KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 12 november 2018

PLATFORM VOOR KLOKKENLUIDERS ONTHULT DOOFPOTAFFAIRES


Let op: deze stichting is niet van Nico van den Ham en Nico zit ook niet in het bestuur! 

Stichting Geen Doofpot is het podium voor veilig en vrijuit spreken.

Wij bieden klokkenluiders het platform dat zij verdienen en de persoonlijke en juridische bijstand die zij nodig hebben. We beschermen hun reputaties en vechten voor hun goede naam want. de offers die zij brengen, verdienen onze erkenning.

Journaliste/presentatrice Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker zullen bij de lancering op 15 november aanwezig zijn, evenals enkele bekende klokkenluiders.

Voor deze middag kunt u zich per mail aanmelden. Zonder aanmelding en legitimatie helaas, om bekende redenen, geen toegang. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden kan door te mailen naar: info@geendoofpot.nl

Voor verder info verwijzen we u naar het persbericht op onze Facebookpagina of ga naar onze website >>> www.geendoofpot.nl

Met vriendelijke groet,

Brian de Mello en Ben Paulides
(Initiatiefnemers Stichting Geen Doofpot)


___________________________________________________


De Stichting Geen Doofpot start een crowdfundingactie om een online platform voor klokkenluiders op te richten. Aanleiding is het toenemende aantal doofpotaffaires en het gebrek aan steun voor mensen die fraude, corruptie en witteboordencriminaliteit in de publiciteit durven brengen.

Met de crowdfunding wil de stichting niet alleen een informatiekanaal neerzetten dat klokkenluiders een podium biedt, maar hen ook ondersteunen op psychisch, juridisch, financieel en sociaal gebied.

Initiatiefnemers Ben Paulides en Brian de Mello hebben de steun weten te vergaren van een aantal bekende en minder bekende Nederlanders. Onder hen zijn onder andere journaliste/presentatrice Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker. Keyl en Bakker zullen bij de lancering in Nieuwspoort op 15 november 2018 aanwezig zijn.

Allen hebben van dichtbij gezien in wat voor narigheid de doorsnee klokkenluider kan belanden. Ze raken vaak niet alleen hun huis, baan en geld kwijt, maar krijgen het ook mentaal en fysiek zwaar te verduren. ‘Dat vraagt om actie in plaats van machteloos toekijken’, aldus Paulides. ‘Er is dringend behoefte aan ondersteuning,’ bevestigt
De Mello, ‘daarom pakken wij dit als onafhankelijk, niet-overheidsgebonden burgerinitiatief op, zolang als nodig is. We hopen op een brede steun vanuit de samenleving.’ Paulides: ‘Dit platform is niet alleen belangrijk voor het welzijn van klokkenluiders, maar door de gewetensrol die zij hebben in onze maatschappij wordt de democratie er uiteindelijk beter van.’

Via >>> www.geendoofpot.nl kunnen supporters hun steun laten blijken. Donaties zijn vanaf 5 november a.s. mogelijk via de website. Voor wie niet wil wachten, kan ook direct een donatie doen op IBAN NL97 INGB000 8648540 van de Stichting Geen Doofpot te Amersfoort. 

Klokkenluiders die een zaak willen melden kunnen het beste schriftelijk contact opnemen via: Stichting Geen Doofpot - Pb 8508, De Windturbine 7, 3815 KP Amersfoort, of online via melding@geendoofpot.nl.