KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 26 december 2018

Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander met opmerkingen en vragen van Nico van den Ham

Willem-Alexander
Melder van Misstanden
Nico van den Ham 

Opmerkingen opmerkingen en vragen aan Koning Willem-Alexander betreffende zijn Kersttoespraak 2018 van Melder van Misstanden Nico van den Ham

Verleden
De Koning sprak ook nog over het verleden. 
Het verleden van zijn familie, ook de aangetrouwde, is bij velen onder ons bekend! Iemand met beetje fatsoen en enig schaamtegevoel in zijn donder zou zich nooit meer in het openbaar durven te vertonen als hij of zij deel uit zou maken van zo'n familie. Willem-Alexander wel en hij hield zelfs weer een Kersttoespraak!

De onveranderde tekst van de Majesteit is in het wit en de opmerkingen en vragen van van Melder van Misstanden Nico van den Ham, zijn in het blauw. 

__________________________


Het Kerstfeest verbindt ons… maar iedereen heeft er zijn of haar eigen gevoelens bij. Hoe beleeft u deze Kerst? Misschien kijkt u terug op een mooi jaar en geniet u van de sfeer en van de mensen om u heen. Misschien zijn dit juist moeilijke dagen omdat u zich eenzaam voelt. Of omdat u iemand verschrikkelijk mist die u zielsgraag bij u had gehad. Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt. 


Velen van ons hebben geen mensen om zich heen Koning Willem Alexander. Ook niet tijdens de Kerst. Dat komt vaak omdat zij de energierekening niet (meer) kunnen betalen. De sfeer waar u het over heeft in uw toespraak is dan een koude, dus onaangename en dan komen er geen mensen. Volgend jaar wordt het verwarmen van de woonruimte voor nog meer medemensen onbetaalbaar! 


Kerst laat maar weinig mensen onberoerd. Dit feest doet een beroep op ons geloof. In religieus opzicht, maar ook: het geloof in onszelf; in elkaar; in een gelukkige en vreedzame toekomst.


Veel mensen geloven niet in een God, zoals u wel weet. Vooral die mensen zouden graag willen geloven in diegenen die in ons land de dienst uit maken en recht spreken.
Door u, Koning Willem-Alexander, 
uw handlanger Mark Rutte en de rest van uw omvangrijke kliek, worden we categorisch voorgelogen, opgelicht en voor de belangen van >>> grote bedrijven en organisaties volledig kapot gemaakt. 

Het is niet altijd makkelijk dat geloof vast te houden. Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen. Wat komt er terecht van alle mooie idealen en beloften? Berichten over intimidatie en extremisme - ver weg maar óók dichtbij - kunnen ons boos maken. Tegenover de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos… zo voelt het vaak.

Bedoelt u met dichtbije intimidatie de intimidatie van uw hulptroepen, zoals de politie, rechters, louche incassobureau's en gerechtsdeurwaarders, die in uw naam Koning Willem-Alexander, gewetenloos grote groepen van onze medemensen, terwijl zij nagenoeg niets meer bezitten, financieel nog verder uitwringen? 

Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten? Toevallig is het zeventig jaar geleden dat de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. U denkt misschien: ‘Wat moeten we met zo’n verklaring? Het klinkt zo ver weg allemaal’. Maar de drijvende kracht erachter - Eleanor Roosevelt - dacht daar heel anders over.


Extreem partijdige, criminele rechters, raadsheren en ander gerechtelijk tuig, denken daar nog anders over dan Eleanor Roosevelt, zoals u wel weet Koning Willem-Alexander! Zij vegen, als dat zo van pas komt bij het bevoordelen van de belangen van grote bedrijven, organisaties en door hen belangrijk geachte personen, hun misdadige, gerechtelijke reet af met die Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Nóg veel erger: de gerechtelijke criminelen doen dat ook met de bindende bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen! Allemaal in uw naam, Koning Willem- Alexander en u schaamt zich niet eens daarvoor! Wat moeten uw dochters daar wel niet van denken?   

Zij (Eleanor Roosevelt -redactie-) zei: "Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat ze op geen enkele kaart zichtbaar zijn." Ze legt hiermee een direct verband tussen de straat waarin we wonen en de grote wereld.


Mooie woorden Koning Willem-Alexander? Maar uw in wanhoop gedreven 'onderdanen' schieten niets op met uw Koninklijk gebral, dat niets minder is dan ordinaire hersenspoeling en plegen massaal >>> zelfmoord.  

Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. We zijn minder machteloos dan we denken. Samenwerking heeft ons ver gebracht. 


Grote groepen Nederlanders leven in angst. Angst voor de brievenbus, want wat zal er vandaag weer in liggen? Angst voor de deurbel, want misschien is het een meedogenloze, beëdigde >>> corrupte  gerechtelijke deurwaarder die, ook weer in uw naam in uw naam, Koning Willem-Alexander, alles in beslag gaat nemen of diegene (en zijn/haar gezin) de straat op sleurt en dakloos zal maken. 

Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een omgeving waarin tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waarin conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost. Vergelijking met andere landen is vaak een bron van troost, zo niet van trots.


Uw nepnieuws-staatsmedia misleidt en verraadt haar eigen volk net zoals u dat doet Koning Willem-Alexander. Zij verwijst vrijwel elke dag naar andere landen en houdt uw onderdanen valselijk voor dat het in uw verkapte Schurkenstaat der Nederlanden veel beter is.   

De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr gebracht. Dit was de basis onder ons land, 450 jaar geleden, toen een klein groepje Nederlandse gewesten tegen de verdrukking in de krachten bundelde en met succes zijn eigen weg ging. Zoiets was nog nooit eerder vertoond.


Praat mij niet over het verleden Koning Willem-Alexander. Het verleden van uw familie, ook de aangetrouwde, is bij velen bekend! Een mens met beetje fatsoen en enig schaamtegevoel in zijn donder zou zich nooit meer in het openbaar durven te vertonen als hij of zij deel uit zou maken van zo'n familie.

Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt. Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven. Dat is ook aan u te danken, hoe vanzelfsprekend en ‘normaal’ u uw bijdrage zelf misschien ook vindt.


U heeft het zeker over landgoed De Horsten en uw kapitale villa Eikenhorst Koning Willem-Alexander. Of gaat het over uw andere heerlijk verwarmde optrekje, Paleis Huis ten Bosch, waar u en uw gezin op dit moment naar aan het verhuizen bent.   

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.


Vooral dat nemen gaat u en uw asociale kliek bijzonder goed af Koning Willem-Alexander! 

Tijdens mijn bezoeken zie ik dat door heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren. Dat kan het opknappen en runnen van een dorpshuis zijn. Of met je buurtgenoten overschakelen op duurzame energie. Of een verwaarloosd binnenterrein omtoveren tot een tuin waar alle bewoners plezier van hebben.


Uitnodigingen die u en uw misdaadkliek niet zo van pas komen, worden niet beantwoord Koning Willem-Alexander. 

>>> Nico van den Ham levert open brief/uitnodiging af bij Villa Eikenhorst van Koning Willem-Alexander

Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee.


'Kleinschalig', denken sommigen misschien. Maar ik denk: 'groots'! Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes! We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.We kunnen samen niet alles. Maar wel veel. En aan mensen in de minst makkelijke positie, hebben we vaak het meest te danken.

Dat laatste klopt wel Koning Willem-Alexander. Klokkenluiders bedoelt u natuurlijk en die worden dan ook in uw naam door uw rechterlijke macht letterlijk de dood ingejaagd. Vermoord dus! 

Met Kerst triomfeert de eenvoud. Maria wikkelde haar kind in doeken en legde hem in een kribbe. Zelfs een hoekje in de herberg was niet beschikbaar. Een stal voldeed. Het Kerstfeest herinnert ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk maar al te gemakkelijk over het hoofd zien. Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!


Tijd voor uw kerstmaaltijd Koning Willem-Alexander. Hoeveel dooie dieren die op uw feesttafel liggen, heeft u zelf een kogel door de kop gejaagd? Pas wel op met al dat rode vlees, voordat je het weet heeft Maxima weer diarree en kan ze weer niet aan het 'werk!' 

Ik wens u allen - waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn - een gezegend Kerstfeest.


Klik >>> hier en scrol dan ook naar beneden. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Koninklijk Huis, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.