KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 6 januari 2018

'Koning Willem Alexander, niet mijn Koning' zegt Erik Groenendijk vaak. Wordt hij daarom zo tegengewerkt?

Jeugdzorg
Erik Groenendijk is een goudeerlijke wereldgozer die keer op keer, langdurig geblokkeerd en dus geboycot wordt op Facebook. Vader Erik (3 dochters), die grote problemen heeft met de Misdaadgroep Jeugdzorg en haar kliek, waaronder corrupte -in naam van de Koning- rechters, vertelt bij melder van Misstanden Nico van den Ham wat hem overkomt op Social-Media. Waarom doet Facebook dit? Is Koning Willem boos? Is het Misdaadgroep Jeugdzorg? Wij weten het niet! Nico is bang dat de komende tijd het eerlijke nieuws op internet meer en meer wordt gecensureerd, zodat het nep-nieuws bij de reguliere staatsmedia nog meer ruimte krijgt.    Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Nepnieuws, Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

Zie ook: 

>>> Kersttoespraak: Koning Willem Alexander op goedkope wijze ingezet                  om eerlijke media kapot te maken!

>>> Stop PAS-Familiedrama NU 

>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op