het seponeren van aangiften, het verplichte proces verbaal van een rechtszitting (Prof. dr. ir Anton F.P. van Putten) en het zinloze voeren van artikel 12 procedures. Start de video... 


Zie ook:

>>> DE STATUS VAN HET VERPLICHTE PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING 

>>> Toon Peters bij Café Weltschmerz geïnterviewd door Paul Ruijs. 

>>> Wat u niet in de kranten leest (de website van Toon Peters).

>>> Cafe Weltschmerz (Website).

Toon Peters >>> deel 1 >>> deel 2

De website, Wat u niet in de kranten leest, van Toon Peters is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Civiel rechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Vrije meningsuiting.