KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 6 september 2018

Nico van den Ham levert aansprakelijkstelling af bij woonhuis van rechter mr. C.L.J.M. de Waal en moet nu op gesprek komen bij de Amsterdamse rechtbank

UPDATE: 7 september 2018 12.55. uur. Ik ben (nog net) niet gearresteerd, dus loop (enigszins) vrij rond. Later op de dag leg ik het in een video op deze site uit. 

Janken
Afgelopen maandag leverde klokkenluider Nico van den Ham een aansprakelijkstelling af bij het woonhuis van rechter C.L.J.M. de Waal. De Waal heeft daar waarschijnlijk over geklaagd zitten janken bij de persvoorlichting van de rechtbank. Morgen wordt Nico voor een gesprek hierover verwacht op de Amsterdamse rechtbank. Tijdens dat gesprek zal er ook nog worden gesproken over een door Nico opgenomen rechtszitting. Zal Nico morgen in de Amsterdamse rechtbank worden gearresteerd? 

Wat rechter C.L.J.M. de Waal Nico heeft aangedaan is >>> hier te lezen.

Hieronder de aansprakelijkstelling die Nico bij rechter C.L.J.M. de Waal in de brievenbus heeft geschoven. 


__________________________________________________


AANSPRAKELIJKSTELLING


Rechter mr. C.L.J.M. de Waal


N.G. van den Ham                                           Amsterdam, 3 september 2018
XXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXX
 XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-19215778                                  
Voor de brief in PDF-bestand                                                   klik >>> hier

Aan:

C.L.J.M. de Waal
XXXXXXXXXX XX
XXXX
XX XXXXXXX
 

Heer De Waal,

Hierbij stel ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXX XXX te Amsterdam u, mr. C.L.J.M. de Waal kantonrechter te Amsterdam, wonende aan de XXXXXXXXXX XX te XXXXXXX, aansprakelijk voor alle schade die voor ondergetekende is ontstaan en nog zal ontstaan nadat u, als rechter tijdens uw werk, zware levensingrijpende misdrijven jegens mijn persoon heeft gepleegd. 

Dat was toen u, mr. C.L.J.M. de Waal, in of rond uw 61-jarige levensjaar in opdracht van Stichting Stadgenoot, gevestigd te Amsterdam, mij in mijn 63-jarige levensjaar, door middel van gerechtelijke zwendel, met uw laatste beslissende woord dakloos heeft gemaakt. U heeft zich, mr. C.L.J.M. de Waal, als rechter tijdens uw werk niet gehouden aan de van toepassing zijnde bepalingen, die in wetsartikelen van de grondwet, het procesrecht, de huurwet, meerdere andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen, liggen verankerd.

Naast het feit dat u zich als rechter niets van die wetsbepalingen aantrekt, heeft u zich gedragen als een meedogenloze crimineel. Een koud en gevoelloos crimineel zonder een greintje normbesef en zonder enig inlevingsvermogen, conform de cultuur die binnen uw organisatie heerst. Een cultuur waarin het de gewoonste zaak van de wereld is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig te verwoesten.

U heeft in samenspan met uw baas, de Amsterdamse rechtbankpresident
mr. Henk Naves, op 30 november 2015 in snel tempo een plan gesmeed om één van
de zwaarste misdrijven die men jegens een medemens kan plegen op mij toegepast.
Dit allemaal voor de vuile geldelijke belangen voor Stichting Stadgenoot. Woningcorporatie Stadgenoot, bekend vanwege haar afspraken op haar kantoor met een pyromaan. Een pyromaan die jarenlang branden stichtte in één van de grote wooncomplexen van de woningcorporatie. Een crimineel die met dat stichten van die branden enorme maatschappelijke schade, angst, onrust, leed, verdriet én een zwaargewonde huurder, die voor de rest van zijn leven gehandicapt en verminkt is,
heeft veroorzaakt.

Ik, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, heb die pyromaan aan de politie overgeleverd. Dat was nadat ik meer dan een jaar lang herhaaldelijk aan woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent J.H. Druppers, maar ook de politie in het algemeen, had gemeld wie die branden stichtte, wanneer hij dat deed en waar de pyromaan verbleef. Dat ik een einde aan die vreselijke brandstichtingen heb gemaakt, kwam Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, die dus afspraken met die pyromaan had, niet zo goed van pas!

U, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, wilde, zo corrupt en verdorven als u bent, de klokkenluider die die pyromaan had gestopt, Nico van den Ham, ook nog eens melder van misstanden, voor Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot wel even dakloos maken. Stadgenoot verhuurde de woning nadat ik eruit was gezet voor maar liefst 3 keer zoveel aan een ander. Voor u, als klassenrechter mijnheer De Waal, een goede reden om in samenspan met de bestuursgangsters van Stichting Stadgenoot de rest van het leven van een 63-jarige nog meer te verwoesten dan dat dat leven door een jarenlange, beestachtige klokkenluidersvervolging al was verwoest.   

Op maandag 30 november 2015 gaf ik tegen ontvangstbewijs aan de centrale balie
van de rechtbank Amsterdam een klaagschrift af. Het klaagschrift telt 7 bladzijden.
De klachten in het klaagschrift gaan over uw criminele werkwijzen als rechter. Het klaagschrift was geadresseerd aan de president van de rechtbank te Amsterdam,
mr. H.C. Naves. Het kan niet anders dat u, rechter mr. Cees de Waal, en uw baas
mr. Henk Naves, onmiddellijk na het ontvangen van dat klaagschrift op die maandagmiddag contact hierover met elkaar hebben gezocht. Diezelfde middag heeft u wellicht nog bekonkeld om, al dan niet tezamen met uw medewerkers, snel een vonnis in elkaar te flansen. Een vals vonnis om, al dan niet zogenaamd ter openbare zitting, bij vervroeging, zoals u op dat vonnis heeft vermeld, uit te spreken. 

Ik acht het overigens ook niet onwaarschijnlijk dat het vonnis al uitgetypt klaar lag.
Het gebeurt regelmatig dat een corrupte griffier voor een misdadige rechter, al vóór dat de zitting is begonnen, een vonnis heeft uitgetypt. Onomstotelijke bewijzen, rechter mr. C.L.J.M de Waal, dat dat zo gaat bij de rechtspraak staan op mijn website gepubliceerd.

Er is nimmer een complete dagvaarding in de betreffende gerechtelijke procedure met het zaaknummer 3824845 CV EXPL. 15-2671 opgesteld en na mijn klachten daarover bij u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, weigerde u, terwijl u dat ambtshalve wel verplicht bent, voor een complete dagvaarding te zorgen.
Er heeft nota bene geen rechtszitting plaatsgevonden waar ik mijn weerwoord kon doen! Hoor en wederhoor, één van de algemene beginselen van behoorlijk proces, heeft op geen enkele wijze plaatsgevonden! Alles voor de vuile belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek.

In het door u ondertekende vonnis, waarin u beweert of liegt dat u het vonnis openbaar heeft uitgesproken, staat valselijk vermeld dat de complete dagvaarding met producties zich in het dossier bevinden. In het door u ondertekende vonnis waarin u beweert of liegt dat u het vonnis openbaar heeft uitgesproken, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, heeft u valselijk vermeld dat Stadgenoot, nadat ik over dat ontbreken van de complete dagvaarding had geklaagd, bij akte de ontbrekende producties alsnog heeft overlegd. Valsheid in geschrift in een gerechtelijk vonnis, door u ambtshalve gepleegd, rechter
mr. C.L.J.M. de Waal, met zeer ingrijpende gevolgen voor mijn levenssituatie.

Uw baas, rechtbankpresident mr. H.C. Naves, heeft na het uitspreken van het vonnis
(bij vervroeging), door het toepassen van valsheid in geschrift, er voor gezorgd dat ik, Nico van den Ham, geen poot meer had om op te staan betreffende mijn klachten over u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Met: 'Ik stel vast dat ten tijde van indiening van uw klacht de behandeling van uw zaak reeds was geëindigd in een eindvonnis en uw klacht en eisen reeds om die reden geen invloed kunnen hebben op de behandeling van de zaak' maakte mr. Henk Navis zich er vanaf. De corrupte rechtbankpresident meldde er niet bij dat hij de datum van inlevering van het klaagschrift had vervalst en zo in zijn antwoord kon doen alsof ik te laat was met het indienen van een klacht over u, mr. C.L.J.M. de Waal.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als redelijk en billijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag, op vele momenten! Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen, nooit meer goed!

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte hem/haar is afgepakt. Een moordenaar wordt door uw abjecte soortgenoten minder gestraft dan een klokkenluider. Google maar eens: 'dronken man' of 'man zonder rijbewijs' of 'te hard rijdende man', of een combinatie daarvan, 'rijdt kind dood'. Een werkstraf van 240 uur is de norm bij uw collega 'edelachtbaren'. Behalve dan natuurlijk als dat doodgereden kindje van een door rechters belangrijk geacht persoon was.

Dakloos zijn betekent dat je onder andere géén adres, inkomen, verzekeringen, dokter, (broodnodige) medicijnen en ook geen kast meer hebt waar je belangrijke papieren in kunt bewaren! Het beheersen van en omgaan met lichamelijke ongemakken is in vele gevallen vrijwel onmogelijk. Wél bekeuringen wegens zwartrijden in de trein om naar, door lieve bezoekers van mijn website aangeboden, slaapplaatsen te kunnen reizen. Verder hoge boetes voor het niet kunnen betalen van de zorgpremie en bijvoorbeeld voor (omdat je ook geen wc meer hebt) plassen in het openbaar.

De nagenoeg onbeheersbare radeloosheid die een mens bevangt nadat hij door een crimineel zoals u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, dakloos is gemaakt, is niet te beschrijven.

Dan nog grote ellende met de Sociale Verzekeringsbank, omdat de Misdaadorganisatie Stichting Stadgenoot, tezamen met gerechtsdeurwaarder Van der Hoeden | Mulder, mij uit het bevolkingsregister hadden laten schrijven zonder dat ik daar weet van had. Daardoor ging de Sociale Verzekeringsbank er lange tijd van uit dat ik in het buitenland verbleef en werd de opbouw van mijn AOW beëindigd. Door bekeuringen voor zwartrijden in treinen te tonen aan de Sociale Verzekeringsbank kon ik onomstotelijk bewijzen dat ik wel degelijk in Nederland verbleef gedurende die verschrikkelijke periode.

In tegenstelling tot de veel leed, ellende, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie waar u deel van uitmaakt, mr. C.L.J.M. de Waal, houdt de Sociale Verzekeringsbank wél rekenschap met onomstotelijke bewijsstukken! Ook als dat onomstotelijke bewijs mogelijk niet zo goed van pas komt.  

Met uw criminele werkwijze, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, heeft u mijn leven op een ongelooflijke wijze op de kop gezet en nog verder verwoest nadat mijn leven na een jarenlange beestachtige klokkenluidersvervolging al verwoest was.

Door uw toedoen ben ik al mijn spullen die ik bezat kwijtgeraakt, rechter De Waal! Nadat u mij als een oud stuk vuil op straat had laten flikkeren, bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en wat andere kleine dingen. Het leven is onnodig extra duur geweest tijdens die vreselijke daklozen periode die bijna 2 jaar heeft geduurd! Ik heb veel geld moeten lenen om te kunnen overleven.

Nu ik weer beschik over woonruimte grijp ik nog vrijwel dagelijks mis. Daar bedoel ik mee dat ik heel veel dingen, die een mens zoal nodig heeft, niet heb. Dit door het misdrijf dat u voor Stichting Stadgenoot, ofwel: Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, op mij heeft toegepast, rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Telkens opnieuw moet ik een beroep doen op anderen. Dit door weer geld te moeten lenen om daar iets noodzakelijks van te kopen. 

Ik word bestookt door gerechtsdeurwaarders. De beëdigde schurken maken veel winst door schulden (of betalingsachterstanden) alsmaar groter te maken door buitenproportionele verhogingen. Dit terwijl zij weten dat dit door mij nooit kan worden opgebracht.

Voordat ik iets goed had gedaan voor de maatschappij en dus klokkenluider werd, had ik nooit schulden! Behalve de enorme financiële schade die u bij mij heeft aangericht, heeft u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, er ook voor gezorgd dat ik grote gezondheidsschade heb opgelopen. Door jarenlange onophoudelijke stress heb ik allerlei lichamelijke ongemakken. Doktoren kunnen geen andere oorzaken vinden dan stress, stress en nog eens stress.

Ik leef al jarenlang in angst en heb heftige angstaanvallen. Ik slaap slecht en ben bang voor de deurbel, de brievenbus, rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten, de politie en ander tuig die tot de omvangrijke kliek van de rechtspraak behoren.

Doordat u dat vreselijke misdrijf op mij heeft toegepast, ben ik in het strafrecht terechtgekomen. Aanstonds zal ik worden veroordeeld voor het reizen in treinen zonder geldig vervoerbewijs. Reizen zonder geldig vervoerbewijs op zoek naar een slaapplaats om nog niet, door uw toedoen, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, op straat te hoeven sterven.

Samengevat:

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is mijn financiële schade enorm. Deze schade neemt nog elke dag toe en is inmiddels voor mij niet meer beheersbaar.

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is er bij mij ernstige gezondheidsschade ontstaan. De daardoor ontstane lichamelijke ongemakken beïnvloeden mijn leven op een zeer onaangename wijze.

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is er (nog steeds) aanhoudende stress waardoor mijn gezondheidstoestand nog verder achteruit gaat. 

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is mijn eer of goede naam geschonden en mijn persoon op meerdere, andere wijzen aangetast.

Voor alle, zoals hierboven omschreven, voortgekomen schade zowel materieel als immaterieel (smartengeld) stel ik u op grond van artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk,
rechter mr. C.L.J.M. de Waal.
Tevens stel ik u aansprakelijk voor alle schade, zowel materieel als immaterieel (smartengeld), die in de toekomst nog voortvloeit uit dat zeer ernstige levensingrijpende misdrijf wat u op mij heeft toegepast.

Het voorlopige schadebedrag is door mij geschat op € 500.000,-  (vijfhonderdduizend euro).  

U kunt dit bedrag overmaken, rechter mr. C.L.J.M. de Waal op:
NL 12 RABO 0380 1143 21 ten name van N.G. van den Ham.

Nico van den Ham


Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalist