KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 30 november 2018

Barbaarse behandeling van kind van 14 jaar door bedrijfsleidster van 'OP=OP' en Amsterdamse politie

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal voor de video.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, NSB-ers,  Kinderrechten, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 28 november 2018

Nico van den Ham | Gele Hesjes actie. Alleen één keer in Den Haag of Amsterdam of alle Nederlandse steden?

En dan elke dag, keer op keer! 

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal voor de video.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Demonstraties, NSB-ers, Politie, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 27 november 2018

Gele hesjes, Action, Demonstratie, Binnenhof, Zelfmoord, Gevangenis, Rechters, Politie, NSB-ers

Update: als blijkt dat de aangekondigde demonstratie het begin is van daadwerkelijke actie tegen het regime van onze Schurkenstaat der Nederlanden (dus net zoals in Frankrijk) dan komt Nico van den Ham zaterdag 1 december a.s. wél naar Den Haag en is dan ook bereid om vooraan te gaan staan!  

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal voor de video.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Demonstraties, NSB-ers, Politie, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 24 november 2018

Doe mee! Wij gaan samen met u 10 collectieve aanklachten indienen tegen de kabinetten (leden) Kok, Balkenende & Rutte wegens misdaden tegen de menselijkheid (mensheid) bij Internationaal Strafhof

Al 8000 mensen gingen u voor en doen mee! Meedoen is gratis! Meld u aan!
 

Op 10 december is het 70-jarige bestaan Universele Verklaring v/d Rechten v/d Mens (UVRM) en gaan wij samen met u onze mensenrechten terug claimen & de Nederlanders bevrijden uit de dwangdictatuur!

Bekijk de onderstaande aanklachten & meld u gratis aan voor de collectieve aanklachten...

A1. Corruptie: De rechtstaat wordt ernstig ondermijnd door corruptie en lobby's van multinationals, openlijk verweven in onze eerste kamer.

De Grondwet is door Art 120 in diezelfde Grondwet buitenwerking gesteld en Art 119 GW sluit strafrechtelijk vervolging van ambtsmisdrijven uit van de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen. De opdracht tot vervolging wordt alleen gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

Banken kopen hun misdaden vrij met een deal bij het OM. Officieren van Justitie en Rechters weigeren de democratische rechtstaat te verdedigen, zij leven het wetboek van strafrecht niet na. In hun ambtsplicht verzaken zij op Art 162 SV. Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Het recht op een eerlijke rechtsgang is een mensenrecht.
UVRM Artikel 7, 8, 10 & 28.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.K

A2. Art. 120 GW: Nederlanders hebben geen Grondrechten – gekoppeld aan hun mensenrechten -, waarop zij zich kunnen beroepen bij de rechter.
Dit komt door Art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof.
Veel grondrechten staan gelijk aan mensenrechten, deze zijn ons ontnomen door onze beleidsbepalers! Voorbeelden hiervan zijn de gedwongen lidmaatschap in de EU, de donorwet, de sleepwet, de participatiewet en de woon voorrang van statushouders zijn in strijd met de Grondwet. Deze worden wel uitgevoerd. Zodra de publiekrechtelijk mens uit de samenleving verdwijnt, verdwijnt ook het recht, van gelijkheid, van vrijheid, van mening, van autonomie en zelfbeschikkingsrecht. Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen. Handelingen die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. En overwegende dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof mag genieten, en vrij mag zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens; deze rechten zijn in de grondrechten en wetten vastgelegd, deze dienen ook nageleefd te worden.


Verder lezen en aanmelden bij de
>>> Nationale Bond tegen Overheidszaken


Rechtstreeks naar het gratis >>> aanmeldingsformulier

dinsdag 20 november 2018

Keiharde terreur op levenssituatie van Klokkenluider Nico van den Ham maakt publiceren bijna onmogelijk

Vooral op dit moment, ofwel in deze voor mij meer dan verschrikkelijke periode, wil ik mijn website graag nog even 'in de lucht' houden. 

Echter, vanwege de enorme terreur die vooral nu in alle hevigheid, op meerdere wijzen, op mijn persoon en levenssituatie wordt toegepast, ben ik nu niet meer goed in staat
om te schrijven of in een video te spreken, alhoewel ik dat laatste wel heb geprobeerd. En dat terwijl er zoveel te melden is betreffende de reacties op de video's die ik op >>> woensdag 14 november en op >>> vrijdag 16 november jl. heb gepubliceerd. 

Morgen, maar ook op donderdag 22 en vrijdag 23 november a.s. heb ik veel afspraken i.v.m. het alsmaar 'sluitende net' om mij heen. 

Mogelijk volgt pas zaterdag 24 november a.s. op deze site weer een nieuwe publicatie. 

Nico van den Ham 

zondag 18 november 2018

Gedeelte van Franse bevolking komt tenminste nog voor de PC weg! Wat een verschil met de Nederlander

Nieuwe protesten tegen hogere benzineprijzen. En dat terwijl benzine in Frankrijk na de aangekondigde belastingverhoging altijd nog een stuk goedkoper is dan in onze verkapte schurkenstaat. Het Franse volk komt keer op keer voor haar rechten op! Nog lang niet genoeg, maar toch.  Enkele Nederlanders protesteren ook, maar dan vanaf de computer of telefoon. De onderworpen Nederlander mag de protesten niet zien, dus onze staatsmedia zwijgt! Rutte en zijn omvangrijke kliek tevreden. Start de video... 

Update 19-11: Vandaag voor de derde dag op rij nieuwe protesten! vrijdag 16 november 2018

Stichting Geen Doofpot presenteert nieuw platform voor klokkenluiders

Donderdag 15-11-2018 vond in Nieuwspoort in Den Haag de presentatie plaats van de stichting Geen Doofpot. Een platform voor klokkenluiders. Onder de vele aanwezigen waren klokkenluiders, belangstellenden, journalisten en TV- en radioploegen.
Wij maakten een videoverslag van de presentatie. Start de video...
Ga ook naar de website van >>> GEEN DOOFPOT en >>> Facebook

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

Ondertussen wordt NL Klokkenluider Nico van den Ham door criminele rechters letterlijk de dood in gejaagd

En onderwijl wordt de bijna 66 jarige Nederlandse Klokkenluider, Nico van den Ham, door criminele, meedogenloze rechters inkomensloos en voor de 2e keer in 3 jaar tijd dakloos gemaakt. En zo letterlijk de >>> dood ingejaagd! Politiek, reguliere media en het merendeel van het volk zwijgt! Alles in Naam van de Koning. De verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. Start de video... NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  

woensdag 14 november 2018

Zelfmoord voor Klokkenluider Nico van den Ham enige optie om van jarenlange vervolging af te komen

Melder van Misstanden Nico van den Ham op zijn 66ste wellicht binnenkort opnieuw dakloos  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  

maandag 12 november 2018

PLATFORM VOOR KLOKKENLUIDERS ONTHULT DOOFPOTAFFAIRES


Let op: deze stichting is niet van Nico van den Ham en Nico zit ook niet in het bestuur! 

Stichting Geen Doofpot is het podium voor veilig en vrijuit spreken.

Wij bieden klokkenluiders het platform dat zij verdienen en de persoonlijke en juridische bijstand die zij nodig hebben. We beschermen hun reputaties en vechten voor hun goede naam want. de offers die zij brengen, verdienen onze erkenning.

Journaliste/presentatrice Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker zullen bij de lancering op 15 november aanwezig zijn, evenals enkele bekende klokkenluiders.

Voor deze middag kunt u zich per mail aanmelden. Zonder aanmelding en legitimatie helaas, om bekende redenen, geen toegang. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden kan door te mailen naar: info@geendoofpot.nl

Voor verder info verwijzen we u naar het persbericht op onze Facebookpagina of ga naar onze website >>> www.geendoofpot.nl

Met vriendelijke groet,

Brian de Mello en Ben Paulides
(Initiatiefnemers Stichting Geen Doofpot)


___________________________________________________


De Stichting Geen Doofpot start een crowdfundingactie om een online platform voor klokkenluiders op te richten. Aanleiding is het toenemende aantal doofpotaffaires en het gebrek aan steun voor mensen die fraude, corruptie en witteboordencriminaliteit in de publiciteit durven brengen.

Met de crowdfunding wil de stichting niet alleen een informatiekanaal neerzetten dat klokkenluiders een podium biedt, maar hen ook ondersteunen op psychisch, juridisch, financieel en sociaal gebied.

Initiatiefnemers Ben Paulides en Brian de Mello hebben de steun weten te vergaren van een aantal bekende en minder bekende Nederlanders. Onder hen zijn onder andere journaliste/presentatrice Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker. Keyl en Bakker zullen bij de lancering in Nieuwspoort op 15 november 2018 aanwezig zijn.

Allen hebben van dichtbij gezien in wat voor narigheid de doorsnee klokkenluider kan belanden. Ze raken vaak niet alleen hun huis, baan en geld kwijt, maar krijgen het ook mentaal en fysiek zwaar te verduren. ‘Dat vraagt om actie in plaats van machteloos toekijken’, aldus Paulides. ‘Er is dringend behoefte aan ondersteuning,’ bevestigt
De Mello, ‘daarom pakken wij dit als onafhankelijk, niet-overheidsgebonden burgerinitiatief op, zolang als nodig is. We hopen op een brede steun vanuit de samenleving.’ Paulides: ‘Dit platform is niet alleen belangrijk voor het welzijn van klokkenluiders, maar door de gewetensrol die zij hebben in onze maatschappij wordt de democratie er uiteindelijk beter van.’

Via >>> www.geendoofpot.nl kunnen supporters hun steun laten blijken. Donaties zijn vanaf 5 november a.s. mogelijk via de website. Voor wie niet wil wachten, kan ook direct een donatie doen op IBAN NL97 INGB000 8648540 van de Stichting Geen Doofpot te Amersfoort. 

Klokkenluiders die een zaak willen melden kunnen het beste schriftelijk contact opnemen via: Stichting Geen Doofpot - Pb 8508, De Windturbine 7, 3815 KP Amersfoort, of online via melding@geendoofpot.nl.

zondag 11 november 2018

Angstaanjagend! Nederlandse Klokkenluider, ing. Ad van Rooij van de aardbodem weggevaagd

Vermoord
Is Ad van Rooij vermoord,
of opgesloten in een  psychiatrische inrichting? Velen maken zich zorgen!


Contact
Zijn vrienden en medestrijders krijgen al maanden geen contact meer met Ad.

Verdwenen
Klokkenluider ing. Ad van Rooij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen.


Schurkenstaat

Al in maart 2010 ontvluchtte Van Rooij de Schurkenstaat der Nederlanden. Dit uit
angst om voor het melden van misstanden nog meer vervolgd te worden. Ad van Rooij en zijn vrouw Annelies raakten daarbij, zoals ze dat bij klokkenluiders doen, vrijwel al hun bezittingen kwijt waaronder de 
>>> camping en pensionstal, Dommeldal in
het Noord-Babantse Sint-Oedenrode. 


Rob Brockhus
Ing. Ad van Rooij ging vanuit België door met het melden van misstanden en had regelmatig contact met zijn vrienden en medestrijders in Nederland. Al zo'n drie maanden lang klaagt Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland  tijdens de regelmatige telefoongesprekken die wij met hem hebben, dat hij nooit meer contact krijgt met Van Rooij. De afgelopen week zijn er meerdere mensen geweest, waaronder ook wij, die tevergeefs contact hebben proberen te maken met Ad van Rooij en één van zijn familieleden.   

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  

vrijdag 9 november 2018

Breaking News! Rechters mogen voortaan hun eigen wraking afwijzen!

Opnieuw een bevestiging dat Nederland geen rechtstaat, maar een heuse (verkapte) schurkenstaat is. NOS zwijgt. De komende dagen meer over de langdurende 'behandeling' van het wrakingsverzoek van Nico van den Ham in de rechtbank van Lelystad afgelopen vrijdagmiddag.
  

Om de video te bekijken wordt u wegens censuur doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal als u op de onderstaande afbeelding klikt.

Ga ook naar de site van Erik Groenendijk >>> Stop PAS-Familiedrama NU 
Ook permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze website 


Bekijk ook het >>> ijzersterke optreden (vanaf 5.37) van Erik tijdens een rechtszitting bij de Raad van Discipline die wij onlangs opnamen. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  Mededeling betreffende de extreem geheime, lange rechtszitting van Nico van den Ham in Lelystad

Ik kwam pas om 18.45 uur zeer uitgeput thuis. Dat was na een lange, extreem geheime rechtszitting gerechtelijke schijnvertoning in de rechtbank van Lelystad.

Het is voor mij onmogelijk om op dit moment alle goedbedoelde telefoontjes, e-mail en dergelijke individueel te beantwoorden.
Sorry daarvoor lieve mensen!


Voorlopig op dit moment alles met mij, naar beroerde omstandigheden, goed. Vanavond laat, of morgen vroeg, schokkend nieuws inzake een primeur betreffende de 'rechtspraak' in Bananenrepubliek Nederland. Tevens voer voor staatsperskaart-journalisten. Vriendelijke groet,
Nico van den Ham. 


Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.   

donderdag 8 november 2018

Morgen opnieuw een geheime rechtszitting voor klokkenluider Nico van den Ham

Op allerlei wijzen wordt getracht om het Melder van Misstanden en Klokkenluider
Nico van den Ham onmogelijk te maken nog langer op zijn website berichten te plaatsen betreffende het verloop van zijn gerechtelijke procedure schijnvertoning. Dit is vandaag na heel veel werk en dankzij een lieve vrouw die niet genoemd wil worden toch nog weer een keer gelukt. K
lik op de afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal. Later meer. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.
  vk.com/video395307653_456239050

vk.com/video395307653_456239050

dinsdag 6 november 2018

Dakloze Ramon bivakkeert al meer dan 3 weken in zijn tentje voor het Amsterdamse gemeentehuis

Vorige week bezorgde Nico van den Ham een brief bij het gemeentehuis in Amsterdam. Eindelijk kwam Nico weer eens een dakloze Nederlander tegen die wél voor zijn rechten vecht en voor de camera durft te spreken. De 55 jarige Ramon Imamdi vertelt... en hoe! Niet alleen over zijn dakloosheid, maar ook over de leider van ons schurkenregime Mark Rutte, afpersing van daklozen, bejaardenmishandeling, zorg enz. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Daklozen, De Schurkenstaat der Nederlanden, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 4 november 2018

Vader Erik Groenendijk bijt weer van zich af! Dit keer tijdens een rechtszitting bij de Raad van Discipline

De afgelopen week mochten wij in de rechtbank Arnhem een zitting opnemen bij de Raad van Discipline. Er gebeurde van alles tijdens de zitting. Nico van den Ham legt, omdat er momenteel zo veel mis gaat, in dezelfde video eerst het één en ander uit.  Ga voor meer informatie naar de site van Erik Groenendijk
>>>
 Stop PAS-Familiedrama NU. Zijn website is permanent aan te klikken in de rechterkolom van onze site.
 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.donderdag 1 november 2018

Corrupt Zwart Toga Tuig sloopt gezondheid van Klokkenluider Nico van den Ham in hoog tempo

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.